Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02102 Интерьер дизайны в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 3

  Студенттердің теориялық негіздерді терең зерттеу және қазіргі кездегі экология мен жасыл экономиканың рөлі туралы түсініктерді нақтылау, сондай-ақ қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған экономика негіздерін зерделеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен, түпкілікті пайдалану өнімдерін қайтаруды қамтамасыз ететін өндірістік циклге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Инженерлік графика курсы сызба геометриясы мен техникалық сызу элементтерін қамтиды. Сызбаларды орындау, геометриялық құрылыстар, сызба геометриясы және проекциялық сызу бойынша қажетті мәліметтер қарастырылады. Конструкторлық құжаттарды әзірлеуге және ресімдеуге (бөлшектерді қосу түрлеріне, жалпы түрдегі сызбаларды оқуға, жұмыс сызбаларын орындауға және анықтамалық әдебиетпен жұмыс жасауда) ерекше назар аударылды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция
  Несиелер: 4

  «Композиция» пәні студенттерге негізгі заңдар мен композициялық түсініктерді, дизайн және өнердегі нысандардың композициялық заңдарын, сондай-ақ жобаларды жасау кезінде композициялық заңдарды практикалық дағдыларын қолдануды ұсынады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория.
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түстану
  Несиелер: 5

  "Түстану" пәні студенттерді түстердің үйлесу теориясының жалпы заңдылықтарымен таныстыруды және оларды практикада меңгеруді, колористикалық және түс-фактуралық композицияларды құрудың негізгі заңдары мен ережелерін қарастырады. Түстің контрасты, түстердің үйлесімділігінің негізгі тәсілдері мен дизайндағы түстің ерекшеліктерін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге графикалық бейнелерді дайындау және өңдеу, сондай-ақ анимациялық суреттер жасау үшін компьютерлік жүйенің аппараттық және бағдарламалық құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастырады. Векторлық және растрлық графиканың негіздерімен танысу, басып шығару үдерісіне дайындық, жұмыс және жобалау құжаттамаларын енгізу; Студенттерді AutoCAD, CorelDraw графикалық бағдарламаларының негізгі ұғымдары мен принциптерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Пән адам өміріндегі өнердің мәнің қарастырады. Алғашқы қауымдық қоғам өнері. Ежелгі әлем мен Еуразия көшпенділерінің өнері. Египет, Өзен Арасы. Антикалық Грецияның өнері. Орта ғасырлар өнері. Шығыс Өнері. Батыс Еуропа елдерінің ортағасырлық өнері. Қайта өрлеу дәуірінің өнері. Жаңа заман өнері. XIX және XX ғасырлардың орта өнері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сурет
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты студенттерді натураға қарап денелердi салу, композицияны құрастыруды үйретеді. Кеңiстiк - ұйымдасқан композицияның берiлген проекциялары бойымен сурет салу. Адамның басының элементтерiн суретін салу: бассүйек, анотомиялық бас. Суреттемелер салу. Бас және дене пропорциялары. Графиканың түрлі материалдарымен танысу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизн��стегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінде іскерлік келіссөздердің негізгі сатыларын меңгеру, сөйлеу жағдайында олардың негізгі сөздік деңгейін қолдану деңгейін белгілеу, кәсіби лексиканы және терминологияны пайдалану; мамандыққа байланысты әңгімелесуді жүргізу, диалог пен дауды талқылау, талқылау, арнайы мәтіндерді аудару дағдыларын меңгеру мүмкіндігі; өз салаларында әдебиеттерді талдау; кәсіптік іскерлік құжаттарды ресімдеу және орындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кескіндеме
  Несиелер: 5

