Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01401 Музыкалық білім в Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

 • Педагогикалық кәсіпке кіріспе
  Несиелер: 3

  Педагогикалық мамандық және оның қоғамдағы тағайындалуы. Педагог мамандығының беделі. Педагог мамандығының ерекшеліктері, педагогикалық қызметтің ерекшелігінің сипаттамасы. Педагог қызметінің нормативті-құқықтық және заңнамалық негізі. Мұғалім педагогикалық қызметтің субъектісі ретінде. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі. Педагогты шығармашылық кәсіби даярлаудың тәсілі ретінде өздігінен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық сауаттылық
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі теориялық шарттары мен нота сауатын білу; Дыбыстардан (жоғары төмен) диатоникалық, хроматикалық жарты, бүтін тондар құра білуді үйрену; Ырғақтық ұзақтықтарды тактыға дұрыс бөліп, көрсетілген өлшемге топтастыра алу; Интервалдар құру дағдысын меңгеру. Тональностерді ажырату

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі музыкалық аспап
  Несиелер: 9

  Музыкалық шығармаларды меңгеру үрдісіндегі техникалық дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру. Музыкалық есту қабілеттері мен моторлық қозғалыс дағдылар дамуының формалар мен әдістерін меңгеру. Түрлі жанрлар, формалар, стильдер және бағыттардағы шығармаларды біріктіре отырып, орындаушылық репертуарды үйрену. Болашақта өзбетінше жұмыс жасау үшін мектеп ән репертуарын құрастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дирижерлеу
  Несиелер: 8

  Дирижерлеу техникасын меңгеру, дирижерлеу аппаратын дұрыс қоя білу. Дирижерлық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру. Сүйемелдеуі бар және сүйемелдеусіз шығармаларды дирижерлау. Әр түрдегі және типтердегі хор партитураларын оқу және орындау. Куплетті, екі-үш бөлімді күрделі екі-төрт дауысты партитураларды аспаптың сүйемелдеумен, сүйемелдеусіз оқи білу. Музыка мұғалімін балалар хорымен жұмыс жасауға дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Оқушылардың өсуі мен дамуының жасқа байланысты физиологиялық ерекшеліктері. Оқу үдерісіне және оқу орындарының жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар. Балалар мен жасөспірімдердің салауатты өмір салтын қалыптастырудың негіздері. Тіршілік қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық актілер. Төтенше жағдайлардағы іс-шараларды ұйымдастырудың қағидалары мен әдістері. Адам және қоршаған ортаның әрекеттесуі. Білім алушылардың экологиялық құзыреттілігін қалыптастырудың әдістері мен қағидалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағытталған шетел тілі курсы шет тілінде қарым - қатынас құрудың тілдік дағдыларын алдағы уақытта да жетілдіруімен бірге студенттер кәсіби қарым қатынас мақсатында тілді қолдануда кәсіби бағытталған деңгейге қол жеткізеді. Студенттердің кәсіби мақсатта өзара байланысқа түсуі қарым - қатынастың қоғамдық - саяси, әлеуметтік - кәсіби және оқу - кәсіби салалары көлемінде ұйымдастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аралас хор
  Несиелер: 5

  Хормейстерлік және дирижерлық дағдыларын меңгеріп, жалпы білім беретін мектепте жұмыс жасауға дайын болу. Хор дыбысталуының негізін, хор ұжымында вокалдық тәрбиелеудің әдістерін білу. Дирижерді дербес жұмыс істей алуға шығармашылық және әдістемелік дайындау. Мектеп әндерінің партитурасымен жұмыс істей алу. Көркем образды ойластырып және дирижерлік қимылмен көрсете алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ музыка тарихы
  Несиелер: 5

  ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдағы ән, аспаптық музыка мен кәсіби музыка өнерінің туу, қалыптасу, даму, өркендеу кезеңдерін білу. Халық музыка мәдениетін оқу барысында фольклордың жанрлық көркемдік және стилистикалық ерекшеліктері жөнінде білімін көрсету. Орта ғасырдағы музыкалық трактаттармен танысып, қазақ музыкасының генезисі жөнінде түсінік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хор класы
  Несиелер: 5

