Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в Болашақ

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қоғамдық өмірдегі әр саладағы жеке және көпшілік мүдделерін қорғау және сақтаудағы құқықтық тәртіпті қамтамасыз ететін және заңдылықты бекітетін, қызметі құқықтық нормаларды жүзеге асыруға бағытталған жоғарғы білікті кадрларды даярлау. Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетті дамытуға әрекет ететін түлектерді дайындау. Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен қамтамасыз етуде әрекет ететін түлектерді дайындау. Тұрғандар арасында құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті қалыптастыратын түлектерді даярлау. Үнемі өзіндік кәсіби жетілдіруді жүзеге асыратын түлектерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 3

  Мемлекет және құқық теориясы-бұл мемлекеттің және құқықтың тұрақты өзара іс-қимылында пайда болуының, дамуы мен қызмет етуінің мәнін, жалпы заңдылықтары мен үрдістерін зерттейтін, сондай-ақ барлық заң ғылымдары үшін ортақ ұғымдар мен санаттарды қалыптастыратын іргелі заң ғылымы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесі
  Несиелер: 3

  ҚР құқыққорғау органының байқауы маңызды арада танымда, байқауда және зертте- заңды факультеттің студенттерімен білімде заң ғылымдарының жиынтығымның облысында көрсетіледі. білімдерді ала, студент ортақ өренің аумақтауының мүмкіндігін ара дербес табыстың табысында ара ал- білімде алады, жаңа ақпарат және ара әлеуметтік қоғам аспа-жалап бейімделу в қазіргі кез және студент жарқылдақ бол-, сияқты тұлға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 3

  Конституциялык құқық қоғамның саяси, экономикалык, әлеуметік жіне т.б. қалыптасатын тыныс-тіршілігін барлық салаларында қарым-қатынастарды реттейді. Басқа да салалартек қаңа өмірдін бір бөлігіне қоғамдык қарым қатынастарға әсер етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет елдерінің құқық қорғау жүйесі
  Несиелер: 3

  РК правоохранительных органының байқауы маңызды арада танымда, байқауда және зертте- заңды факультеттің студенттерімен білімде заң ғылымдарының жиынтығымның облысында көрсетіледі. білімдерді ала, студент ортақ өренің аумақтауының мүмкіндігін ара дербес табыстың табысында ара ал- білімде алады, жаңа ақпарат және ара әлеуметтік қоғам аспа-жалап бейімделу в қазіргі кез және студент жарқылдақ бол-, сияқты тұлға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқыққорғаушы ұйымдар
  Несиелер: 3

  РК правоохранительных органының байқауы маңызды арада танымда, байқауда және зертте- заңды факультеттің студенттерімен білімде заң ғылымдарының жиынтығымның облысында көрсетіледі. білімдерді ала, студент ортақ өренің аумақтауының мүмкіндігін ара дербес табыстың табысында ара ал- білімде алады, жаңа ақпарат және ара әлеуметтік қоғам аспа-жалап бейімделу в қазіргі кез және студент жарқылдақ бол-, сияқты тұлға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Отбасы құқығы
  Несиелер: 5

  Отбасы құқығы-отбасы-құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы Отбасы құқығы отбасының құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді. Отбасы құқығының негізгі көздері: ҚР Конституциясы және "неке және отбасы туралы" ҚР Заңы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салыстырмалы құқықтану
  Несиелер: 4

  Салыстырмалы құқықтану-бұл белгілі бір мағынада құқықтық білімнің құрылымдық тұжырымдамалық-ұғымдық жүйесі, жүйелендірілген, сонымен қатар бір-бірімен байланысты қазіргі заманның негізгі құқықтық жүйелері, салыстырмалы әдісті ғылыми-танымдық және практикалық-қолданбалы аспектіде қолдану теориясы туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері (1 бөлім, 2 бөлім)
  Несиелер: 5

  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» сыбайлас жемқорлық ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері саласындағы білімді қалыптастыруға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру мәселелеріне, сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктеріне, жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктеріне, әр түрлі салалардағы сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік мәселелеріне бағытталған. Пәннің екінші бөлімі құқықтың негізгі салаларының (конституциялық, әкімшілік, еңбек, азаматтық және т.б.) мәселелерін зерттейді, олар бір жағынан сол немесе басқа да құқықтық нормалар туралы жалпы түсінік береді, ал екінші жағынан - әрбір адамның өмір бо��ы ілесіп жүретін мәселелерді шешуге бағдарлануы үшін қажетті білім береді. Құқық негіздерін оқыту өмірлік маңызды жағдайларды сауатты бағалауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заң конфликтологиясы
  Несиелер: 4

  ішкі (ұлттық) немесе халықаралық құқық шеңберінде туындайтын, дамушы және шешілетін жанжалдарды зерттеу пәні болып табылатын заңдық конфликтология, ғылыми пән.Қ. к. құқық, саясаттану және әлеуметтану теориясының түйіскен жерінде орналасқан. Егер олар мемлекеттің конституциясын, аймақтар мен билік тармақтары арасындағы келісімдерді, ұлттар мен ұлттардың мәртебесін қозғайтын болса, өз табиғаты бойынша заңды болып табылады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұрагерлік құқық
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты мұрагерлік құқықтық қатынастар сияқты азаматтық құқық институтын егжей-тегжейлі зерттеу болып табылады. Осы мақсаттарды шешу үшін келесі міндеттер оқытылады: мұраг��рлік мәнін ашу, мазмұнын, нысандарын, сондай-ақ өсиетті алу мәселелерін қарастыру, өсиет бойынша мұрагерлік туралы істер бойынша сот тәжірибесін талдау, ҚР мұрагерлік құқық саласындағы заңнамасын зерттеу және салыстырмалы талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заң техникасы
  Несиелер: 4

