Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07201 Тамақ өнімдерінің технологиясы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Тамақ және қайта өңдеу саласының өндірістік жүйелерінде шикізатты терең өңдеу технологиясы мен қалдықсыз технологиялардың теориялық және практикалық негіздерін меңгеру
  • Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқару дағдыларына ие болу
  • Тәжірибелік зерттеулердің әдіснамасы мен әдістерін өндірістік және ғылыми қызметте қолдану
  • Ғылым жетістіктері негізінде қайта өңдеу саласы мен тамақ өнімдерін өндіру үшін инновациялық технологияларды жоспарлау және әзірлеу
  • Заманауи технологиялар негізінде ақпараттық жүйелерді жобалаудың жаңа әдістері мен құралдарын жасау, ақпараттық технологияларды енгізу мақсатында тамақ өнімдері мен өңдеу саласындағы теориялық және эксперименттік модельдерді жасау және зерттеу бойынша дағдыларды игеру
  • Білім беру қызметінің міндеттерін іске асыруда жоғары мектеп педагогикасының, кәсіптік білім берудің теориялық және әдіснамалық негіздерін жетік меңгеру
  • Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін қабілетіне ие болу
  • Шет тілдерінің бірінде жазбаша және ауызша кәсіби коммуникациялық дағдыларын меңгеру
Top