  Хорда ән айтудың кәсіби дағдылары мен икемділіктеріне тәрбиелеу, хормен жұмыс істеу әдістерін игеру, хордың дыбысталу негізін, көркем шығарманың мағынасы, дидактикалық принциптер мен ән айту кезінде адам организмінде жүретін психофизиологиялық процесті меңгеру. Шығарманы кәсіби-көркем орындауға жұмыс жасау, есту қабілетін, вокалды-хор дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Вокал класы
  Несиелер: 4

  Вокалды-педагогикалық білім мен білікті және академиялық орындау мәнерін жетілдіруді қалыптастыру. Вокалдық әдістеме мен ән салу аппаратының ерекшеліктерін, вокалдық орындау мәдениетін, жеке ән айту мен ансамблде ән орындау, ән салудың негізгі түрлерін, дикция мен ән айту ерекшеліктерін білу. Балар дауысын дамыту мен оларды түрлі жас кезеңінде қорғау әдістемесінің ерекшеліктерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (Орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кəсіби қарым-қатынастың қазіргі жағдайы кәсіби қарым-қатынас тілінің бірлігін дұрыс түсінуді, олардың мəндерінің эквиваленттілігін ғана емес, сондай-ақ қажетті халықаралық стандарттарға сай болуды талап ететін белгілі бір талаптарды белгілейді. Оқыту жүйесінде «Кәсіби орыс тілі» ерекше орын алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оркестр
  Несиелер: 5

  Оркестрде кәсіптік ойнау дағдысын, бұл әдістермен бірге оркестрге жетекшілік ету жұмысын, адам организмінде болып жатқан психофизикалық үрдістерді біліп, оркестр ұжымын басқаруды тәрбиелеу. Музыкант-педагог оркестрмен жұмыс істеуде музыкалық шығарманы біліп және таңдай алып, оларды ойнау мен дирижерлеуді білуі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектеп оркестрін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Оқушылардың музыкалық қабілетін тәрбиелеуші фактор ретіндегі мектеп оркестрін ұйымдастыру. Оқушыларды музыкалық аспапта ойнауға үйрету, оқушылардың жеке басының мәдениетін дамытып, өз күштеріне сенімін қалыптастыру, ұжымдағы тұтастық, тәртіпті ұйымдастыру. «Қазақтың халықтық ұлт аспаптар оркестрі» түсінігін оқушыларға ұқтырып, интерактивті қосылым арқылы жалпы білім үрдісін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагог тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі. Педагогика-адам туралы ғылым жүйесінде. Тұтас педагогикалық процестің мәні мен құрылымы.Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік шарттылығы. Тәрбие құралдары мен формалары.Тәрбие әдістері.Отбасылық тәрбие негіздері.Сабақ-оқытудың негізгі түрі ретінде. Оқыту әдістері. Тұтас педагогикалық үдерісте оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру.Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі оқыту технологиялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дауыс қою
  Несиелер: 4

  Артикуляция аппаратын белсенділендіру ерекшеліктері мен вокалды музыканың әдістемесі негіздерін білу. Вокалдық орындау мәдениеті, дауыс қойылымы, ән салуда тыныс алу, ән салу дыбысын меңгеру. Жеке диапазонын дамыту мен бекіту. Балалар дауысымен жұмыс істеу, түрлі сипаттағы вокалдық көркем орындауларды мен мектеп әндерінің әдістемесін меңгеру. Ән салудағы музыкалық көркемдік құралдарын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Концертмейстерлік класс
  Несиелер: 4

  Мектептің музыкалық репертуарын меңгеру үрдісіндегі концертмейстерлік дағдыларын қалыптастыру; парақтан оқу, транспорттау, мектеп репертуарындағы меңгеретін шығармаларды оқудың эскизімен танысу. Вокалдық және аспаптық шығармалардың аккомпонементін орындау өзгешелігі. Ансамблмен және әншімен жұмыс. Жалпы білім беретін мектептегі концертмейстерлік жұмыстардың түрлерін музыка сабағында және сыныптан тыс сабақтарда жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орта білім беру саласындағы нормативті-құқықтық актілер мен іс-қағаздар жүргізу
  Несиелер: 5

  Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Жалпы білім беретін мектептердегі құжаттардың жүргізілуі. Қатаң есептік құжаттар нысаны. Қорытынды аттестациялау. Білім алушыларды тіркеу. Мемлекеттік қызмет. Стандарттар, бағдарламалар. Педагогикалық этика ережесі. Ата-аналар мен заңды өкілдердің құқығы мен міндеттері. Кабинеттер бойынша нұсқаулық. Критериалды бағалау. Электронды журнал нысаны

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Казақтың дәстүрлі музыкасы
  Несиелер: 5

  Қазақ музыкасының дамуының негізгі кезеңдері, түркі дәуірі, орта ғасырлық және хандық дәуір музыкасы тарихын меңгеру. Қазақ халық музыкалық фольклорын зерттеуші-этнографтар еңбектерін білу. Ақын, термеші, сері, жырау, салдар өнерімен танысу. Айтыс музыкалық-поэтикалық өнер сайысы, дәстүрлі музыка – жыр, толғау, терме, желдірме. Жыр орындаушылармен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гармония
  Несиелер: 5

  Гармонияда, дыбысталуда, аккордта, үш дауыс пен олардың септаккордқа айналуын және ноннакордқа айналдырудың білімін меңгеру. Әуенді гармониялай білу, аккордтарды ауыстыру, басты гармониялау, терция секірістерін білу. Каданстық квартсекстаккордты, басты үшдауыстық басты секстаккордтарды, екі секстаккордты біріктіріп құра білу. Гармониялық минор мен мажордың толық қызмет жүйесін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гармонияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Музыкатану білімінің теориялық негізін білу. Музыка тілінің сұлулығын ашып көрсету мен оның табиғатының заңдылықтарын дамыту, көпдауыстылықтың негізгі заңдылықтарын анық көрсету, музыкадағы көркем және форма құраушы құрал ретіндегі, көркемдік талғам мен ойлаудың сыни бағасын беру қабілетін, қажетті ғылыми еңбектің мәдени бастауын құрайтын музыкалық шығармаламен жұмыс істей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлкетану
  Несиелер: 4

  Өлкетану бағыттары. Археологиялық деректер және оларды өлкетану жұмысында пайдалану. Өлкетану зерттеулеріндегі этнографиялық деректер. Тарихи-өлкетану мұражайларының тарихы. Торғай өңірінің физикалық-географиялық орналасуы. Торғай өңірінің ерекше қорғалатын аумақтары. Ыбрайтану. Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп әндерін сүйемелдеу
  Несиелер: 4

  Артикуляциялық аппаратың жұмысын резонатор мен әдейі кеңінен реттей отырып, ән салудың дыбыс құрау дағдысын дамыту. Оқытылған аспапта ойнау дағдысын меңгеру. Аспапта ойнаудың жүйелік және сатылай тәжірибесін жинақтау.Музыкалық шығармалармен дербес жұмыс істеу, дәуірлер мен түрлі күрделіліктегі бағыттардағы, түрлі стильдегі аспаптық шығармаларды көркем орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аспапты меңгеру
  Несиелер: 5

  Қосымша музыкалық аспапты игерген болашақ музыка мұғалімі қосымша және бастапқы музыкалық аспаптарда ойнаудың негіздері бойынша білім алады. Шығарманың пайда болып қалыптасу процесіндегі музыкалық ойдың дамуы және образдың жасалу мағынасын түсіну қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыка пәнін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Музыкалық оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны мен әдістерін көрсету; балаларды шығармашылық дамытудың міндеттерін және оны шешуді, музыка сабағын жоспарлау мен өткізудің технологиясын, музыка өнерінің тәрбиелік және білімдік қызметін біледі. Балалардың шығармашылық даму міндеттерін және оны шешуді біледі. Музыка сабағын жоспарлау мен технологиясын меңгерген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Заманауи әлемдегі инклюзивті білім беру. Арнайы білімді реформалау. Арнайы білім берудің ұлттық жүйесінің қалыптасу және даму тарихы (әлеуметтік-мәдени контекст. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балаларды интеграциялау модельдері. Инклюзивті білім беруді басқарудың нормативтік-құқықтық және этикалық негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел музыка тарихы
  Несиелер: 5

