Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03201 Журналистика в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын, шарттары мен ерекшеліктерін, ұйымдарды басқарудың қазіргі тенденциялары мен принциптерін, жетекшінің стильдері мен типтерін, басқару қарым-қатынас мәселелерін және басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық аспектілерін, командада жұмыс істеу принциптерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Журналист этикасы мен этикеті
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық нормативтік-құқықтық базаны және ҚР медиасферасын құру мен өндіруді реттейтін заңдарды ескере отырып, журналистің кәсіби қызметінің этикалық нормалары мен принциптерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мақсатты бағыттағы радиобағдарламалар
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның жедел және сапалы ақпаратқа деген қажеттілігінің деңгейін, жаңалықтық хабар таратуда жаңа тұжырымдамалық шешімдерді іздеу үшін алғышарттарды, радиостанциялардың градациясын, жедел жаңалықтық хабар тарату режимінде жұмыс істейтін ақпараттық радиостанцияларды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (Кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілін меңгеру дағдыларын жетілдіруге, сөйлеу, жазу, ауызша және жазбаша сөйлеуді қабылдау, ғылыми мақалалар мен баяндамаларды жазу және ұсыну дағдыларын арттыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарих және философия ғылымы
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен тенденцияларын, олардың тарихи дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылатын ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше іс-әрекет ретінде зерттейді, пәнаралық және синергетика принциптерін, ғылымдағы теориялық және эмпирикалық, ғылымның даму заңдылықтарын, қазіргі ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары мен әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың философиялық мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ТВ-да дискуссиялық хабарлар ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән қоғамда қандай да бір өзекті мәселе немесе даулы мәселе бойынша пікір алмасуға негізделген теледидардағы хабарлар жанры ретінде телевизиялық пікірталастарды, қоғамда қандай да бір өзекті мәселе немесе даулы мәселе бойынша пікір алмасуға негізделген теледидардағы хабарлар жанры ретінде телевизиялық пікірталастарды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық заңдылықтарды, жоғары оқу орнында білім алушылардың кәсіптік даярлаудағы білім беру үдерісін ұйымдастыру құралдарын және тиімді жүзеге асыруды, ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің педагогикалық қызметін, жеке тұлғаның қалыптасуының педагогикалық заңдылықтарын, жоғары оқу орнындағы формаларды, әдістерді және педагогикалық технологияларды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интерактивті радиохабар
  Несиелер: 5

  Пән телефон арқылы, компьютер-хат арқылы тыңдаушылармен кері байланысты, эфирде жұмыс, дауыспен жұмыс, арнайы бағдарламалар кезінде тікелей эфирде, студияда қонақтарды шақыра отырып, тыңдаушылардың эфирдегі интерактивті ойындарға, викториналарға, ұтыс ойындарына қатысуы, PR-акциялар өткізу арқылы оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ТВ дебаттары
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі демократиялық қоғамда теледебаттарды өткізу дәстүрлерін, телевизиялық дебаттарды өткізу форматтары мен әдістемелерін, форматтарын талдауды, телевизиялық дебаттарды өткізудің қазіргі заманғы жағдайын анықтайтын себеп-салдарлық байланыстарды, сайлауларды жариялау формасы және саяси көшбасшыларды ұсыну тәсілі ретінде телевизиялық дебаттардың қазіргі жағдайын, олардың партиялары мен бағдарламаларын, теледебаттардың телевизиялық публицистика жанры ретінде ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жарнама ісін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән вербалды коммуникацияларды, коммуникативтік құралдарды, вербалды тілді үйренеді: отандық және шетел өндірісінің жарнама үлгісінде тілдің ауызша және жазбаша түрлері: лингвистиканың вербалды құралдары, вербалды емес – паралингвистика және Семиотиканың жеке бөлімдері, вербалды тілді үйренудің зерттеу аппараты, сөйлеу фигуралары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдің көркем құралдары
  Несиелер: 5

  Пән көркем мәнерлілік құралдарының пайда болу алғышарттарын, риторикалық фигураларды, сөйлеу фигураларын, медиатекстерге ерекше экспрессиялылық беретін шешендік өнерді оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Вербалды және вербалды емес жарнама құралдары
  Несиелер: 5

  Пән вербалды коммуникацияларды, коммуникативтік құралдарды, вербалды тілді, отандық және шетел өндірісінің жарнама үлгісінде тілдің ауызша және жазбаша түрлері: лингвистиканың вербалды құралдары, вербалды емес – паралингвистика және семиотиканың жеке бөлімдері, вербалды тілді үйренудің зерттеу аппараты, сөйлеу фигураларын үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Редакциялық түзету
  Несиелер: 5