  Заң техникасы олардың реттеушілік әсерінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін заңды актілерді жасау, ресімдеу және ретке келтіру кезінде қолданылатын құралдар, әдістер мен ережелер жүйесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ювеналдық сот ісін жургізу
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу кезінде студенттер кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық істер бойынша іс жүргізудің ерекше тәртібін қарастырады, онда мамандандырылған сот қолданыстағы халықаралық және ұлттық заңнаманың қағидалары мен нормалары негізінде кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ете отырып, көмекші әлеуметтік мекемелермен өзара іс-қимыл жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  Прокурорлық қадағалау мемлекет атынан және оның мүддесінде жүргізілетін арнайы уәкілетті мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызмет түрлерінің бірі болып табылады, ол заңның үстемдігін қамтамасыз етуге, адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының негізінде жүзеге асырылатын қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауға бағытталған. Прокурорлық қадағалау курсының мәні құқықтық тәртіп ретінде прокуратура органдарының функциялары, міндеттері мен ұйымдастыру принциптері, олардың жүйесі, құрылымы, сондай-ақ өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде прокурордың өкілеттігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Заң оқу мекемелер үшін бағдарламаға сәйкес осы пән Қазақстан Республикасының Жалпы бөлімінің ережелері зерттеленеді. Қылмыстық құқықтық категориялары мен институттары, қылмыс зағының мазмұны мен міндеттемелері, қылмыстың ұғымы, жазаның ұғымы, жазадан босату және т.б. «Қылмыстық құқығы» пәні тәжірбиелік бағыттамасына ие.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әкімшілік өндірістің заңдылығын сақтауды прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  Тәртіптік құқық бұзушылық туралы заңнаманың дәл және біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ істерді қарау және жасалған тәртіптік құқық бұзушылық үшін жазалау шараларын айқындау мәселелері қарастырылады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсибі бағытталған шет тілі»пәні оқытудын міндетті компоненты болып табылады, базалык пәндердін цикліне кіреді және болашақта кәсибі немесе мамандықтын ерекшілігімен байыптап студенттермен шет тілді зерттеуге бағытталған.Шет тілі қосымша кәсіби білімдерді алу мен түлғаның кәсіптк маныздылык белгілерін қалыптасу мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудаға маныздылығы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық –құқық саласы деп атайтын негізгі және жетекші буындардың біреуі болып табылады. Азаматтық құқық Қазақстан Республикасының Конституциясының 1 б. адам, оның өмірі, құқығы және бас бостандығы ең жоғары бағалы болып табылатын дегенге сүйенеді. Республикасының құқықтардың барлық салаласында азаматтық құқықтың маңыздылығы біріншіден оның реттейтін заты болып табылатын қатынастардын басты ролімен, екіншіден оны қолданатын кен саласымен, үшіншіден мүліктік пен мүлікті емес байланысты тұлғаның құқығы мен мүдесін қорғаумен ажырағысыз байланысымен.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тергеу ісі және алдын ала тергеу ісін сақтауды прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  Анықтау мен алдын ала тергеудің заңдылығын қадағалау прокуратура қызметінің басты бағыттарының бірі болып табылады. Қылмысқа қарсы күресте барабар шаралар қабылдау үшін – теріс әлеуметтік-құқықтық құбылыс-құқық қорғау органдарына белгілі бір дәрежеде жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын шектейтін билік өкілеттіктері берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет ел еңбек құқығы бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Негізін практикумды құрайды міндеттері-казусы білдіретін, ең дәстүрлі түрі міндеттерге, қолданылатын заң білімі. Студент танысуы тиіс белгілі бір фабулой анықтау, оған қатысты құқық нормаларын талдау, құқықтық қатынастар, ұстанымын, оның субъектілерінің беруге қойылған сұрақтарға жауаптар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР тау-кен құқығы
  Несиелер: 3

  Тау-кен құқығының пәні, әдісі және жүйесі; тау-кен құқығының көздері қарастырылды. Жер қойнауын пайдалану бойынша қатынастардың пайда болуы, өзгеруі және тоқтатылуы зерттелді. Жер қойнауын пайдалану және қорғау бойынша Мемлекеттік басқару мәселелеріне елеулі көңіл бөлінді. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы бұзғаны үшін заңды жауапкершілік мәселелерімен қатар жер қойнауын ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыру мәселелері қаралды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Ерекше бөлімінде бір жақты мәмілелерден туындайтын міндеттемелер, өзге де шарттан тыс міндеттемелер (зиян келтіру, негізсіз баю), интеллектуалдық меншік құқығы институттары, мұрагерлік құқық және халықаралық жеке құқық зертеленеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ерекше бөлімінде «қылмыс болып танылатын, осы іс әрекетердін белгілерін анықтайтын және соларды жасаған үшін жазаны анықтайтын барлық қоғамдық қауіпті іс әрекеттерді корсетіп беретін заң нормалардын жиынтығы» қылмыстық құқығының нормалары зерттеленеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР мұнай құқығы
  Несиелер: 3

  Мұнай құқығы – бұл мұнай барлау және өндіру саласында туындайтын қатынастарды реттейтін құқық нормаларының жиынтығынан тұратын құқық саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Әкімшілік құқық – мемлекеттік аппаратын жұмысың үйлесімді қамтамасыз ету, басшылық қызметі процесінде мемлекетпен пайдаланатын қоғамдық қарым қатынастарын реттейтін шараларының манызды бір түрі. Әкімшілік нормаларын пайдалана отырып, мемлекет өзінің окілетті оргарндар арқылы қоғамдық қажеттіліктерін қамтамасыз ету және өзінің азаматтардын өмірін жақсарту үшін қалыпты жағдай қоғамдық өмірге ең манызды экономикалык пен әлеуметтік мәденитетік сипатты ұйымдатсырушылық шаралар енгізуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заңгердің кәсіби этикасы
  Несиелер: 5

  Негіздерін білу, кәсіби этика, оның адамгершілік мәні мен проблемаларын мамандығы үшін міндетті болып табылады әрбір заңгер. Зерттеу қажеттілігі кәсіби этика негізделген ерекшеліктерімен және қазіргі заманғы дамуы мен қалыптасуы мемлекеттің міндеттері жетілдіру, ізгілендіру қоғамдық және мемлекеттік өмір, қамқорлық, адам туралы, оның құқықтары мен бостандығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек даулары бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Еңбек дауы — қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келіспеушілік (қызметкерлер) мен жұмыс берушінің (жұмыс берушілердің) еңбек заңнамасын қолдану мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының (бұдан әрі — ҚР) талаптарын орындау немесе өзгерту, келісімдердің, еңбек шартының және (немесе) ұжымдық шарттардың, жұмыс беруші актілерінің.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық экономикалық құқығы
  Несиелер: 5

  "Халықаралық экономика" курс зерттеу барысында студентер теоретикалык білім алуга және халықаралық экономика саласында тәжірбиелік проблемаларды талдауга дағдыларын алуға осы курстін мақсаты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
  Несиелер: 3

  бұл-табиғат пайдалануды құқықтық реттеу және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекет қызметінің бағытын зерттеуге арналған қазақстандық құқықтың дербес саласы. Экологиялық құқықтың мәні қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы саласында қалыптасқан қоғамдық қатынастар болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық бұқаралық құқығы
  Несиелер: 5

