Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқық: құқықтану және кеден в Мирас Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Құқық қорғау органдарының, мемлекеттік билік органдарының, сот және құқық қорғау жүйелерінің, меншіктің барлық нысанындағы ұйымдардың кадрлық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін нарықтық экономиканың қажеттіліктеріне бағдарланған, қойылған міндеттерді заңнама тұрғысынан және өзгермелі экономикалық жағдайды ескере отырып шешуге қабілетті, азаматтық кемелділікке және жоғары қоғамдық белсенділікке, кәсіби этикаға, құқықтық және психологиялық мәдениетке ие білікті заңгерлерді даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Пән азаматтық заңнама жүйесін және халықаралық шарттардың орнын, заңдарды, заңға тәуелді нормативтік-құқықтық актілерді және жеке қоғамдық қатынастарды реттеудегі басқа да құқық көздерін анықтау мүмкіндігін, негізгі азаматтық-құқықтық категорияларды оқыту, рөлдік ойындар өткізу және ситуациялық есептерді шешу әдістерін үйретеді, азаматтық-құқықтық нормаларды түсіндіру және оларды нақты практикалық жағдайларға қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және құқық теориясы
  Несиелер: 3

  Мемлекет және құқық теориясы, олардың әлеуметтік мақсаты, міндеттері, функциялары мен тарихи дамудағы рөлі туралы түсінік қалыптасады, болашақ заңгерлерде кәсіби құқықтық ойлау қалыптасады. Нәтижесінде студент: құқықтық актілерді түсіндіріп, қолдана алады; мемлекет пен құқықтың қоғам өміріндегі рөліне талдау жасайды; мемлекет пен құқықтың заңдарын түсіндіреді; адамның құқықтары мен бостандықтарын реттейтін құқықтық актілердің мазмұнына талдау жасайды; қазіргі заманғы мемлекет пен құқықтың даму формаларын болжайды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Пән конституциялық құқықтың маңызды ғылыми-теориялық жағдайын, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихын, Қазақстан халқының, қоғам мен мемлекеттің Негізгі Заңы ретіндегі Конституция рөлін, ақпаратты іздеу, заңды түсіндіру, зерттелетін материал негізінде құқықтық ұстанымдарды тұжырымдау, нормативтік құқықтық актілерді талдау, қолданыстағы заңнаманы жинақтау және салыстыру дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Пән азаматтық құқықтың ерекше бөлім институттарының негізгі ережелерін, деликтілік міндеттемелер туралы, зияткерлік меншік институттары, мұрагерлік құқық туралы ережелерді, іскерлік және рөлдік ойындар арқылы, нақты жағдайларды талқылауды оқытады, азаматтық кодекстің жалпы бөлімінің нормалары мен ерекше бөлім нормаларын салыстыра білу, азаматтық құқық бойынша практикалық міндеттерді шешу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 6

  Пән Қазақстан Республикасы Қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің нормаларын, қылмыстық құқық ғылымының қағидаларын, категориялары мен ережелерін зерттейді, іскерлік және рөлдік ойындарды өткізу, нақты жағдайларды талдау әдістері арқылы қолданыстағы қылмыстық заңдарды дұрыс бағдарлай білу, қылмыстық құқық нормаларын түсіндіру мен қолдана білу, қылмыстық құқық бұзушылықты саралау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 3

  Пән белгілі бір нақты тарихи жағдайда, хронологиялық реттілікте, эмпирикалық мәліметтердің материалдарын жинақтай отырып, диалогтық режимде семинарлар өткізу арқылы мемлекет және әлемнің жекелеген шет елдердің құқығы туралы жалпы түсініктерді және білімді оқытады, экономикалық дамуға байланысты құқықтық және саяси феномендер мен үрдістерді талдау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жетістік философиясы
  Несиелер: 5