  Пән акварельмен жұмыс жасау тәсiлдерiне үйретеді. Монохромды натюрморт. «Аля прима» техникасы. «Күзгi натюрморт» композициясы. Суық бояулар гаммасындағы натюрморт. Жылы, суық түсті гаммасында орындалған натюрморт. Түстік контрасты натюрморт. Кескіндемеде қолданылатын құралдармен, бояулардың жұмыс жасау дағдысын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  «Дизайн негіздері» курсында студенттер графика жұмыстарын әр-түрлі техникамен орындау, мастерлердің туындаларының копиясын жасауға, сәулеттік дизайнерлік графика техникасымен танысып, өз жұмысын презентация жасауға үйренеді. Дизайн нысандарын жобалау типологиясының әдістемелік және теориялық негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобалық графика
  Несиелер: 5

  Пән жобалық графиканың ерекшеліктері, түрлері мен құралдарын қарастырады. Жобалық графикада пайдаланатын айқын графикалық құралдары мен жабдықтар. Суретте текстуралық сипаттамаларын көрсете алу. Ортогоналды және аксонометриялық проекциялар. Сәулеттік графика. Құрылыс және сәулет сызбасы. Экстерьердің перспективті суреттері, қалалық орта элементтері және ландшафт элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 5

  Курс материалдық мәдениеттің тарихы дамуын қарастырады, әр дәуірде болған ғылыми жаңалықтарын анықтай отырып, оның замануи дизайнға берген әсеріне сараптама беріледі. 20 ғасырға деінгі сәндік-қолданбалы өнердің дамуы,материалдық заттардың орындалу техникасмен таныстыру. 20 ғасырда дизайнның дамуы, стиль мен бағыттарға сипаттама беру, дизайнның теоретиктерінің үлесі, алғашқы дизайн мектептері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сәндік қолданбалы өнер
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты студенттерді халықтық өнердің негізгі түрлерімен және оның ерекшеліктерімен, халық өнер және қолөнердің пайда болуымен таныстыру; Қазақстанның ұлттық өнер және қолөнер орталықтары; Қазақстанның шығармашылық өнері, олардың тарихи тәжірибесі, қазіргі жағдайы және даму перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыстың архитектоникасы
  Несиелер: 5

  Пән сәулеттік пішінің стилистика бірлігі, сәулеттік пішінің тарихи дамуы және құрылымдылығы, пішін бөліктеріндегі ырғақтық заңдылықтарын , жобалық макеттеу.әдістерімен таныстырады. Пішінтүзушіліктерінің технологиялары. Сәулеттік пішінің құрылымы мен мақсатының өзара байланысы. Сәулеттік құрылымына және оның бейнелік пластикасы материалдың беретін әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік ағылшын тілін оқыту қәсіби бағытталған мәдениаралық коммуникативті құзыреттілігін В1 және В2 деңгейде (әр деңгейде еуропалық шкала бойынша) меңгеруге мүмкіндік береді. Кәсіби мақсатта тілді пайдалану үшін сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлерінде тиісті дағдыларды дамыту деңгейін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бионика негіздері
  Несиелер: 5

  Пән бионика теориясын, бионикалық моделдеудің принциптерін және бионикалық зерттеулерді қарастырады. Жабайы жануарлардың конструктивті жүйесі. Модельдеу. Биомеханика: мақсаттары; әдістер; биомеханикалық зерттеулердің іргелі және қолданбалы бағыттары. Сәулет-құрылыс бионикасы. Түпнұсқа сәулеттік пішінді дамытуда рационалды технологияны табу және қолдану мәселесін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлемді пішіндердің архитектоникасы
  Несиелер: 5

  Пән пішінтүзушіліктің заңдылықтары мен пішінді зерттеуге құрылымдық әдістерімен таныстырады. Көлемді пішінді құрылымдық және функционалдық қосылыстары. Табиғи түзілімдердің үйлесімі. Биотектоника. Пропорциялар. Кеңістіктегі пішінді дамыту. Кеңістіктік пішіндерді ұйымдастыру принциптері. Көлем-кеңістіктегі композицияларды көрнекі қабылдау ерекшеліктері. Оптикалық иллюзиялар. Пішіннің сипаты. Жобаланған нысанды үйлестіру құралдары. Экспресс нысаны. Жаңа құрылымдарды іздеу. Комбинаторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ою-өрнек өнері
  Несиелер: 5

