Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы в С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

 • Қазіргі заманғы экономика
  Несиелер: 3

  Қазіргі экономика және экономикалық ғылым.Нарықтық жағдайдағы қазіргі заманғы экономика, принциптер мен формалар. Өндіріс: ресурстар, факторлар, беталыстар. Нарықтық экономика: модель және шынайылық. Бәсекелестік және монополия. Экономикада бағаны қалыптастыру және инфляция. Мемлекеттің экономикалық саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық экономика
  Несиелер: 5

  Нарық жағдайындағы теориялық экономиканың негіздері. Бизнесті дамыту кезіндегі теориялық экономиканың орны мен рөлі. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Компанияның айналымы және айналым капиталы (қорлары) теориясы. Фирманың табыстары және шығындарының теориялық негіздері. Циклдық экономикалық даму. Жұмыссыздық және инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде. Экономикалық өсім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро және макро экономика
  Несиелер: 3

  Сұраныс және ұсыныс. Тепе-теңдік бағасы. Икемділік. Тұтыну теориясы. Өндіріс және фирманың тәртібі. Нарықтық құрылымның типологиясы. Өндіріс факторлары нарығы. Ұлттық экономика және оның маңызды көрсеткіштері. Макроэкономикалық тұрақтылық: жиынтық сұраныс және ұсыныс. Ақша-несие саясаты. Экономиканы макроэкономикалық реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Математикалық моделдердің формалары мен принциптері. Экономикадағы математикалық моделдер.Функциялардың пайда болуы және даму түсінігі. Экономикадағы функциялар. Теңдеулердің, теңсіздіктің және жүйелердің негізгі түрлері және оларды шешу әдістері. Экономикадағы сызықтық бағдарламалау. Күрделі және қарапайым пайыздар. Банк ісіндегі пайыздық есептеулер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер
  Несиелер: 5

  Пәнде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормалары, заңға тәуелді актілер және ведомстволық нормативтік актілер, сондай-ақ қызметкерлердің мінез-құлықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормативтерін күшейтетін жергілікті ережелер мен этиканың нормалары қарастырылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін дамыту, енгізу, қолдау, талдау және жетілдіру бойынша талаптарды белгілейтін және ұсынатын халықаралық стандарттарға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы заманауи қағидаттарды қарайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнеске кіріспе
  Несиелер: 5

  «Бизнеске кіріспе» курсының қисыны және құрылымы. Бизнес түсінігі және мәні. Бизнес қызметтің ерекше түрі ретінде. Бизнесті жүргізудің негізгі белгілері. Жаңа жұмыс орындарын құру, кәсіпкерлік фирмаларды құру схемасы. Шағын және орта бизнестің негізгі функциялары. Бизнесті құру үшін капитал. Бизнестегі маркетинг және қаржылық саясат. Бизнесті мемлекеттік қолдау әрекеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Маркетингтің теориялық негіздері және тұжырымы. Бизнестегі маркетингтік зерттеулер. Нарықты сегменттеуді меңгерудің әдістемелік негіздері. Тауар нарығында сауда жасау кезіндегі тұтынушылардың тәртібі. Жарнама, оның маңызы, ерекшеліктері. Менеджменттің мәні және мазмұны. Менеджменттегі коммуникация. Менеджменттегі басқарушылық шешімдер. Мақсаттарды қою және ұйым қызметін жоспарлау. Менеджмент жүйесіндегі мотивация және бақылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Қаржы статистикасының мәні, әдістері және міндеттері. Қаржы статистикасы көрсеткіштерінің жүйесі. Қаржы-экономикалық есептердің мәні және міндеттері. Қаржы-экономикалық ақпараттарды талдау және жинақтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Қаржы және экономика статистикасын ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесі. Бизнес көрсеткіштерін талдаудың статистикалық әдістері. Мұнай-газ саласы кәсіпорындарындағы қаржылық-экономикалық қызметті сипаттайтын негізгі көрсеткіштер және оларды статистикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұнайгаз бизнесіндегі ресурстарды үнемдеу экономикасы
  Несиелер: 5