  қазіргі заманғы халықаралық құқық болып табылады әмбебап оң, қызмет көрсетуші қажеттіліктеріне бүкіл әлемдік қоғамдастық қарым-қатынасты реттейтін барлық мемлекеттердің, барлық үкіметаралық халықаралық ұйым. Қазіргі заманғы халықаралық құқық - бұл ерекше құқық жүйесі ерекшеленетін мемлекетішілік, ұлттық құқық. Халықаралық құқық болмайды түсіну жиынтығы ретінде ішкі жүйелеріне құқықтары: бұл обособленная жылғы мемлекетішілік құқық құқықтың ерекше жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық гуманитарлық құқығы
  Несиелер: 5

  Тұжырымдамалық құқықтық білім саласындағы халықаралық құқық бұқаралық ақпарат болып табылады қажетті құрамдас бөлігі құқықтық мәдениет қазіргі заманғы қоғам. Курсты оқытуға бағытталған кеңейту және құқықтық білімдерін тереңдету, әзірлеуге қолдана білу құқықтық білімдерін тәжірибеде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР әкімшілік жауапкершілік
  Несиелер: 5

  әкімшілік жауаптылық – бұл құқықбұзышылық жасаған адамға, сәйкестік окілеттігі бар орган немесе лауазымды адам әкімшілік жазасын тағайындайтын жаза, яғни заң жауапкершілік жазасын бір түрі. Әкімшілік жауаптылықте жалпы заң жауакершілікке бар касиеті белгілерге ие

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әкімшілік - деликттік құқық
  Несиелер: 5

  Әкімшілік-деликтік құқық – әкімшілік құқығынын бөлімшесі. Ол әкімшілік құқықбұзышылық жасау байланысты пайда болатын қарым қатынастарды реттейтін нормалардын жиынтығы (деликт). Әкімшілік деликт нормалары құқықтәртібін, азаматтардын құқылары мен бас бостандығын қорғау функция атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Міндеттемелік құқық бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Практикалық сабақтар студенттер курстың теориялық ережелерін қалай меңгергенін тексеруге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарға дайындық барысында және сабақ барысында студенттер алған білімдерін пайдалануды үйренеді, яғни белгілі бір өмірлік жағдайларға құқық нормаларын қолдану, азаматтық құқық ғылымындағы даулы мәселелер бойынша пікірталастарға қатысу, міндетті құқықтағы қатысушылардың мінез-құлқына қатысты өз көзқарастарын қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Келісім-шарт құқығы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Практикалық сабақтар студенттер курстың теориялық ережелерін қалай меңгергенін тексеруге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарға дайындық барысында және сабақ барысында студенттер алған білімдерін пайдалануды үйренеді, яғни белгілі бір өмірлік жағдайларға құқық нормаларын қолдану, азаматтық құқық ғылымындағы даулы мәселелер бойынша пікірталастарға қатысу, азаматтық-құқықтық дауға қатысушы тараптардың мінез-құлқына қатысты өз көзқарастарын қалыптастыру..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азаматтық құқық бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Пәннің сәулеленуінің міндеттері студенттерді азаматтық заңнамалармен, азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілерімен, заңды және жеке тұлғалардың құқықтық қабілеттерімен, заңды тұлғалардың түрлерімен, мәмілелер жасау және шарттар жасау, міндетті құқықпен таныстыру болып табылады. Пәнді оқыту барысында студенттердің ҚР Азаматтық Кодексінің міндеттерін, азаматтық құқықтық қатынастарды реттейтін заңдар мен басқа да нормативтік актілерді, азаматтық-құқықтық салаға қатысы бар халықаралық құқықтың коллизиялық және өзге де нормаларын шешу болжанады. Пәннің сәулеленуінің міндеттері студенттерді азаматтық заңнамалармен, азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілерімен, заңды және жеке тұлғалардың құқықтық қабілеттерімен, заңды тұлғалардың түрлерімен, мәмілелер жасау және шарттар жасау, міндетті құқықпен таныстыру болып табылады. Пәнді оқыту барысында студенттердің ҚР Азаматтық Кодексінің міндеттерін, азаматтық құқықтық қатынастарды реттейтін заңдар мен басқа да нормативтік актілерді, азаматтық-құқықтық салаға қатысы бар халықаралық құқықтың коллизиялық және өзге де нормаларын шешу болжанады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР меншік құқығы
  Несиелер: 3

  Курс азаматтық құқық генезисінің негізгі сипаттамаларын және меншік құқығындағы доктриналық ережелерді зерттеуге негізделген. Мұндай зерттеу азаматтық меншік заңнамасының даму деңгейін түсінуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасының Қылмыстық процес құқығы» атты іргелі құқықтық тәртіптің мақсаты - студенттердің қылмыстық істерді тергеу және соттық қараудағы мемлекеттік органдардың және лауазымды тұлғалардың кешенді және көп қырлы әрекеттерін игеруі«Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы» атты іргелі құқықтық тәртіптің мақсаты - студенттердің қылмыстық істерді тергеу және соттық қараудағы мемлекеттік органдардың және лауазымды тұлғалардың кешенді және көп қырлы әрекеттерін игеруі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Бағдарлама бойынша оқу бағдарламада корсетілген шектелген сағаттар көлемінде студент белгілі бір рамкасында тілдік білімдерін алады, сонымен қатар кәсіби сипаты бар білімдер мен ақпаратқа қосып, сол арқылы жаратылыстану мен гуманитарлык беймділікті болашақта маман болатын оқытудын кәсібилендіруге тезисті жүзеге асырытып.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты - іскерлік құқықтың негізгі бағыттарын, іскерлік қатынастар саласындағы нормативтік құқықтық актілерді зерттеу, іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерді қолдануды құқықтық реттеу
  Несиелер: 3

