Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01402 Бейнелеу өнері және сызу в Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

 • Сызу негіздері
  Несиелер: 5

  Сызу негіздері білімінің негізгі мәліметтерін, сызбаның даму теориясын, сызу негіздері тарихын қарастырады. Студенттердің мектепте сызу пәнін оқыту үшін, заттардың суреттерін, машина жасау және құрылыс сызбаларын орындау және оқу үшін, бөлшектер эскиздерін түсіру және оларды өлшеу үшін, сызбаларды орындау үшін қажетті білімдермен, іскерлікпен және дағдылармен қарулануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Педагогикалық мамандық және оның қоғамдағы тағайындалуы. Педагог мамандығының беделі. Педагог мамандығының ерекшеліктері, педагогикалық қызметтің ерекшелігінің сипаттамасы. Педагог қызметінің нормативті-құқықтық және заңнамалық негізі. Мұғалім педагогикалық қызметтің субъектісі ретінде. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі. Педагогты шығармашылық кәсіби даярлаудың тәсілі ретінде өздігінен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу.

 • Визуалды өнер-1 (Сурет)
  Несиелер: 9

  Желілік және әуе перспективалары, геометриялық формалардың заңдарын білу, натюрморт сала білу, Давидтің басының бөлшектерін гипстік бедерлерін салу: мұрын, көз, құлақ, ауыз. Сонымен қатар бастың бөлшектелген бөлігін, нобайларын бейнелей білу. Болмысты бейнелеу дағдыларын меңгере білу, ойлау кеңістігі мен елесті дамыту үшін болашақты суреттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Визуалды өнер-1 (Кескіндеме)
  Несиелер: 9

  Бейнелеу өнерінің техникасы мен технологиясы пәні-бейнелеу өнерінің техникасы және аралас техниканың көмегімен студенттердің түрлі шығармаларды жазуын оқытады. Материалдар: гуашь және акварель бояуларының техникасын меңгеру. Жылы түстер мен суық түстерді араластырумен түстер бойынша қарама қарсы заттардан тұратын картиналарды салып үйрену. Түстік гаммаларды, колориттерді білу – бейнелеуде образдық суреттеу құралы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Оқушылардың өсуі мен дамуының жасқа байланысты физиологиялық ерекшеліктері. Оқу үдерісіне және оқу орындарының жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар. Балалар мен жасөспірімдерде салауатты өмір салтын қалыптастырудың негіздері. Тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер. Төтенше жағдайлардағы іс-шараларды ұйымдастырудың негізгі қағидалары мен әдістері. Білім алушылардың экологиялық құзыреттілігін қалыптастырудың әдістері мен қағидалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композициялық сурет
  Несиелер: 5

  Интерьерде күрделі тақырыптық натюрморттардың көркемдік композицияы және көрушінің қабылдау психологиясын білу. Адам фигурасымен көп ��оспарлы интерьерлі композицияны бейнелеу білу, табиғат композициясы, тақырыптық суреттер композициясы, бір фигуралы композициялар. Композицияны дұрыс құра білу, аталған қойылымда түстік колоритті сауатты шеше білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 4