  Ою-өрнектің түрлері мен орындалу принциптерін игере отырып, өзіндік ою-өрнек композициясын құрастыруға үйретеді. Пәнде өзіндік құндылықтарды және өзіндік сәнді композицияларды құру принциптерін өзіндік бағалау және талдау үшін практикалық дағдыларды тез меңгеруге мүмкіндік беретін негізгі түсініктер, анықтамалар, тәуелсіз және практикалық міндеттердің кең ауқымы бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәулеттік - дизайнерлік жобалау
  Несиелер: 5

  Пән сәулеттік дизайн жобалау принциптері, сәулеттік ортаны қабылдаудың құрамы мен тұтастығымен таныстырады, дизайн шешімін қалыптастыру әдістерін меңгереді. Түрлі типтегі объектілер мен жүйелі кешенді қалыптастыру. Тіршілік ортасы. Қоғамдық ғимараттар ортасы. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың ортасы. Сәулеттік графика және макеттеу әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эргономика негіздері
  Несиелер: 5

  Адам қызметіне байланысты, оның тұрмыс және жұмыс ортасында комфортты жағдай жасау әдістерін зерттейді. Жаңа техниканы, жаңа дизайнды әзірлеу кезіңде адам факторларын есепке алу қажет. Жүмыс орнын ұйымдастыру кезінде эргономикалық көрсеткіштерді және стандарттарды меңгеру. Антропометриялық деректерді анықтау. Еңбек қозғалысын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пішінді моделдеу
  Несиелер: 5

  Жобалау нысандарының және олардың элементтерінің үш өлшемді модельдеу әдістерін мен дағдыларын игеруге арналған; дизайн элементтері, қағаз, саз, балшық және басқа да икемді материалдарымен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру; модельдеу материалдарын дұрыс таңдау дағдыларын дамыту; шектеулі түс палитрасында түпнұсқа композициялар жасау дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мүсін жіне пластикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты пластикалық материалдармен жұмыс жасау дағдысын дамыту, студенттердің мүсін саласындағы шығармашылық проблемаларды шешу үшін кеңістіктік ойлауды дамытуға бағытталған. Шағын пластика. Күрделі рельеф. Адам фигурасының анатомиясын зерттеу және оның пластикасын көрсете алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интерьер заттарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пән интерьер түрелері және оның компоненттерімен таныстырады. Интерьердің кеңістік қасиеттері, әдістері және шешімдері. Интерьердің көркемдік бейнесі. Түстің эмоционалды-кеңістіктік қасиеттері, кеңістіктегі түс масштабы туралы түсінік. Гармоникалық түс комбинациясы. Интерьер кеңістігін шешудегі жарықтың орны. Интерьерде жарықтың көркем және функционалды рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  «Бизнес ағылшын тілі» пәнін оқып үйрену студенттерге жаңа терминалдық тілін, жаңа сөздік қорын, интерпретация мен пайдаланудың нәзіктігін, ағылшын тіліндегі іскери терминдерді меңгеруге, әртүрлі байланыс және іскерлік салаларда сөйлесу мен жазуда шығармашылық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Анимациялық графика I
  Несиелер: 4

  Пән компьютерлік анимация туралы жалпы түсініктерімен таныстырады. Компьютерлік анимацияның пайда болу тарихы және эстетикалық принциптері. Компьютерлік анимацияны құру технологиясы. Компьютерлік анимация тәсілдері және қолдану саласы. Екі өлшемді және үш өлшемді анимацияның мақсаты мен мүмкіндіктері. Flash жұмыс ортасы. Файлдар, кинолента, кадрлар, қабаттар. Дыбыстық сүйемелдеуді анимациямен синхрондау. Анимациялық графикаларды дыбыстау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьерді сәндеу
  Несиелер: 5