  Курс инновацияларды - жер қатынастарын нарықтық жағдайларға бейімдеу және оларды бейімдеу, нарықтық қатынастардың органикалық құрамдас бөлігіне айналдыру, бизнестің барлық түрлерін бірдей дамыту үшін құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық жағдай жасау, азаматтар мен заңды тұлғалардың жер құқықтарын қорғауды зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азаматтық құқық бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Пәннің сәулеленуінің міндеттері студенттерді азаматтық заңнамалармен, азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілерімен, заңды және жеке тұлғалардың құқықтық қабілеттерімен, заңды тұлғалардың түрлерімен, мәмілелер жасау және шарттар жасау, міндетті құқықпен таныстыру болып табылады. Пәнді оқыту барысында студенттердің ҚР Азаматтық Кодексінің міндеттерін, азаматтық құқықтық қатынастарды реттейтін заңдар мен басқа да нормативтік актілерді, азаматтық-құқықтық салаға қатысы бар халықаралық құқықтың коллизиялық және өзге де нормаларын шешу болжанады. Пәннің сәулеленуінің міндеттері студенттерді азаматтық заңнамалармен, азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілерімен, заңды және жеке тұлғалардың құқықтық қабілеттерімен, заңды тұлғалардың түрлерімен, мәмілелер жасау және шарттар жасау, міндетті құқықпен таныстыру болып табылады. Пәнді оқыту барысында студенттердің ҚР Азаматтық Кодексінің міндеттерін, азаматтық құқықтық қатынастарды реттейтін заңдар мен басқа да нормативтік актілерді, азаматтық-құқықтық салаға қатысы бар халықаралық құқықтың коллизиялық және өзге де нормаларын шешу болжанады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің қаржылық басқару теориясы мен қаржы жүйесін ұйымдастыру саласында біртұтас білім жүйесін меңгеруін, мемлекеттің қаржы - құқықтық саясаты тұжырымдамасының негізгі ережелерін анықтауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өмір мен денсаулыққа қарсы қылмыстарды жіктеу бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігі курсының міндеті студенттерді тиісті нормативтік материалмен, негізгі теориялық ережелермен және Қылмыстық кодекс нормаларын қолдану практикасымен таныстыру ғана емес, сонымен қатар оларды қылмыстарды саралау процесіне үйрету болып табылады. Қылмысты саралау тапсырмада көрсетілген осы нақты әрекеттің қылмыстық-құқықтық нормада көзделген қылмыстың қандай да бір құрамының белгілеріне сәйкестігін анықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қылмыстық құқығы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігі курсының міндеті студенттерді тиісті нормативтік материалмен, негізгі теориялық ережелермен және Қылмыстық кодекс нормаларын қолдану практикасымен таныстыру ғана емес, сонымен қатар оларды қылмыстарды саралау процесіне үйрету болып табылады. Қылмысты саралау тапсырмада көрсетілген осы нақты әрекеттің қылмыстық-құқықтық нормада көзделген қылмыстың қандай да бір құрамының белгілеріне сәйкестігін анықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Міндеттемелік құқық бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Практикалық сабақтар студенттер курстың теориялық ережелерін қалай меңгергенін тексеруге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарға дайындық барысында және сабақ барысында студенттер алған білімдерін пайдалануды үйренеді, яғни белгілі бір өмірлік жағдайларға құқық нормаларын қолдану, азаматтық құқық ғылымындағы даулы мәселелер бойынша пікірталастарға қатысу, міндетті құқықтағы қатысушылардың мінез-құлқына қатысты өз көзқарастарын қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР банк құқығы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу тек теориялық ғана емес, сонымен қатар маңызды практикалық мәнге ие. Осы күрделі және ауқымды міндеттерді шешу үшін заңгерлердің қазіргі және болашақ ұрпағына білімнің кең спектрі, нормативтік құқықтық актілердің алуан түрлілігіне жақсы бағдарлану қабілеті талап етіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының салық құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының Салық құқығы" жоғары оқу орындарында қазіргі кезеңде салық құқығының теориялық негіздерін, салық салу практикасын және салық және мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңнаманың негізгі мәселелерін білу қажеттілігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР бюджеттік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі нарықтық шаруашылық жағдайында мәселелерді, сонымен қатар Қазақстандағы әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын зерттейді. Әлеуметтік қамсыздандыру нормалары бар Негізгі заңнамалық актілермен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сауда құқығы
  Несиелер: 5

  Сауда құқығы пәнің курсында шаруашылық құқықтық қарым қатынастардын барлық жиынтығының құқықтық режимі корсетіледі. Курс жүйесі мұндай мәселелерді зерделеуді көздейді: сауда қарым қатынастырдын субъектілері, шаруашылық жүргізуші субъектілердің заттық құқықтары,келісім шартық қарым қатынастары, сауданы мемлекеттік реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пайдакүнемдік-зорлық қылмыстарды жіктеу бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігі курсының міндеті студенттерді тиісті нормативтік материалмен, негізгі теориялық ережелермен және Қылмыстық кодекс нормаларын қолдану практикасымен таныстыру ғана емес, сонымен қатар оларды қылмыстарды саралау процесіне үйрету болып табылады. Қылмысты саралау тапсырмада көрсетілген осы нақты әрекеттің қылмыстық-құқықтық нормада көзделген қылмыстың қандай да бір құрамының белгілеріне сәйкестігін анықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шаруашылық құқық
  Несиелер: 5

  Пән заң факультеті мен жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Шаруашылық құқығының теориясының ең маңызды мәселелері қаралып шыққан.Жеке ретінде мынандай сұрақтар қарастырылған: Қазақстаң Республикасы шаруашылық құқығының пәннің қалыптасуы мен дамуы, Қазақстаң Республикасы шаруашылық құқығының пәнніңпән, әдіс, принциптер және қалыптасу және даму жүйесі, пәннің қалыптасуы мен дамуы,Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу негіздері, кәсіпкерлік қызметтінің ұғымы мен белгілері және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 3

  Азаматтардың ар-намысы мен қадiр-қасиетiн қорғаудың, еңбек дауларының және басқа да даулардың шешiлуiн, моральдық және материалдық зиянды өтеудiң тиiмдi құралына азаматтық процедуралық құқық, азаматтық құқықтық қатынастардың барлық субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету. Сот актілерін орындау үшін тиімді жүйе құру қажет. Азаматтық іс жүргізу құқығы азаматтардың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғауға, еңбек дауларын және басқа да дауларды шешудің, моральдық және материалдық зиянды өтеудің, азаматтық құқықтық қатынастардың барлық субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиімді құралы болуға арналған. Сот актілерін орындау үшін тиімді жүйе құру қажетАзаматтардың ар-намысы мен қадiр-қасиетiн қорғаудың, еңбек дауларының және басқа да даулардың шешiлуiн, моральдық және материалдық зиянды өтеудiң тиiмдi құралына азаматтық процедуралық құқық, азаматтық құқықтық қатынастардың барлық субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету. Сот актілерін орындау үшін тиімді жүйе құру қажет. Азаматтық іс жүргізу құқығы азаматтардың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғауға, еңбек дауларын және басқа да дауларды шешудің, моральдық және материалдық зиянды өтеудің, азаматтық құқықтық қатынастардың барлық субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиімді құралы болуға арналған. Сот актілерін орындау үшін тиімді жүйе құру қажет

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Келісім-шарт құқығы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Практикалық сабақтар студенттер курстың теориялық ережелерін қалай меңгергенін тексеруге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарға дайындық барысында және сабақ барысында студенттер алған білімдерін пайдалануды үйренеді, яғни белгілі бір өмірлік жағдайларға құқық нормаларын қолдану, азаматтық құқық ғылымындағы даулы мәселелер бойынша пікірталастарға қатысу, азаматтық-құқықтық дауға қатысушы тараптардың мінез-құлқына қатысты өз көзқарастарын қалыптастыру..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Келісімшарт құқығы
  Несиелер: 5