  Өздігінен білім алу технологиясы; Оқыту стилі; Тұлғалық және кәсіби өзін-өзі анықтау; Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері; Уақытты басқару технологиялары; Ақпараттық-технологиялық әлемдегі адам; Ресми тапсырмаларды орындау бөлігі ретінде компьютерлендіру; Электрондық технологиялар және ақпаратты өңдеудің негізгі түрлерінің манипуляциясы; Сәтті байланыс технологиясы. Конфликтология. Іскер қатынасхаттар. Іскерлік келіссөздер; Кәсіпкерліктің әлеуметтік-мәдени және технологиялық негіздері; Бизнесті жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рим құқығы
  Несиелер: 3

  Пән фундаменталды ұғымдарды, құқықтық реттеу принциптерін, сонымен қатар жеке және жария құқықтың құқықтық институттарын, Рим құқығы эволюциясының процесін зерттеу, салыстырмалы талдау жасау, римдік жеке құқық мәселелері бойынша нақты болжамдарды шешу, қазіргі азаматтық-құқықтық құрылымдардағы римдік-құқықтық бастауларын анықтау арқылы Рим құқығы қайнар көздеріне талдау жасауды, латын терминдерін білікті қолдануды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән юриспруденция негізіндегі бастапқы категориялар мен ұғымдарды, мемлекет пен құқық дамуының негізгі заңдылықтарын, құқық салаларының негізгі институттары мен ұғымдарын, пікірталастар, презентациялар, жобалар әдістерін жүргізе отырып оқытады, құқықтық нормаларды талдау, құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды сипаттайтын ұғымдар жүйесін меңгеру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Пән азаматтық заңнама жүйесін және халықаралық шарттардың орнын, заңдарды, заңға тәуелді нормативтік-құқықтық актілерді және жеке қоғамдық қатынастарды реттеудегі басқа да құқық көздерін анықтау мүмкіндігін, негізгі азаматтық-құқықтық категорияларды оқыту, рөлдік ойындар өткізу және ситуациялық есептерді шешу әдістерін үйретеді, азаматтық-құқықтық нормаларды түсіндіру және оларды нақты практикалық жағдайларға қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән адамның қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесуі мен қауіпті және өте қауіпті жағдайлардағы жағымсыз факторлардан қорғаудың негіздері туралы; экологиялық дүниетаным, заңнамалық және құқықтық актілер туралы; Қазақстан Республикасындағы азаматтық қорғаныс міндеттері, құрылу және жұмыс істеу принциптері туралы; жеке қорғаныс құралдары туралы білім мен дағдыны қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Due Diligence технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән DueDiligence жүргізу ұғымдары мен процедураларын, корпоративтік құжаттар мен тәуекелдердің DueDiligence ерекшеліктерін, DueDiligence жүргізу кезеңдерін, компьютерлік симуляция, нақты жағдайларды талдау, Кейс-стадияларды әдістерін қолдана отырып оқытады, заңды DueDiligence әдістемесін жүргізуді меңгеру және өзекті практикалық мәселелерді талдау қабілеті қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару негіздерін, сондай-ақ нақты жағдайларды, сот тәжірибесін талдау арқылы атқарушы билік органдарының басқару қызметінің формалары мен әдістерін үйретеді, әкімшілік құқық нормаларын дұрыс түсіндіруге және қолдана білуге, заң құжаттарын дұрыс құрастыру және рәсімдеуге дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • IT заңнама
  Несиелер: 5

  Пән IT заңнамасы саласындағы ақпараттық технологияларды, IT, IT жүйелері мен қызметтерін дамыту перспективаларын, заңнамалық актілерді жинау, сақтау, өңдеу, талдау және визуализациялау әдістері арқылы оқытады, ақпаратты іздеу және сақтау, мәтіндік және кестелік ақпаратты өңдеу үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән басқару қызметін құқықтық реттеу негіздерін, принциптерді, тетіктерді, басқарудың әр түрлі деңгейлерінде мемлекеттік экономикалық саясатты жүзеге асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың ерекшеліктерін, материалдарды талдау және жалпылау әдісін қолдана отырып оқытады, мемлекеттік басқару объектілерінің қызмет ету мақсаттарын, міндеттерін, стратегиясы мен тактикасын анықтай білу және білу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Логика және Риторика
  Несиелер: 5

