Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ішкі және сыртқы еңбек нарықтарында табысты бәсекеге қабілетті жоғары кәсіби деңгейдегі мамандарды даярлау; кәсіби қызметтің теориялық негіздерін меңгеру және өз бетінше шешім қабылдай білу және барабар іске асыру үшін жағдай жасай білу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы
  Несиелер: 5

  мемлекеттің және олардың тұрақты өзара іс-қимылындағы құқықтың мәнін, шығу тегі, дамуы мен қызмет етуінің жалпы заңдылықтары мен үрдістерін зерттейді, сондай-ақ барлық заң ғылымдары үшін ортақ ұғымдар мен санаттарды қалыптастырады. Оны меңгермей-ақ мемлекет және негізгі заң ғылымдарында пайдаланылатын құқық туралы неғұрлым нақты, эмпирикалық білімдерді түсіну қиынға соғады.* студенттердің біртұтас білім жүйесі ретінде бүкіл юриспруденцияның жалпы ғылыми негіздерін меңгеру; * студенттердің заманауи болмысты ескере отырып, мемлекет пен құқықтың дамуының және қызмет етуінің негізгі заңдылықтарын ашуға мүмкіндік беретін арнайы заңдық ойлауын дамыту; * мемлекет пен құқықтың табиғаты мен мәні туралы түсініктерді қалыптастыру; * мемлекет пен құқықтың пайда болу, қызмет ету және дамуының негізгі заңдылықтары туралы, мемлекет пен құқықтың тарихи типтері мен нысандары, олардың мәні мен функциялары туралы білім алу; * мемлекеттің тетігі, құқық жүйесі, құқықтық реттеу тетігі мен құралдары, құқықты іске асыру туралы түсініктерді қалыптастыру; * қоғамның саяси жүйесіндегі, қоғамдық өмірдегі мемлекет пен құқықтың рөлі туралы білім алу; * заңды түсініктер мен санаттарға сүйену іскерлігін қалыптастыру; * заң терминологиясын меңгеру; * болашақ кәсіби қызметке дайындық.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заң қызметіне кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің бастапқы өзіндік ғылыми-зерттеу дағдысы дайындау процесінің кезеңдерін қарастыру ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру және студенттерде дағдыларды қалыптастыру ғылыми жұмыстың қолжазбасын ресімдеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық статистика
  Несиелер: 3

  Негізгі мақсаты ІІО органдарында, прокуратура, сот және басқа да мемлекеттік органдардағы заң бұзушылықтардың есебін көрсету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 3

  Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығының түсінігі, пәні, әдісі және міндеттері; Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы –мемлекет пен қоғамның Негізгі заңы; Қазақстан Республикасы конституциялық құрылымының негіздері; Қазақстан Республикасының қызмет етуінің басты қағидаттары; адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің негіздері; азаматтықтың коннституциялық-құқықтық и нституты; қоғамдық бірлестіктердің қызметін ұйымдастыру мен жүзеге асырудыңконституциялық негіздері; сайлау құқығы және Қазақстан Республикасының сайлау жүйелері; Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі; Қазақстан Республикасы Парламентінің және Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының конституциялық-құқықтық мәртебесі; заңшығарушылық процесі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің конституциялық-құқықтық мәртебесі; Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау және конституциялық бақылау органдары; Қазақстан Республикасындағы сот билігінің конституциялық негіздері; Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың конституциялық-құқықтық негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Тәртіптің байқауының мақсатымен қырлы терең түсінушіліктің табысы табиғаттың және административно-правовых қатынастың жанының студенттерімен болып табылады; табыс қолданыстағы әкімшілік заңнаманың анализының дағдысының студенттерімен; табыс әкімшілік заңнаманың шамасының қолданысының дағдысының студенттерімен при нақты әкімшілік қатынастың рұқсатында.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары
  Несиелер: 5

  Құқық қорғау органдарының түсінігі. Құқыққорғау органдарының түрлері,жүйесі. Алды меңгер- жанның және құқықтың мақсатының студенттерімен

