Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама құқықтық мәдениет пен құқықтық сананы, құқықтық нормаларды құрастыру мен жүзеге асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті, құқықтық оқыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз ету аясындағы іргелі білімдер мен кәсіби құзыреттіліктерді иеленген жоғары деңгейдегі мамандарды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы I.
  Несиелер: 8

  Курс тәжірибеде орын алатын күрделі міндеттерді шешуге дайын және көмекке жолданған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін нақты шешуге қабілетті, бұзылған құқықтарды қалпына келтіру мақсатында құқықтық көмек көрсете алатын, азаматтық құқықтық қатынастар саласындағы құқықтық мәселелерді талдап, шеше алатын жоғары білікті мамандарды даярлаудың негізі болып табылады. Курс аясында азаматтық құқықтың жалпы ережелері игеріледі: азаматтық құқық түсінігі, азаматтық заңнама жүйесі, азаматтық құқықтық қатынастар, азаматтық құқықтық қатынастардың субъектісі және объектісі, мерзімдерді есептеу тәртібі, сенім хат және өкілдік, азаматтық құқықтағы мәміле, меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар, міндеттемелер мен шарттар туралы жалпы ережелер және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 3

  Курс заңгер мамандығының студенттерін нақты заңгерлік пәндерді игеруге дайындауға бағытталған, өйткені мемлекет және құқық теориясы пәнін меңгеру арқылы ғана болашақ заңгер өз мамандығына даярлана бастайды. Мемлекет және құқық теориясы болашақ заңгерге ұғымдық-категориялық аппарат негізін береді. Мемлекет және құқық теориясы пәні аясында студент мемлекет пен құқықтың қалыптасуының негізгі сатылары туралы, құқықтық мемлекеттің негізгі құндылықтары мен азаматтық қоғам белгілерімен танысады. Ең алдымен, ол мемлекет және құқық теориясы курсында тұтас мемлекет пен құқық туралы жалпылама ережелердің қарастырылатындығым��н байланысты. Пән мазмұны заңгердің болашақ кәсіби қызметі туралы көзқарасының қалыптасуымен байланысты сұрақтар шеңберін де қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің конституциялық құқықтың мемлекеттің ұлттық құқығы жүйесіндегі жетекші (интеграциялық) ролі туралы, демократиялық қоғам, құқықтық мемлекет, оның органдары мен институттары туралы ғылыми ұстанымдарды қалыптастыруға, оның ұғымдарын, құқықтық қатегориялары мен терминдерін меңгеруге, сондай-ақ қоғамдық қатынастар мен байланыстылықтарды талдау, мемлекеттік құқықтық болмыстың құбылыстарын дұрыс бағалау қабілеттіліктерін иемденуге, ��онституциялық құқық нормаларын құқықты жүзеге асыру барысындағы кәсіби міндеттерін орындауда құқықтық дұрыс қолдану қабілеттіліктеріне баулуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Computer Science (Fundamentals of coding)
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  «Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару» оқу пәнін игеру мақсаты – студенттерде мемлекеттік қызметтің құқықтық институт ретіндегі теориялық және практикалық негіздері туралы білімін қалыптастыру. Оның мазмұнын мемлекеттік қызметті ұйымдастыру, мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесін іске асыру, мемлекеттік қызметтен өту барысында орын алатын мемлекеттік қызметтік қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • English for Specific Purposes
  Несиелер: 3

  Курс A2 (Pre-intermediate) деңгейлі және одан да жоғары ағылшын тілін меңгергендерге арналған, әрі жеке құқық аясында халықаралық құқық бойынша заңгерлік ағылшын тілін үйренудің және сонымен бірге жалпы ағылшын тілін жетілдірудің жақсы бастамасы болып табылады. Аталмыш бағдарламаның басты мақсаты арнайы сөздік қорды қолдану арқылы құқықтық терминдерді оқыту, қазіргі құқықтық ағылшын тілінің заманауи стилін меңгерту, құқықтық мәнмәтіндегі грамматикалық құрылымдар, соның ішінде жазбаша келісімшарттар мәнмәтіндегі сөз бен фразаларды нақты қолдануды үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заттық құқық
  Несиелер: 5