  Педагогикалық психология, оның пәні, міндеттері, зерттеу әдістері. Білім-әлеуметтік мәдени феномен ретінде. Педагог тұлғасы, оған қойылатын заманауи талаптар және оның негізгі қасиеттері. Педагогикалық қарым-қатынас. Психологтың педагогтармен жұмыс үлгілері.Педагогикалық ұжымның психологиясы. Оқытуды дараландыру және саралау. Оқу қызметінің жалпы сипаттамасы. Сабақтың психологиялық талдауы. Тәрбие іс-шараларының психологиялық талдауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагог тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі. Педагогика-адам туралы ғылым жүйесінде. Тұтас педагогикалық процестің мәні мен құрылымы.Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік шарттылығы. Тәрбие құралдары мен формалары.Тәрбие әдістері.Отбасылық тәрбие негіздері.Сабақ-оқытудың негізгі түрі ретінде. Оқыту әдістері. Тұтас педагогикалық үдерісте оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру.Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі оқыту технологиялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағытталған шетел тілі курсы шет тілінде қарым - қатынас құрудың тілдік дағдыларын алдағы уақытта да жетілдіруімен бірге студенттер кәсіби қарым қатынас мақсатында тілді қолдануда кәсіби бағытталған деңгейге қол жеткізеді. Студенттердің кәсіби мақсатта өзара байланысқа түсуі қарым - қатынастың қоғамдық - саяси, әлеуметтік - кәсіби және оқу - кәсіби салалары көлемінде ұйымдастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (Орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кəсіби қарым-қатынастың қазіргі жағдайы кәсіби қарым-қатынас тілінің бірлігін дұрыс түсінуді, олардың мəндерінің эквиваленттілігін ғана емес, қажетті халықаралық стандарттарға сай болуды талап ететін белгілі бір талаптарды белгілейді. Оқыту жүйесінде «Кәсіби орыс тілі» курсы мамандарды даярлау міндеттерімен тығыз қарым-қатынаста болатын коммуникативтік, білім беру, тәрбиелік тәсілдерді қамтитын кешенді тәсілге негізделген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үй мәдениеті, тамақтану мәдениеті
  Несиелер: 5

  Үй мәдениетін құрастырушы негіздерді, оны жасату және тәрбиелеу жолдарын білу керек. Инфрақұрылымның мекемелерді табиғат пен формалардың арасындағы топтасудағы келіспеушілікті тегістеп қолдану ыңғайлылығымен сұлулық пен үйлесімділікті құру. Дұрыс тамақтану мәдениетін, өнімді дұрыс таңдау және оны дұрыс әзірлеу мәдениетін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлкетану
  Несиелер: 4

  Өлкетанудың міндеттері, пәні. Қазақстанның археологиялық, этнографиялық деректер. Торғай өңірінің физикалық және географиялық орны: географиялық орны, рельеф, топырақ, климат, өсімдіктер, жануарлар әлемі. Торғай өңірінің ерекше қорғалатын аумақтары. Қазақстандағы ғылыми педагогикалық ойлардың туындау кезеңі. Ы.Алтынсарин – ғалым, педагог. Торғай өңірінің ономастикасы, жер-су атауларының шығу тарихы, этнографиясы, мәдениеті мен әдебиеті. Ұлттық және жалпыға ортақ құндылықтар жүйесіндегі өлкетану. Білім беру және тәрбие үдерісінде өлкетанулық зерттеудің рөлі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орта білім беру саласындағы нормативтік - құқықтық актілер және іс жүргізу
  Несиелер: 5

  Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Жалпы білім беретін мектептердегі құжаттар. Қатаң есептегі құжаттардың формалары. Қорытынды аттестаттау. Оқумен қамту. Мемлекеттік қызметтер. Стандарттар, бағдарламалар. Педагогикалық этика қағидалары. Ата-аналардың және өзге де заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттері. Кабинеттер бойынша нұсқаулық. Өлшемдік бағалау. ЭлектОНндық журналдың формасы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 5

  Композиция тарихын, мақсатын, міндеттерін және композиция курсы мазмұның білу. Композиция заңының негіздері. Композициямен жұмыс барысында шығармашылық үрдістің динамикасын және маңыздылығын меңгеру керек. Портретті орындау кезінде стильдің принциптерін, портрет жанрының шығармашылық ізденісін меңгерген дұрыс. Тасқа салу-көрнекілік өнерді: көп фигуралы сюжетті-тақырыптық этнографиялық көріністің суретін салу тәсілдерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құрал жабдықтардың технологиясы
  Несиелер: 5

  Үйде қолданылатын тұрмыстық техниканы пайдалану қауіпсізідігі ережелерін меңгерту. Түрлі техникаларды пайдалану әдістерін қолдану кезінде жұмыс жасау ережесімен, нұсқаулығын және оны қолданумен таныстыру және оқыту. Тұрмыстағы электрлі қол құралдарын пайдалана білу. Санитарлық гигиена талаптарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инженерлік графика және жобалау
  Несиелер: 3

