Образовательная программа не актуальна

8D02101 Режиссура хореографии в КНАХ

  • Цель образовательной программы Білім беру бағдарламасының мақсаты: 8D02101 – «Хореография режиссурасы» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасына сәйкес хореография тарихы мен теориясы, жалпы мәдени, терең кәсіби және ғылыми құзыретке ие, қазақстандық қоғамның рухани және эстетикалық дамуын қамтамасыз ететін жоғары білікті PhD докторларын дайындау. Жоғары оқу орнынан кейінгі кадр даярлау процесіндегі талаптар шығармашылық білім беруде іргелі өзгерістерге әкелді және арнайы пәндерді оқытудың дәстүрлі формаларын қайта қарастырып, Қазақстан Республикасының өнерінің барлық салалары үшін, оның ішінде хореография бағыты бойынша жас кәсіби кадрлар даярлау мен оқытудың заманауи әдістерін қолдануға. енгізуге мүмкіндік берді. Балет-театр өнерінің үздік дәстүрлерін сақтай отырып, қалпына келтіретін және оны синтездеуге қабілетті, теориялық-өнертану зерттеуді жүзеге асыра алатын, режиссерлық инновациялар мәселелерін шешуге және оның әлемдік кеңістікке интеграциялануына қабілетті балет режиссурасы саласындағы өнертану ғылымы шеңберінде қызмет атқаратын кадр даярлау.
  • Академическая степень Докторантура
  • Языки обучения Русский, Казахский
  • Срок обучения 3 года
  • Объем кредитов 180
  • Группа образовательных программ D031 Хореография
  • Направление подготовки 8D021 Искусство
Top