  Пән ойлау құрылымын, ой-пікірлерді, ой-қорытындыларын және логика заңдарын, дәлелдемелердің логикалық құрылымын, риториканы, шешендік шеберлікті семинар-тренинг формат, рөлдік ойындар, ситуациялық есептерді шешу арқылы оқытады, іскерлік қарым-қатынас мақсатын іске асыруда вербалды және вербалды емес құралдарды қолдануға, әңгімелесушінің сөйлеу және сөйлеу емес мінез-құлқын болжауға, тиімді, сенімді сөйлеуге және іскерлік диалогтар жүргізуге дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық процесс теориясының ережелерін, іскерлік және рөлдік ойындарды қолдану, нақты жағдайларды талдау, Кейс-стадияларды, сот практикасын талдай отырып, олардың алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы қызметін заңнамалық регламенттеуді білуін үйретеді, қылмыстық процестің барлық сатыларында іс жүргізу әрекеттерін жүргізу дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Медиация дауды немесе жанжалды реттеу рәсімі ретінде
  Несиелер: 4

  Пән медиацияның концепциялары мен ұғымдық аппаратын, медиативтік процедураларды өткізу кезеңдерін, семинар-тренингтің форматын, практикалық жаттығуларды, рөлдік ойындарды, жеке кері байланыстағы имитациялық медиацияны қолдана отырып, медиацияны сот практикасында қолдану тәжірибесін талдай отырып оқытады, медиацияны жүргізу, кәсіби қызметте медиация құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Пән азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының негізгі теориялық жағдайын, азаматтар мен ұйымдардың субъективті құқықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғау механизмін зерттейді, іскерлік және рөлдік ойындар, нақты жағдайларды талқылау, сот тәжірибесін талдау арқылы білікті заң қорытындылар мен кеңестер беру, азаматтық істер бойынша іс жүргізу құжаттарын құрастыру, талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Этика, тиісті басқару және кәсіби этика нормаларын сақтау қағидаттары
  Несиелер: 4

  Пән этика категориясында көрсетілген адамгершілік қызметтің, моральдық қатынастар мен моральдық сананың табиғатын, кәсіби этикалық дүниетанымның негіздерін рөлдік ойындар, көпшілік алдында сөйлеу, психологиялық портреттер құрастыру әдістерін қолдана отырып оқытады, кәсіби этика мәселелері бойынша өз ұстанымын білдіру және қорғау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан Республикасының корпоративтік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән корпоративтік құқық ұғымын, институттарды, корпоративтік құқық принциптерін және көздерін, корпоративтік дауларды шешу тәртібін, заңды тұлғалардың қызмет тәртібін, коммерциялық заңды тұлғалардың құқықтарын қорғауды семинар-тренинг, практикалық жаттығуларды шешуді, Кейс-стадияларды әдістерін қолдана отырып оқытады, корпоративтік шарттарды, шаруашылық серіктестігін басқару туралы келісімдерді құру қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қылмыстық істер бойынша іс жүргізу құжаттарын дайындау практикумы
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық іс жүргізу заңнамасы нормаларын қолдану барысында іс жүргізу құжаттарын құрастыру мәселелерін зерттейді, негізгі іс жүргізу құжаттары туралы кәсіби түсінік қалыптастырады, сот практикасына талдау жүргізу, нақты жағдайларды талдау жолымен, іс жүргізу құжаттарын құрастыру, іс жүргізу құжаттарының мазмұны, нысаны, құрылымы регламенттелетін заңнаманы білу дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Азаматтық процеске арналған практикум
  Несиелер: 5

