Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі в Қайнар академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мақсаты-құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейі, құқықшығармашылық, құқық қорғау, құқық қолдану, сараптамалық-кеңес беру, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет саласында іргелі білімі бар бәсекеге қабілетті заңгерлерді дайындау. ББ қылмыстық-құқықтық бағыттағы материалдық және іс жүргізу нормаларын қолдану, құқық қорғау және сот қызметін жүзеге асыру бойынша білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесін арттыруға ықпал етеді.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Макроэкономикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс макроэкономикалық сауаттылықтың базалық деңгейін; экономикалық ойлау мәдениетін; мемлекеттің және экономикалық агенттердің экономикалық қызметі жүзеге асырылатын қоғамның экономикалық өмірі туралы негізгі білімдерді игеруді үйренеді. Кейс стади, ми шабуылы сияқты оқытудың интербелсенді әдістерін пайдалана отырып, студент ресурстардың шектелген жағдайында экономикалық процестерді тану үшін тиімді шешімдер қабылдайды.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 4

  Курс мемлекеттің және олардың тұрақты өзара әрекеттеріндегі құқықтың мәнін, жалпы заңдылықтары мен шығу тегі үрдістерін, дамуы мен қызмет етуін зерттейді. Дебаттар кезінде және интерактивті әдістерді қолдана отырып студент келесі ұғымдардың мазмұнын ажыратады: мемлекет, жария билік, егемендік, басқару нысаны, мемлекеттің ішкі және сыртқы функциялары, унитаризм және федерализм, құқықтық мемлекет, құқық бұзушылық, құқықтық сана, құқықтық мәдениет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Курс сыбайлас жемқорлық түсінігі туралы, Сыбайлас жемқорлық құбылыстарының практикалық мазмұны, сыбайлас жемқорлық құбылыстарының нысандары мен элементтері туралы білім береді, құқықтық білім беру саласында зияткерлік және практикалық дағдыларды дамытады, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне теріс көзқарас қалыптастырады. Ой-пікір және тренинг кезінде студент демократиялық және құқықтық мемлекет азаматының белсенді ұстанымын білдіреді, өз көзқарасын қорғайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі стратегияларын талдайды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Пән адамның қоғамдағы және мемлекеттегі жағдайын реттейтін және бекітетін құқықтық нормалардың жиынтығын, ҚР конституциялық құрылысының негіздерін, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жүйесін, өкілеттілігі мен қызметін ұйымдастыруды үйренеді. Дебаттар, дәріс-пікірталастар кезінде студент қазіргі мемлекеттік-құқықтық тәжірибеде жүзеге асырылатын конституциялық - құқықтық институттар мен реттеу әдістерін ажыратады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқыққорғау органдары
  Несиелер: 4

  Курс құқық қорғау органдары, қоғамдық қатынастардың түрлі субъектілері туралы, сонымен қатар құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын органдар туралы негізгі мәліметтерді, атап айтқанда, олардың ұйымдастырылуын, өкілеттілігін, қызметті жүзеге асыру принциптерін зерттейді. Кейс-сатыны, дебатты, миға шабуылын пайдаланған кезде студент ҚР-дағы құқық қорғау органдарын және олардың қызметін реттейтін құқық нормаларын ажыратады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР құқықтық жүйесін цифрландыру және оның даму болашағы
  Несиелер: 5