  Келісімшарттық заң - юриспруденцияның маңызды саласы, алайда мұндай келісімшарт заңы болмаса да, іс жүзінде азаматтық құқықтың бөлімдерінің бірі болып табылады. Келісімшарттық заңмен реттелетін келісімшарттардың барлық түрлерін жасау, тоқтату және түзету тәртібіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық іс-жүргізу құқығы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Бұл семинар прокуратура органдарының, ішкі істер органдарының, соттардың, заңды кәсіптер мен тергеу органдарының тәжірибесінен алынған қылмыстық істер бойынша материалдарға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР табиғи ресурстық құқық
  Несиелер: 5

  Қоғамды басқару кезінде нарықтық қатынастардың пайда болуы жағдайында біздің өміріміздің маңызды жақтары-бұл қоршаған орта және табиғат пайдалану жүйесі. Қоршаған орта, экожүйелер, Табиғи ресурстар, меншік құқығы және табиғатты пайдалану және т. б. ұғымдарын зерттеу. Қоғамды басқару кезінде нарықтық қатынастардың пайда болуы жағдайында біздің өміріміздің маңызды жақтары-бұл қоршаған орта және табиғат пайдалану жүйесі. Қоршаған орта, экожүйелер, Табиғи ресурстар, меншік құқығы және табиғатты пайдалану және т. б. ұғымдарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбек даулары
  Несиелер: 4

  Қызметкердің жеке еңбек Дауымен немесе қызметкерлердің ұжымдық юрисдикциялық органға жүгінуі өзінің еңбек құқықтарын өзін-өзі қорғаудың маңызды нысаны болып табылады, өйткені бұл өтініш қызметкердің (қызметкерлердің) юрисдикциялық органда еңбек құқығы субъектілерінің олармен реттелмеген келіспеушіліктерін даулауға бастамасын көрсетеді. Осылайша, еңбек дау туындайды тек кезден бастап шығарылған неурегулированное келіспеушілік қарауына юрисдикциялық орган.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әкімшілік іс жүргізудегі дәлелдемелер және дәлелдеу
  Несиелер: 3

  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуде дәлелдеу ішкі істер органдары лауазымды адамдарының және кейбір жағдайларда судьялардың, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуге қатысушылардың әкімшілік іс жүргізу нормаларымен реттелген іс жүргізу қызметі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының жер құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мәні Қазақстан Республикасының Жер құқығы–арнайы әдіснамалық функцияларды орындайтын, мәні мен рөлі нарықтық қатынастарды құқықтық реттеуде болатын юриспруденцияның кешенді ғылымы. Ол шаруашылық(кәсіпкерлік) қатынастарды құқықтық реттеу тетігін, шаруашылық құқық институттарының құқықтық нормаларын заңнамалық бекітуді айқындайтын ұғымдар мен санаттардың мазмұнын ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында әкімшілік іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу барысында әкімшілік процесс-бұл атқарушы органдардың (лауазымды тұлғалардың) мемлекеттік басқару саласында, атқарушы биліктің міндеттері мен функцияларын іске асыру тәртібінде туындайтын әртүрлі жеке әкімшілік істерді қарау және шешу жөніндегі әкімшілік-іс жүргізу нормаларымен реттелген қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отбасылық құқық бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Практикум оқыту тренингінің негізгі тақырыптары бойынша, сондай-ақ отбасылық құқық бойынша тәжірибелік сабақтарды өткізу үшін қажетті барлық материалдарды (нормативтік актілердің тізбесі, ұсынылған әдебиеттер тізімі, тест сұрақтары) қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты –студенттерге қылмыстық-атқару құқығы бойынша терең білім беру, оларды осы құқық саласының теориялық ережелерімен таныстыру, ҚР Қылмыстық-атқару заңнамасын егжей-тегжейлі сипаттау, Қазақ КСР-нің бұрынғы түзету-еңбек заңнамаларынан ҚР Қазіргі Қылмыстық-атқару кодексінің Ерекше ерекшеліктерін ашу, ҚР Қылмыстық-атқару жүйесін ізгілендіру бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық саясатының бағытын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
  Несиелер: 4

  Жоғары оқу орындарына арналған әлеуметтік қамсыздандыру құқығы бойынша курста Қазақстан Республикасының жаңа әлеуметтік-қамтамасыз ету заңнамасы және оны қолдану тәжірибесі дәйекті түрде көрсетілген. Оқу материалын баяндау әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы ғылымының қазіргі даму деңгейін көрсетеді. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, зейнетақы жүйесі, әлеуметтік жәрдемақылар, өтемақы төлемдері, әлеуметтік сақтандыру туралы кешенді мәліметтер ұсынылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заттық құқық бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты студенттердің азаматтық құқықтық қатынастар сипаты мен сипаты, келісімшарттардан туындайтын жеке азаматтық-құқықтық қатынастардың сипаты мен сипаты, келісім-шартсыз міндеттемелер, зияткерлік меншік саласындағы қарым-қатынас проблемалары, азаматтық қоғамның практикалық қызметіне мамандар, шығармашылық тұлғаны қалыптастыру, жан-жақты терең түсінуге жету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пенетенциарлық құқықтың мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазіргі пенитенциарлық жүйенің проблемаларын түсіну және бағалау әлеуметтік жұмыс мамандары қатысатын оларды шешу жөніндегі қызметтің бағдарлары мен нысандарын анықтауды көздейді. Қазіргі пенитенциарлық жүйені талдау проблемаларды кәсіби стратегиялардың "бастапқы нүктелері" ретінде ажыратуға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық істер бойынша соттық процесстерді ұйымдастыру бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Бұл практикум «Қылмыстық іс жүргізу» курсын оқып-үйренуде, атап айтқанда, қылмыстық істердегі қылмыстық істерді ұйымдастыру және жүргізу және олар бойынша шешімдер қабылдау туралы білімдерін тереңдетуге бағытталған..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жедел іздестіру қызметін құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Құқықтық реттеу мәселелері оның тетігі туралы мәселені түсіндірумен бірге қаралады, өйткені соңғысында құқықтық жүйенің динамикалық сипаттамасы көрінеді,ол адамдардың нақты іс-әрекеттерін туындататын құқықтық қатынастардың қалай қалыптасатынын және іске асырылуын көрсетеді. Құқықтық реттеу тетігі мынадай элементтерден тұрады: заңдық нормалардан; құқықтық қатынастардан; құқықтар мен міндеттерді іске асыру актілерінен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Міндеттемелік құқық
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасындағы міндеттер туралы Заң» курсын оқып үйрену мақсаты - студенттердің негізгі білімдерін алу және міндеттемелерді орындаудың тұжырымдамасын, түрлері, негіздерін, міндеттерін орындауды қамтамасыз ету, міндеттемелерді тоқтату, міндеттемелерді бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР аграрлық құқығы
  Несиелер: 5