  Пән азаматтық іс жүргізу заңнамасы нормаларын қолдану барысында іс жүргізу құжаттарын құрастыру мәселелерін зерттейді, негізгі іс жүргізу құжаттары туралы кәсіби түсінік қалыптастырады, сот практикасына талдау жүргізу, нақты жағдайларды талқылау жолымен, сот, судья және іске қатысушы тұлғалардың атынан іс жүргізу құжаттарын білікті құрастыруға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экономика саласындағы қылмыстар
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік саласындағы, қаржы-несие саласындағы, сыртқы экономикалық қызмет және кедендік бақылау саласындағы қылмыстарды қоса алғанда, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түсінігімен, жалпы сипаттамасымен және түрлерімен байланысты сұрақтар аясын нақты жағдайларды талдауда қолданылатын әдістерді, Кейс-стадияларды пайдала отырып оқытады, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды құқықтық реттеуді талдау дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық негіздерін және негізгі құқықтық институттарды, мемлекеттік реттеуді және жеке кәсіпкерлікті қолдауды, диалогтық режимде семинар әдісін, пікірталастарды қолдана отырып, үйренеді, практикалық міндеттерді шешу үшін кәсіпкерлік заңнама нормаларын қолдану, азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және моральдық-этикалық аспектілері бойынша талдау және топтық пікірталас әдісімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мемлекеттік шараларын және қоғамда сыбайлас жемқорлықты қатаң қабылдамау ахуалын қалыптасуын үйретеді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетіктерін тәжірибеде қолдана білу және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы заңнамаларының жағдайын, құқықтық категорияларды, еңбек құқығы ғылымына тән теориялық концепцияларды, диалогтық тәртіпте семинарлар, пікірталастар, Кейс-стадияларды өткізу барысында оқытады, нормативтік материалмен жұмыс істеу, кадрлық шешімдерді рәсімдейтін құжаттарды құрастыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бағалы қағаздар нарығын құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән бағалы қағаздар нарығының қызмет ету процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің формалары мен әдістерін, бағалы қағаздар айналымы саласындағы заңдылықтарды бақылауды кейс-стади, ми шабуылын, нақты жағдайды шешу әдісін қолдану арқылы оқытады, бағалы қағаздар нарығындағы қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Еңбек даулары
  Несиелер: 5

  Пән еңбек дауларының түсініктерін, түрлерін, мазмұнын, еңбек дауларының әртүрлі түрлерін қарастыру мен шешуді құқықтық реттеуді, рөлдік ойындар, жағдайлық міндеттерді шешуді әдістерін қолдана отырып оқытады, еңбек даулары бойынша комиссия құру және комиссияда дауды қарауға, сотқа жүгіну үшін әзірленетін және қолданылатын құжаттарды құрастыруға дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстан Республикасының Қаржы құқығы
  Несиелер: 3

  Пән өз құзыреті шегінде қаржылық қызметпен айналысатын мемлекеттік органдар мен мекемелерді қоса алғанда, қаржылық құқық институттарын, қаржылық қызметтің, қаржылық бақылаудың, қаржылық жауапкершіліктің мәнін рөлдік ойындар ситуациялық есептерді шешу әдістерін қолдана отырып оқытады, қаржылық құқық нормаларымен реттелетін қарым-қатынастарға қатысушылардың мінез-құлық желісін заңдық сауатты құруа білу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық көпшілік құқығы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі халықаралық құқықтың негізінің, оның субъектілерінің ерекшеліктерін, қайнар көздерін, реттеу мәнін, халықаралық құқықты дамытудың басты бағыттарын, халықаралық шарттарды жасасу, өзгерту және бұзу тәртібін, диалогтық режимде, пікірталас түрінде семинарлар өткізу, тәжірибе материалдарын талдау арқылы халықаралық жария құқықта туындайтын проблемалар мен коллизияларды шешу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі тәуекелдерден шығындарды азайтудың тиімді құралы ретінде сақтандырудың экономикалық табиғатын және оның нарықтық экономикадағы рөлін, сақтандыру қызметін ұйымдастырудың заңнамалық негіздерін рөлдік ойындар, ситуациялық есептерді шешу әдістерін қолдана отырып оқытады, алынған теориялық білімді тәжірибеде қолдану, дауларды қарастыру кезінде сақтандыру заңнамасының нормаларын түсіндіру және қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық құқық және халықаралық қатынастар тарихы
  Несиелер: 3