  Курс меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтардың негізгі категорияларын игеруге бағытталған: меншік құқығының түсінігі, мазмұны, нысаны мен түрлері, меншік құқығының пайда болу және тоқтау негіздері, шаруашылық жүргізу құқығы және жедел басқару құқығы, жерді пайдалану және жер қойнауын пайдалану құқығы, сервитуттар, заттық құқықтың өзге де түрлері, заттық құқықтарды қорғау әдістері мен нысандары. Пәнді игеру нәтижесінде студенттер заттық құқықтық қатынастар мен жеке заттық құқықтық институттарды саралау біліміне ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы II.
  Несиелер: 8

  Курс студенттерге азаматтық құқықтық шарттардың әралуан түрлерін құрастыру, шарттық қатынастарды дұрыс саралау, сол сияқты шарттық міндеттемелердің жеке түрлері бойынша практикалық ситуацияларды шешу қабілеттіліктеріне үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы I
  Несиелер: 6

  Курс қылмыстық құқықтың жалпы принциптерін, институттары мен категорияларын, қылмыстық құқықтың негізгі ұғымдарын тереңінен игеруге бағытталған – қылмыстық заң, қылмыстық құқық бұзушылық және жаза, қылмыстық жауаптылық негіздері мен шектері, қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату негіздері мен шарттары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Introduction to Legal English
  Несиелер: 5

  Аталмыш курс студенттердің ағылшын және қазақстандық заңнамаларды салыстыра отырып, қарастыру барысында құқық саласындағы лексикалық және грамматикалық минимумдарын кеңейтуге арналған. Аталмыш пән аясында меңгерілген дағдылар English for Specific Purposes міндетті компонентін өтуге арналған дайындық кезеңі болып табылады. Курс аяқталған соң студенттер кәсіби ағылшын тілін ауызекі сөйлесуде және жазылымда қолдана алады; курстастарымен, оқытушылармен құқық мәселелеріне қатысты пікірталастарға қатыса алады, сәйкесінше құқықтық мәтіндердегі ақпаратты оқып, өзіне қажетін сұрыптай алады, жалпылама пікір білдіре отырып, ақпаратқа перефраз жасай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Introduction to the German Legal System
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы III
  Несиелер: 6

  Курс шарттан тыс міндеттемелерді және сәйкес азаматтық құқықтық нормаларды қолдану тәжірибесін зерттеуге бағытталған. Курс аяқталған соң студенттер шарттан тыс міндеттемелерден туындайтын азаматтық қатынастарды саралай алатын болады: сыйақы беруге жария уәде, сауда және өзге де конкурстық міндеттемелер, материалдық немесе моральдық зиян келтіру, негізсіз баю; зиян келтірудегі азаматтық құқықтық жауаптылықтың туындау шарттары мен негіздерін және од��н босату негіздері мен шарттарын білуге тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық
  Несиелер: 5

  Қазақстанда орын алып отырған қоғамның экономикалық және саяси өміріндегі өзгерістер мемлекеттік басқару жүйесінің реформалануына әкеп соғады, оның тиімділігі басым көпшілігінде Қазақстан мемлекеттілігінің жай-күйіне байланысты болады. «Әкімшілік құқық» пәнін игеру мақсатын Қазақстан Республикасының әкімшілік заңнамасы бойынша кешенді білімге иемдену құрайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының отбасы құқығы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық жария құқығы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • English State and Law
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы II.
  Несиелер: 8

  Курс жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке қауіпті, қылмыстық құқық бұзушылықтар болып табылатын шеңбері мен құқықтық белгілерін белгілейтін іс-әрекеттер үшін жауаптылық орнататын Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығының Ерекше бөлімінің нормаларын оларды қылмыстық құқықтық қорғаудың объекттері бойынша нақты жіктеу негізінде игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын жеке құқығы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқықтың сандық институттары
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • German Public Law
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • TOLES Higher
  Несиелер: 5

