Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05204 Метеорология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы метеорология саласында фундаменталды теориялық білімі және практикалық дағдысы бар жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған: - атмосферада өтетін негізгі физикалық процестер мен құбылыстардың табиғатын түсіндіру; - метеорологиялық, аэрологиялық және спутниктік ақпаратты өңдеу және талдау жүргізу; - нақты уақытта атмосфераның жай-күйіне мониторингті ұйымдастыру; - метеорологиялық шамалардың өрістерін талдауды жүзеге асыру және атмосфералық процестер мен ауа райы жағдайларының дамуын бағалау; - әр түрлі алдын ала ауа райы болжамдарын жасау кезінде заманауи әдістер мен техникалық құралдарды қолдану; - климаттың заманауи өзгерістерін бағалау; - қолайсыз және қауіпті табиғи (гидрометеорологиялық) құбылыстар туралы ескерту жасау; - қоршаған ортаның жағдайына әсер ететін метеорологиялық факторларды бағалау және әуе бассейнін қорғау мақсатында оларды есепке алу бойынша әзірленген ұсынымдарды практикада қолдану; - авиацияға метеорологиялық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B052 Жер туралы ғылым
 • Дайындық бағыты 6B052 Қоршаған орта
 • Физикалық метеорология I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосфералық ауаның құрамын және атмосфераның құрылымын сипаттау қабілетін қалыптастыру; Атмосферадағы сәулелену және сәулелену процестері; жылы топырақ және су режимдері. Тәрбие: атмосфераның физикалық қасиеттерін зерттеу; атмосфералық статиканың негіздері; күн радиациясының конверсия процестері; радиациялық баланс; топырақ пен су объектілерінің термофизикалық қасиеттері, жылыну және салқындау процестері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теорияларын сипаттау және қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнге бағытталған: кинематика элементтері; механика; кинетикалық және потенциалдық энергия; молекулалық физика; термодинамика; тербелістер мен толқындар физикасы; кванттық физика және атом физикасы; қатты дене физикасы; электр тогының табиғаты; магнит өрісі; электр және магнит өрістерінің өзара байланысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызықты алгебра
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты сызықты алгебра арқылы процестерді сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: сызықтық алгебра, матрицалар теориясы, анықтауыштар, сызықтық теңдеулер жүйесі, Гаусс әдісімен сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімдерін іздеу; векторлық теория; сызықтық түрлендірулер кезіндегі әрекеттер; теориялық және қолданбалы есептерді шешу үшін есептеудің қуатты құралдарын қолдануда есептеу дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық метеорология II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосферадағы термодинамикалық процестерді сипаттау қабілетін қалыптастыру; жылу күйі, су балансы және жел. Пәннің мақсаты: термодинамикалық процестер; биіктіктегі температура таралуы; инверсиялардың классификациясы; су буларының конденсациясының шарттары, тұман және оның қалыптасуы; атмосфераның және жердің беті арасындағы жылу мен ылғал алмасуы; ауа ағындары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Метеорологиялық өлшеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты аспаптардың жұмыс істеу принципі мен мақсатын сипаттау қабілетін қалыптастыру, метеорологиялық өлшеу әдістерін қолдану. Пән келесілерді зерттеуге бағытталған: метеорологиялық аспаптар жұмысының барысы мен принциптерін; негізгі метеорологиялық шамалар мен құбылыстарды өлшеу әдістерін; актинометриялық аспаптарды; автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық-өлшеу жүйелерін; метеорологиялық станцияда стандартты бақылауды жүзеге асыру және алынған алғашқы метеорологиялық ақпаратты өңдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтарын, биосфераның жұмыс істеуін, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы зиянды, зақымдаушы факторлардан адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін, қауіптерден қорғау тәсілдерін, авариялардың, апаттардың, сұрапыл апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білім қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық және оның экологиялық дағдарыстың алдын алу және адамзаттың орнықты дамуын қамтамасыз етудегі қазіргі заманғы жаһандық экологиялық проблемалар, олардың пайда болу кезеңдері, қалыптасуы мен зардаптары, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жалпы химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты химиялық заттарды сипаттау және топтастыру қабілетін қалыптастыру, химиялық реакциялардың өтуінің оңтайлы шарттарын анықтау. Пән: атомдық-молекулалық оқу негіздерін; химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын; химиялық