  Пән, халықаралық құқық тарихын, халықаралық-құқықтық қатынастарды реттеу бойынша халықаралық-құқықтық нормаларын зерделеуді тарихи материалдарды жинау және талдау, дискуссия мен пікірталастар, презентациялар өткізу әдістерін қолдана отырып оқытады, нақты қатынастарда халықаралық құқық нормаларын табу, талдау, білікті қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық жеке құқық
  Несиелер: 3

  Пән халықаралық жеке меншік дамуының қазіргі тенденцияларына талдау жасай отырып халықаралық жеке құқық институттарының пайда болу, қалыптасу және дамуының негізгі кезеңдерін, әртүрлі ұлттық құқықтық жүйелер мен халықаралық құқық нормаларының шетел элементтерімен жеке қатынастарды реттейтін өзара әрекеттестік принциптерін оқытады, сыртқы экономикалық қызметтің практикалық міндеттерін шешу үшін құқықтық әдістерді қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жер және экологиялық заңнамада құқық қолдану тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пән жер және экологиялық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы теориялық және тәжірибелік мәселелерді, нақты жағдайларды талдау, Кейс-стади құрастыру әдістері арқылы оқытады, жер және экологиялық заңнаманың құқықтық нормаларын түсіндіру және қолдану, заң құжаттарын дұрыс құрастыру және рәсімдеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының жер құқығы
  Несиелер: 5

  Пән жер қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы теориялық мәселелерді, жер құқығының тарихи және практикалық аспектілерін, деректерді жинақтау және талдау әдістерімен бастапқы ақпаратты жинау әдістері арқылы оқытады, жер заңнамасының құқықтық нормаларын түсіндіру және қолдану, заң құжаттарын дұрыс құру және рәсімдеу дағдысы қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық сауда құқығы
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық сауда құқығы ұғымын, оның пәнін құрайтын қатынастар табиғатын, құқықтық реттеу көздері жүйесін және әдістерін, диалогтық тәртіпте, пікірталас түрінде семинарлар өткізу түрінде, тәжірибе материалдарын талдау арқылы оқытады, жағдайлық есептерді шешу барысында халықаралық сауда саласындағы мәлімдемелер, талап-арыздар, келісім-шарттар құру дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық кедендік қатынастар
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық кеден ұйымдарының қызметін, мемлекетаралық кеден қатынастарын құқықтық реттеуді, сыртқы экономикалық қызметке байланысты кеден органдары мен ұйымдардағы сыртқы экономикалық қызметті, халықаралық тәжірибе материалдарын талдау және қорыту, нақты жағдайларды талдау әдістерін қолдана отырып, зерттейді, шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастықты жүзеге асыру кезінде бұзушылықтарды анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
  Несиелер: 5

  Пән тәжірибе материалдарын талдау және қорыту, нақты жағдайларды талдау әдістері негізінде экологиялық құқық түсінігі мен мәнін, экологиялық құқықтық қатынастардың негізгі элементтерін, табиғаттың жеке объектілерінің құқықтық режимін, экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті оқытады, экологиялық қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу, экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік шараларын анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының салық құқығы
  Несиелер: 3

  Пән салық құқығының теориялық негіздерін, салық салу тәжірибесі мен салық және қазіргі кезеңдегі мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңнамалардың негізгі мәселелерін, нақты жағдайларды талдау арқылы оқытады, кәсіби қызметте салық құқығының нормаларын қолдану,салық құқығының нормаларын талдау және түсіндіре білу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Соттағы дәлелдеу теориясы
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық процестегі дәлелдемелер теориясының негізгі мәселелерін, қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі, сот өндірісінде және тергеу мен сот органдарының құқық қолдану тәжірибесінде дәлелдеуді реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді, зертханалық сабақтарға арналған техникалық тәсілдер мен құралдарды, компьютерлік симуляцияларды қолдана отырып оқытады, ұстанымын қалыптастыру, дәлелдеу процесін реттейтін заң нормаларын қолдана білу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық құқықтығы қағидалар жүйесі
  Несиелер: 3