  Экономикадағы ресурс жинағының негіздері. Мұнай-газ бизнесіндегі ресурс жинағы экономикасының мәні және сипаттамасы. Материалды,отын-энергетика, минералды-шикізат ресурстары. Компанияның ресурс сыйымдылығы. Мұнай-газ бизнесінде ресурсты пайдалану. Өндірістің шығындарын басқару. Ресурсты пайдаланудың нәтижелі жолдарын көтеру. Мұнай-газ бизнесіндегі ресурс жинағы экономикасының шетелдік тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұнай-газ ісі негіздері
  Несиелер: 5

  Мұнай және газды қолдану тарихы, өнеркәсіпте мұнай және газдың дамуы және қазіргі жағдайы. Мұнай және газдың әлемдегі ірі кен орындары мен әлемдік қорлары. Мұнай-газ кен орындарын іздестіру және барлау, ұңғымаларды бұрғылау, резервуарларды өңдеу және өңдеу. Мұнайды, мұнай өнімдерін және газды тасымалдау, сақтау және тарату, магистральдық құбырларды және қоймаларды жобалау және салу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Нарықтық және өнеркәсіптік құрылымдар экономикасы
  Несиелер: 5

  Экономиканың салалық құрылымы. Экономиканың өнеркәсіптік, өндірістік құрылым сипаттамасы. Нарық түсінігі және оның нәтижелі қызмет ету шарттары. Экономиканың салалық құрылымы. Энергетикалық саланың ерекшеліктері. ҚР өнеркәсіптік өндірістің құрылымы.Мұнай және газ нарығы. Мұнай өнімдері нарығы. Нарықтық құрылымдар. Ірі кәсіпорын формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өнеркәсіп статистикасы
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптегі статистиканы мазмұны және бағыты. Өнеркәсіптің жағдайы және оны дамыту. Өнеркәсіптік өнімнің физикалық көлемі индексі. Өнеркәсіптегі көрсеткіштерді талдаудың статистикалық әдістері. Өнеркәсіп статистикасын қалыптастыру кезінде қолданылатын классификаторлар Статистикалық есептілік формасының атауы.Өнеркәсіптік статистика тұжырымдамасы, санаттары мен әдістері. Өндіріс тұжырымдамасы, өнеркәсіп, өнеркәсіптік кәсіпорын. Салада концентрация деңгейінің негізгі көрсеткіштері. Еңбек және жұмыс уақытының статистикасы. Өндіріс құны. Шығындардың қалыптасу әдістері. Өндіріс құнының индикаторлары және оның динамикасын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • IT-инфраструктура
  Несиелер: 3

  Бизнеске бағытталған ақпараттық технологиялар. IT - инфрақұрылымы. Компьютерлік желілер. Интернет-технологиялар. виртуалды есептеу қызметтері. Мәліметтерді өңдеу орталықтары. Бизнес-стеріндегі ақпараттық технологиялардың интеграциясы. IT –инфрақұрылымын басқарудың стандарттары және әдістемелері. Ұйымның IT-үрдістерін моделдеу әдістері. IT-ресурстарын басқару құралдары. IT-инфрақұрылымын басқару платформасы. IT-инфрақұрылымыен басқаруға арналған құралдар. IT-инфрақұрылымын басқарудың бағдарламалық құралдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық туралы жалпы көрініс. Көшбасшылық түсінігі. Көшбасшылық теориясы және мотивация. Қазіргі қоғамдағы көшбасшының функциясы. Көшбасшылықтың қазіргі теориясы. Билік және көшбасшының ықпалы. Көшбасшылық тұжырымдамасы. Көшбасшының кәсібилігі және жеке қасиеттері. Команда құру көшбасшы-жетекшілердің маңызды міндеті ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерліктегі сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандырудың экономикалық мәні. Сақтандырудың негізгі түсініктері. Кәсіпкерлік қызметті қорғау барысындағы сақтандырудың орны. Коммерциялық және қаржылық тәуекелдер кәсіпкерлік тәуекелдің негізгі түрлері ретінде. Кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруды ұйымдастыру негіздері. Қаржылық тәуекелдерді сақтандыру. Несие тәуекелдерін сақтандыру. Банк тәуекелдерін сақтандыру. Қазіргі қаржылық құралдарды қолдану арқылы тәуекелдерді сақтандыру (хеджирование). Инвстицияларды сақтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тайм менеджмент
  Несиелер: 5