байланыстардың пайда болу механизмдерін; электрохимия, химиялық термодинамика заңдарын; электролиттер ерітіндісіндегі алмасу реакцияларын, тотығу-тотықсыздану реакцияларын; химиялық процестердің өту заңдылықтарын және оларды басқару тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бұлттар және жауын-шашындар физикасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты атмосферадағы судың фазалық өзгеру үрдістерін сипаттау, бұлттар мен жауын-шашынның физикалық процестерін түсіну. Пән: атмосферадағы судың фазалық ауысуын; бұлттардың морфологиялық және генетикалық жіктелуін; бұлттардың пайда болуының физикалық процестерін, олардың құрылысы мен құрылымын; бұлттардың эволюциясын; бұлтты элементтердің ірілендіру процестерін және жауын-шашынның пайда болуын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл¬-Фарабидің ғылыми-философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми-инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. Пәнді оқу барысында келесідей тақырыптар қарастырылады: Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, Әл-Фарабидің дінге қатынасы, Әл-Фарабидің таным туралы ілімі, Әл-Фарабидің логикасы, Әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, Әл-Фарабидің тіл философиясы, Әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, Әл-Фарабидің өнер философиясы, Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала Al-Farabi university Smart-city жобасының моделі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты:студенттердің кәсіпкерлік қызметтегі инновациялар туралы ойларын қалыптастыру, инновацияның негізгі түрлері, болашақ кәсіби қызметтің контекстінде инновациялық жобаларды дамытудың проблемалары мен әдістерін білу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: бизнестің және инновацияның негізгі түрлері, бизнес пен кәсіпкерлік арасындағы айырмашылық, кәсіпкерліктің негізгі теориясы, бизнес-идеяны дамыту ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновацияның негізгі кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты:сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы мемлекеттік органдардың, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау мүмкіндігін қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін студенттерге түсіндіріңіз. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық жоспардың мазмұнымен таныстыру. Сыбайлас жемқорлықты қалай жеңуге болатынын үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады. Оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі. Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің айқын болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады. Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты құқықтық сананың және мінез-құлықтың қалыптасуына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты ынталандыруды дамытуға қажетті құқықтық актілерді дербес талдау машықтарын қалыптастыруға жәрдемдеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты дифференциалдық теңдеулерді түсіну және оларды шешудің сандық тәсілін қалыптастыру. Пән: дифференциалдық теңдеулер сипаттамаларын жіктеу және сәйкестендіру және оларды қолдану; сандық әдіс пен қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау; нақты процесстерді математикалық моделдеудегі дифференциалдық теңдеулерді заманауи түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Атмосфера химиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосферадағы әртүрлі химиялық процестердің өту заңдылықтарын сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосфералық газдар мен аэрозольдардың химиялық өзгеруінің негізгі процестерін, Биогеохимиялық циклдардың әр түрлі кезеңдерінде; жер атмосферасында өтетін негізгі химиялық құбылыстар мен процестерді; эксперименттің алынған мәліметтері негізінде химиялық есептерді жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі ұғымдарын қалыптастыру және практикалық есептерді шешудің негізгі тәсілдерін меңгеру. Пән дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі ұғымдары мен есептерін зерттеуге бағытталған; бірінші ретті жеке туындыларымен теңдеулерді шешу қабілеті; туындыға қатысты рұқсат етілген бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуетін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: табиғаттың негізгі компоненттерінің өзара байланысы және өзара тәуелділігі - геологиялық даму тарихы, рельеф, климат, ішкі су, топырақ және биоталар; Қазақстандағы физика-географиялық зерттеулердің негізгі кезеңдері; табиғи ресурстар және халықтың географиясы; өнеркәсіп географиясы, ауыл шаруашылығы және көлік; Қазақстанның халықаралық байланыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Атмосферадағы оптикалық және электрлік құбылыстар