  Аграрлық құқық-Бұл ауыл шаруашылығы саласында аграрлық (жер, мүліктік, еңбек және ұйымдастыру-басқару)қоғамдық қатынастарды реттейтін өзара байланысты құқықтық нормалар жүйесінің бірігуімен сипатталат��н құқықтың мамандандырылған кешенді саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Тәртіп Қазақстандағы іскерлік құқық теориясының өзекті мәселелерін қарастырады. Кәсіпкерлік шарттың тұжырымдамасы мен мәнін және кәсіпкерлік келісімшарттардың жекелеген түрлерінің сипаттамаларын анықтау мәселелері ерекше орын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 4

  ҚР Еңбек құқығы - "Құқықтану" мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген құқықтың маңызды салаларының бірі. Осы оқу пәнін оқу пәні ретінде еңбек құқығы ғылымына тән құқықтық категориялар, теориялық тұжырымдамалар, Еңбек және еңбек қатынастарымен тығыз байланысты қатынастар туралы қоғамдық еңбекті реттейтін құқық нормалары болып табылады. права.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сотқа дейін қылмыстық істерді дайындау бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Бұл семинар «Қылмыстық іс жүргізу» курсын меңгеру барысында алынған білімдерді тереңдетуге бағытталған. Қылмыстық істер бойынша процессуалдық шешімдерді қабылдау және құжаттау және қылмыстық іс материалдарын рәсімдеу негіздеріне қатысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша өндіріс
  Несиелер: 3

  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу-бұл заңға негізделген және мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға бағытталған, ерекше әкімшілік іс жүргізу тәртібімен жүзеге асырылатын және қажет болған жағдайларда әкімшілік жазаларды қолдануға бағытталған құқықтық қатынастар нысанына жазылған қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Азаматтық іс жүргізу құқығы, сондай-ақ «азаматтық үдеріс» деп аталатын қысқарту үшін, негізгі құқықтық пәндердің бірі болып табылады. Құқық саласының нормаларын қолдану іс жүзінде азаматтық соттардың жалпы юрисдикцияны қарау және шешу процесінде жүзеге асырылады. Бұл курста білім пәні азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заң нормалары, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымында бар құқықтық санаттар, ғылыми көзқарастар мен ұғымдар болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі замандағы кеден саясаты
  Несиелер: 3

  Қабылдаған халықаралық нормалармен және тәжірбиеге үйлестіру – халықаралық экономикалык интеграцияны дамыту және нығайту мүдесінде кедендік іс дамуынын негізгі бағыттамасы. Қазақстан Республикасы басқа мемлекеттермен кедендік одақтарды, еркін сауда аймағын, халықаралық құқығының нормаларына сай кедендік мәселелер бойынша Қазақстаң Республикасы келісім шартар құрастыратын туралы Қазақстаң Республикасы кедендік кодексі белгілейді. Кедендік іс сыртқы байланыстармен, халықаралық қарым қатыстармен тығыз байланыста. Ол ҚР халықаралық шарттарына байланысты және оларды жүзеге асыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстық іс жүргізудегі соттық қорғаудың теориясы және тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Судьялар сот билігінің тұжырымдамасын, оны жүзеге асыру функциялары мен формаларын түсіндіреді, соттық қорғау проблемаларын зерттеудің толық болмайтындығы, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге асыру әдісі ретінде қылмыстық сот төрелігінің ерекшеліктері жоқ. Мемлекеттің репрессивтік функциясын жүзеге асырудың нысаны бола отырып, қылмыстық процесс адамның өмірлік мүдделеріне кедергі келтіретіні, қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мәселесі үнемі өткір және маңызды болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық дербес құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл оқу курсы халықаралық сипаттағы жеке қатынастарды құқықтық реттеуді жүйелі түрде ашатын құқықтық білімді дамытуға бағытталған. Осы пән бойынша білім болашақ кәсіби қызметте қажет болады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • СЭҚ құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің теориялық принциптерін, элементтерін оқып-үйрену және оларды белгілі шетелдік және отандық фирмалардың мысалында қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистикалық техника
  Несиелер: 5

  Криминалистикалық техника-қылмыстық (сондай-ақ азаматтық) істер бойынша сот ісін жүргізу процесінде дәлелдемелерді жинау мен зерттеуге, қылмыстарды ашу мен алдын алуға арналған ғылыми ережелер мен оларға негізделген құралдар мен әдістер жүйесі болып табылатын криминалистика бөлімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Судебная психиатрия
  Несиелер: 5

  Сот психиатриясы — олардың қылмыстық және азаматтық құқыққа арнайы қатынасындағы психикалық бұзылуларды зерттейтін медицина ғылымының-психиатрияның дербес бөлімі. Сот психиатриясы құқық қорғау органдарына олардың қызметінде жәрдемдесуге арналған, өйткені заң бойынша ақыл-есі дұрыс емес жағдайда психикалық аурумен ауыратындардың жасаған қоғамдық қауіпті әрекеттері қылмыс болып саналмайды, ал оларды жасаған адамдар қылмыс болып саналмайды. Сот психиатриясының негізгі мақсаты — кім құқық бұзушылық жасады, қылмыскер немесе психикалық ауру адам деген сұраққа жауап ретінде тергеу мен сотқа көмек көрсету болып табылады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминология
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеттері: студенттерге білім беру. Бұл пән туралы жан-жақты білім, өйткені криминологиялық білім қазірдің өзінде түсінуге көмектеседі, қылмыскерлердің жеке басын және жасалған қылмыстарың анықтау мен оның кінәсін дәлелдеу, жазаны дұрыс анықтау, жалпы қылмыстықа әсер етуге мүмкін индивидуалдік әсер ететін тиімділік шаралар мен жолдар табу. Қарсы күрестің алдын алу шаралары қылмыстылық әрқашан бірінші жоспарда тұр Үкімет пен Президент

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот сараптамасы
  Несиелер: 5