  Пән радио және теледидардың мәнерлі құралдарын: дыбысты, музыканы, монтажды, радиоречаны эмоциялық әсер ретінде, радиоречаның көрнекілігі, Радио тыңдаушы – әңгімелесушінің бар болуы кезінде диалогтағы радиоречь, шулар: ақпараттық, эмоциялық функциялар, тарихи құжат рөлінде, музыканың мәтінмен үйлесуі, эмоциялық жақтары, монтаждық элементтер. Толық медиаконтентті дайындауда редактор мен режиссердің рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • БАҚ-тағы тілдік агрессия және инклюзивтік тіл
  Несиелер: 5

  Пән БАҚ - тың екі негізгі формадағы әсерін қарастырады: жарнама мен насихаттауда, БАҚ-та тілдік агрессияны жүзеге асыру тәсілдері: жаңа шет тілді сөздерді өлшеусіз пайдалану; - жарнама мәтіндерінің лингво - суггестивті әсері; - шағын Социум лексикасының экспансиясы; - тілдік демагогия; - метафоризация, әлемнің спецификалық метафорикалық бейнесін құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • БАҚ-тағы ақпараттық соғыс
  Несиелер: 5

  Пән БАҚ - тың екі негізгі формадағы әсерін қарастырады: жарнама мен насихаттауда, БАҚ-та тілдік агрессияны жүзеге асыру тәсілдері: жаңа шет тілді сөздерді өлшеусіз пайдалану; - жарнама мәтіндерінің лингво - суггестивті әсері; - шағын Социум лексикасының экспансиясы; - тілдік демагогия; - метафоризация, әлемнің спецификалық метафорикалық бейнесін құруды зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Отандық және шетелдік арналардың радио және телехабар тарату ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пән радио және теледидардың мәнерлі құралдарын: дыбысты, музыканы, монтажды, радиоречаны эмоциялық әсер ретінде, радиоречаның көрнекілігі, Радио тыңдаушы – әңгімелесушінің бар болуы кезінде диалогтағы радиоречь, шулар: ақпараттық, эмоциялық функциялар, тарихи құжат рөлінде, музыканың мәтінмен үйлесуі, эмоциялық жақтары, монтаждық элементтер. Толық медиаконтентті дайындауда редактор мен режиссердің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Журналистикадағы көркем-публицистикалық құралдар
  Несиелер: 5

  Пән көркем мәнерлілік құралдарының пайда болу алғышарттарын, риторикалық фигураларды, сөйлеу фигураларын, медиатекстерге ерекше экспрессиялылық беретін шешендік өнерді оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • БАҚ-тағы пиар-компаниялар
  Несиелер: 5

  Пән бұқаралық ақпарат құралдарын PR-қызмет құралы, жедел ақпарат, PR-мамандардың қызметі және бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс ретінде оқытады. "media relations" (MR), компания ішінде қолайлы қарым-қатынасты дамыту, қатаң бәсекелестік жағдайында серіктестермен сыртқы қарым-қатынасты қалыптастыру және беделге қолдау көрсету, PR-мамандар мен БАҚ-тың оқырмандар мен жарнама берушілердің санын ұлғайтуға бірлескен жұмыс әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • "Диалог", "дебаттар" бағдарламаларындағы жетекші рөл
  Несиелер: 5

  Пән пікірталастарды саяси практикадағы әр түрлі тақырыптарға формальды пікірталастар жүйесі ретінде, көпшілік алдында сөз сөйлеу, пікірталасты өткізу әдістемесі, топта жұмыс істей білу, сын тұрғысынан ойлау әдістері, саясаткерлердің интеллектуалды дауы, көпшілік алдында сөйлеу стиліндегі логикалық және Сын тұрғысынан ойлау сияқты оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • БАҚ және саясат
  Несиелер: 5

  Пән негізгі түсініктерді: бұқаралық коммуникация теориясы, коммуникацияның әртүрлі түрлерінің ерекшеліктері, коммуникация модельдері, бұқаралық ақпарат құралдары мен коммуникацияларды зерттеу міндеттері контекстіндегі виртуалды шындық, медиа-мәтіннің қоғамдағы жұмыс істеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоғаммен байланыстың интерактивті түрлері
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастырудағы жеке және қызметтік тәсілдерді жүзеге асыруда оқытудың интерактивті түрлерінің рөлін, жарнама және қоғаммен байланыс саласында мамандарды дайындауда заманауи интерактивті білім беру технологияларын қолдану тәжірибесін, PR-маманның қызметін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Журналистиканың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты еркін Іздеу құқығын үйренеді: "авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" заңға сілтеме жасай отырып, заңнаманың қазақстандық және шетелдік тәжірибесін ескере отырып, ақпаратты алу, беру, өндіру, тарату, пайдалану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Журналист және авторлық құқық
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты еркін Іздеу құқығын үйренеді: "авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" заңға сілтеме жасай отырып, заңнаманың қазақстандық және шетелдік тәжірибесін ескере отырып, ақпаратты алу, беру, өндіру, тарату, пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси журналистика
  Несиелер: 5