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім).
  Несиелер: 4

  "Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы" пәнін оқытудың мақсаты:: - студенттерде терең теориялық білімді қалыптастыру және осы негізде құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді тиімді орындау үшін оларға қажетті берік Дағдылар мен іскерлікті дарыту. - қылмыстық құқық нормаларын қолдана білу қабілетін дамыту, қылмысты саралау; -практикалық казустарды шешу кезінде қылмыстық-құқықтық нормаларды қолдану дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ өз пікірін дәлелдей білу; - студенттерді қылмыстық заңға азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғаудың мызғымас құралы ретінде құрметтеуге тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құқықтану саласындағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  құқық пен информатиканың жалпы теориясын зерттеу барысында студенттер алған жалпы теориялық білімді жетілдіру, ақпараттық процестерді құқықтық реттеуді тереңдетіп зерделеу және жергілікті деңгейдегі құқықтық құжаттарды әзірлеу, редакциялау және бағалау дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы ұғымы, пәні, әдістері, міндеттері, жүйесі; Қазақстан Республикасының ұлттық құқық жүйесіндегі азаматтық құқық; Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы; азаматтық құқықтық қатынастар; азаматтық құқық және құқықтық қатынастар субъектілері; Азаматтық құқық және құқықтық қатынастар объектілері; мәмілелер; Азаматтық құқықтағы өкілдік; Азаматтық құқықтағы мерзімдер, оларды есептеу, талап қою мерзімі; меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар; міндеттеме туралы жалпы ережелер (ұғым, пайда болу, тоқтату, өзгерту негіздері, міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, міндеттемені бұзғаны үшін жауапкершілік); шарт туралы жалпы ережелер (Шарттың ұғымы, түрлері, талаптары, жасалуы, өзгеруі және бұзылуы).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының Ерекше бөлігінің түсінігі және мәні; мүлікті меншікке немесе өзге де нақты заңға (сату келісімшарттары, айырбастау, сыйлықтар, жалға беру және тәуелділікпен өмір бойы қызмет көрсету) меншікке беру жөніндегі міндеттемелер; мүлікті жалға беру жөніндегі міндеттемелер (мүлікті жалдау шарттарын, тұрғын үйді жалдау, мүлікті өтеусіз пайдалану); жұмыстарды (келісімшарттық шарты) және қызметтерді көрсету бойынша міндеттемелерді (қызметтерді өтемақы төлеу, тасымалдау, экспедиторлық қызмет көрсету және басқалар); қаржы-несие саласындағы келісімшарттар; бәсекелестік міндеттемелері; бірлескен қызмет бойынша міндеттемелер; біржақты әрекеттерден туындайтын міндеттемелер; жарақатқа байланысты жауапкершілік; зияткерлік меншік құқығы; мұрагерлік құқығы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  Мақсатты - базалық негізде облыстағы практикалық навыковтың қағидалары мен қағидалары академиялық характердің письменных мәтіндерін жасау, қалай оқулықтар, сонымен қатар зерттеушілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы" пәнін оқытудың мақсаты:: - студенттерде терең теориялық білімді қалыптастыру және осы негізде құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді тиімді орындау үшін оларға қажетті берік Дағдылар мен іскерлікті дарыту. - қылмыстық құқық нормаларын қолдана білу қабілетін дамыту, қылмысты саралау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Сот риторикасы
  Несиелер: 3

  Студенттерді оқыту курстары студенттердің речевых умений юриспруденция ресми оффшорлық қарым-қатынаста. Научная әдіснама «Судебное риторики» әдісімен әдісімен және жалпы білім беру гуманитарлық ғылымдар әдістемесі, бірақ риторикалық әдіспен негізделеді, өздерінің зерттеулерін және оның презентацияларын өзара болжау критерия истины ретінде өлшеу негізделген қорытындылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының Экологиялық құқығы пәнің басты мақсаттары: - Қазақстан Республикасындағы экологиялық құкық институттарында студенттердің жүйелік білімін қалыптастыру; -Студенттерді жаңартылған экологиялық құқық ғылымының көзқарасымен, теория мен, студенттің меңгеріп жатқан білімін қалыптастыру және олардың көзқарасын, теориясын, концепцияларын семинар жүргізу барысында, кұрстық және дипломдық жұмыстарын бағалау. - Студенттердің семинар сабақтарында шығарған есептерін және өзіндіқ жұмыстарын орындау қезінде экологиялық құқықтық нормаларды практикада қолдана білуді жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының салық құқығы
  Несиелер: 4