  Тайм менеджменттің теориялық негіздері. Психологиядағы уақытты зерттеудің төрт аспектісі. Әртүрлі мәдениеттегі уақытты қабылдау парадигмасы. Психологиялық, әлеуметтік, кәсіби уақыт түсінігі. Уақытты жеке қабылдау. Субъективті және объективті уақыт. Уақытылы орындау уақытты ұйымдастырудың жеке белгісі ретінде. Уақытты жеке ұйымдастырудың типологиясы. Өзара әрекет етудің және тұлғааралық қарым-қатынастың уақыт ресурстары. Уақытты басқарудың негізгі әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 5

  Әлемдік экономика жүйе ретінде. Еңбекті халықаралық бөлу. Қазіргі әлесдік шаруашылықты дамытудың негізгі беталыстары. Әлемдік шаруашылықтың ресурстық потенциалы. Ұлттық экономика әлемдік шаруашылықтың бөлігі ретінде. Транұлттық компаниялар және оның әлемдік шаруашылықтағы рөлі. Әлемдік экономикадағы интеграциялық бірлестіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қаржы, банк және сақтандыру ісі менеджменті
  Несиелер: 5

  Қаржыны басқару. Ақша ағымдарын басқару. Компанияның қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ететін факторлар. Сақтандыру қызметін басқару. Сақтандыру сыйақысы мен сақтандыру тарифтері түсінігі және бағыты. Сақтандырудың экономикалық мәні. Сақтандыру функциялары. Банк өнімі және оның экономикалық мазмұны. Банк клиенттерімен өзара қарым-қатынасты басқару. Банктің несие өнімдерін жобалау әдістері. Коммерциялық банк қызметіндегі брэндинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Халықаралық қатынастар экономикасы
  Несиелер: 5

  Халықаралық экономикалық қатынастардың негіздері. Әлемдік нарық пен әлемдік шаруашылықтың пайда болуы. Халықаралық сауданың табысты бөлуге ықпал етуі. Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары. Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелендіру. Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы. Технологияның халықаралық трансферті. Халықаралық валюта-қаржылық жүйе. Халықаралық қаржы нарығы. Елдің және әлем аймақтарының төлем балансы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мұнайгаз кәсіпорындарын басқару
  Несиелер: 6

  Мұнай-газ кәсіпорындарын басқарудың теориялық негіздері. Өндірісті басқару және ұйымдастыру, оның ерекшеліктері. Мұнай-газ саласы кәсіпорындарында негізгі және қосымша өндірісті басқару. Мұнай-газ өңдеуші кәсіпорындарда өндірістік инфрақұрылымды басқару. Мұнай-газ кәсіпорындарында сапа жүйесін ұйымдастыру және басқару. Мұнай-газ саласы кәсіпорындарын жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Менеджмент және тәуекелді басқару
  Несиелер: 5

  Менеджменттің әдістемелік негіздері. Менеджменттегі тұжырымдық әдістің нұсқалары. Менеджменттің функциялар жүйесі. Менеджменттің әдістері және технологиясы. Басшының стилі.Менеджменттегі іскерлік қатынастың негіздері. Тәуекел тұжырымы және оны бағалау әдістері. Тәуекел-менеджмент –тәуекелдерді басқару жүйесі. Сыртқы экономикалық қызметтердің тәуекелдері. Тәуекелдерді басқарудағы сақтандыру. Қаржылық тәуекелдерді басқару әдістері. Тәуекел-менеджмент стратегиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Өндіріс сферасындағы кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 6