  Курс ҚР құқықтық жүйесіндегі ақпараттық технологиялардың принциптері мен механизмдерін меңгеру болып табылады. Интерактивті технологияларды қолданғанда, мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарымен жұмыс істегенде студент түрлі жүйелердегі өтініштерді электронды түрде беру механизмін пайдаланады, құқықтық базалармен, мемлекеттік органдардың статистикалық мәліметтерімен жұмыс істейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Курс қоғамдық қатынастарды азаматтық-құқықтық реттеу заңдылықтарын зерттейді. Оны зерттеу пәніне Азаматтық құқық нормалары, олардың қоғамдық қатынастармен өзара іс-қимылы, оларды қолдану тәжірибесі кіреді. Дебаттарды, кейс-стадияларды, ми шабуылын пайдалана отырып, студент азаматтық құқық нормаларын қолданады, заңды фактілерді саралайды, кәсіби қызметте Азаматтық құқық нормаларын жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Курс ҚР қылмыстық заңнамасының міндеттері мен принциптерін, қылмыстық жауапкершілік негіздерін, қылмыс ұғымдарын, кінәні, оны тағайындау және қылмыстық жауаптылықтан босату тәртібін анықтайды. Сотта нақты процеске қатысқан кезде студент заңды фактілерді және олармен байланысты туындайтын қылмыстық-құқықтық қатынастарды талдайды; қылмыстық-құқықтық нормаларды талдайды, түсіндіреді және бағалайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР әкімшілік құқығы және процесс
  Несиелер: 5

  Курс атқарушы билік механизмін зерттейді; әкімшілік құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесін, атқарушы билікті жүзеге асырудың нысандары мен әдістерін, мемлекеттік басқару салалары мен салаларында әкімшілік-құқықтық реттеуді талдауды қарастырады. Өзіндік жұмыс кезінде презентациялар мен дебаттарды пайдалана отырып, студент әкімшілік құқықта оқытылатын нормативтік актілерді, басқару формалары мен әдістерін, басқармадағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдерін қолданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқықтануда ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларда ағылшын тілінде терминологияны пайдалану, ағылшын тілінде оқытылатын кәсіби тақырыптар аясында сөйлеу қарым-қатынасының әр түрлі жағдайларында өз ойларын білдіру үшін ағылшын тілін қолдануға үйрету, ағылшын тілінде кәсіби терминологияны қалыптастыру жолымен базадан тыс стандарт деңгейінде мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады. Интерактивті технологияларды, кейс-стади, ми шабуылы кезінде студент ағылшын тілінде кәсіби терминологияны қалыптастырады және оны өз ойын білдіру үшін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 4

  Курс қылмыстық-құқықтық қызметті реттейтін ҚР қолданыстағы заңнамасын зерттейді. Қолданылатын case-әдіс, дебаттар студентке қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралауға, принциптер туралы теориялық білімді жүйелендіруге мүмкіндік береді, студенттерді ҚР қолданыстағы Қылмыстық заңнамаларында дұрыс бағдарлауға үйретеді, қылмыстық құқық нормаларын шебер түсіндіре және қолдана білуге, қылмыстарды саралауға қабілетті дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 4

  Курс міндетті және басқа да шарттық мүліктік қатынастарды реттейтін азаматтық құқықтың ерекше бөлігін зерттейді. Кейстерді қарастыру, ситуациялық есептерді шешу, Имитациялық міндеттерді шешу, іскерлік ойындарды өткізу кезінде студент: азаматтық-құқықтық саладағы заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық актілерді түсіндіреді; Азаматтық құқық мәселелері бойынша заңдық қорытындылар мен кеңестер береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқықтануда ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларда ағылшын тілінде терминологияны пайдалану, ағылшын тілінде оқытылатын кәсіби тақырыптар аясында сөйлеу қарым-қатынасының әр түрлі жағдайларында өз ойларын білдіру үшін ағылшын тілін қолдануға үйрету, ағылшын тілінде кәсіби терминологияны қалыптастыру жолымен базадан тыс стандарт деңгейінде мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады. Интерактивті технологияларды, кейс-стади, ми шабуылы кезінде студент ағылшын тілінде кәсіби терминологияны қалыптастырады және оны өз ойын білдіру үшін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР еңбек құқығы
  Несиелер: 6