  Перспективалық көлеңке құрастыру, жазық айнада көлеңке құрастыра білу. Сызбаны түрлендіру тәсілдерін және аксонометриялық жобаларда тапсырмаларды шешу үшін оларды қолдана білу. Жазық беттін кесіп өту жолдарын және жазықтықпен геометриялық дененің кесіп өтуін анықтау. Жазық беттің жазбасын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру моделі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың түрлі санаттарына инклюзивті білім беруді ұйымдастыру шарттары. Сенсорлық бұзылыстары бар балаларды жалпы білім беру процесіне қосу. Қозғалыс бұзылыстары бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосу. Интеллектуалдық бұзылыстары бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосу. Эмоциялық-ерік саласы бұзылған балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңа кезең өнері
  Несиелер: 4

  Жаңа кезең өнерін түсіне білу: XVII-XXI ғғ. Батыс Еуропа өнері (реализм, классицизм, барокко, академизм, романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм). XXI ғасыр өнеріндегі жаңа ағымдар. XVIII-XX ғасыр басындағы өнер орыс өнері: XVIII-XX ғасырдағы Нарышкин бароккосы. Портрет жанрының гүлденуі. Академизм және романтизм. Критикалық реализм. Жаңа кезеңнің көркем мәдениеті. Жаңа бағытта дамыған мүсін, сәулет, сәндік-қолданбалы өнер, кескіндеме, сурет стилі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заманауи дизайн
  Несиелер: 6

  Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс жасай білу дағдыларын меңгеру (CorelDRAW, Adobe Photoshop). Қазіргі заманғы көзбен шолу мәдениетін, тарихи белгілік жүйелерді білу. Көркем-безендіру өнері композициясын білу, жалпы мазмұны, жобалаудың әдістемелік негіздері, жобалау кезеңдері: сызба, сызу, жоба, пішін, модель, жобалық құжаттар. Пішіндендіру. Материалдар, құралдар, жабдықтар. Пішіндеу тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем еңбекті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Көркем еңбекті оқыту әдістемесі визуалды өнер, сәндік қолданбалы өнер, дизайн және технология, үй мәдениеті мен тамақ мәдениетінің оқыту әдіс-тәсілдерін үйрету арқылы акварель, пастель бояуларымен, академиялық кескіндеме пәнін икемділігін арттыру арқылы кескіндеме жазуды, қолөнері бұйымдарын жасауды, оларды оқушыларға қалай үйрету керектігі жөнінде үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Визуалды өнер тарихы және теориясы
  Несиелер: 4

  Визуалды өнердің пайда болу теориясын білу. Бұл көне дәуірдегі және қазіргі замандағы өнерді түсіну. Олардың пайда болуы Орта Азияның көне шығысында. Африка мен Америка, Египет, Месопотами, Жапония, Қытай, Үндістан, Антикалық өнер, Греция мен Рим, орта ғасыр. Ерте христиандық және Романдық, Готикалық және Рустық өнер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дизайн және технология
  Несиелер: 6

  Мектептегі көркем-безендіру жұмыстарының дизайн мазмұнын және орнын ролін білу керек. Көркем-безендіру жұмыстарының дизайнның кешенді түрде ұйымдастыра білу. Көркем-безендіру жұмыстарының шрифт дизайнымен түстерін білу. Деректерді реттеуді қамтамасыз ететін техникалық құралдар мен бағдарламалық белгілеулер, түрлі бағдарламалық қосымшаларды, браузерлерді білу. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып цифрлық технологияны қолданумен кәсіби қызметінде стандарттық міндеттерді шеше білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графика және жобалау оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Графикалық білім, икемділік пен дағдылар қалыптастырады, құрылымды-графикалық ойлауды, ақпаратты қабылдау, талдау және жалпылау қабілеттілігін, оқытудың жаңартылған мазмұнымен оған жету жолдарын таңдау бойынша мақсаттар қоюға дамыту қажет; нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалану, ИКТ, білім берудің озық технологиясы модульдері, өзінің білім және шығармашылық қызметінде озық әдістемелер. Кәсіби мәдениеттің негіздерін меңгеру қажет.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбие үдерісі: мәні, әлеуметтік кеңістік. Тәрбие жүйесі: түсінігі және құрылымы. Тәрбие жүйесінің қалыптасу және даму кезеңдері мен әдістемесі, оны бағалау критерийлері. Тәрбие жүйелері және олардың сипаттамасы. «Мәңгілік Ел» және «Рухани жаңғыру» жалпы ұлттық идеяның құндылықтарын ескеріп тәрбиелеу. Сынып жетекшісінің қызмет жүйесі. Мектепте және сыныпта ТЖ жобалау қызметі және жоспарлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы және перспектива
  Несиелер: 5