  Кәсіпорын индустриялық салада, қазіргі кәсіпорынның қызметін жоспарлау Кәсіпорынның экономикалық ресурстары. Кәсіпорынның негізгі капиталы. Негізгі капиталдың амортизациясы. Негізгі құралдарды пайдалану көрсеткіштері. Кәсіпорынның айналым капиталы. Кәсіпорынның кадрлық әлеуеті. Қызметкерлердің сыйақысы. . Өнімділік. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. Өнімнің сапасы. Өндірістік шығындар, пайда және табыс. Компанияның қаржылық нәтижелері. Өндірістің экономикалық тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұнайгаз саласы бойынша салық салуды басқару
  Несиелер: 8

  Қазақстан Республикасының салық жүйесі: құрылу кезеңдері, қазіргі жағдайына сипаттама. Салық саясаты және оның мемлекеттік саясатты дамыту кезіндегі рөлі. Мұнай-газ саласындағы салық салымы. Көлік құралдары салығы. Мұнай-газ саласындағы жер салығы. Мұнай-газ саласындағы мүлік салығы. Қосылған құн салығы. Мұнай-газ саласы сферасындағы корпоративті табыс салығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерліктегі салық салуды басқару
  Несиелер: 8

  Салық салымын басқарудың негізгі механизмдері. Салықтар, олардың түрлері және маңызы. Экономиканы салықтық реттеу. Кәсіпкерліктегі салық базасын басқару. Салық декларациясы және оның маңызы. Бизнестегі салық салымы принциптері. Кәсіпкерліктегі салықты алу әдістері және тәсілдері. Шағын бизнес үшін арнайы салық тәртібі. Салық орындарының және салық төлеушілердің жауапкершіліктері, міндеттері және құқықтары. Салықтық нормативті-құқықтық базалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Салалар бойынша еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  "Салалар бойынша еңбекті және қоршаған ортаны қорғау" пәні студенттерді еңбек процесінде адам денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету, қоршаған орта, оның ластануы және қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар туралы түсініктердің теориялық негіздерін, қоршаған ортадағы ластануды анықтаудың практикалық дағдыларын; еңбек заңнамасының негіздерін, еңбекті қорғау, өндірістік санитария, техника қауіпсіздігі, өрт техникасы және өндірістегі өрт қауіпсіздігі бойынша жалпы мәселелерді оқытады.; қолданыстағы нормалармен, ережелермен, нұсқаулықтармен, МЕМСТ және қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт алдын алу бойынша талаптармен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инновациялық менеджменттің негіздері. Инноватика теориясының пайда болуы және оның қазіргі тұжырымдамасы. Компанияның инновациялық қызметін басқару негіздері. Инновациялық үрдіс және инновациялық қызмет. Инновациялық үрдісті ұйымдастыру әдістері және формалары.Мұнайгаз саласындағы шағын инновациялық бизнес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ұлттық экономиканы басқару
  Несиелер: 6

  Ұлттық экономиканы басқару механизмі. Салааралық баланс – ұлттық эконгомиканы кешенді талдау құралы. Ұлттық экономиканың аймақтық құрылымын басқару. Экономикалық өсім және даму ұлттық экономиканың категориясы ретінде. Ұлттық экономиканы реттеудегі мемлекеттің рөлі. Ұлттық экономиканы кешенді дамытудың стратегиялық бағдарламасы. Ұлттық экономиканың экономикалық қауіпсіздігін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бизнестегі кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 6

  Бизнестің экономикасы мен мәні. Компанияның бәсекеге қабілеттілігі. Компанияның негізгі капиталы. Компанияның айналымдағы капиталы Компанияның еңбек ресурстары Бизнес өндірісін қолдау үшін индустриалды-инновациялық саясат. Қаржы-бюджеттік бизнес саясаты. Инвестициялық үрдістерді дамыту және бизнестегі инвестициялық қызмет жағдайы, проблемалары және келешегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бизнеске арналған Excel
  Несиелер: 8