  Курс еңбек құқығы, аналитикалық-синтетикалық, индуктивтік, дедуктивтік әдістерді оқып үйренеді, оған келесі сұрақтар кіреді: қызметкерлердің еңбек құқығы; еңбек шарты; жұмыс беруші мен қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері; еңбек тәртібі; Жұмыс уақыты; еңбек даулары; еңбек саласындағы әлеуметтік серіктестік. Дебаттар, кейс-сатылар, ми шабуылы кезінде студент нақты өмірлік жағдайларға еңбек заңнамасының нормаларын қолданады, сондай-ақ аналитикалық және құқық қолдану дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық жария құқығы
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық ұйымдар құрған мемлекеттер мен Халықаралық жария құқықтың кейбір басқа да субъектілері арасындағы қатынастарды зерттейді. Дебаттар, іскерлік ойындар кезінде студент халықаралық құқықты ерекше құқық жүйесі ретінде түсінеді; халықаралық шарттарды қолдану шарттарын, халықаралық құқықтың дербес субъектісі ретінде Қазақстанның мәртебесін анықтай алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 6

  Курс қылмыстық процестің негізгі ұғымдары мен принциптерін, қатысушылардың іс жүргізу жағдайын, сот дәлелдемелері теориясының негізгі ережелерін, қылмыстық сот ісін жүргізу сатылары бойынша қылмыстық істің қозғалысын, басқа рәсімдік мәселелерді зерттейді. Интерактивті, мәселелерді шешу әдістерін қолдану кезінде студент қылмыстық іс жүргізу заңнамасын дұрыс қолдануды үйренеді, заңдылықты қатаң сақтау сезімін, мемлекет, қоғам және Қазақстан Республикасының азаматтары алдында жауапкершілік пен борыш сезімін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сот және сот төрелігі
  Несиелер: 6

  Курс Қазақстан Республикасының сот жүйесінің құрылысын, сот қызметінің принциптері мен ұйымдастырылуын, сот қызметінің негізгі бағыттарын, сот қызметінің ұйымдастырушылық құрылымын, құрамын, құрылымын, міндеттерін, функцияларын, құзыретін, органдардың өкілеттіктерін зерделейді. Кейс-стадиді пайдалану кезінде, сотта нақты процеске қатысу студент сот билігінің құрылымын, оның жұмыс істеу принциптерін және қаралатын істердің әр түрлі санаттары бойынша сот процесінің ерекшеліктерін ажыратады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 6

  Пән прокурорлық қадағалау туралы білімді, елдегі заңнаманың дәл және біркелкі қолданылуын, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау бойынша Конституциялық кепілдіктердің сақталуын зерттейді. Кейс-сатыны, пікірталасты, ми шабуылы кезінде студент прокуратура мекемесінің себептерін, шарттары мен қажеттілігін, оның қызметін, оның даму үрдістері мен кезеңдерін, қызмет принциптерін, прокуратура органдарын дамыту мен реформалаудың мәні мен бағытын түсінеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық және сыбайлас кемқорлыққылмыстарды саралау мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән отандық және шетелдік құқық қорғау органдарының тәжірибесіндегі экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстылығын, құқықтық негіздері мен біліктілік проблемасын зерттейді. Пікірталас, іскерлік ойындарды қолдану кезінде студент осы саладағы негізгі тұжырымдамаларды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмыстың теориялық негіздерін, қазақстандық жағдайларда экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың шетелдік тәжірибесін қолдану бойынша ұсыныстарды түсінеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Курс қылмыстық істерді тергеу және қарау процесін, шешімдердің заңдылығы мен негізділігін, қылмыстық іс жүргізу заңының талаптарына сәйкес іс жүргізу құжаттарын құруды зерттейді. Кейс-сатыны, дебаттарды пайдаланған кезде студент қылмыстық іс бойынша қылмыстық процестің әртүрлі сатыларында іс жүргізу тәртібін, қылмыстық іс жүргізу құжаттарына қойылатын талаптарды ажыратады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Курс қылмыстық істерді тергеу және қарау процесін, шешімдердің заңдылығы мен негізділігін, қылмыстық іс жүргізу заңының талаптарына сәйкес іс жүргізу құжаттарын құруды зерттейді. Кейс-сатыны, дебаттарды пайдаланған кезде студент қылмыстық іс бойынша қылмыстық процестің әртүрлі сатыларында іс жүргізу тәртібін, қылмыстық іс жүргізу құжаттарына қойылатын талаптарды ажыратады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық және сыбайлас кемқорлыққылмыстарды саралау мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән отандық және шетелдік құқық қорғау органдарының тәжірибесіндегі экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстылығын, құқықтық негіздері мен біліктілік проблемасын зерттейді. Пікірталас, іскерлік ойындарды қолдану кезінде студент осы саладағы негізгі тұжырымдамаларды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмыстың теориялық негіздерін, қазақстандық жағдайларда экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың шетелдік тәжірибесін қолдану бойынша ұсыныстарды түсінеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адвокатура және нотариат
  Несиелер: 5