  Батыс пен Шығыстың музыкалық мәдениетін, музыкадағы классицизм, Веналық классиктер стильдерінің жекелік ерекшеліктерін білу. Музыкадағы романтизм, музыкалық жанр саласындағы жаңа құбылыстар, ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдағы еуропалық музыканың музыкалық жанрларының әртүрлілігі, олардың жаңартылуы. Композиторлық техниканың жаңа жүйелері, басты композиторлардың жеке стильдері жөнінде білімін көрсете білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбие үдерісі: мәні, әлеуметтік кеңістік. Тәрбие жүйесі: түсінігі және құрылымы. Тәрбие жүйесінің қалыптасу және даму кезеңдері мен әдістемесі, оны бағалау критерийлері. Тәрбие жүйелері және олардың сипаттамасы. «Мәңгілік Ел» және «Рухани жаңғыру» жалпы ұлттық идеяның құндылықтарын ескеріп тәрбиелеу. Сынып жетекшісінің қызмет жүйесі. Мектепте және сыныпта ТЖ жобалау қызметі және жоспарлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 4

  Білім-әлеуметтік мәдени феномен ретінде. Педагог тұлғасы, оған қойылатын заманауи талаптар және оның негізгі қасиеттері. Педагогикалық қарым-қатынас. Психологтың педагогтармен жұмыс үлгілері. Педагогикалық ұжымның психологиясы. Оқытуды дараландыру және саралау. Оқу қызметінің жалпы сипаттамасы. Сабақтың психологиялық талдауы. Тәрбие іс-шараларының психологиялық талдануы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қосымша музыкалық аспап
  Несиелер: 5

  Негізгі ойнау әдісшілдігіне оқыту. Өзінің педагогикалық шеберлігі мен болашақ музыка мұғалімдерінің өзіндік жұмысының қажетті әдістері. Қосымша музыкалық аспап пәнін толық меңгерген болашақ музыка мұғалімі аспапта ойнау, көркемдік ой-өрісін арттыруға нақты дағдыларын үйреніп, қоғамға қажетті маман болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік музыка тарихы
  Несиелер: 5

  Музыка өнерінің ертедегі, орта ғасырдағы, қайта өрлеу дәуіріндегі білімін игеру. XVII-XVIII ғасырлардағы батыс-европалық музыканың ерекшеліктерін білу: романтизм, опералық өнер, аспаптық музыка, веналық классицизм, француз импрессионизмі бағыттары. ХІХ ғасырдағы музыка (батыс-европалық, орыс классикалық). Орыс музыкасындағы реализм. Итальяндық опералық веризм, француз импрессионизмі. ХХ ғасырдағы музыка. Модернисттік бағыт және музыкадағы жанрлық көптүрлілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі жаңа технологиялар
  Несиелер: 6

  Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сын тұрғысынан ойлауға үйрету, оқу үшін бағалау және оқуды бағалау, оқыту мен оқуда АКТ пайдалану, талантты және дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, оқытуды басқару және көшбасшылық модульдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениетінің компоненті ретінде мәні мен мазмұны. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби-педагогикалық іс-әрекет. Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Жоғары және орта оқу орындарында оқу-тәрбие процесін басқарудағы оқытушының шеберлігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру жүйесіндегі музыка пәні
  Несиелер: 5

  Жалпы білім беру жүйесінде мүмкіндігі шектеулі әртүрлі санаттағы балаларға соның ішінде есту қабілеті, интеллектуалдық деңгейі төмен оқушыларға инклюзивті білім беруді ұйымдастыру жағдайын білу. Музыка пәнінен инклюзивті білім берудің құқықтық негіздерін меңгеру. Студенттерге білім беруде шешендік өнер, музыкалық өнер саласындағы кәсіби білім мен дағдылар жүйесі, кәсіби және зерттеу дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық шеберлік және оның әлеуметтік мәні. Шеберлік – педагогикалық әрекеттің ең жоғары деңгейі. Педагогтарды даярлаудың К. С. Станиславскидің театралдық жүйесінің қағидалары. Педагогикалық техника - педагогикалық шеберліктің элементі ретінде. Педагогтың сөзі - ақпарат таратумен тәрбиелік әсер етудіқ құралы ретінде. Педагогикалық өзара әрекеттесу шеберлігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Негізгі музыкалық аспапты меңгеру
  Несиелер: 5

