Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Студенттердің тұлға ретінде мынадай сапасын дамытуға: жауапкершілік міндетін сезіну,азаматтық, патриоттық, адам құқықтары мен заң нормаларын құрметтеуге, өзінің шығармашылық әлеуетін ашу мен дамытуға ұмтылу, ойлау мәдениетін меңгеру,заң мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезіну, әр түрлі әлеуметтік жағдайлардағы ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау қабілеті және олар үшін жауапкершілікті көтере білу, сондай-ақ жалпы мәдени (жалпы ғылыми, әлеуметтік,ақпараттық және т. б.) құзыреттіліктерді қалыптастыру;нормативтік құқықтық актілерді өңдеуге қатысу қабілеттілігін, нормативтік құқықтық актілерді білікті талдау мен қолдану қабілеттілігін, мемлекет және қоғамның, тұлғаның қауіпсіздігін, құқықтық тәртіппен заңдылықты қамтамасыз ету барысындағы қызметтік міндеттемелерді орындауға,құқық бұзушылықты тергеу, ашу мен анықтау дағдыларын, құқық бұзушылықтардың алдын алуды жүзеге асыруға,себептер мен шарттарды анықтап оны жоюға, нормативтік құқықтық актілердің жобаларына құқықтық сараптама жүргізуге қатысуға,құқықтық мәселелер бойынша кеңес беру мен білікті заңи қорытынды беруге, кәсіби әрекеттерді жүргізуге тиімді басқарушылық шешімдер қабылдауға, құқықтық тәрбиелеуді жүзеге асыруға, нормативтік құқықтық құжаттармен жұмыс жасау барысында компьютерлік техникалар мен заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгеруг екәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру;білім алушының жан-жақты дамыған тұлғасын тәрбиелеу және қалыптастыру;қазіргі ғылыми деңгейде құқықтану бойынша оқу процесін ұйымдастыру құқықтану саласы бойынша ең жоғары сұранысқа ие және дамыған ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру;оқу процесіне инновациялық технологияларды енгізу жолымен дамыған тұлғаны тәрбиелеуге, тәжірибелік дағдысы немесе өзіндік қасиеттері бар,жоғары білім беру мамандарының сапасына қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған білім беруді іске асыру
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Рим құқығы
  Несиелер: 3

  Бұл курсты зерттеу қажеттілігі көптеген қазіргі заманғы мемлекеттердің заңнамалары, соның ішінде Қазақстанда Рим құқығы принциптері мен институттарына негізделген.. II мың жыл бұрын пайда болған құқықтық жүйе әлі күнге дейін үлгі ретінде қабылданатынын түсіну маңызды әрі лайықты таңданыс.Рим заңгерлерінің анықтамаларының айқындығы мен жоғары заң техникасы жалпы құқықтың мерзімінен тыс мінсіз іске асырылуы ретінде Рим құқығы туралы түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді – ratio scripta ("жазылған ақыл").

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - студенттерді мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы, олардың түрлері, нысандары мен қызметтері туралы, мемлекеттің механизмі мен құқықтық реттеу кезеңдері, адамның құқықтары мен бостандықтары туралы қазіргі заманауи білімге баулу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Пәннің мазмұны Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыру,Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекетті жетілдірудің қажетті шарты ретінде әрекет ететін қоғамдық және жеке құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР конституциялық құқығы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудағы мақсаты — лауазымдық қызметті орындау барысында ҚР конституциялық заңнамасын болашақ маман ретінде тиімді қолдануға ықпал ету. Студенттерге жетекші құқық саласы ретінде –конституциялық құқық туралы ғылыми ұғымын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сот психологиясы
  Несиелер: 2

  Осы курста алынған білім студенттің маман ретінде құқықтық және құқыққа қарсы мінез-құлықтың психологиялық аспектілері, құқық бұзушылық пен қылмыстың психологиялық детерминанттары және т. б. туралы түсініктемелері теориялық, ғылыми және практикалық дайындығының жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері және Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, көшбасшылық, инновацияның сезімталдық, ТЖ +
  Несиелер: 3