  Пән бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекетаралық қатынастарды реттейтін принциптердің құқықтық жүйесін зерттейді, талқылауға шығарылатын мәселелер бойынша пікірталастарға, пікірталастарға қатыса отырып, халықаралық ынтымақтастық саласында халықаралық және ұлттық құқық нормаларын дұрыс пайдалану, сыртқы саяси қарым-қатынастардың қазіргі жағдайын талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасындағы Нотариат
  Несиелер: 5

  Пән нотариат қызметінің негізгі бағыттарын, олардың мақсаттары мен міндеттерін, нотариалдық органдарды қалыптастыру тәртібін, нотариалдық іс-әрекеттердің негізгі түрлерін және оларды жасау ерекшеліктерін практикалық сабақтарда нұсқауларды, ережелерді, заңға тәуелді актілерді, жеке нотариалдық іс-әрекеттерді жасау тәртібі мен рәсімін егжей-тегжейлі реттейтін, тәжірибелік жағдайларды зерттей отырып оқытады, нотариалдық органдар беретін құжаттарды құрастыру дағдысын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасының кеден құқығы
  Несиелер: 5

  Пән кедендік құқықтың теориялық негіздерін, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін кедендік-құқықтық нормаларды, кедендік құқық бұзушылықтың түрлерін оқытады. Салыстырмалы талдау әдістерін, топтық жобалар әдісін, дискуссияларды пайдалана отырып, нақты жағдайларда кедендік құқық нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану дағдылары үйретіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  Пән прокуратура органдарының ұйымдастырылуы мен қызметін, олардың мемлекеттік органдар жүйесіндегі орнын, Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалаудың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін, сот практикасын талдау және қорыту әдістерін, Кейс-стади өткізуді қолдана отырып оқытады, прокурорлық ықпал етудің құқықтық құралдарын қолдану, прокурорлық қадағалау актілері бар құжаттарды құрастыра білу қабілеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Саяси және құқықтық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Пән классикалық саяси-құқықтық шығармалардың нақты материалында саяси-құқықтық ойдың даму заңдылықтарын, мемлекет және құқық концепцияларын оқытады, мемлекеттердегі және қоғамдағы саяси-құқықтық құбылыстарды талдау және қорыту әдісі арқылы саяси және құқықтық ілімдер тарихының теориялық құқықтық мәтіндері мен ұғымдық аппараттарын талдау дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу тактикасын, техникасын және әдістемесін зертханалық сабақтар өткізу, нақты оқиғаларға барынша жақын элементтермен, техникалық әдістер мен құралдарды қолдану, тергеу және сот практикасын жинақтау арқылы оқытады, іздерді және басқа да заттай дәлелдемелерді қолдану, табу, тіркеу және алып қою, тергеу және ісжүргізу әрекеттерінің хаттамаларын құрастыру дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • СЭҚ логистикасы
  Несиелер: 5

  Пән кедендік, көліктік, қоймалық логистиканы жүргізу ережелері мен механизмін, СЭҚ тауар қозғалысының үрдістерін, халықаралық тауар қозғалысының коммерциялық, ұйымдастырушылық және құқықтық аспектілерін көрсететін тәжірибелік мәселелерге талдау жүргізу әдісімен оқытады, студенттер тиісті логистикалық арна бойынша қандай да бір тауарды жылжытуды жүзеге асыру үшін талап етілетін қызметтердің номенклатурасын жобалау дағдысына ие болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сыртқы сауда қызметін құқықтық-кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеу
  Несиелер: 5

  Пән сыртқы сауда қызметін мемлекеттік кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеудің механизмін, құралдарын және практикасын зерделейді, кедендік практикаға талдау жүргізу, нақты жағдайларды талдау (кейстерді шешу) жолымен, Кеден Одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын анықтаудың әртүрлі әдістерін қолдана білу дағдысын меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасында сот және сот төрелігі
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен сот билігінің негізгі теориялық ережелерін, сот төрелігінің демократиялық принциптерін, мамандандырылған соттардың міндеті мен құзыретін, ҚР Жоғарғы сотының құрылымы мен өкілеттілігін, сот қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді ситуациялық міндеттерді шешу, жобалар, кейс-әдіс арқылы оқытады, нормативтік материалдармен жұмыс істей білу, іс жүргізу құжаттарын құрастыру дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасының адвокатурасы
  Несиелер: 5