  Негізгі музыкалық аспап-бұл халқымыздың рухани серігіне айналған домбыра аспабында дәстүрлі ән-күй мен әртүрлі көлемде жанрларда жазылған үлкенді кішілі шығармаларды фортепианоның сүймелдеуімен орындау, студенттердің музыкалық образдық ойлауын, кәсіби орындау шеберлігін, рухани танымдылығын дамытуға жол ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дирижерлеуді орындау шеберлігі
  Несиелер: 5

  Жан-жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, музыка факультетіндегі вокалды-хор өнерінің барлық саласынан білімдер және оларды өз шәкірттеріне толыққанды жеткізе алатын музыка мұғалімін даярлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық формалар
  Несиелер: 5

  Музыкалық формаларды, музыка тілі мен формалар туралы түгел білу. Музыкалық шығармаларды тұтастық пен көркемдік формаларымен өздігінен және нағыз ғылыми талдаудың білімін меңгеру, музыкалық ойлау дербестігін ояту; педагог-музыканттың болашақ кәсіптік іс-әрекетінде берілген музыкалық талдауды және полифонияны қолдана білу дағдысын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Жинақтаған тәжірибесі арқылы ғылыми- зерттеу жұмысында академиялық жазылымды талдай алатын, шешім қабылдай білетін, кәсіптік ойлау қабілетін көрсете алатын білікті мұғалім дайындау. Алған білімін заманауи шығармашылық және педагогикалық іс-әрекетінде, академиялық жазылымда қолдана білу. Қазақстандық және әлемдік музыка шығармаларымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Өнердің әртүрлі формалары мен интеграциясын, Қазақстанның өнері мен мәдениетін білу. Қазақтың музыка өнері мен ежелгі музыкалық аспаптар туралы білім алу. Ән жанры, оның негізгі белгілері, би өнері туралы білу. Тарихи-теориялық тақырыптың көркемдік-танымдық ерекшеліктерін ашу дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыка мұғалімінің кәсіби шеберлігі (Хорды дирижерлеу)
  Несиелер: 5

  Хор дирижерлау мемлекеттік емтиханға жеке дайындық. Хор дирижерлаудан – екі шығарманы дирижерлау, хормен жұмысты көрсету, хорды дирижерлау техникасын меңгеру. Хор шығармаларын жеке-жеке шығармашылық тұрғыдан меңгеру. Музыка мұғалімін балалар хорымен жұмыс істеуге дайындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Негізгі музыкалық аспап)
  Несиелер: 5

  Музыкалық аспаптан мемлекеттік емтиханға жеке дайындық. Негізгі музыкалық аспаптан шығарманы техникалық мінсіз ойнау, шығарманың образдық мазмұны мен стилін көрсете алу. Сондай-ақ, жалпы білім беретін мектепке арналған шығармаларды ойнау мен мектеп әндерін сүйемелдеу. Әр түрлі жанрдағы, формадағы, стильдегі және бағыттағы шығармаларды орындаушылық және көркем шеберлікке жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармаларды талдау
  Несиелер: 5

  Музыкалық шығармаларды тұтас қолдану әдісін білу. Музыкалық формалар туралы түсінік, музыкадағы мазмұн мен формалардың арақатынасын, элементтер жүйесіндегі музыкалық құрылым туралы білу. Полифониялық және гомофонды-гармониялық осыкүнгі музыкадағы даму формасының рөлі. Хор мен аспаптық шығармаларды құра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық зерттеу
  Несиелер: 4

  Зерттеу әдістері мен академиялық жазылымды және музыкалық-педагогикалық шығармашылықтың теориялық негіздерін меңгерген, кәсіби білікті музыка маманын тәрбиелеу. Өз білімін академиялық жазылымда, оқу-зерттеу жұмыстары саласында, талдау мен шешім қабылдауда көрсете білу. Кәсіби ойлау, өзіндік талдау мен іс-әрекетін мәдени шығармашылық жұмыс жасауда көрсете білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы
  Несиелер: 4