  Интерьерді әшекейлеу құралдары мен әдістерін зерттеу. Жаңа материалдар мен өнімдердің инетерьерде қолдану және оның техникалық мүмкіндіктеріне талдау беру. Интерьерді безендіру құралдары мен әдістер арқылы адамның тұрмыс жағдайын өзгерту. Интерьерде қолданылатын экологиялық материалдарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьерді жабдықтау және көркейту
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту кезінде студент тұрғын үй, қоғамдық және өндірістік ғимараттардың жабдықтар топтарын (жиһаз, сантехника, жарықтандыру және технологиялық жабдықтар) қалыптастырудың функциолнальдық негіздерінің жобалау тәсілдерін меңгереді. Қалалық және ландшафттық орталықтарға арналған жабдықтар, инженерлік құрылыстар мен құрылымдар, кіші сәулеттік нысандарды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьер заттарды жаңарту және қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Интерьерді безендірудегі заманауи өндеу технологиялар мен әдістерін зерттеу. Интерьер заттарын қалпына келтірудегі мүсін, шыны, мата және де басқа материалдарды қолдану тәсілдерін меңгеру. Қалпына келтіру әдістерін стиль, түстік қатынас және материалдың құрылымын сәйкестіру. Интерьерді жабдықтау және үйлестіру әдістері қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жиһаз дизайны
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі мақсаты жиһаздың және жабдықтардың, заттық ортаның элементтерінің түрлері мен стильдерімен таныстыру және олардың өмірде және тұрғын кеңістіктегі рөлі. Түрлі функционалдық мақсатты кеңістіктің эргономикасы. Әртүрлі функционалдық мақсаттағы интерьердегі жиһазды, аксессуарларды, маталарды және материалдарды таңдау. Жиһаздың даму тарихын зерттей отырып, оның замануи жиһаз стиліне әсерін аңықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьерді өңдеу материалдары
  Несиелер: 3

  Пән интерьерде қолданылатын құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері және мүмкіншіліктерімен таныстырады. Замануи құрылыс материалдарды қаратырады: металл материалдар; ағаш материалдар; полимерлерге негізделген материалдар; минералды байланыстырғыштар және оларға негізделген материалдар; қыш және тас; шыныдан балқытылған материалдар; кескіндеме және бояу материалдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайндағы замануи материалдар
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту кезінде студент заттық дизайндағы жаңа материалдармен танысып, оның ауқымы, артықшылықтары, кемшіліктерін ажырата алады. Дизайн шешімдерінің таңдау дағдысы дамиды. Сандық сәулет: виртуалды бейнелерді кең ауқымда іске асыру. Smart home: технологиясы жобалау нысандарын болуы және жұмыс істеуі үшін жағдайын жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық редактор 3DMax I
  Несиелер: 4

  Пән бағдарламаның интерфейсімен таныстырып, үш өлшемді компьютерлік графика әдістерімен таныстырады. 3DMax-дағы проекциялардың түрлері мен тұжырымалары, көрнекіліктерді көрсету жолдарын зерттейді. Жобаны басқару жүйесі. 3d макс бағдарламаның мүмкіндіктері мен мақсаттары. Командаларды өңдеу. Кәсіби индустрияға жақын тапсырмалар бойынша бағдарламалардың мүмкіндіктерін меңгеру, дизайнды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 5

  Пән жобалық суретте графиканың көрнекі құралдар және оның ерекшеліктерін меңгеруге арналған. Кешенді конструктивті нысандардың перспективалық сызу, реңдік, жарық-көлеңке, стилистикалық ерекшеліктерін көрсете алу. Интерьердің фронталдық және бұрыштық перспективасы. Сыртқы элементтердің перспективті бейнесі. Кеңістік пен ландшафт элементтерін сызу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Техникалық сурет
  Несиелер: 5