  Ақпараттық технологиялар: негізгі ұғымдар, терминология және жіктеу. Жеке және ұжымдық ақпаратты басқару үшін бизнестегі ақпараттық жүйелер. MSExcel дерекқорларымен жұмыс істеу. MSExcel қаржылық функциялары. MS Excel көмегімен экономикалық есептер. MSExcel-те деректерді талдау және болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұнайгаз бизнесі экономикасы
  Несиелер: 6

  Мұнай-газ ісі және жеке бизнесті ұйымдастыру. Мұнай және газ бизнесі кәсіпорындарының ұйымдық формасы. Мұнай-газ бизнесінің экономикасын дамытудағы шетелдік тәжірибе. Мұнай-газ бизнесіндегі инновациялық кәсіпкерлік. Мұнай-газ ісі саласындағы еңбек ресурстары. Мұнай-газ бизнесінің баға саясаты. Мұнай-газ бизнесінің қызметіндегі тәуекел. Мұнай-газ бизнесіндегі қаржы, мұнай-газ бизнесіндегі салық салу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік есептің мәні, әдістері, мақсаты және міндеттері. Қаржылық есептіліктің элементтері және бухгалтерлік есептің объектілері. Бухгалтерлік есептер және қосарланған жазба. Қазақстан Республикасында аудитті нормативті-құқықтық реттеу. Аудитті жоспарлау, аудит бағдарламасы. Аудиторлық тәуекелдер. Аудиторлық дәлелдемелер аудиттегі аналитикалық процедуралар. Аудиторлық іріктеу. Аудиторлық есеп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұнайгаз саласы халықаралық бизнесі
  Несиелер: 8

  Мұнай-газ компанияларының транснациядануы. Мұнайжәне газ нарығының жаһандануы. Әлемніңмұнай-газ кешені және оның құрылымы. Халықаралық мұнай-газ бизнесінің ұйымдық формалары. Баға жүйесі. Экономиканың мұнай-газ секторын мемлекеттік реттеу. Мұнай және табиғи газдың халықаралық бизнесіндегі фискалдық шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Стратегиялық жоспар
  Несиелер: 5

  Стратегиялық жоспарлау ғылым ретінде. Стратегиялық жоспарлаудың қисыны және әдістемелік жүйесі. Стратегиялық жоспарлау әдістері және көрсеткіштер жүйесі. Фирманың қызметін жоспарлау. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бизнес-жоспарлаудың теориялық аспектілері. Секцияны әзірлеу әдістері, ақпараттық талаптар. Бизнес-жоспардың маркетинг жоспары; сатуды анықтау, баға белгілеу әдістері, жарнама түрлері, сауда ұйымдастыру және сатуды ынталандыру әдістері. Жұмыс көрсеткіштері; материалдық-техникалық база, жеткізушілер, коммерциялық кәсіпорынның шығындары. Бизнес-жоспардағы ұйымдастыру жоспары; тәуекелді бағалау, қаржы секциясын қалыптастыру. Бизнес-жоспардыңталдауы..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сақтандыру маркетингі
  Несиелер: 5

  Қазіргі экономикадағы сақтандыру маркетингі. Сақтандыру өнімінің мемлекеттің сыртқы ортасы мен компоненттерін, сақтандыру қызметтерін тұтынушыларды, сақтандыру нарығының құрылымын және сақтандыру қызметтерінің спектрін зерттеу және талдау.Сақтандыру өнімдерінің сапасын басқару және олардың бәсекеге қабілеттілігі. Сақтандыру маркетингінің тиімділігін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бухгалтерлік есеп теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі. ҚР бухгалтерлік есепті нормативті реттеу жүйесі. Баланстың маңызы және функциялары. Есептік процедураның құрылымы. Шаруашылық есеп және оның түрлері. Есепті пайдаланушылар және өлшеушілер. Баланстың классификациясы. Шоттардың классификациясы. Бухгалтерлік есеп шоттары жоспарының құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бизнес құнын бағалау
  Несиелер: 6