  Курс В2 (Intermediate) деңгейлі және одан да жоғары ағылшын тілін меңгергендерге, сонымен бірге English for Specific purposes немесе TOLES Foundation пәндерді нәтижелі меңгергендерге арналған. Курс күрделенген заңгерлік аутентикалық мәтіндер және құжаттармен жұмыс істеуге бағытталған. Бұл деңгейдегі басты мақсат тұрақты тіркестерді, клише, синонимдер, көмекші сөздерді т.б. қолдану арқылы заңгерлік сөздік қорды молайту, сонымен қатар құқықтық ұғымдарға анықтама бере отырып, түсіндіре алуға негізделген. Курс бағдарламасы түрлі сұхбаттасу аудиоматериалды қамтиды және заңгерлердің тәжірибесінде кездесетін әсіресе кең таралған жағдаяттарды ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының жер құқығы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заңдық этика
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді құқықтық регуляция саласында орын алатын ситуацияларды адамгершілік тұрғысынан талдауға және бағалауға үйретеді; студенттерге этикалық білім береді; студенттерде қызметтік міндеттерін атқаруға қажет болатын адамгершілікті-этикалық факторларды пайдалану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастырады; студенттерге кәсіби этика, мораль және адамгершілік ұғымдарының түсінігі мен мәнін тереңінен түсінуіне көмектеседі; заңгерлердің кәсіби қызметіндегі моральды және адамгершілікті құндылықтардың көріністерімен таныстырады; сот өндірісі қатысушыларының қызметінің адамгершілікті қырларын талдауға және бағалауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 5

  Курсты жалғастыру үшін негіз беру үшін, көрсетілген курста халықаралық бизнестің құқықтық ортасына жалпы шолу жасау және алдыңғы тақырыптар бойынша қайта даярлау, заманауи көпұлтты кәсіпорынмен және оның әртүрлі формалары мен пайдалануларымен таныстыруды қажет етеді. Сауда-саттықты дамытудың қысқаша тарихы және ірі халықаралық келісімдер мен осындай қарым-қатынастарды реттейтін ұйымдар, халықаралық сату және мәмілелер, вексельдер, аккредитивтер және басқа да жиі кездесетін қаржыландыру тетіктері сияқты құралдар арқылы халықаралық қаржыландыру қарастырылады; халықаралық нарықты реттеу, соның ішінде шетелдік сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдар мен оларды қолдану, жарнамаға, ең жақсы тәжірибеге және бәсекелестік туралы заңға шектеулер, сондай-ақ халықаралық заңгерлер үшін этика, әлеуметтік жауапкершілік және мінез-құлық кодекстері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының салық құқығы
  Несиелер: 5