  Курс ҚР қолданыстағы заңнамасын, адвокаттық және нотариалдық қызметті реттейтін, мемлекеттегі нотариаттық қызмет және ҚР нотариаттық қызметті құқықтық қамтамасыз ету мәселелерін зерттейді. Оқыту әдістері: дискуссиялар, компьютерлік-ақпараттық практикумдар, шығармашылық тапсырмалар, жобалар, іскерлік ойындар. Оқу кезінде студент пәннің негізгі категорияларын ажыратады, адвокат пен нотариустың құқықтары мен міндеттерін меңгереді, құқықтық нормаларды талдау дағдылары мен білімдеріне ие болады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық жеке құқығы
  Несиелер: 5

  Курс азаматтық-құқықтық, Еңбек және өзге де жеке құқықтық қатынастарды реттейтін мемлекетішілік заңнама нормаларының, халықаралық шарттар мен әдет-ғұрыптардың жиынтығын зерттейді. Оқыту әдістері: материалды танымдық-проблемалық баяндау, презентациялар. Оқыту барысында студент мұрагерлік, отбасылық, кәсіпкерлік қатынастар саласындағы даулы халықаралық мәселелерді шешу үшін коллизиялық нормаларды қолданады; халықаралық шарттарды қолдану шарттарын анықтайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Minor 2
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық-атқару құқығы
  Несиелер: 5

  Курс қылмыстық-атқару заңнамасын, жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын, сотталғандарды түзеу құралдарын анықтауды, олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, оларға әлеуметтік бейімделуге көмек көрсетуді үйренеді. Пенитенциарлық мекемелерге көшпелі дәрістерде студент қолданыстағы Қылмыстық-атқару заңнамасын және сотталғандардың құқықтық мәртебесін қолдану механизмін, қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық Ықпал етудің өзге де шараларын орындау мәселелері бойынша Басқарманы түсінеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика
  Несиелер: 7

  Курс жеке криминалистикалық теориялар мен ілімдерді, криминалистика әдістерін, криминалистикалық идентификация мен диагностиканың түсінігі мен мәнін, криминалистикалық білімнің пайда болуы мен дамуының заңдылықтарын зерттейді. Криминалистика, жағдайлық есептер кезінде студент әр түрлі криминалистикалық объектілердің белгілерін анықтау және бекіту, сонымен қатар заттай айғақтарды бағалау және қолдану тәсілдерін қолданады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 6

  Курс сот пен басқа субъектілер арасындағы қоғамдық қатынастарды, сондай-ақ құқықтық регламенттеуге ұшырауы мүмкін азаматтық сот ісін жүргізу процесінде жүзеге асырылатын іс-әрекеттерді зерделейді. Зерттеу әдістері: кейс-стади, пікірталас, миға шабуыл және басқа да интерактивті оқыту әдістері мен формалары. Оқу үрдісінде студент азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыруда пайда болған құқық нормаларын, азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымына тән теориялық көзқарастар мен тұжырымдамаларды ажыратады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Minor 3
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Соттық экспертология
  Несиелер: 6