  Пән адвокаттық қызметті реттейтін мемлекеттің қолданыстағы заңнамасының нормаларын, адвокаттық қызметтің тактикалық, психологиялық және этикалық аспектілерін, адвокаттық қызмет саласындағы іс жүргізу құжаттарын құрастыруды, пікірталас, презентациялар өткізу, ситуациялық есептерді, жобалар әдісін шеше отырып оқытады, заң көмегін көрсету мақсатында жеке қызметтік құжаттарды құрастыру және білікті кеңестер беру дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстандағы құқықтану ілімінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік-құқықтық жүйелердің пайда болу және даму үрдісін, мемлекет пен қоғам өміріндегі саясаттың орны мен рөлін, Қазақстан Республикасы тарихының әртүрлі кезеңдерінде өткендегі қоғамдық-саяси оқиғаларды талдау, пікірталастар мен пікірталастар арқылы зерттейді, мемлекеттік саясатпен байланысты нақты жағдайларды бағалау және талдау және саяси өткенмен байланысты талдау қабілеті пайда болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кедендік бақылаудың техникалық құралдары
  Несиелер: 5

  Пән іс-әрекет принциптерін, жалпы құрылымын, кедендік бақылаудың техникалық құралдарының негізгі тактикалық-техникалық сипаттамаларын, зертханалық сабақтарды жүргізе отырып, нақты оқиғаларға барынша жақын элементтермен, техникалық тәсілдер мен құралдарды қолдана отырып, нақты жағдайларда кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану, қолдану дағдыларын үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  адам құқықтарын қамтамасыз ету саласында терең заманауи білімді көрсету, логикалық ойлау қабілетін көрсету, жанжалды жағдайларды шешу, адамгершілік және дене бітімін өзін-өзі жетілдіру қабілетін көрсету

 • Код ON2

  ақпараттық технологияларды меңгеру; ақпараттық құқықтық жүйелермен жұмыс істеу; электрондық құжат айналымын жүргізу Нормативтік құқықтық актілерді білікті түсіндіру

 • Код ON3

  адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуде қазіргі және тарихи оқиғаларды талдау кезінде зерделенетін теорияларды қолдану, құқық нормаларын түсіну, түсіндіру және түсіндіру, құқықтық түсініктер мен санаттарға ие болу ; құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету тетігін түсіну және қолдану.

 • Код ON4

  конституциялық және азаматтық заңнаманың даму механизмдері мен факторларын түсіну, нормалар мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, заң әрекеттерінің барлық түрлерін жүзеге асыру:

 • Код ON5

  мемлекеттік басқару органдарының қызметін талдау және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті болу

 • Код ON6

  әкімшілік құқық теориясының жаңа жетістіктерін сыни бағалау және түсіндіру және әкімшілік-құқықтық нормалардың ерекшеліктерін анықтау, оларды жетілдіру тетіктерін әзірлеу

 • Код ON7

  зияткерлік меншік құқығын қорғау саласындағы заңнаманы жетілдіру мен дамытуды талдау

 • Код ON8

  заң қызметінің нақты салаларында нормативтік құқықтық актілерді білікті қолдануды және кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыруды көрсету

 • Код ON9

  жария құқық саласындағы қолданыстағы заңнамаға талдау жасау, жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін қозғайтын құқықтық нормалар мен түрлі заңды жағдайларды түсіндіре білу

 • Код ON10

  жер құқығы қатынастарының әлемдік тенденциялары мен даму динамикасын, олардың теориялық және практикалық мәселелерін жүйелі түсіну және бағалау

 • Код ON11

  құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу іскерлігін көрсету

 • Код ON12

  әр түрлі меншік нысандары бар заң қызметтерінің қызметін талдау, Заңтану саласында оңтайлы құқықтық шешімдер қабылдауға, сондай-ақ заң құжаттарын дайындауға қабілетті болу

Top