  Негізгі ұғымдар, бизнесті бағалау мақсаттары. Бағалау тақырыбы, бағалау объектісі. Бағалау процесінде назарға алынатын уақыт факторы мен тәуекел факторы. Бизнесті бағалау процесінде пайдаланылатын ақпарат. Кәсіпорындарды бағалау мәселесін шешу үшін қаржы есептілігінің мақсаттары мен түрлері. Жылжымайтын мүлік құнының түрлері. Жылжымайтын мүлікті бағалаудағы табыстық көзқарас. Тауарлы материалдық запастар құнын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бизнестегі сандық экономика
  Несиелер: 6

  Цифрлық экономика, бизнес-құрылымдардағы қазіргі жағдайы мен дамуы перспективалары Бизнес-менеджментті цифрландыру Электронды сауда-саттық Электронды коммерциялық мәмілелер Электрондық маркетингтік зерттеулер Цифрландыру тұрғысындағы бизнес-жоспарлар. Цифрды құру тұрғысынан бизнесті қаржыландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бизнестегі қаржылық саясат
  Несиелер: 8

  Бизнестегі қаржылық саясаттың мазмұны. Бәсекелестік артықшылығы стратегиясы. Бизнес-ортаны стратегиялық талдау. Компанияның миссиясы мен мақсаттарын қалыптастыру. Компания стратегиясын таңдау. Өнімді насихаттаудың стратегиясы. Қаржылық жоспардың даму принциптері мен құрылымы. Бюджеттеу процесін ұйымдастыру. Операциялық және қолдау бюджеттерін дайындау. Негізгі қаржылық құжаттарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік кәсіпорынның негіздері. Әлеуметтіккәсіпорындардыңтұжырымдамасы, мазмұны, ерекшеліктері, кезеңдері «Шағынжәне орта бизнеске қолдау көрсету үшін «Жол картасы-202» мемлекеттік бағдарламасы. ШОБ-тің әлеуметтік-экономикалық рөлі, бизнестің әлеуметтік инфрақұрылымы, халықты жұмыспен қамтудағы бизнестің рөлі, әлеуметтік салада МЖӘ құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнайгаз саласындағы сандық экономика
  Несиелер: 6

  Цифрлық экономика, қазіргі жағдай және даму перспективалары, цифрлық экономикадағы салалық трансформация, цифрландыру жағдайында аймақтық және салалық экономиканы дамыту. Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорынында цифрландыру жағдайында басқару және басқару. Сандықтау жағдайында мұнай-газ саласының экономикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бизнес талдау
  Несиелер: 5

  Бизнес-процестердің тұжырымдамасы және негізгі сипаттамалары. Бизнес-талдау әдістерінің ерекшеліктері. Бизнес-талдаудың теориялық аспектілері. Бизнес-талдау әдістерінің негізгі ұғымдары. Кәсіпорындағы бизнес-процестер құрылымын талдау. Міндеттерді талдау және бизнестегі нақты проблемаларды анықтау. Мақсатқа жету жолдарын анықтауға және шешімдерді әзірлеуге арналған экономикалық тәсіл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Банк маркетингі
  Несиелер: 5

  Банктік маркетинг және оның принциптері. Банк және банк өнімдерінің ерекшеліктері. Қазіргі банктік маркетинг тұжырымдамасы. Банктік маркетингтің негізгі субъектілері. Қаржы нарығындағы сатып алушы мен бәсекелес банктердің мінез-құлқын зерттеу. Қаржы нарығының және оның секторларының мүмкіндіктерін талдау. Банк өнімдерін сапасы, тартымдылығы және т.б. үшін зерттеу. Маркетингтің ақпараттық қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Экономикалық аналитика
  Несиелер: 5