  Перспективаның даму тарихын білу керек. Бейнелеу өнерінде перспектива ережелерін қолдану, суретшілердің суреттеріне перспективалық талдау жасай білу керек. Сызу геометриясын кеңістікті айқындайтын жазықтағы геометриялық формалардың бейнесін салу, геометрикалық тапсырмалар мен композициялық шешімдерді және олардың кеңістігін ұсынатын графикалық әдістерді оқу тәсілі ретінде білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Визуалды өнер – 2 (Кескіндеме)
  Несиелер: 3

  Болмыспен ұзақ этюд бейнелеу өнерін орындау әдістемесін меңгеру: бейнелеу этюді, табиғи қойылымдарды ұйымдастыру. Материалдарда натюрморт салуды білу. Күрделі тақырыптық натюрмортты бейнелей білу. Әуе кеңістігі мен кеңістікті ұсына білу. Жарыққа қарсы натюрморт сала білу, нтерьердегі натюрморт, гипстік баспен натюрморт (гризайль).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік сызба
  Несиелер: 3

  Ғимараттарды, тұрғын үйлерді, құрылғыларды және т.б. тиімді жоспарлауды сызуды оқыту. Ғимараттың құрылысын, оның жоспарын, форматта тиімді құрауын, ғимараттың бөлшектерін, топографиялық сызбасын, бөлшектердің техникалық суреттерін, есік жақтауларын, терезелерді, санитарлық тораптарды және т.б. сызуды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру жүйесінде арнайы пәндерді оқыт
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру жүйесінде арнайы пәндерді оқыту - сыни тұрғыдан ойлау, талдай білу, қолдану, абстракция, жүйелеу, топтауды меңгеру. Ораторлық өнерді, мәдени сөйлеу ерекшеліктерімен дағдыларын, өнер түрлерін, кәсіби және зерттеу дағдылары мен біліктерін меңгеру. Туындының көркем шығармашылығын талдай білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 3

  Антикалық бас суреттері жөніндегі білімді меңгеру: Экорше, Вольтер, Сократтың және т.б. нобайлары және суреттері. Киінген фигураның бейнесі дағдыларын меңгеруі қажет: сюжетті-тақырыптық суреттер композициясында адамның психологиялық жағдайы мен мінез ерекшеліктерінің тұлғалығын жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Визуалды өнер – 2 (Сурет)
  Несиелер: 3

  Құрылымда орындауда ізденіс көрсету, иық белдеуімен жасалған болмыстың бас суретін көрсету қажет. Портреттер, портреттік сипаттама жасайтын құралдар, оқыту тәсілдері (сызбалар, шарждар). Портреттік сипаттамасы айқын бейнеленген адамның бас сүйегінің суреті, қолдың буындарының суреттемесі, интерьердегі қолымен тұрған егде адамның бейнесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік педагогикалық шеберлік және оның маңыздылығы. Педагогикалық шеберлік- қызметтің жоғары деңгейі. Педагогтарды дайындауда К. С. Станиславский театр жүйесінің үдерістері. Педагогикалық шеберліктің педагогикалық техниканың элементі ретінде. Ақпарат беру мен тәрбиелік әсер ету құралы ретінде педагогтың сөзі. Педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі. Жоғары және орта оқу орындарында оқу-тәрбие үдерісін басқарудағы оқытушының шеберлігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 3