  Пән ҚР Мемлекеттік сараптау мекемелері мен сараптау қызметі туралы білім жүйесін оқытады. Криминологиялық зертханаларды, сот сарапшыларының қонақ дәрістерін пайдалану кезінде студент сараптаманың жекелеген түрлерін, сарапшының және сараптама мекемесі басшысының құқықтық мәртебесі мен құзыреттерін, сараптамалық зерттеу сатыларын, сарапшының қорытындысын дайындау ерекшелігін жіктейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Minor 1
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіптік тәжірибе
  Несиелер: 6

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Диплом алдындағы практика
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Minor 4
  Несиелер: 7

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  ON 1 осы саладағы алдыңғы қатарлы білімдерге негізделген негізгі философиялық, тарихи-мәдени, экономикалық, құқықтық ұғымдар мен санаттардың білімі мен түсінігін көрсете алады.

 • Код ON2

  ON 2 білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана алады, дәлелдер құрастыра алады және құқық-аналитикалық және құқық-қолданылатын сипаттағы мәселелерді шеше алады.

 • Код ON3

  ON 3 Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, негізделген пікірлерді қалыптастыру үшін құқықтық және басқарушылық ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON4

  ON 4 құқықтық идеялар мен ақпаратты, қоғам дамуының қазіргі заманғы мәселелерінің заңдық аспектілерін заң қоғамдастығында да, басқа да білім салаларының мамандарына да шешу жолдарын ұсына отырып хабарлауға қабілетті.

 • Код ON5

  ON 5 Құқық, экономика, бизнес және басқару саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын көрсете алады.

 • Код ON6

  ON 6 құқықтың құндылығы мен мәнін және оның адамның мінез-құлқына, сондай-ақ жалпы қоғамдық өмірді ұйымдастыруға реттеушілік әсерін анықтай отырып, мемлекет пен құқықтың пайда болу себептері мен заңдылықтарын талдай алады.

 • Код ON7

  ON7 ҚР Әкімшілік, конституциялық және еңбек заңнамасының нормаларын, халықаралық құқық нормаларын түсіндіре және қолдана алады, адам құқықтарын, соның ішінде билік және басқару органдарында, сондай-ақ осы салалардағы қатынастарды құқықтық реттеуге қатыса отырып.

 • Код ON8

  ON8 азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау және орындау мәселелерін қамтамасыз ете отырып, азаматтық-құқықтық саладағы материалдық және іс жүргізу нормаларын түсіндіре және қолдана алады, сондай-ақ сотта азаматтық істерді қарау кезінде талапкер мен жауапкердің мүдделерін білдіре алады.

 • Код ON9

  ON9 қылмыстық құқық бұзушылықтарды қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларын, ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларын қолдана отырып, дәлелдемелерді жинау, зерттеу, бағалау бойынша дағдыларды, сондай-ақ сот сараптамаларын ұйымдастыру және жүргізу бойынша дағдыларды қолдана отырып, саралауға қабілетті.

 • Код ON10

  ON 10 қазақстандық заңнаманың материалдық және процессуалдық нормаларын, сондай-ақ халықаралық жеке құқық аясындағы коллизиялық нормаларды қолдана отырып, мұрагерлік, отбасылық, кәсіпкерлік қатынастар саласындағы даулы мәселелерді шешу тәртібі мен шарттарын анықтауға қабілетті.

 • Код ON11

  ON 11 тергеушілердің, анықтаушылардың, прокурорлардың, судьялар мен қорғаушылардың құқық қолдану қызметін бағалай отырып, қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу және олардың алдын алу бойынша нормаларды талдай және қолдана алады.

 • Код ON12

  ON 12 жазаны орындау процесіне қатыса отырып, сотталғандардың құқықтарын қорғай отырып, қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларын түсіндіруге және қолдануға, сондай-ақ экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарды анықтау, ашу, тергеу және алдын алу дағдыларын қолдануға қабілетті.

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top