  Экономика және кәсіпкерлік негіздері студенттерді экономикалық жүйемен, негізгі сөздермен, экономиканың даму заңдарымен таныстыру үшін ұсынылатын факультативтік курстардың бірі, олар тиісті шешім қабылдау және сыни экономикалық ойлауды қалыптастыру кезінде пайдаланылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салыстырмалы құқықтану
  Несиелер: 3

  Целями изучения студентами курса "Сравнительное правоведение" является: знакомство с базовыми понятиями конституционного права; усвоение основ конституционного права стран мира; понимание общего и особенного в конституционном праве разных стран мира; приобретение навыков сравнительного анализа конституций.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық ағылшын тілі
  Несиелер: 12

  Basic foreign language provides professional-oriented study of a foreign language in order to form intercultural and communicative competence. Discipline reflects the current trends in learning and practical knowledge of a foreign language in professional activities aimed at improving communication skills.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Адам құқығын халықаралық қорғау
  Несиелер: 3

  Адам құқығын халықаралық қорғау қазіргі халықаралық құқықтың маңызды саласының бірі болып саналады. Бұл құқық саласы бейбіт кезде болсын, қарулы қақтығыс кезінде болсын адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын мемлекетке сақтауды міндеттеме ретінде жүктейтін нормалар мен қағидалардың жиынтығынан тұрады. Олар осы құқықтарды қылмыстық бұзған кезде жауапкершілік те бекітеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім
  Несиелер: 5

  ҚР Азаматтық құқығы "Құқықтану "мамандарын дайындау бағытындағы бакалаврлары оқитын пәндердің кәсіптік циклінің базалық бөлігінің жетекші пәні болып табылады. Азаматтық құқықтың құқықтық реттеу шегінде туындайтын қоғамдық қатынастар барлық құқықтық қатынастар жиынтығының арасындағы ең жоғары орын алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • ҚР және ШЕ еңбек құқығы
  Несиелер: 3

  ҚР еңбек құқығы – бұл заң жоғары оқу орындарының және факультеттерінің студенттерінің оқуына арналған мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен қарастырылған ең маңызды құқық саласының бірі болып табылады. Осы пәннің зерттеу пәніжұмысшылардың еңбегін пайдалану процесінде және еңбекпен тығыз байланысты, сонымен бірге еңбек құқығы үшін теориялық концепцияға тән құқықтық санаттарды реттеуші құқық нормасы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Нотариат
  Несиелер: 3

  «Нотариат» пәнін оқу пәні болып мемлекеттік немесе жеке нотариалдық тәжірибемен айналысатын нотариустардың жұмысын жүргізуге арналған, нотариалды әрекеттерді жасауды жүзеге асыру кезінде пайда болатын қатынастар табылады. Ол жерде нотариалдық әрекеттерді жасаудың негізгі ережелері, субъективті азаматтық құқықтарды соттан тыс қорғау негізгі орынды иеленеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 4
 • ҚР азаматтық құқығы(ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық пәндердің кәсіптік циклінің базалық бөлігінің жетекші пәні болып табылады.Азаматтық құқықтың құқықтық реттеу шегінде туындайтын қоғамдық қатынастар барлық құқықтық қатынастар жиынтығының арасындағы ең жоғары орын алады.Азаматтық құқық өзінің тікелей пәндерінен басқа сараланған салалардағы туындайтын қатынастарды реттейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 4
 • Халықаралық жария құқық
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты болып маңызды құқықтық түсініктермен таныстыру, қазіргі халықаралық-құқықтық нақтылықтарға саралау жасау; әлемдік деңгейде болып жатқан оқиғаларға болжау жасай ілу және құқықтық баға беру; нақты жағдайларға халықаралық-құқықтық актілердің нормаларын қолдану; халықаралық құқық бұзушылықтарды дұрыс саралауға және пайда болған даулардың шешілу механизмін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 4
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  "Кәсіби қазақ тілі" оқу пәні мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру мақсатын, лингвистикалық форманы және тілдік сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру қабілетін, қарым-қатынастың барабар жағдайларын, мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайында лингвомәдени ақпаратты талдау және шығармашылықпен пайдалануға дайындығын, тіл тасымалдаушысының сөйлеу тәртібін ескере отырып, өзіндік сөйлеу мінез-құлқын (сендіру, шабуыл, эмоционалды-әсер ету және т. б.) таңдай білуін, аудиториямен байланысқа түсуге дайындығын, тілдік қарым-қатынас, мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайында барлық үлкен санды белсенді тартуды қамтамасыз ете отырып, прагма синтезі процесінде ақпаратты алу және өңдеу-хабарламаны интерпретациялық құрастыру үшін кәсіби жағдай. Қарым-қатынастың кәсіби-бағытталған мәселесін есептеу, тұжырымдау, шешу қабілеті.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 4
 • Оқу тәжірибесі
  Несиелер: 2

  Жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттіліктер аясындағы оқу үрдісінде алған теориялық курстарды игеру нәтижесі ретінде алғашқы кәсіби тәжірибелік дағдылар мен біліктілікті жетілдіру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 4
 • ҚР қылмыстық процестік құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл пән қылмыстық істер бойынша заңмен бекітілген өндіріс тәртібін және негізсіз айыптау мен соттаудан мүлтіксіз қорғауды, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығын заңсыз шектеуден қорғауды оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 5
 • ҚР азаматтық процестік құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық іс жүргізу құқығы — азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру, сондай-ақ сот қаулыларын орындау барысында сот пен сот іс жүргізуге өзге де қатысушылар арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын қамтитын құқық саласы, ол сот ісін жүргізу кезеңдерінің бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 5
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  «Криминалистика» пәнін оқудың мақсаты: криминалистика ғылымының даму тарихы жөнінде және оның басқа табиғи, техникалық және гуманитарлық ғылымдармен өзара байланысын; криминалистиканың теориялық негіздері туралы; жекелеген қылмыстардың түрлерін ашу әдістемесі мен тактикасы, қазіргі криминалистикалық техника туралы оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 5
 • Халықаралық қаржы құқығы
  Несиелер: 3

  Халықаралық қаржы құқығы серпінді дамып келе жатқан халықаралық құқықтың бір салашығы болып табылады. Объектісі халықаралық құқық субъектілерінің арасында пайда болған халықаралық қаржы, банк қатынастары болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 5
 • Халықаралық шарттар құқығы
  Несиелер: 5

  Халықаралық шарттар құқығы – бұл халықаралық шартты бекіту, оның әрекет етуі мен тоқтатылуына байланысты мемлекет пен басқа да халықаралық құқық субъектілерінің арасындағы қатынасты реттейтін халықаралық-құқықтық нормалардың жиынтығын құрайтын халықаралық құқықтың саласы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 6
  Семестр 6
 • Халықаралық арбитраж
  Несиелер: 3

  "Халықаралық коммерциялық арбитраж" пәні студенттерде халықаралық коммерциялық арбитраж жөнінде, нақты дауларды шешу кезінде халықаралық коммерциялық арбитраж туралы көзқарастарды, сондай-ақ, халықаралық коммерциялық арбитраж шеңберінде сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларын қорғау бойынша әлеуетті мәселелерді табу мен шешуге байланысты дағдыны мақсат еткен, арбитраждық ескертпелерді және арбитр шешімдерін аннотациялауда білімнің кешенді жүйесін құруға бағытталған.

  Оқу жылы - 6
  Семестр 6
 • Дипломатиялық және консулдық құқық
  Несиелер: 3

  Дипломатиялық және консулдық құқық бұл күрделі нормативтік кешен болып табылады. Оны бір жағынан халықаралық құқықтың өзіне тән қағидалары, институттары мен нормалары құраса, ал екінші жағынан жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі аспектісіне қатысы бар басқа салалардың нормалары мен институттары құрайды(шетелдегі азаматтарды консулдық қорғау институты). Бұл аталған пәнді дұрыс меңгеру үшін студенттер халықаралық құқықтың негізгі институттары мен қағидалары, сонымен бірге қазіргі дипломатиядағы негізгі процестер жөнінде базалық білімдері болуы тиіс.