  Портрет бейнелеудің дағдыларын меңгеру және композициялық мәселелер, жартылай ашық болмыстар (тақырыптық қойылым – қолымен белге дейінгі портрет). Портреттік жанрда шығармашылық ізденіс. Жалаңаш адамның бейнесінің этюдтерін бейнелей білу (бейтараптық аясында ер адамның, түрлі –түсті интерьер аясында әйел адамның бейнесі). Екі фигуралы тақырыптық композиция бейнелей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мүсін
  Несиелер: 3

  Мүсіндеу бейнелеу өнеріндегі көлемді үшқырлы формадан тұратын және қатты немесе пастикалық материалдардан орындалатын түрі. Күрделі көркем шығармаларды кесу, сабау, жапсыру, құю бедерлеу және басқа да жолдарымен құрастыратын өнері. Мүсіндеу деген сөз кеңінен алғанда - қыштан, балауыздан, тастан, темірден, сүйектен ағаштан және басқа да материалдардан жасалатын өнер түрі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғи материалдардан мүсін жасау
  Несиелер: 3

  Көркем еңбек пәні мұғалімінің практикасында табиғи материалдар туралы білімі (саз балшық, қыш, ағаш, темір) және мүсіндеу технологиясын меңгеруі. Табиғи материалдардан барельеф, рельеф, горельеф, геометриялық денелер натюрморт, портрет, пластикалық анатомия, моделді ескерткіштерді (плита, өскінді оюлар) орындау. Табиғи материалдардан антикалық мүсіндердің көшірмесін жапсырмалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тоқыма пластикасы
  Несиелер: 4

  Тоқыма пластикасында қолданылатын шикізаттардың мүмкіндіктерімен ерекшеліктерінің қасиеттерін анықтау. Әртүрлі материалдар және жіптермен суретті кілем, гобелен, алаша, басқұр тоқу пластикасы техникасының негізін меңгеру. Әртүрлі тоқыма пластикасы мен технологияны үйрену. Суретті кілем тоқудың негізі. Дәстүрлі кілем тоқу. Гобелен тоқу үшін негізгі сурет. Қазақтың ұлттық орнамент өнері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Компьютерлік сызықты, штрих және нүктелік график түрінде тапсырмалардың орындауының әр түрлі техникалық әдістерін зерттеу бойынша жаттығуларды цикл.. Коллаж, фотомонтаж. Мәтіндерді, кестелерді, мәліметтер қорын, мультимедианы, бағдарламау орталарында ұсынылған ақпаратты синтездейді және бағалайды. Ішкі және сыртқы критерийлерге негізделген нақты бағдарламалық өнімнің математикалық моделінің немесе физикалық процесінің маңыздылығын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәндік қолданбалы өнер
  Несиелер: 6

  Сәндік қолданбалы өнері негіздерін оқу, көркем өнімдер жасау тәсілдері, студенттер түрлі материалдардан өнімдер жасайды. Көрнекі қол өнерін, халықтың кәсіп туралы түсініктерді білу. Халық өнерін, заңын, заңдылығын және ою құрылымының құралдарын, ескі құрылымдарды құрастыру принциптерін білуі. Стилді бейнелерді қолданумен көрнекі құрылымдардың сызбаларын құрастыру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи Қазақстанның бейнелеу өнері
  Несиелер: 4

  Негізгі этаптары дәстүрлер мен жаңашылдығы, творчествалық ізденістер мен Қазақстан суретшілерінің жетістіктері. Ұлттық көркем-өнер мектептерінің қалыптасуы. Сурет өнері, қалалық ортаның эстеттендірудегі өнер синтезі. XX-XXI жүзжылдықтағы Қазақстан өнері. Постмодернизмнің жаңа технологиялары. Декоративизм мен символизмнің таралуы мен дамуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның визуалды өнерінің тарихы мен теориясы
  Несиелер: 4