  Музыкалық білімнің теориясы мен тарихының болмысын білу, отандық және шетелдік музыкалық-педагогикалық ойлау мен музыкалық-білімдік тәжірибесін мәдениет пен өнеир дамуы контексінде білу. Қазақстандағы балалар музыкалық білімінің пайда болуы мен дамуы тарихын, балаларды музыкалық-эстетикалық тәрбиелеудің дамуындағы прогресшіл қайраткерлерді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жастардың музыкалық сауығы
  Несиелер: 4

  Жастардың музыкалық сауығы – барлық мазмұны жағынан интеграцияланған, онда жалпы оқушылармен музыкалық-ағарту жұмыстарының бөлімдерімен: мектеп дискотекасы; вокалды-аспаптық жанр; мектептегі музыкалық театр қамтылған. Музыкалық-педагогикалық ұжымдардың болашақ музыка мұғалімі ретінде кәсіптік бағытта қалыптастыруға, хор сыныбын, теориялық пәндерді оқытуға және хор өнерін жүргізуге бөлінген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық іс-шараларды ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Музыкалық іс-шараларды ұйымдастыру барлық аспектілерде интеграцияланған, музыкалық білім беру іс-әрекетінің кезеңі және өзара байланысты бөлімдері: театр, балет, рок музыкасының дамуы жайлы ұғым түсініктерін қалыптастырып, олардың негізгі сипаттарын саралауға үйрету. Мектептегі вокалды аспапты ансамбльдерді ұйымдастыру, дискобағдарламалар құрудың әдістемесі, қазіргі танымал эстрадалық музыканың негізгі бағыттарын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп әндерін оқыту практикумы
  Несиелер: 4

  Курс музыкалық-орындаушылық іс-әрекеттегі келесі түрлерді құрайды: өз әнін аккомпонаменттеу, әншіні, аспапшыны, вокалдық ансамблді, хорды, дирижерлік қимылды; парақтан нотаны оқу, есту бойынша таңдау; есту мен нота арқылы трансподау, мектеп репертуарына орындаушылық және әдістемелік-теориялық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық білім берудің тарихы мен психологиясы
  Несиелер: 4

  Музыкалық білім мәселелерін шешетін ғылыми ізденіспен байланысты іс-әрекет сферасы ретінде музыкалық білім методологиясын білу. Музыканың негізгі бірліктері псифонемия, музыкалық-псиихологиялық білім мен түсінікті дамытудың негізгі қағидалары, бағыттары, қарым-қатынасы, конгитивтік үрдістері болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп әндерін меңгеру
  Несиелер: 4

  Ән жазушылармен және эскиздерімен танысу, ән әуенімен жұмыс: солфажинг, таза сөз тіркесін жасау және оның орындалуын дауыстау. Әннің сүйемелдеуімен жұмыс: парақтан оқу, автордың түсініктемесі бойынша орындау. Әнді жатқа өз сүйемелдеуінде көркемдеп орындау. Мектеп әндеріне аннотация, әдістемелік –теориялық және вокалды-хор талдауын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әлемдік музыка тарихы мен музыкалық білім беру саласындағы теориялық білімді меңгереді;

 • Код ON2

  Музыкалық шығармашылық және орындаушылық дағдысын практикалық іс әрекетінде көрсете алады;

 • Код ON3

  Орта білімнің жаңартылған мазмұны, инклюзивті білім беру жүйесі, сондай-ақ ШЖМ жағдайындағы оқыту әдістерін, критериалды бағалауды жетік меңгерген.;

 • Код ON4

  Кәсіби қызметінде сандық білім беру ресурстарын тиімді қолдана алады;

 • Код ON5

  Ғылыми зерттеу жұмысын, жобаларын басқара отырып, өз тәжірибесінде қолдана алады;

 • Код ON6

  Педагогика мен психология негіздерін, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбие жұмысының әдіснамасын біледі;

 • Код ON7

  Білім беру жүйесінің даму тенденцияларын, Қазақстан Республикасының білім саласындағы нормативтік құқықтық актілерін, мектептегі іс қағаздарын жүргізу негіздерін біледі;

 • Код ON8

  Академиялық және кәсіби мақсаттар үшін білім беру ортасындағы тілдерді қолданады

6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Қазақ ұлттық өнер университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top