Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • Өзінің кәсіби дамуын жетілдіреді; заманауи қоғамда жастарға тәрбие беру мен олардың бойында рухани құндылықтар қалыптастыру бағытында жаңа білімдерді игереді; рухани құндылықтардың маңызын жобалау жұмыстарын ұйымдастырады.
  • Ғылыми сипаттағы жұмыстарды рецензиялайды, ғылыми зерттеу нәтижесін дұрыс рәсімдейді, академиялық жазу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған білім беру моделін меңгереді;
  • Бастауыш білім мен дидактика салаларындағы білімдерді интеграциялау негізінде қазіргі заманғы ақпараттық және инновациялық технологияларды қолданып, ЖОО-нда сабақ жүргізеді; жоғары мектеп дидактикасының қағидаларына сай оқытудың заманауи әдістері мен формаларын, студент жастарды оқытудың қазіргі заманғы теориясы мен практикасын меңгереді.
  • Қазақстан Республикасы дамуының басты бағыттарына сай ғылыми-педагогикалық қызметтің стратегиясын анықтайды; ақпараттық ағынның өсуі мен тез жаңғыруы жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметті академиялық адалдық қағидасы негізінде жүзеге асырады.
  • Арнаулы салаларда ғылыми таным, іргелі және қолданбалы зерттеу әдіснамасын негізге ала отырып, теориялық және қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастырады; зерттеу әдістерін кешенді пайдаланып, педагогикалық тәжірибелер жүргізеді; педагогикалық жаңғыру мен ақпараттық ағын жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асырады.
  • Ғылыми таным шеңберін кеңейте отырып, өзінің білімі мен идеяларын ғылыми қауымдастыққа хабарлайды; ғылыми шараларға, жобаларға қатысады, халықаралық ғылыми конференциялар мен семинарларда топ алдында сөйлеу дағдысы қалыптасып, ғылыми ақпарат беруге дағдыланады.
  • Білім бағдарламасының мақсатына сәйкес жаңа курстарды оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады; ғылыми-зерттеу нәтижелерін оқу пәнінің мазмұнында жобалайды.
  • Жаңа педагогикалық мектептер, олардың теориялық және практикалық нұсқаулықтары, сәйкес сала бойынша әлемдік және қазақстандық ғылымдағы ғылыми концепциялар туралы біледі; қазіргі заманғы білім беру саласындағы әлемдік және отандық ғылым дамуының негізгі тенденцияларын, бағыттарын біледі, бастауыш білім беру саласындағы заңнамаларды меңгереді.
  • Студенттердің, магистранттардың, докторанттардың ғылыми зерттеулеріне жетекшілік етеді; ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жасайды.
  • Зерттеу нәтижелерін жоспарлау, үйлестіру, жүзеге асыру және жобалау дағдылары қалыптасады; әртүрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдауға, бағалауға және салыстыруға дағдыланады; академиялық тұтастықты сипаттайтын ғылыми зерттеулер жүргізеді.
Top