Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08101 Танаптық дақылдар селекциясы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Танаптық дақылдардың селекциясы» білім беру бағдарламасының мақсаты - ғылыми-зерттеу, басқару және оқытушылық қызметтерін атқара алатын, селекция саласының өзекті мәселелерін заманауи ғылыми - тәжірибелік тұрғыда құрастырып, оны шешуге қабілетті, танаптық дақылдардың өнімділігі жоғары сорттары мен будандарын шығару мақсатын көздейтін селекциялық үрдістерді жоғары деңгейде жүргізе алатын мамандар дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M131 Өсімдік шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M081 Агрономия

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Шетелдік ақпарат көздерінен алынған кәсіби деректерді тану және жаңғырту, өсімдіктер биологиясы, генетика және селекциясы бағыттарындағы коммуникациялық дағдыларды халықаралық деңгейде қолдану.
 • Педагогикалық қызметті басқару, сонымен бірге ұлттық шаруашылық үшін кәсіптік оқу орындарында кадрлар дайындайтын және кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгерген, ғылыми зерттеулер жүргізуге және өнеркәсіптегі кәсіпорындардың дамуына көшбасшылық қасиеттерін көрсете білуге қабілетке ие болу.
 • Ауылшаруашылық өсімдіктердің селекциясы мен тұқым шаруашылығында молекулалық-биологиялық әдістерін қолдану қабілеті болу.
 • Аурулардан, зиянкестерден, арамшөптерден және жер пайдалану төзімділігінен заманауи технологиялармен, пестицидтердің инновациялық препараттық формалармен өсірілетін дақылдардың өнімділігін сақтауды қамтамасыз ету қабілетіне ие болу
 • Зияткерлік меншік мәселелері бойынша халықаралық құқық саласындағы негізгі ережелерді білу, патенттік құқықты және зияткерлік меншік туралы заңнаманы қолдану дағдыларын игере білу
 • Физиологиялық және биохимиялық механизмдерде өсімдіктердің стресс факторларына бейімделун білу және олардан жоғары өнімділік алуды реттеу
 • Топырақтың агрохимиялық қасиеттерін, топырақ құнарлылығын, әсіресе ауыл шаруашылық дақылдардың қоректену және тыңайтқыш ерекшеліктерін бағалауға, тыңайтқышты пайдаланудың агрономиялық, экономикалық және энергия тиімділігін есептеуге қабілетті болу.
 • Топырақтың құнарлылығын сақтауға және жақсартуға көмектесетін агротехниканы, ауыл шаруашылығы техникасының ресурс үнемдейтін элементтерін агроэкономикалық бағалау әдістерін қолдануға, ауылшаруашылық дақылдарының шығымдылығын төмендету үшін ықтимал факторларды бағалауға қабілетті болу.
 • Белгілердің тұқым қуалаудың заңдылық қабілеті, өсімдік геномының құрылымы туралы заманауи идеялар. Ауыл шаруашылық дақылдарының зерттеу әдістемесімен және селекциялық-генетикалық талдау жүргізе білуге қабілетті болу
 • Егістерде апробация жүргізуге, іріктеу және будандастыруды жүзеге асыруға; сортсынау питомниктарын және біріншілік тұқымшаруашылығын құруға және селекция мен тұқымшаруашылығында құжаттарды толтыруға қабілетті болу.
 • Өсімдік жасушаларының, ұлпаларының және мүшелерінің өміршеңдігін, әртүрлі ауылшаруашылық дақылдарындағы физиологиялық процестердің қарқындылығын анықтау, морфологиялық және физиологиялық көрсеткіштер бойынша өсімдіктердің минералды қоректенуіне диагностика жасау, өсімдіктердің қоршаған ортаның қолайсыз факторлары әсеріне төзімділік дәрежесін бағалау, әртүрлі өсімдік мүшелерінің биохимиялық құрамын анықтау, агротехникалық шараларды негіздеу және уақытты оңтайландыру.
 • Қазіргі заманғы талдау әдістерін қолдану және алынған мәліметтерді дұрыс талдай білу, молекулалық генетика бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу; молекулалық генетика бойынша арнайы ғылыми әдебиеттерге шолу жасау, ғылым мен биотехнологияның дамуына сәйкес өз білімдерін тереңдету. Жаңа мәселелерді қою және шешу үшін кәсіби қызмет саласындағы өзіндік молекулалық-генетикалық бағытта ойлау қабілетін жетілдіру. Өсімдіктердің молекулалық генетикасы бойынша жалпы білім беретін ұйымдарда, сондай-ақ жоғары оқу орындарында дәріс оқуға және оқуға қажетті оқу материалын білу
 • Заманауи ақпараттық және компьютерлік құралдарды пайдалана отырып, ғылыми зерттеулерді тиімді ұйымдастырудың негізгі ережелерін білу. Ғылыми топ жұмысының тиімділігін арттыру үшін әртүрлі ақпараттық ресурстарды қолдану және қолда бар ақпаратты өз бетінше талдау, іргелі мәселелерді анықтау, нақты мәселелерді шешуде заманауи жабдықтармен есептеу құралдарын пайдалана отырып, міндет қоя және далалық және зертханалық биологиялық зерттеулер жүргізе білу, жұмыс сапасымен нәтижелерінің ғылыми сенімділігіне жауапкершілікпен қарау.
 • Гибридологиялық талдау жүргізе білу, талдау нәтижелерін халықаралық стандарт талаптары негізінде талдау, селекциялық және қолданбалы генетика саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, ұсынылған әдістерді қолдана отырып, сапа көрсеткіштеріне зертханалық талдауды әдістемелік тұрғыдан сауатты жүргізу. Олардың биологиялық және генетикалық ерекшеліктерін білуді ескере отырып, әртүрлі дақылдармен селекциялық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, өсімдік объектілерін талдау нәтижелерін сипаттау және түсіндіру
Top