  Экономикалық аналитиканың теориялық негіздері, экономикалық талдауды ғылым ретінде және қолданылатын әрекеттің түрі. Экономикалық аналитиканың мақсаты мен негізгі міндеттері. Компанияның экономикалық талдау. Өндірістік тиімділік көрсеткіштерінің сараптамасы. Ақшалай қаражаттардың ағындарының аналитикасы мен инвестициялары, шығыстар мен кірістерді талдау, кірістер мен рентабельділік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнайгаз бизнесін ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Мұнай-газ бизнесін ұйымдастыру. Мұнай-газ саласындағы сыртқы экономикалық операциялар және олардың түрлері. Мерзімдік қызметтің кезеңдері. Мұнай-газ компаниясында сатудың сыртқы сауда келісімшарты Мұнай-газ бизнесінің шарттық қатынастары. Мұнай-газ бизнесін және бизнеске қатысты мемлекеттік салық саясатын қаржыландыру. Мұнай-газ бизнесінің проблемалары мен перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік: тұжырымдама және оның негізгі түрлері, кәсіпкерлікті қалыптастыру мен дамытудың себептері мен шарттары. Кәсіпкерлікті ұйымдастыру формалары. Бәсекеге қабілетті кәсіпкерлер. Кәсіпкерлік құпиялары және оны қорғау жолдары. Кәсіпкерлік тәуекел. Бизнес-жоспарлау. Бизнесті басқару жүйесі. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Бизнестегі қарым-қатынас, мәдениет және іскерлік этика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сақтандыру бизнесін ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Сақтандыру бизнесінің негізгі ұғымдары. Сақтандыру нарығы, оның ерекшеліктері. Өмірді сақтандыру, жердегі көлік құралдарын сақтандыру, тәуекелдерді сақтандыру, заңды тұлғалардың мүлкін сақтандыру, азаматтардың мүлкін сақтандыру, ерікті жауапты сақтандыру. Қауіпті объектілердің иелері үшін жауапкершілікті міндетті сақтандыру, мәжбүрлі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. Сақтандыру агенттігінің маркетингі және жылжыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнайгаз саласындағы инновациялық саясат
  Несиелер: 8

  Инновациялық саясаттың теориялық негіздері. Индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы. Кәсіпорындағы инновациялық саясаттың стратегиясы. Кәсіпорындағы инновацияны дамыту аспектілері. Мұнай-газ саласында кәсіпорынның инновациялық үрдістерінің сипаттамасы. Мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорындарында инновацияларды талдау. Кәсіпорынның инновациялық стратегиясын талдау. Мұнай-газ саласында кәсіпорынның инновацияларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сандық маркетинг
  Несиелер: 6

  Сандық маркетинг, негізгі тапсырмалар мен функциялар. Әртүрлі әдістерді қолдана отырып, брендті жылжыту және сату. Негізгі сандық маркетинг іс-шаралары:іздеу жүйесін оңтайландыру(SEO), маркетингтік маркетинг (SEM), мазмұнды маркетинг, маркетингке әсер ету (мазмұнды маркетинг), мазмұнды жасауды автоматтандыру, электронды коммерция маркетингі, әлеуметтік медиа маркетингі (SMM), тікелей хат жіберу, контекстік жарнама. Сандық маркетингтің негізгі тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Мұнайгаз бизнесіндегі экологиялық қызмет экономикасы
  Несиелер: 6

  Мұнай бизнесі саласындағы экономикалық және экологиялық қызметтің негіздері. Компанияның экологиялық қызметін қаржыландыру. Аймақтың экономикалық және экологиялық мәселелері, мұнай-газ компанияларының экологиялық саясаты. Компанияның экологиялық қызметін талдау Мұнай бизнесінде қоршаған ортаны басқарудың рөлі. Мұнай-газ компанияларының экономикалық және экологиялық қызметінің жоспары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Бизнестегі фирмаішілік жоспарлау
  Несиелер: 6

  Бизнесті жоспарлаудың принциптері мен әдістері. Негізгі және реттеуші көрсеткіштер жүйесі. Стратегияны таңдау және компанияның негізгі бағыты. Операциялық жоспарлау критериі және бағалау. Бизнес-жоспарлау әдістері. Мұнайгаз саласы компаниясының негізгі экономикалық көрсеткіштерін жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Мұнайгаз саласында табиғатты пайдалану экономикасы және дағдарысқа қарсы коммуникациялар
  Несиелер: 6