  Оқу жылы - 6
  Семестр 6
 • Корпоративтік құқық
  Несиелер: 3

  «Корпоративтік құқық» пәнәнәі маңыздылығы жалғасып жатқан экономикалық және құқықтық реформа жағдайында менеджерлерді дайындауда аса маңызды рөл атқарады. Бұл мына жағдаймен, яғни бизнесте тиімді менеджмент Қазақстан Республикасындағы корпоративтік құрылымдардың ішкі құрылуы мен қызмет етуінде, корпоративті құрылымдардың ұйымдастырушылық-құқықтық құрылымының, нақты функционалдық мақсатқа байланысты заңды тұлғаның ұымдастырушылық-құқықтық нысанын таңдауды оңтайландыру негіздерін білмей жүзеге асыру мүмкін еместігімен түсіндіріледі. Корпоративтік басқарудың тиімсіз жүйесі бұл ережеге сәйкес, шаруашылық қызметте көңіл қоншытпайтын қаржылық қорытындымен сипатталады.

  Оқу жылы - 6
  Семестр 6
 • Еуропалық құқық
  Несиелер: 3

  «Еуропалық құқық» («Еуропалық одақ құқығы») курсының пәні ЕО елдерінің жүйеленген және жүйелі баяндалған халықаралық-құқықтық қатынасының құрылуы мен даму заңдылығы; олардың даму тарихындағы мемлекетүстілік құрылымы мен басқару институты, жария және жеке құқық нормалары, заңнамаларының құрылу заңдылығын саралау болып табылады.

  Оқу жылы - 6
  Семестр 6
 • Кәсіби цифрландыру модулі
  Несиелер: 3

  Курс сандық әдістердің ағымдағы аспектілерін, кірістірілген математикалық, статистикалық, қаржылық және басқа да функциялармен жұмысты, Графиктер мен диаграммаларды құруды, матрицалармен жұмысты, сызықтық теңдеулер жүйесін шешуді, EXCEL параметрлерін кіріктірілген таңдауды пайдалануды, шешімдерді іздеуді, талдауды қамтиды. Экономикалық проблемаларды, сондай-ақ 1С Бухгалтерия, 1С Кәсіпорын бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша ашық практикалық жағдайдың негізінде реттелетін және салық нысандарын ресімдеу, есептер жасаумен аяқталады. Бұл курста Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйелері мен нормативтік мәліметтер базалары, цифрлық қолтаңбаны пайдаланудың техникалық және құқықтық аспектілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 6
  Семестр 6
 • Қоғамдық саяси лексика
  Несиелер: 2

  Қоғамдық-саяси мәтіннің мазмұнын түсіну үшін негізгі тәсілдерді әзірлеу; әлеуметтік және саяси лексиканы меңгеруге ықпал ету; Қазақстан Республикасында және оқытылатын тіл елінде қоғамдық-саяси жағдайды талқылау кезінде студенттердің дайындалмаған сөйлеу дағдыларын дамыту мүмкіндігін беру.

  Оқу жылы - 6
  Семестр 6
 • Халықаралық сауда құқығы
  Несиелер: 3

  Халықаралық жеке құқық халықаралық жеке-құқықтық қатынас субъектілерінің арасындағы сауда қатынастарын реттейді. Бұл жеке бір құқық саласы болып табылады. Халықаралық сауда құқығы шетел элементімен күрделендірілген субъектілердің арасындағы кәсіпкерлік қызмет аясындағы қатынасты реттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 7
  Семестр 7
 • Іскерлік тіл және іскерлік хат алмасу
  Несиелер: 3

  Іскерлік шет тілін оқытудың практикалық курсы болып табылады, оның мақсаты бизнес саласында шет тілді-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру және кәсіби қызметтің түрлі салаларында іскерлік хат-хабарларды ресімдеу дағдыларын дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 7
  Семестр 7
 • ҚР және ШЕ отбасы құқығы
  Несиелер: 3

  ҚР және шетелдердің отбасы құқығы қоғамдық ғылым саласында өзіндік орны бар, құқықтың жеке бір саласы болып табылады. Ол мемлекет және құқықтың жалпы теориясымен дайындалған құқық және дефиниция санаттарын қолданатын олардың тарихи дамуында қоғамдық қатынастарды ұйымдастырудың құқықтық нормаларын оқытатын заң ғылымының бір бөлігі болып саналады