  Курсты игеру аясында салық түсінігі мен түрлері, мемлекеттің салық жүйесі, мемлекеттің салық қызметінің мәні қарастырылатын болады. Салық құқығының құқықтық реттеу затына мемлекеттің салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинау арқылы мемлекеттік қорды қалыптастыруға, жаппай қоғамдық өнім мен ұлттық табыс бөлігінің құнын үлестіру мен қайта үлестіруге байланысты қаржылық қызметін жүзеге асыруында туындайтын қоғамдық қатынастар жатады. Студенттердің салық құқығының осындай маңызды сұрақтарын түсінуі олардың саясат пен мемлекеттік құқықтық саладағы құбылыстарда дұрыс бағдар алуына, мемлекеттік және салық саясаты мен тәжірибесіндегі сұрақтарда дұрыс шешім қабылдауына көмектеседі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» курсы жетік ауызекі және жазба, сондай-ақ сөйлеу қабілеттіліктерін дамытуға, кәсіби салада жазба мәдениетін қолдану технологияларын жетілдіруге бағытталған. Пән мақсаты: болашақ мамандарда заң саласындағы сөйлеу ситуацияларындағы шынайы коммуникативті міндеттерді лингвистикалық құралдар арқылы шешу қабілеттігін қалыптастыру. Пәнді табысты меңгеру нәтижесінде студенттер кәсіби терминологияны пайдалану, ресми іскерлік қатынас құрудағы лингвистикалық коммуникацияны пайдалану және т.с.с. дағдыларға иеленеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» курсы жетік ауызекі және жазба, сондай-ақ сөйлеу қабілеттіліктерін дамытуға, кәсіби салада жазба мәдениетін қолдану технологияларын жетілдіруге бағытталған. Пән мақсаты: болашақ мамандарда заң саласындағы сөйлеу ситуацияларындағы шынайы коммуникативті міндеттерді лингвистикалық құралдар арқылы шешу қабілеттігін қалыптастыру. Пәнді табысты меңгеру нәтижесінде студенттер кәсіби терминологияны пайдалану, ресми іскерлік қатынас құрудағы лингвистикалық коммуникацияны пайдалану және т.с.с. дағдыларға иеленеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұрагерлік құқық
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Киберқауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Киберқауіпсіздік курсын игеру объектісін әралуан деңгейдегі киберқатерлер тұрғысынан ақпараттар мен ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі құрайды. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бүгінгі таңда мемлекет деңгейінде ғана емес, ұйымдар мен жеке азаматтар деңгейінде де маңызды болып табылады. Мұнда қауіпсіздікті құқықтық тұрғыдан ғана ұйымдастыру туралы емес, сонымен бірге кибер шабуылдарды жіктеу, олардың зиянын бағалау әдістері, шабуылдың табыстылығының жіктері және басқа ����а мәселелер меңзеледі. Курс ақпаратты қорғаудың қазіргі кездегі стандарттарын талдауды, қазіргі кездегі ақпараттық жүйелердің ерекшеліктеріне шолу жасауды, ethical hacking кіріспені көздейді. Курстың негізгі мақсатын әрбір жеке адам, қоғам мен мемлекет үшін қауіпті болатын цифрлы қатерлер туралы түсінік қалыптастырып, терең білім беру құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Пән құқық жоғары оқу орындарының іргелі салалық оқу пәндерінің бірі болып табылады. Бұл курстың игеру затын азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыруда туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары құрайды. Пәнді игеру мақсатын әртүрлі субъекттердің құқықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау саласындағы, сол сияқты азаматтық істі бастау және жүргізудің, дәлелдемелерді жинау және ұсынудың, істің процессуалдық тұрғыдан одан әрі қозғалысын болжаудың практикалық дағдылықтарын қалыптастыру құрайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Business English
  Несиелер: 5

  Бұл курс ұзақтығы 1 семестр және табысты қарым-қатынас ағылшын тілінде нақты өмірлік жағдайларда дағдыларын дамыту үшін әзірленді. Аталмыш курс студенттердің болашақта кәсіби өсуі үшін көшбасшылық қабілеттер мен жұмысқа орналасуға қажетті дағдыларды дамытуға бағытталған. Бұл курс қазіргі заманда маңызды саналатын жеке қабілеттерді жетілдіруге, уақытты басқару мен күйзелістерге берілмеуге, топтық жұмыс, келіссөздерді жүргізу мен таныстырылымдарды жасай білуге, түрлі мәдениеттердегі іскери этика мен кәсіпкерлікке қатысты ақпараттардан хабардар бола білуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік құқық
  Несиелер: 5

  Корпоративтік құқық – заңи жоғары оқу орындарында игерілетін құқықтың іргелі салаларының бірі, оқу және ғылыми пән. Қоғамдағы экономикалық және әлеуметтік қатынастардың өзгеруі тұсында азаматтық құқықтың тауар-ақша және өзге де мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастардың негізгі реттеушісі ретіндегі маңызы ерекше артқан. Қазақстан Республикасының нарық қатынастарына ауысуы жағдайында азаматтық құқықтың реттеу заты басым бөлігінде мүліктік қатынастарды, ең алдымен, кәсіп��ерлік саласындағы қатынастарды реттеу болатындығы, мемлекеттің экономикалық өмірінің негізгі регуляторларының біріне айналатындығы осы пәнді игеру қажеттілігін анықтап отырады. Корпоративтік құқық пен оның ерекшеліктерін білу экономиканың әралуан саласында қызмет ететін мамандардың кең ауқымына қажет.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жер қойнауын пайдалану құқығы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Атқарушылық іс жүргізу
  Несиелер: 5