  Мұнайгаз саласының табиғи ресурстарын экономикалық бағалау. Уақытша келісілген шектеулер бойынша интеграцияланған экологиялық менеджмент келісімшарттарын жасау. Қоршаған ортаны басқару үшін төлемнің негізгі және дифференциалды нормативтері, мұнай-газ өнеркәсібіндегі қолданыстағы экологиялық нысандардың құны. Мұнай-газ саласындағы дағдарысқа қарсы коммуникация. Мұнай-газ саласындағы экологиялық тәуекелдерді төмендету бойынша іс-шаралардың экономикалық тиімділігі..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Мұнайгаз саласында бюджеттеу
  Несиелер: 6

  Бюджеттеудің теориялық аспектілері. Мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорнында бюджеттеу және оның қаржылық жоспарлаумен байланысы, компанияның қаржы бюджетінің мәні мен мазмұны. Мұнай-газ саласының бюджеттік жүйесін талдау. Бюджеттеу үдерісін басқару және оны мұнай-газ саласында ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  1. экономикалық міндеттерді шешу үшін мұнайгаз бизнесі және IT саласындағы жұмыстарды орындау, басқарушылық, маркетингтік стратегияларды әзірлеу, кәсіпкерлік, экономикалық қызметті ұйымдастыру

 • Код ON2

  экономикалық процестерді, макро және микродеңгейдегі құбылыстарды талдау, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өсу үрдістерін анықтау

 • Код ON3

  3. қазіргі заманғы цифрлық технологияларды қолдану және экономикалық есептеулерде бағдарлана отырып, кәсіпорынның шығындары мен кірістерін есептеу

 • Код ON4

  мұнай және газ, мұнай өнімдері, энергия ресурстары, ресурс үнемдеу нарығында экономикалық проблемаларды шешу идеяларын іске асыру және нарықтық ортада бәсекелестік тұрғысынан қарау

 • Код ON5

  5. тәуекелдерді, көшбасшылықты, тайм менеджментті қоса алғанда, басқару саласындағы әдістерді әзірлеу және басқару шешімдерін қабылдау, командада тиімді жұмыс істеу

 • Код ON6

  6. халықаралық экономикалық қатынастарда болып жатқан негізгі процестерді бағалау және сыртқы экономикалық байланыстарды реттеу, халықаралық ортада кәсіпкердің жеке басының сапасын көрсету

 • Код ON7

  7. қаржы және бухгалтерлік есепті басқару, мұнайгаз саласындағы және бизнестегі банктік,сақтандыру ісінің есебін құру

 • Код ON8

  8. кәсіпкерлік саласында білімді қолдану және бизнес құру, бизнес-идеяны қалыптастыру, салық салуды оңтайландыру, компанияның бизнес жоспарларын құру

 • Код ON9

  мұнайгаз экономикасының, бюджеттеу жүйесінің жай-күйін талдау, мұнайгаз бизнесін ұйымдастырудың тиімді жолдарын табу және компанияның даму стратегиясын әзірлеу

 • Код ON10

  10. мұнайгаз бизнесін дамыту үшін бизнес-талдау нәтижелерін қолдану, фирмаішілік жоспарлау жүйесін, инновацияларды әзірлеу, компаниялардың экологиялық жағдайын талдау және дамудың тиімді нұсқасын ұсыну

 • Код ON11

  нормативтік құжаттарды талдау және пайдалану, компания қызметін жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар мен ұсынымдарды жүзеге асыру

6B04101 Экономика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 6B04101-Менеджмент
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04101 Электрондық бизнес экономикасы
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Кәсіпкерлік саласындағы менеджмент
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Экономика
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика (қосдипломды)
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент и управление
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 АТ Менеджменті
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Математикалық экономика
Бакалавриат

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Экономика
Бакалавриат

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top