  Жоғары оқу орындарында "Қазақстан Республикасының Салық құқығы" курсын оқытудың мақсаты қазіргі кезеңде салық құқығының теориялық негіздерін, салық салу практикасын және салық және мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңнаманың негізгі мәселелерін білу болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 4

  «Қазақстан Республикасындағы еңбек құқығы» дисциплиналары, заңгерлер мен заңгерлердің рөлі мен маңызы, сондай-ақ, оқу процесіне орналасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup жобалары заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Бизнес-модельдеу. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының банктік құқығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты банк заңдылығының нормасын білу барысында тәжірибелік білімді арттыру болыр табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 4

  Азаматтық іс жүргізу құқығы "пәнін меңгеру мақсаты» студенттерде жалпы юрисдикция соттарында азаматтық істерді қарау және шешу бойынша соттың іс жүргізу қызметі және процестің өзге де қатысушылары туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шарттық құқық
  Несиелер: 5

  Мақсат: Құқықтануды, касающихся правового келісілген қарым-қатынастарды реттеу, сондай-ақ студенттерді формирование келісімшарттық жұмыстарды жүргізу құқығымен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты болашақ мамандардың тұрғын үй құқығын, олардың негізгі салаларының бірі ретінде меңгеруі болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Медиация
  Несиелер: 5

  "Медиация" пәнін меңгерудің мақсаты-студенттердің дау-жанжалдарды шешу және реттеу технологиясының бірі ретінде Медиация туралы теориялық білімдерін, сондай-ақ оны кәсіби қызмет процесінде тиімді пайдалану дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы.
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: студенттерде алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының қылмыстық іс жүргізу қызметі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; қылмыстық іс жүргізу қызметінің барлық мәселелері бойынша қылмыстық іс жүргізу құқығы ғылымының теориялық ережелерін меңгеру; ҚР ҚІЖК нормаларын іс жүзінде қолдану бойынша практикалық дағдылар мен іскерлікті алу; студенттердің тергеу міндеттері мен жағдайларын оңтайлы шешу қабілетін қалыптастыру және дамыту

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  тәртіптің байқауының мақсатымен маманның дайындығы ара криминалистика техниканың облысында болып табылады, тактиқ және әдістемелер үшін қолғабыс үшін правоохранительным органдарға ара мен күнбе-күнгі қызмет ша әйгіле-, тергеу және қылмыс ескерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоба 1
  Несиелер: 2

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіпкерлер мен тұтынушылардың құқықтарын құқықтық қорғау
  Несиелер: 5

  Цель дисциплины: маңызды мәселелерді зерделеу, құқықты бұзу категориялық қатынастар, олармен бірге тұтынушылар мен әзірлеушілер, исполнителями, продавцами, импортеры және уполномоченными организациями тауарларды сатуды сату (жұмысын орындау, қызмет көрсету). Қадағалау нормативтік материалдармен жұмыс істеу, өңдеу және жасыру нақтырақ айтқанда, нақты сілтемелерге қатысты нақты мәселелерді шешу правовые нормалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мемлекеттік сатып алудың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты мемлекеттік сатып алулар мен келісімшарттарды басқару жүйесі туралы толық түсінік беру болып табылады. Тұлғаны тәрбиелеу саласындағы мақсаттар: студентке қажетті әлеуметтік және жеке қасиеттерді қалыптастыру: Азаматтылық, төзімділік, жалпы мәдениет, жауапкершілік, мақсаткерлік, ұйымшылдық, еңбексүйгіштік, коммуникативтік, топта жұмыс істей білу, көшбасшылық қасиеттер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық бұқаралық құқығы
  Несиелер: 5