  Курс аясында атқарушылық іс жүргізудің міндеттері, қағидалары, қатысушылары мен мерзімдері және Қазақстан мен Германиядағы шешімдерді орындау мәселелері (соның ішінде шетелдік соттар) оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыстық құқық
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде құрылыс пен құрылыс бизнесін құқықтық қамтамасыз ету бойынша дағдыларын дамыту мақсатында білім беру бағдарламасына енгізілген. Сонымен бірге, осы курс азаматтық, әкімшілік және жер құқығы салалары бойынша, сондай-ақ құрылыстық даңлар бойынша наразылық-талап арызы жұмыстарын жүргізуде алған білімдері мен дағдыларын кешенде қолдана алу ретінде аса пайдалы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дауларды балама жолдармен шешу
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық қылмыстық құқық
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заңи жазба
  Несиелер: 5

  Кез келген заңгер нақты, анық және дәйекті заңи мәтін жазу қабілетіне ие болуы керек. Заңи жазба мақсатын құқықтық ақпаратты түсінікті және іс жүзінде қолдануға болатындай ретте жаза білу құрайды. Заңгер үшін құқықты білу жеткіліксіз, ал осы білімін клиенттің пайдасына қарай қолдана білу жақсы заңгерді үздік заңгер қатарына көтереді. Заңи жазба – құқықтық ақпаратты іздеу бойынша білімді меңгеру мен дағдыларға иеленуге, құқықтық мәтінмен жұмыс істей алуға және сапалы құжат құра білуге бағытталған пән. Заңи жазбаның негізгі ережелерін білу өз ойларын қағаз бетіне оқырман оны тез әрі қоңай-ақ түсіне алатындай ретте дұрыс түсіре білу қабілеттігі осы курстың спецификасын құрайды. Курс мазмұны заңи жазбаның заңгердің кәсіби қызметіндегі түсінігі мен маңызын ашуға байланысты сұрақтарды, заңи жазба түрлерін, талаптары мен ерекшеліктерін анықтауға байланысты сұрақтар құрайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банктік құқық
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • English Corporate Law and Governance
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азаматтық құқық бойынша сандық жоба
  Несиелер: 2

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жария құқық бойынша сандық жоба
  Несиелер: 2

  Бұл курс студенттері цифрлық технологияларды (коммуникативті, аналитикалық, функционалдық) пайдаланатын шешімдерді қажет ететін және заманауи құралдарды (кодты, платформаларды немесе басқа құралдарды) пайдалана отырып, өз шешімдерін әзірлеуді талап ететін қолданбалы құқықтық проблеманы анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты инвестициялық және қаржылық шешімдерді қабылдау үшін аналитикалық дағдыларды дамыту, сондай-ақ тәуекелдерді талдау болып табылады. Курстың тақырыптары: ағымдағы құн мен капитал құнының түсінігі, ақшалай қаражаттардың дисконтталған ағындарын және басқа да бағалау әдістерін талдау, сонымен қатар қысқа және ұзақ мерзімді қаржы менеджменті, тәуекел мен кірістілік мәселелері, CAPM үлгісі; күрделі салымдарды жоспарлау және басқа тұжырымдамалар, теориялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • German Private Law
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сделки M&A
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интеллектуалдық меншік құқығы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Исследовательский отчет по современным проблемам Гражданского права
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық құқық
  Несиелер: 5

  Нарық экономикасының дамуының қазіргі жағдайында медициналық қызмет саласы кәсіпкерлік қызмет түрі ретінде осы саланы реттейтін заңнамадан әлдеқайда жылдам дамып келеді. Іс жүзінде пациенттердің құқықтарын қамтамасыз ету, жеке клиникалар жағдайында клиенттерінің (ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша тапсырыс берушінің, тұтынушының) құқықтарын қамтамасыз ету, сонымен бірге медициналық ұйымдар мен медициналық қызметкерлердің құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету сияқты сұрат��р жиі орын алуда. Тегін мемлекеттік медицинадан медициналық сақтандыру жүйесіне ауысу және медициналық қызмет нарығын белсенді дамытуға біртіндеп ауысу жағдайында отандық құқықтың жаңа саласы – медициналық құқықты ажырату қажеттігі туындайды. Пән аясында халық өмірі мен денсаулығын және денсаулық сақтау жүйесін құқықтық қорғау саласындағы қажетті дағдылықтар қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Moot Court
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық жеке құқығы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестициялық құқық
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясының мәселелері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалауы
  Несиелер: 5

