Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Информатика в Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты қазіргі заманғы IT-технологиялар мен бағдарламалау технологиялары саласында еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау болып табылады. Білім беру бағдарламасының міндеттері: Автоматика, информатика және басқару саласында толыққанды және сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілік алу ; адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін гуманитарлық мәдениетті, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, жаңа білім алу; студенттердің жеке білім беру бағдарламасын таңдауы ; жоғары кәсіптік білімнің кейінгі сатысында білім алуды жалғастыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B057 Ақпараттық технологиялар

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • жобалауды автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес бағдарламалық және аппараттық құралдарды (жүйелерді, құрылғыларды, бөлшектерді, бағдарламаларды, деректер базасын және т. б. жобалау)
 • жобалау және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеу және ресімдеу
 • қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау технологияларын пайдалана отырып, аппараттық-бағдарламалық кешендер мен деректер базасының компоненттерін әзірлеу
 • клиент/сервер жүйелерінде алыстан қатынауды іске асыру және бөлінген есептеулерді
 • кәсіби қызмет объектілерін автоматтандырылған жобалау мен зерттеудің қазіргі заманғы бағдарламалық-әдістемелік кешендерін меңгеру және қолдану, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін тәжірибелік дағдыларын көрсету.
 • жобалау объектісінің сапасын қамтамасыз етуге өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалауды жүргізуге қабілетті
 • ЭЕМ, Перифериялық жабдықтар мен бағдарламалық құралдарды күйге келтіру, реттеу және тәжірибелік тексеру, бағдарламалар мен бағдарламалық жүйелерді орнату
 • "бұлтты" сервистерді жобалау, негізгі қолданыстағы" бұлтты " платформалар үшін компьютерлік бағдарламаны әзірлеу, бұлтты технологияларға өтудің оңтайлы стратегиясын таңдау, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін қалыптастыру және кәсіби қызмет пен тұрмыста қоршаған ортаны қорғау мен сақтау үшін жауапкершілікті қалыптастыру. Сонымен қатар гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы білімді қолдана алады
 • ақпараттандыру және цифрландыру есептерін шешуде физика, математика, электротехника және электроника бойынша фундаменталды жаратылыс білімдерін көрсету.
 • кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін, бизнес-жоспарларды, инвестициялық жобаларды құру және талдау, сонымен қатар инвестициялық жобалауда, бизнес-жоспарлауда, жобаларды басқаруда қолданылатын ұтымды шешімдерді ұсыну.

Ұқсас БББ

Top