  Қазақстан мәдениетіндегі ментальдық факторларды, сақтардың мәдени өнерін, көне түріктердің мәдени тарихын білу. Орта ғасырдағы Қазақстан мәдени доменанттарын, Қазақстандағы қазіргі заманғы өнерін білу: негізгі кезеңдер, дәстүрлер және жаңашылдықтар, шығармашылық ізденістер және қазақстандық суретшілердің жетістіктері, ұлттық көркемсурет мектептерін қосу, постмодернизмнің жаңа технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шеберхана таңдау
  Несиелер: 4

  Арнайы пәндерді тереңдетіп оқытуға таңдап алынған технология бойынша қасиеттерін зерттеу және сәндік мүмкіндіктер материалдарын өңдеуге, практикалық жұмыстар мен дипломдық жұмыс орындалатын шеберханалар жұмысын меңгеру. Тігін машиналары, станокпен ағаш өңдеу, металл және тоқыма материалдарын көркем өңдей білу, қолдану және қауіпсіздік ережесін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қол өнері негіздері
  Несиелер: 6

  Жалпы композиция теориясы. Сәндік композицияның спецификасы. Ою-өрнек композициясының заңдары, заңдылықтары. Раппортты ою-өрнек композицияларын тұрғызу принциптері ашық құрылымы. Монокомпозицияларды тұрғызу принциптері тұйықталған құрылымы. Түс және түстік гармонияда тұрғызу принцепі. Ренктің кескіндеу қасиеті. Ахроматикалық компазиция. Түстердің гармониялық теориясы. Хроматикалық түстер. Табиғи және заттық формалардың сәндік бейнелерін трансформациялау принциптері (өсімдіктер мен жануарлар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағымдағы өнер (Практикум)
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы өнерді галереяларда, жеке коллекцинерлерде, коммерциялық корпорацияларда, мемлекеттік көркемөнер ұйымдарында, заманауилық өнер мұражайларында, арт-студияларда немесе суретшілердің өздерінде жәдігерленетін қазіргі заманғы бейнелеу өнерін талдай білу. Практика кезінде кіріктірілген білімді пайдалану (ішкі пәндік кіріктіру, оқу пәндеріндегі өтпелі тақырыптар).

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тоқыма материалдарын көркемдеп өңдеу
  Несиелер: 4

  Кілем, алаша, суретті кілем, басқұр тоқу өнерінің түрлерін меңгеру керек. Негізгі және толықтыратын жіптің тығыздылығын, кілем тоқу өнері негіздерін, тоқымашылықтың өру түрлерін түсіну және көруі қажет. Суретті кілемдер үшін техникалық суреттер қазақтың ұлттық ою өнері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Матаға сурет салу
  Несиелер: 4

  Матаға сурет салудың түрлері мен жібек матаның негізгі түрлері - әшекейлеу. Ыстық, суық батик, түйінді батик, кракле техникасы, еркін сурет салу, құрғақ сурет салу, сурет салудың аралас түрі. Матаға сурет салу тәсілдері, техникалық шеберлік тізімдемесі, суық және ыстық батикте композициялық шешім. Композиция құрудағы негізгі техниканы қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік дизайн элементтері
  Несиелер: 4

  Компьютерлік дизайн -сәулет өнерінің, өнеркәсіп бұйымдарының ең үздік үлгілерін жасау, әсем әрі көркем жасалған тұтыну заттары мен бұйымдардың қоршаған ортаға лайық үйлесімін жүзеге асыру, олардың жаңа үлгілерін ойлап табу, қайталанбас түрлерін этнодизайндық үлгіде жасау. Ұлттық дизайн өнері арқылы жарнама, плакаттар, кітап безендіру, жиhаз бұйымдарының жаңа үлгілерін өмірге әкелу т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім берудегі жаңа технологиялар
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы сабақтың жаңашыл технологиясын, сын тұрғысынан ойлаумен, рефлексивтік оқытумен, зерттеу дағдыларымен, критерийлі бағалау технологоиясымен, ақпараттық-коммунативтік технологиялармен, оқытуда көшбасшылықпен және басқару дағдыларымен, көркемсуреттік білім беру саласындағы білімімен танылу, көркемөнер еңбегіне, графикасына және жобалауға оқытудың қазіргі заманғы технологиясын жүргізу тәсілдері мен әдістерін үйрету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Өз білімін оқу-зерттеу жұмыстары, кәсіби ойлау саласында, талдау мен шешім қабылдауда, жинақтаған тәжірибесімен өз қызметіне өзіндік талдау жасауда көрсете білу қажет. Алған графикалық білімін қазіргі шығармашылық және педагогикалық қызметінде қолдануы керек; Әлемдік және Қазақстандық шеберлердің туындыларымен танысып зерттей білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері
  Несиелер: 4