  Курс прокурордың кәсіби қызметінің ерекшеліктерін, азаматтардың құққытары мен заңды мүдделерінің сақталуының заңдылығын тексеру алгоритмін, оларды іс жүзінде машықтануды, юрисдикциялық процесс үшін маңызды кәсіби бағалау дағдыларын, прокуратура органдарының қызметкері ретінде құқық қолдану шешімдерін қабылдау қабілеттіліктеріне үйретуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокатура
  Несиелер: 5

  Курс адвокаттың кәсіби қызметінің спецификасын, адвокаттық қызметті ұйымдастыру негіздерін, процессуалдық әрекеттер жүргізу және оған кәсіби өкіл ретінде қатысуды қарастыруды, сондай-ақ адвокаттың юрисдикциялық өндіріс саласындағы уақыт пен ақпараттың тығыздығы жағдайында сенім білдірушінің немесе қорғауға алынған тұлғаның мүдделерін неғұрлым жақсы қорғау мақсаттарында шешім қабылдауының басқа да ерекшеліктерін игеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нотариат
  Несиелер: 5

  Курстың зерттеу затына азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін нотариат органдарының қорғау тәртібін анықтайтын құқық нормалары жатады. Студенттердің тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың осы формасын меңгеруі болашақ құқық қолданушыларды дайындаудың қажетті шарттарының бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  конституциялық құрылыстың негізін, мемлекеттік органдардың қызметінің құрылымын, қағидаттары мен функцияларын, құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәнін, сипатын және өзара әрекетін білу

 • Код ON2

  қоғамдық қатынастарды реттеуші құқықтың мәнін түсіну, құқықтың функцияларын, құқықтық жүйенің құрылымын және элементтерін, мемлекеттің пайда болуының заңдылықтарын, қазіргі мемлекеттің функцияларын жүзеге асыру нысандары мен тәсілдерін білу

 • Код ON3

  академиялық және іскерлік хат жазу дағдыларын көрсету, мазмұндаудың стильдерін ажырата алу, құқықтық сипаттағы құжаттарды дұрыс құрастыру, білікті ауызша заң кеңестерін (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) беру

 • Код ON4

  материалдық және процессуалдық құқық нормаларын нақты өмір жағдайларына қолдану, фактілер мен мән-жайларды заңи дұрыс саралау, құқықтық талдау мен дәлелдеудің, кейстер мен ситациялық есептерді шешу алгоритмін құрастыру дағдыларын игеру

 • Код ON5

  өз қызметінің мүмкін болатын салдарын және ол үшін жауапкершілік көтеру қажеттілігін сезіну

 • Код ON6

  бағдарламалау тілінің негіздерін, тиімді коммуникация техникасын игеру және оларды тәжірибелік қызметте қолдану, айналасындағылармен нақты және ашық сөйлесу

 • Код ON7

  сыни ойлау және тәжірибелік және құқықтық мәселелерді шешуде тәуелсіз әрекет жасау, күрделі құқықтық мәселелерді дара да, топппен де шеше алуға қабілетті болуы

 • Код ON8

  жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мен қамтамасыз ету бойынша ұлттық және халықаралық құқық нормаларын қолдану

 • Код ON9

  сот тәжірибесінің материалдарын қоса алғанда құқықтық және өзге де ақпаратты өздігінен іздеу, жинақтау және талдай алу

 • Код ON10

  қылмыстық-процесстік, әкімшілік-процесстік, азаматтық-құқықтық және тәртіптік рәсімдерді ұғыну

 • Код ON11

  дауларды шешудің балама әдістері мен заң техникасын қолдану дағдыларына ие болу

 • Код ON12

  Ағылшын және Германдық, сонымен қоса өзге де шет елдердің заңнамасын құқық нормаларын қолдану дағдылары мен білімдерін көрсету

 • Код ON13

  нақты заңға сәйкес шешімдерді қабылдау және өзге заңи әрекеттерді жасау, құқық пен заңға құрметпен қарау, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына төзбейтін болу

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top