  Сот сараптамасы" курсын оқытудың мақсаты студенттердің қылмыстық сот ісін жүргізуде арнайы білім институтының ұғымымен таныстыру, студенттерге арнайы білімді пайдаланудың білікті нысаны ретінде сот сараптамасы туралы қажетті білім көлемін беру, қылмыстық іс бойынша дәлел ретінде сарапшының қорытындысын рәсімдеу және бағалау тәртібі, сот сараптамасы органдарының жүйесі, олардың құқық қорғау органдарымен және соттармен, сондай-ақ сот ісін жүргізудің өзге де қатысушыларымен өзара қарым-қатынасы, мамандардың, сот сарапшыларының құқықтары мен міндеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  Криминалистика (қылмыспен байланысты қылмыстық қылмыстардан) - қолданбалы заң ғылымы, қылмыстарды дайындау, беру және жария ету, зерттеушілерді іздеу және бағалау, деректерді жинау, зерттеу және бағалау, сондай-ақ осы білімдерге негізделген жүйені құру. алдын-ала тергеу барысында қылмыстың алдын-алу, анықтау және тергеу барысында пайдаланылатын арнайы әдістердің, әдістер мен құралдардың үлгілері, сондай-ақ іі соттарда қылмыстық iстердi.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистикалық тактика
  Несиелер: 5

  Криминалстикалық тактика - сот тәртібінің төртінші бөлімі, ол ғылыми регламенттер жүйесі және олардың негізінде әзірленген ұсыныстар, сондай-ақ қылмыстық істерді тергеу және сот талқылауының субъектілерінің ұйымдық және іс жүргізу іс-әрекеттерінде тән жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған тактикалық әдістер мен комбинациялар. Сот-тергеу амалдары тергеу әрекеттерін жүргізу әдістерін және тергеу және сот тергеуін жүргізу бойынша жалпы ұсыныстарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокатура
  Несиелер: 5

  Бұл пән Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы органдардың қазіргі жай-күйін көрсетеді және адвокатты сот ісін жүргізудегі құралдарды, әдістер мен әдістерді пайдалануда студенттердің білімі мен дағдыларын дамытуға бағытталған. Курстың мақсаты: адвокатураның құқықтық, ұйымдастырушылық және тактикалық аспектілерінде білім алу және дағдыларды меңгеру, оның юрисдикциялық процеске қатысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот бухгалтериясы
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің мақсаты сот-бухгалтерлік сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу бойынша терең білім мен практикалық дағдыларды қамтамасыз ету, бухгалтерлік есеп пен бақылаудың бақылау функцияларын дамыту, Бірыңғай мамандық ретінде бухгалтерлік есеп пен бақылауды меңгеру болып табылады. Курсты оқу бухгалтерлік есеп, талдау және аудит саласында жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік білім беру стандартының талаптарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алдын ала тергеудің психологиялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Тергеу жағдайының психологиялық аспектілері - бұл субъект қызметінің жалпы психологиясының жеке жағдайы. Тергеу жағдайы - қылмыстық іс бойынша маңызы бар мән-жайлардың елеулі белгілері мен қасиеттері, олардың арасындағы, сондай-ақ тергеу процесіне қатысушылар арасындағы байланыс және қарым-қатынастар, тараптардың туындаған немесе болжамды нәтижелері элементтері болып табылатын динамикалық ақпараттық жүйе. Тергеу жағдайының моделін құру-бұл тек ақпарат алу ғана емес, сонымен қатар оның жан-жақты бағалауы логикалық аспектілерді, сондай-ақ процестің қорытынды кезеңіндегі ерік әрекетінің элементтерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының кеден құқығы
  Несиелер: 3

  Кедендік саласы – мемлекеттік монополдік қызметінің аясы, оның ішіне кіретін кедендік істі ұйымдастыру және сәйкестік қоғамдық қарым қатынастарды реттеу арқылы кеден саясиін іске асыру. Кедендік аясын қоғамдық, мемлекеттік пен тұлғалық мүдделерінде, қабылданатын саяси мен экономикалык шараларына әсер ететін аясы ретінде қарау өте манызды болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбірлеу шаралары
  Несиелер: 5

  Іс жүргізушілік мәжбүрлеу шаралары – бұл қылмыстық іс жүргізу заңында заңмен мәжбүрлеу құралдары қабылданатын уәкілетті тұлғалар (анықтаушы, тергеуші, прокурор және судья) оған қатысты күдіктінің, айыпталушының, куәнің, жәбірленушінің және басқа да қатысушылар қылмыстық іс жүргізу құқық қатынастарының болуы жеткілікті негіз және заңда белгіленген тәртіппен қамтамасыз ету мақсатында процеске қылмыстық іс бойынша дәлелдеу және қылмыстық қудалауды жүзеге асыру және әділ шешілуі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алдын ала тергеуде қорғаушы қатысуының процессуалдық және әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  Бұл пән адвокаттық тактиканың тұжырымдамасы, негіздері мен түрлері, адвокаттық тактиканың құрылымы (кәсіби қорғаныс тактикасы және өкілдігі) сияқты мәселелерді қарастырады. Адвокат қызметінің мақсаттары мен міндеттері, олардың адвокаттық қызмет үшін маңызы. Адвокаттық қызметтегі тактикалық әдістер. Қорғау жағдайлары: тұжырымдамасы, мағынасы, мазмұны және түрлері. Қорғау нұсқаулары: тұжырымдамасы, мағынасы, мазмұны және түрлері. Қорғауды жоспарлау және ұсыну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - қақтығыстардың алдын алу және шешу тәсілдері туралы білімді жинақтау және беру, сондай-ақ саяси жүйенің маңызды құрамдас бөлігі ретінде конфликтологияның негізгі мазмұны мен қағидатын ашу және студенттерде күрделі, динамикалық, ашық әлемнің қазіргі ғылыми суретін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден органдары
  Несиелер: 3

  Кедендік органдар – кеден іс аясында және онымен байланысты басқа аяларында арнайы әдістерін қолдана отырып мемлекеттік билікті қызметінін тікелей жүзеге асыруға және сол үшін арнайы өкілеттіке ие арналған мемлекеттік органдар. Кеден аясында құқықты іс асыру функция болған себептен кеден органдар мемлекетік биліктін орындаушы ретінде болып табылады. Кедендік шеқарадан тауарлар мен коліктерді откізуді ұйымдастыру және осы откізудін тәртібін сақтау және қорғау осы тәртіпті бұзуға жол бермеу олардын ең басты міндеті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Виктимология
  Несиелер: 5

  Данный предмет понимается как рассматривающие понятие и предмет виктимологии, жертв преступлений, характеристики их поведения, а также виктимологические направления воздействия на преступность и виктимологическую профилактику насильственных преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, контрольные вопросы к зачету, темы контрольных и дипломных работ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық келісім-шарт құқығы
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту мақсатына студенттердің Халықаралық келісім-шарттық құқықтың "халықаралық қатынастарды құқықтық реттеудің құралы ретінде біртұтас түсінігін қалыптастыру жатады. Сонымен қатар, бұл курс студенттер үшін әдіснамалық маңызы бар, өйткені игерілмей басқа оқу пәндерін оқу мүмкін емес база болып табылады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот дәлелдеу теориясы
  Несиелер: 5