  Визуалды өнердің педагогикалық шығармашылығының теориялық негіздерін,оқу және ғылыми жұмыстарының зерттеу әдістерін меңгерту, көркем еңбектің кәсіби, білікті мұғалімін тәрбиелеу. Өз білімін оқу-зерттеу жұмыстары, кәсіби ойлау саласында, талдау мен шешім қабылдауда, жинақтаған тәжірибесімен өз қызметіне өзіндік талдау жасауда көрсете білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әлеуметтік, саяси, мәдени саладағы іргелі білім мен дағдылар негізінде қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі контекстінде көптілді ортада тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынаста белсенді азаматтық ұстаным танытады

 • Код ON2

  Кәсіби қызмет саласында қазақ, орыс шет тілдерінде іскерлік және практикалық деңгейде қарым-қатынасты ұйымдастыруға қабілетті, өз ойын мемлекеттік және орыс тілінде еркін, сауатты жеткізе біледі

 • Код ON3

  Мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби этика принциптерін түсінеді, педагогикалық қызметте пән саласын, педагогикалық өлшемдерді, білім беру жүйесінің даму үрдістерін, нормативтік құқықтық актілерді және электрондық құжаттарды жүргізу негіздерін біледі

 • Код ON4

  Мектептің білім беру мазмұны мен құрылымы бойынша берілетін визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау пәндерінің теориялық білім негіздерін біледі; заманауи сабақтардың алгоритмін жоспарлайды және бағалау критерийлерін жүзеге асырады

 • Код ON5

  Білім беру ортасындағы зерттеу принцинтері мен әдістері және кәсіби өсуде жеке жоспарларын жүзеге асыру үшін педагогикадағы зерттеу әдістері тәжірибесін қолданады

 • Код ON6

  Көркем өнер шығармашылығы психологиясы, теориялық негіздер, теориялық қызмет саласында білімді болу, кәсіби қызметін қайта құрастыруда икемділігі мен дағдыларын білу, авторлық шешімдерді жүзеге асырады

 • Код ON7

  Мақсаттарына жетуде тиімді құрал таңдай білу; педагогикалық технологиялар, педагогикалық жаңашылдық саласында білімді меңгеру; компьютерлік технологиялар және дизайндарды қолдану және таңдау, бағалау, іздеу дағдыларына икемді болады

 • Код ON8

  Көркемдік және педагогикалық міндеттерді шешуде библиографикалық және басқа да ақпараттық көздерді пайдалана білу икемділігі мен мақсатты аудиториялардың тәуелділігіне түрлі зерттеу қорытындыларын ұсына білуге қабілетті

 • Код ON9

  Ақпаратты қабылдау, талдау, жалпылау, мақсаттарды қоя білу және оған жету жолдарын таңдау қабілетті; педагогикалық менеджмент саласында білімді болу; педагогикалық мониторинг жүргізу дағдыларына икемді; педагогикалық өлшемдер мен көрсеткіштерін, бақылау-бағалау материалдарын әзірлей біледі; алынған қорытындыларды кіріктіре алады

 • Код ON10

  Гноселогия, әдістемелік, педагогика және психология саласында білімді меңгерген; ақпаратты басқару дағдыларына икемді; психологиялық-педагогикалық диагностикалар негізінде кешенді мониторинг жүзеге асырады; талдау және синтездеу; педагогикалық рефлексияға қабілетті; зерттеу мәдениетін тұрақты қалыптастыру біледі; тәжірибелік қызметі барысында психологиялық-педагогикалық тәртіптілік бойынша өзінің кәсіби дайындығының деңгейін бағалай алады

Top