Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика (1) в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 5

  Өндірістік тәжірибе теориялық білімді бекітуге, кәсіби дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Магистрант эксперименталды жұмыстарды зерттеу және жүргізу әдістерін; эксперименталды мәліметтерді талдау және өңдеу әдістерін; ғылыми зерттеулердегі ақпараттық технологияларды, кәсіби салаға қатысты бағдарламалық өнімдерді; ғылыми-техникалық құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптарды меңгереді.

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мазмұны коммуникативтік салалардан, сөйлеу тақырыбынан және кәсіби қарым-қатынастың типтік жағдайларынан тұратын когнитивті- лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылады. Курсты оқыту шетел тілін кәсіби оқыту үдерісінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі заманғы бағалау құралдарын қолдану негізінде құнды белгілеу әдістемесінің теориялық негіздерін оқыту болып табылады. Курс келесі бөлімдермен ұсынылған: кәсіпорынның құнын бағалаудың пәні, мақсаттары, тәсілдері, әдіснамалық негіздері, кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау, бизнесті (кәсіпорынды) бағалау туралы есепті құру. Курсты оқу бағалау алгоритмін жасау сұрақтары бойынша практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән жүйелік түсініктерді қалыптастыруға және басқару қызметінің психологиялық мәнін түсінуге; басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық әдістерін меңгеруге; тұлғалық өсу уәждемесін дамытуға бағытталған. Курста басқару психологиясының әдіснамалық негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары, басқарушы психологиясының негіздері қарастырылады. Курсты оқу басқару қызметінің мәдениетін арттыруға бейімделген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі жағдайда фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы теориялық дайындықтың негізін құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мемлекеттің, жеке ұйымдар мен фирмалардың экономикалық қауіпсіздігі туралы білім жүйесі, ақпаратты қорғау мәселелері. Курс шаруашылық-экономикалық қызмет параметрлерін есептеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың теориялық дайындығының негізін құрайды және түлектердің кәсіби қызметінің негізі болып табылады. Курс мынадай бөлімдермен берілген: менеджмент түсінігі, түрлері, функциялары және деңгейлері, басқарушылық шешімдерді қабылдау. Курс ұйымды басқару жүйесінде жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, олардың бірлескен қызметінде адамдардың мінез-құлқын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік құзыреттілігін қалыптастырады, өз бизнесін дербес ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жобалық және басқарушылық қызмет дағдыларын қалыптастырады, оның жетістіктерін және ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз етеді. Курс бизнес-идеяларды қалыптастыру және оларды коммерцияландыру әдістерін меңгеруге, инновациялық жобалар үшін бизнес-модельдерді және бизнес-жоспарларды әзірлеуге, күрделі салымдардың тиімділігін бағалауға және жобаны іске асырудың ықтимал тәуекелдеріне, инновациялық жобаға БЖ ұсыну дағдыларына бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық экономиканың бәсекегеқабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Пән ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру мәселелерін шешуде ғылыми көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: халықаралық нарықтардағы тауарлар мен қызметтердің бәсекелестік өндірісі, жаһандық бәсекеге қабілеттілік факторлары. Курсты оқу елдің экономикалық өсуін қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеудің практикалық дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  Пән өндірістік-басқару қызметінің контроллинг саласындағы теориялық дайындық негізін құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: бухгалтерлік және басқару есебі, шаруашылық қызметтің экономикалық талдауы. Курс магистранттарда шаруашылық қызметті жүргізу мәселелері бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға, олардың қаржылық нәтижелерге әсерін анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы cтратегиялық талдау
  Несиелер: 4

  Пән корпорацияның Стратегиялық басқару жүйесінде стратегиялық талдау жүргізу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Курс мынадай бөлімдермен ұсынылған: ұйым ортасын Стратегиялық талдау әдістемесі, компания жағдайының диагностикасы, бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеу. Курс Стратегиялық талдау мәселелері бойынша практикалық дағдыларды алуға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау
  Несиелер: 12

  Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғаудың мақсаты магистранттың өз бетінше зерттеу нәтижелерін жалпылау, ішкі бірлігі бар және таңдалған тақырыпты әзірлеу барысы мен нәтижелерін көрсететін ғылымның нақты саласының өзекті мәселелерінің бірі, сондай-ақ магистр академиялық дәрежесін алу үшін көпшілік алдында дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Басқару қызметінің психологиялық мәселелерін шешу

 • Код ON2

  Өндірістік қызметте мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асыру

 • Код ON3

  Нақты экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін басқару

 • Код ON4

  Жобаларды жүргізу, бизнес-жоспарлау және басқару саласындағы білімді пайдалана отырып, шаруашылық жүргізуші субъектілердің кәсіпкерлігін жүзеге асыру

 • Код ON5

  Ұйымдастыру-технологиялық қызметті жүзеге асыру үшін стратегиялық талдау мен болжаудың қазіргі заманғы кешендерін қолдану

 • Код ON6

  Кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жүргізу, инвестициялық жобаларды бағалау, бағалаудың негізгі әдістемелерін пайдалана отырып, бизнес құнын жүргізу.

 • Код ON7

  Жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның өндірістік үдерістерін ұйымдастыру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

 • Код ON8

  Қамтамасыз ету тетігі туралы білім кешені негізінде басқарушылық шешімдердің нұсқаларын әзірлеу

 • Код ON9

  Кәсіптік қызмет шеңберінде эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top