  Пән БАҚ-тың саясаттағы семиологиялық тәсілдері мен рөлін, коммукативтік мәтінді ұйымдастыру тәсілдерін, әлеуметтік-саяси контентті құру механизмдерін, БАҚ пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылы шеңберінде БАҚ түсінуін, масс-медианы қазіргі заманғы координаттарда, азаматтық қоғамды қалыптастыру барысындағы медиатехнологиялардың рөлін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • БАҚ-тағы сұхбат нысандары
  Несиелер: 5

  Пән "сұхбат" ақпаратты жинаудың жанры және әдісі, сұхбаттың жіктелуі, жеке тұлғаның имиджін қалыптастырудағы сұхбаттың рөлі, сұхбат материалындағы сөйлеу имиджі, саяси қайраткердің имидждік рөлдерін вербализациялау мысалдары, бұқаралық ақпарат құралдарында сұхбат жанрының қызмет ету ерекшеліктері ретінде оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи медиа технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән Интернет желісінің жаһандық таралуын және БАҚ конвергенциясы процесінің алғышарттарын - бір жарияланатын материал шегінде аудио, бейне және мәтіндік ақпаратты біріктіру мүмкіндігін, мультимедиалық өнімді құру процесін, әлеуметтік-мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастырудағы іс-әрекет тәсілдерін, PR-маманның қазіргі интерактивті білім беру технологияларын қолдану тәжірибесін, нәтиженің тиімділігі түсінігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ток-шоу телебағдарламаның жаңа түрі ретінде
  Несиелер: 5

  Пән теледебаттарды әңгімелесу жанрының түрі ретінде, сұхбаттың, пікірталастардың және репортаждың элементтерін біріктіретін, кандидаттардың сайлау алдындағы бәсекелестігінің көріністерін пайдаланатын, сайлау алдындағы өркениетті науқанның бір бөлігі, аналитикалық публицистиканың жанры, диалог немесе полилог сияқты, кейде ток-шоудың қоғамдық маңызы бар тақырыптарының диалогының қосалқы элементтерін пайдалана отырып, аналитикалық публицистиканың жанры ретінде пікірталас, импровизациялай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әртүрлі тілдік және мәдени ортада еркін кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  Қазіргі психологиялық-педагогикалық ғылымның жетістіктеріне сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары және қоғаммен байланыс саласында жоғары білім беру жүйесінде ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON3

  Заманауи интерактивті технологияларды пайдалана отырып, сапалы контентті еркін кәсіби жедел дайындау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON4

  Шетелдік және аймақтық радио мен теледидар контентінің үлгісінде түрлі қолданбалы әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік білім саласында зерттеулер жүргізу, халықаралық этикалық нормаларды ескере отырып, БАҚ-тың Даму стратегиясы мен болжамдарын әзірлеу.

 • Код ON5

  Редакциялық түзетуді орындау, ақпараттық соғыс жағдайында деректерді операция жасау дағдысын меңгеру, тілдік агрессия әдістері мен тәсілдерін және БАҚ-тың инклюзивтік тілін талдау, БАҚ субъектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, серпінді дамып келе жатқан Медиасфера жағдайында ақпараттық саясатты жүргізу саласында шешімдер қабылдау.

 • Код ON6

  Медиарынк, жарнамалық қызметті басқару, түрлі жарнамалық жобаларды әзірлеу және оларды іске асыруға ықпал ету.

 • Код ON7

  Стратегиялық медиаплан әдістері негізінде редакцияның дамуын басқару. Тілдің көркемдік құралдарын меңгеру дағдыларын меңгеру, халықаралық және қазақстандық журналистиканың авторлық құқығы мен құқықтық негіздерін білу.

 • Код ON8

  Ақпараттық жобаларды әзірлеу, қазіргі заманғы мультимедиялық және интерактивті технологияларды пайдалану, халықаралық және аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып, масс-медиа құрылымдарының стратегиясын әзірлеу.

7M03201 Журналистика
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03201 Date-журналистика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M03201 Журналистика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03201 Журналистика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M032011 Журналистика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03201 Журналистика
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M03201 Халықаралық журналистика
Магистратура

Университет КИМЭП

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M03201 Медиа зерттеулері және журналистика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top