  Оқу жылы - 7
  Семестр 7
 • Латынша жазып-оқу дағдыларын қалыптастыру
  Несиелер: 2

  Латынша жазып-оқу дағдыларын қалыптастыру» пәнінің негізгі мақсаты - студенттерді болашақ мамандар ретінде қарастыра отырып, қазақ тілінің латын графикасына негізделген жаңа әліпбиінің өзіндік ерекшеліктерін таныту, сауатты жазып-оқу дағдыларын қалыптастыру, жаңа әліпби емле ережелері бойынша жазылған түрлі құжаттарымен жұмыс істей алуларының негізін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 7
  Семестр 7
 • Халықаралық жеке құқық
  Несиелер: 4

  «Халықаралық жеке құқық» оқу пәнінің мақсаты болып халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық деңгейде дайындалған халықаралық жеке құқық нормаларының мазмұны мен оларды қолдану тәжірибесін оқу негізінде меңгеру табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 7
  Семестр 7
 • Экологиялық құқық
  Несиелер: 3

  Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы - қоғамның және қоршаған ортаны өзара әрекеттесуге, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, халықтың қазіргі және келешек ұрпақтарының өмірі мен жұмысына жағдай жасайтын қоршаған ортаны қамтамасыз етуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін заңның салыстырмалы түрде жас саласы.

  Оқу жылы - 7
  Семестр 7
 • Код ON1

  РО-1. Азаматтық қасиеттеріне ие, әлеуметтік өзара әрекеттесуге қабілетті, тұлғааралық коммуникацияларға қабілетті, топтарда жұмыс істей білу, тәртіпті болу өзін-өзі ұйымдастыру дағдыларын меңгереді;

 • Код ON2

  РО-2. Мемлекеттік тілді, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешуге қабілетті.

 • Код ON3

  РО-3. Мемлекеттік және шетел тілдеріндегі негізгі құқықтық құжаттарды, нормативтік құқықтық актілер мен халықаралық шарттардың жобаларын жасауға қабілетті

 • Код ON4

  РО-4. Іс жүргізу әрекеттерін жүзеге асыру тәсілдерін біледі; негізгі іс жүргізу және өзге де заңды құжаттарды жасайды.

 • Код ON5

  РО-5. Шешендік сөйлеу негіздерін меңгерген және құқықтық терминологияны қолдана алуға қабілетті;

 • Код ON6

  РО - 6. Ұлттық нормативтік құқықтық актілердің нормаларын қолдануға қабілетті.

 • Код ON7

  РО -7.Кәсіби қызметтегі басқару инновациясын қабылдауға, талдауға және жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON8

  РО-8.Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындауға қабілетті

 • Код ON9

  РО-9. Мемлекеттің қылмыстық-құқықтық, азаматтық - құқықтық, қылмыстық процестік және азаматтық процестік саясатының үрдістері мен заңдылықтарын, олардың маңыздылығы мен мемлекет саясатының басқа да құрамдас бөліктерімен байланысын білуге қабілетті

 • Код ON10

  РО-10. Заңнаманы жетілдіру мен дамытудың өзекті мәселелерін, сондай-ақ құқықтық құжаттарды дайындаудың стандарттары мен ережелерін олардың нормаларын іске асыру тетігін білуге қабілетті.

 • Код ON11

  РО-11. Тиімді басқару шешімдерін қабылдауға, алға қойылған міндеттерді шешу үшін топтарды қалыптастыруға, мемлекеттің жалпы даму стратегиясымен байланыстыра отырып, жария билік органының іс-шараларын жоспарлай білуге қабілетті.

 • Код ON12

  РО-12. Жеке құқықтық және олармен байланысты қатынастарды реттейтін, сондай-ақ азаматтар мен ұйымдардың субъективті құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тәсілдері мен тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді талдауға, жеке құқықтық және олармен тығыз байланысты қатынастар саласында туындайтын мәселелерді шешудің стандартты емес нұсқаларын табуға және іске асыруға қабілетті.

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top