  Халықаралық жария құқығы пәнін оқудың басты мақсаты – студенттерге мемлекет аралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық құқық нормаларының маңызын түсіндіру, халықарылық құқық нормаларын қолдануды, сонымен қатар халықаралық құқық теориясын меңгеруге бағытталады. Халықаралық жария құқығы пәнін оқудың міндеті:

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қылмыснама
  Несиелер: 5

  Қылмыснама пәнің оқыту мақсаттары мен мәселелері. Біздің мемлекетіміздің қазіргі даму сатысында негізгі проблемалары болып тұр. Жоғарыда айтылғандай «Қылмыснама» пәнің оқытудың негізгі мақсаты қылмыскерлікті тереңң оқыту оның себептері және шарттары, сандық және сапалық мінездемелері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Корпоративтік құқық
  Несиелер: 5

  Дисциплины жинақталған ақпарат корпорацияларға, оның жұмыс істеу ережелерін бұзу, корпоративтік регулирование іскерлік қызметті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннiң сабақ беру мақсаты: сақтандыру құқығының көкейкестi мәселелерiмен студенттерді таныстыру, оларды сақтандыру құқығы бойынша нормативтiк - заңға сүйенген материалдың ақпараттық ағынында бағдарлауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жоба 2
  Несиелер: 4

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Халықаралық дербес құқығы
  Несиелер: 5

  Оқу мақсатты - халықаралық жеке құқықтың, оның әдістерінің, әдістерінің және құқық нормаларының, халықаралық және халықаралық жалпыға ортақ құқықтың өзара байланысы мен өзара әрекеттесуіне қатысты теориялық жүйелердің жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Қазақстан Республикасының мұрагерлік құқығы
  Несиелер: 5

  студенттің заңгерлік, аналитикалық, ғылыми-зерттеушілік, педагогикалық және кәсіби қарым-қатынас саласында, заңгерлік заңдылықты зерделеу; нормативтік құқықтық нормалар мен ережелерді қолдану, дұрыс бағалау және квалификациалық міндеттемелер, құжаттарды ресімдеу, касающихся реализации заңды құқықтары; теориялық қамтамасыз етуді сүйемелдеу құқық туралы, әділеттілік, объектілер және субъектілер туралы заңдылықты сақтау, заң бойынша және заң бойынша талап ету наследства, жеке көріністердің наследовании

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Бақылау, сыни ойлау дағдылары, креативтілік, интерпретация мен бағалауға, талдауға және өзін-өзі дамытуға қабілетті

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдар ала алады, командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады

 • Код ON3

  Азаматтық пен патриотизм идеялары, қоғамдық сананы жаңғырту-Рухани Жаңғыру, университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі іс-шараларға қатысу және ұйымдастыру кезінде Қазақстанды Үшінші жаңғырту негізінде көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді.

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілінде (А2, B1, B2 деңгейі), оның ішінде кәсіби салада коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгеруді көрсетеді

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін ескере отырып, кәсіби қызмет бағыты бойынша стартап-жобаларды әзірлейді

 • Код ON6

  Стандартты кәсіби міндеттерді шешу және жұмысты ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген

 • Код ON7

  заң терминологиясын, құқықтық актілермен жұмыс істеу, кәсіби қызмет объектілері болып табылатын түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау, құқық қолдану және құқық қорғау практикасын талдау, құқықтық мәселелер мен коллизияларды шешу дағдыларын меңгерген

 • Код ON8

  стандартты жағдайларда кәсіби қызметте теориялық білімді қолдануға қабілетті

 • Код ON9

  кәсіби қызметті жүзеге асыру аясында адамдармен қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгерген, даулы жағдайларды шешудің тиімді тәсілдерін табады

 • Код ON10

  кәсіби білім мен іскерлікті жетілдіруге қабілетті

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top