  Сурет, сызу, сәндік-қолданбалы өнер, дизайн нысандарын жобалау пәндерімен байланысты. Техникалық сызбада академиялық суреттің және сызудың заңдылықтарын білу қажет. Сурет салудың өзіндік үлгілері мен басқа да көркем материалдарды меңгеру, түстің қалыптасу принциптерін түсіну алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәулеттік пішінтүзушілік
  Несиелер: 5

  Пән сәулет өнердің көркем композициялық үлгілердің тарихи аспектілерін, сәулет пішіннің құрылымы және оның композициялық қасиеттері, пішіннің сипаттамалары мен қасиеттерін композициялық талдау әдістерін қарастырады. Ресми-композициялық пішіндеудің геометриялық заңдары. Материал мен құрылымының өзара байланыстарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Анимациялық графика II
  Несиелер: 5

  Пән мультимедиялық өнімдерді әзірлеу кезеңдерінің және принциптерінің теориялық негіздерін зерттеуге арналған. Графикалық бағдарламада жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады. Видеоқатарды, роликті жасаудың замануи құралдарын, 3D-модельдеу әдістерін, суреттер мен модельдерді жандандыру жолдарын, модельдерді визуализациялау жолдарын, фон дыбыстық және дыбыстық эффектілерді жасау тәсілдерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Этнодизайн
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты этно-нысаның функциялары мен құндылықтарын зерттеуге арналған. Қазақстанның халық қолөнері мен этнобілімін қарастыру. Дизайн құрылымында этникалық дизайнды дамыту перспективасы. Замануи дизайн модельдеріндегі этникалық мәдениеттердің символдық ақпараттарының рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық редактор 3DMax II
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты үш өлшемді модельдеу негіздері. мен нысанның массивтерін жасау, жарық және көздер, материалтану жүмыс жасау әдістерімен таныстырады. Көрнекілендіру (көрсету). 3DS Макс арқылы нысандардың текстуралық ерекшеліктерін көрсете алу. Нысанды жарықтандыру. Үшөлшемді анимация құру. Виртуалды камералар. Аяқталған көріністі визуализациялау. Пост әсерлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәулеттік макеттеу
  Несиелер: 5

  Дизайн нысанын жобалау кезінде нысанды макеттеу технологиясымен таныстыру. Макеттеу әдістерін меңгеру. Композиция, эргономика, түстану, жобаолау заңдылықтарын қолдана отырып, дизайн нысанның макеттін орындау. Материалдармен жұмыс жасау кезінде әртүрлі материалдармен жұмыс жасау әдістерін, материалдардың құрылымдық, пластикалық қасиеттерін және технологиялық мүмкіндіктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерьер дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты сәулеттік орта құрылымдардың қалыптастыру жолдарын қарастыру. Сәулеттік нысандарын жобалау үрдісін меңгеру. Сәулет жобаның сызбалары жиынтығы. Жоспарға қойылатын сызба талаптар. Сәулеттік жоспарларды ұсыну. Интерьер жобаның құрамы. Ландшафттық жобаның құрамы. Құрылыс материалдарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экодизайн
  Несиелер: 5

  Экодизайнның ғылыми негіздеменің бастапқы деректер және ережелері; Жобалаудағы экологиялық көзқарас; экологиялық жобалаудың негізгі принциптері; табиғи ресурстар мен материалдарды максималды үнемдеу; өнімнің беріктігін қамтамасыз ету. Интерьердің түрлері мен компоненттерін кеңістіктік орта және экожүйе ретінде қарастыру, интерьердегі экологиялық жобалау әдісі, дизайнерлік шешімдердің экологиялық негіздемелерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайн нысандарын құрылымдау
  Несиелер: 5

