Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04116 Жобаларды басқару в әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама жобаларды басқару саласында қазіргі заманғы білімді түсіндіру және жалпылау, ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүргізу, жобаның мақсаты мен міндеттерін, жобаны орындау мерзімін анықтау, жобаны іске асыру процесін талдау және басқару, жоба командасын қалыптастыру, жобаның Жарғысы мен бизнес-жоспарын әзірлеуге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жобаларды басқару, инвестициялық жобаларды бағалау, сапаны бақылау, шешімдер қабылдау, ресурстарды оңтайлы пайдалану әдістерін пайдалана отырып, компания жобаларын басқару ерекшеліктерін анықтау.
 • Жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу, Жобаның іске асырылуы мен пайдалылығын негіздеу, маркетингтік, өндірістік, қаржылық, экологиялық талдау, жоба тәуекелдерінің деңгейін анықтау әдістерін пайдалану.
 • Кадрларды іріктеу және іріктеу үдерістерін өткізу нәтижелері бойынша жоба командасын қалыптастыру, команданың әрбір мүшесінің функционалдық міндеттерін анықтау, біліктілігін арттыру, қолайлы еңбек жағдайларын ынталандыру және жасау.
 • Жобаның тәуекелдер картасын құру, тәуекелдердің туындау ықтималдығын және олардың салдарын анықтау, тәуекелдерге сапалық және сандық талдау жүргізу, жобаның тәуекелдер дәрежесін төмендету бойынша шараларды қарастыру.
 • Жоба Жарғысын әзірлеу, жобаның қажеттілігін, мақсаты мен міндеттерін, жетекшісін, менеджерін және Жобаға қатысушыларды, инвесторды және мүдделі тараптарды, бюджетті, іске асыру мерзімін, сондай-ақ жобаның күтілетін нәтижелерін анықтау.
 • Командада жұмыс істеу қабілеті: жоба командасының басқа мүшелерімен тез және оңай байланыс орнату, өз көзқарасын сауатты баяндау және мәселелерді шешу жолдары мен тәсілдерін ұсыну.
 • Әлеуметтік және коммерциялық жобалардың бюджеті мен шығыстар сметасын дайындау, жобалар мен ресурстардың құнын бағалауды жүргізу, тұрақты және айнымалы шығындарды, жоба тиімділігінің көрсеткіштерін анықтау.
 • Жобалау компаниясының штаттық кестесін құру, қызметкерлердің жалпы санын және еңбекақы қорын анықтау, жоспарлау және бақылау әдістерін, шешім қабылдауды, ақпараттық технологияларды пайдалану.
 • Жоғары оқу орнының талаптарына сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу, қазіргі заманғы ғылым философиясы, жоғары мектептің дидактикасы, тәрбие және білім беру менеджменті теориясы, басқару психологиясының принциптері, жобаларды басқару теориясы туралы білімді қолдану негізінде сабақтар өткізу, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде дәрістер мен семинарлар өткізу.
 • Жоба бойынша білім салалары мен үрдістерін талдау, жобаның өмірлік циклінің фазаларын, сондай-ақ жобаны іске асырумен байланысты проблемаларды анықтау үшін бастамашылық, жоспарлау, орындау, мониторинг және аяқтау процестерін ашу.
 • Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін құру, таза дисконтталған табыс, рентабельділік индексін, табыстылықтың ішкі нормасын, жобаның өтелу мерзімін анықтау.
 • Жобаларды басқарудың қазіргі заманғы әдістерін, халықаралық стандарттарды, шетелдік тәжірибені, жобаларды басқарудың ақпараттық жүйелерін пайдалана отырып, орта мерзімді және ұзақ мерзімді жобалар мен бағдарламаларды іске асыратын компанияларды айқындау.

Ұқсас БББ

Top