  Қылмыстық процесс ғылымы зерттейтін және әзірлейтін көптеген құқықтық ережелердің арасында орталық орындардың бірі қылмыстық процесте дәлелдемелер мен дәлелдемелерге қатысты мәселелерді алады. Бұл соттың және қылмыстық істерді шешуге арналған басқа да құқық қорғау органдарының қызметі дәлелдемелерінің шешуші және негіздейтін маңызды рөлімен түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өзінің кәсіби қызметінің шеңберіне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді құрастыруға қатысу қабілеті Дамыған құқықтық сана негізінде кәсіби қазақ және орыс тілінде қызметті жүзеге асыру қабілеті. Заңдар мен нормативтік-құқықтық актілердің ұғымын, түрлерін, белгілерін, құрылымын білу, нормативтік актілердің кеңістікте, уақытта және тұлғалар арасында әрекет ету күшін білу.

 • Код ON2

  Заңгердің кәсіби қызметінде нормативтік-құқықтық актілердің сапасының мәнін түсіну. Өз бейнді қәсіби қызметінің нормативтік-құқықтық актілердің мазмұнын анықтау. Өз бейнді қәсіби қызметінің шеңберінде нормативтік-құқықтық актілерді қолдануын білу. Өз бейнді қәсіби қызметінің шеңберінде номативтік-құқықтық актілердің ерекшелігін талдауиды және біледі. Нормативтік-құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүзеге асырады.

 • Код ON3

  Нормативтік-құқықтық актілердің өзгеруі мен толықтырылуына әсер ететін құқықтық жағдайларды анықтау. Құқықтық қатынастағы олқылықтарды анықтау. Құқықтық қатынасты құқықтық реттеудің мәселелерін талқылау мен анықтау. Заң терминологиясын білу, заң техникасының әдістері мен құқықтық норманы жүзеге асыру және құрастыру дағдыларына ие болу. Құқықтық норманы талқылауды жүзеге асыру, құқықтық мәселелер мен коллизияны шешу.

 • Код ON4

  Құқық субъектілерімен заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету қабілеті Заңға сәйкес нақты заңды іс әрекет жасау және шешім қабылдау қабілеті Біледі материалдық және процессуалдық құқықтың әртүрлі салаларындағы құқықтық қатынас субъектілерінің құқықтық мәртебесін, негізгі ұғымдарын, мәні мен мазмұнын институтын, санатын,: еңбек құқығы, жер құқығы, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, тұрғын үй құқығы, кәсіпкерлік құқығы.

 • Код ON5

  Заң ұғымдар жүмыс істеу құжаттарды дұрыс құрастыру мен рәсімдеу, заң фактілерді және соған байланысты пайда болатын құқық қатынастарды дұрыс талдау, құқық нормаларды талдау, зерттеу және дұрыс қолдану, анализировать; заң талаптарын сақтай отырып шешімдер қабылдау және заң іс әрекеттер жасау, нормативтік құқықтық актілерді құқықтық сараптамаға салу, заң қорытындыр мен шешімдер қабылдау.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметінде нормативтік-құқықтық актілерді қолдану, материалдық және процессуалдық құқықтың нормаларын жүзеге асыру қабілеті. Деректер мен мән-жайларды дұрыс саралау қабілеті. Материалдық және процессуалдық құқықтың әртүрлі салаларындағы құқықтық қатынас субъектілерінің құқықтық мәртебесін, негізгі ұғымдарын, мәні мен мазмұнын институтын, санатын, еңбек құқығы, жер құқығы, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, тұрғын үй құқығы, кәсіпкерлік құқығы білу.

 • Код ON7

  Заңды дерек пен онымен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау, құқықтық нормаларды дұрыс қолдану мен талқылау, заңға сәйкес нақты заңды іс әрекет жасау және шешім қабылдау, нормативтік-құқықтық актілерге құқықтық сараптама жүргізу, білікті заңи кеңес және қорытынды беруін жасай білу.

 • Код ON8

  Жеке тұлғаның қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігі және құқықтық тәртіп пен заңдылықты қамтамасыз ету бойынша қызметтік міндеттерді орындау қабілеті. Материалдық және процессуалдық құқықтың әртүрлі салаларындағы құқықтық қатынас субъектілерінің құқықтық мәртебесін, негізгі ұғымдардың мәні мен құрылымын, институттарын, санаттарын: азаматтық іс жүргізу құқығы, әкімшілік іс жүргізу құқығы, келісім шарт құқығы білу керек.

 • Код ON9

  Кәсіби қызметтің объектісі болып табылатын, НҚА жұмыс жасау, әртүрлі құқықтық жағдаяттарға, құқықтық мәселелер мен коллизияларды шешу, нормаларын жүзеге асыру мен адам мен азаматтың құқықтарын қорғауға қажетті шараларды қолдану, әртүрлі қылмыс түрлерін жіктеу мен айыруда және заттай дәлелдемелерді, іздерді табу, алу және бекітудің техникалық-криминалистикалық әдістер мен тәсілдерін қолдану дағдырларға ие болу.

 • Код ON10

  Нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын заңды сараптауды жүргізгенде қатысу, сонымен қатар жемқорлықтың туындауына анықтау қабілеті. Әртүрлі құқықтық актілерді талқылау қабілеті материалдық және процессуалдық құқықтың әртүрлі салаларындағы құқықтық қатынас субъектілерінің құқықтық мәртебесін, негізгі ұғымдардың мәні мен құрылымын, заңтанудың құжаттармен қамтамасыз етілуі, азаматтық құқық, азаматтық іс жүргізу құқығы, әкімшілік іс жүргізу құқығы.

 • Код ON11

  Студенттердің санасының жан-жақты өзгеруін және оларда сыбайлас жемқорлықты қатаң қабылдамау атмосферасының қалыптасуын қалыптастыру. Студент сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге байланысты құқықтық категорияларды, терминологияларды, ұғымдық аппараттарды меңгеруі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды құқықтық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етудің маңыздылығы мен қажеттілігін көрсетуі тиіс.

 • Код ON12

  Дағдылар: кәсіби қызметтің объектісі болып табылатын, әртүрлі құқықтық жағдаяттарға, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарға талдау жасау, құқыққолданушылық және құқыққорғау тәжірибесін талдау, құқықтық мәселелер мен коллизияларды шешу ие болу.

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top