  Пән құрылымдаудың инженерлік жобалау әдісі ретінде, оның құралдары мен ерекшелігін қарастырып, құрылымдардың жұмыс әдістерін меңгереді. Құрылымдау элементтерінің өзара байланысы; Құрылымдау жұмысының сипаттамасы. Тектоника мен көлемдік-кеңістіктік құрылымның өзара байланысы. Құрылымдық шешімнің объектінің композициясына, ол дайындалатын материалдардың қасиеттеріне және дайындау технологиясына тәуелділігі. Құрылымдау шешімдердің вариантылығы, олардың бұйымның, объектінің, құрылыстың келбетіне әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экстерьер дизайны
  Несиелер: 5

  Дизайн нысанын жобалау кезінде нысанды макеттеу технологиясымен таныстыру. Макеттеу әдістерін меңгеру. Композиция, эргономика, түстану, жобаолау заңдылықтарын қолдана отырып, дизайн нысанның макеттін орындау. Материалдармен жұмыс жасау кезінде әртүрлі материалдармен жұмыс жасау әдістерін, материалдардың құрылымдық, пластикалық қасиеттерін және технологиялық мүмкіндіктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерьердегі жарық
  Несиелер: 5

  Пән жарық пен түстің табиғатын реттейтін заңдарын, оның түрлі реңктер мен нюанстармен таныстырады. Қоршаған ортаға жарықтың әсері туралы ғылыми түсінік және білімін меңгеру. Кәсіби ой-қабілетін қалыптастыру. Жаңа жарықтандырудың функционалдық және көркемдік мүмкіндіктер технологияларымен танысу. Интерьер, экстерьер және ландшафт ортадағы жаңа жасанды жарық көздер түрлерімен танысу. XXI ғасырдағы жарық сәулетінің және жарық дизайнының жаңа мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми жаратылыстану пәндері саласындағы базалық білімі бар, кең ой-өрісі және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді

 • Код ON2

  Заманауи техникамен жұмыс жасау дағдысы, кәсіби қызмет саласында қарым-қатынаста ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен кәсіби тілдерді қолдана білу

 • Код ON3

  Іскерлік этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын үйренеді, формалды логика ережелерін, аргументация теориясы мен практикасы, риторика ережелерін сақтау, кәсіпкерлік қызмет негіздерін білу

 • Код ON4

  Қоғам қажеттілігін ескере отырып, дизайн, өнер, мәдениет, тарих саласындағы заманауи тенденцияларды білу және қолдану

 • Код ON5

  Материалдық мәдениетті дамытудың негізгі тарихи кезеңдерін білу, өнердің түрлері мен стилін түсіну, елдердегі ғылыми-техникалық прогрестің даму кезеңдерін білу. Материалдық пішінді өзгертуге және дизайндағы жаңа формалардың пайда болуына әкелетін тарихи жағдайлар мен факторларды білу

 • Код ON6

  Интерьер және экстерьер дизайн жобасын жүзеге асыру кезінде компьютерлік технологияны қолданып, көркем және графикалық бейнелерді жүзеге асыру кезінде бағдарламаларды пайдалану

 • Код ON7

  Интерьерде заманауи конструкцияларды қолдану, жиһаз және аксессуарларды орналастыра отырып, интерьер макетін орындау, макеттеу және моделдеу әдістерін меңгеру, материалдық пластикалық қасиеттерін және олардың түрлерін білу

 • Код ON8

  Жоба алды сараптама беру, заттық- кеңістік комплекстерін жобалау концепциясын жүзеге асыру және жобалау құралдарын анықтау, жасанды тіршілік ортасына қойылатын контексттік және функционалдық талаптарды бағалау

 • Код ON9

  Заманауи концептуалды дизайндық жобалауда білімдерді қолдана алу, ғимараттың ішкі кеңістігін дұрыс үйлестіру, оның конструкторлық және сәндік ерекшелігіне сараптама бере алу

6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Сән және сұлулық индустриясындағы сервис
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Сән өнері
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Каспий университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Арт-менеджмент
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн және компьютерлік графика
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B031 Сән, дизайн

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top