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты атмосферадағы оптикалық және электрлік құбылыстардың табиғатын сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: фотометриялық ұғымдарды; жарықтың шашырауы мен сынуына байланысты оптикалық құбылыстарды; бұлттардың тамшылары мен кристалдарындағы жарықтың сынуы мен шағылыстырылуын; бұлттар мен тұмандағы жарықтың дифракциясын; атмосфералық электр құбылыстарын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жалпы гидрология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты гидросферадағы процестердің жалпы заңдылықтарын сипаттау және анықтау қабілетін қалыптастыру. Пән: гидросфераның құрылымын және жер бетінде су объектілерін бөлуді; су объектілерін және гидрологиялық процестерді зерделеудің негізгі әдістерін; Қазақстан аумағындағы су шаруашылығы бассейндерінде су ресурстарын тиімді пайдалану және потенциалын бағалауды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Атмосфера күйінің мониторингі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосфера мониторингінің әртүрлі түрлері мен жүйелерін, оның деңгейлерін, мақсатын, мазмұнын, құрылымын, ұйымның мәселелерін сипаттау және анықтау қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосфералық ауаның ластану жағдайын бақылау жүйесін; мониторинг құрылымын; қоршаған орта сапасының нормативтерін; бақылау нәтижелерін жинау, өңдеу және талдау принциптерін, әдістері мен ережелерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қоршаған ортаны қорғаудың метеорологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қоршаған ортаны қорғауға бағытталған практикалық шаралар мен ұсыныстардың кешенін сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосфералық ауа сапасының мәліметтерін басқару және мониторинг жүйесінің халықаралық және аймақтық тәжірибесін, сонымен қатар қоршаған ортаның экологиялық жағдайын; климаттың жылынуын және атмосфералық ауаның ластануын; шығарындыларды реттеу және ластануды болдырмау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Метеорологиядағы статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мәліметтердің метеорологиялық қатарларына ықтималдық теориясын және математикалық статистиканы қолдану қабілетін қалыптастыру, статистикалық талдау жүргізу. Пән: эмпирикалық үлестірімдерді; қалыпты заңды, х2–Пирсон, t-Стюдентті, F-Фишерді критерийлерін және олардың практикалық қолданылуын; теориялық таралу заңдарын; вариациялық қатарлар бойынша статистикалық гипотезаларды тексеруді зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Динамикалық метеорология I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - векторлық талдау мен өріс теориясы теориялық тұжырымдамаларын сипаттау және бағалау мүмкіндігін қалыптастыру. Пән бағытталған: векторлық талдау және өріс теориясының теориялық ұстанымдары; атмосферада әрекет ететін күштердің классификациясы; гидротермодинамиканың теңдеулер жүйесін шешу әдістеріне негізделген негізгі метеорологиялық шамалардың уақыт пен кеңістіктің өзгеруіне ықпал ететін негізгі факторлар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Аэрология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты атмосфераны зондылаудың заманауи және перспективті әдістерін сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосфераны зондылаудың негізгі жүйелерінің құрылымы мен мақсатын; зондылаудың заманауи жүйелері мен әдістерінің негізіне алынған физикалық принциптерін; еркін атмосфера физикасының негіздерін, оны зерттеудің заманауи әдістерін; радиолокациялық және радиотехникалық құрылғыларды; метеорологиялық радар деректерін өңдеу және талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Агрометеорология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ауыл шаруашылығы дақылдарының өсуі мен дамуына ауа-райы факторларының әсерін сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: негізгі ауыл шаруашылық дақылдардың өсуінің агрометеорологиялық жағдайларын бағалауды; ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігін арттыру үшін климат ресурстарын тиімді пайдалануды; ауыл шаруашылық өнімділігіне ауа-райы және климаттық факторлардың әсерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Атмосфераның ластануы және қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қоршаған ауа ортасының сапасын басқару мақсатында іс-шаралар кешенін сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосферадағы қоспалардың тасымалдануы мен таралуының жалпы заңдылықтарын; атмосфералық ауаның сапасы мен климаттық ресурстарды сақтауға бағытталған тәжірибелік шаралар мен ұсыныстар кешенін; атмосфералық ауаның сапасын бақылау және басқару.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ауылшаруашылық метеорологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ауыл шаруашылығы үшін маңызы бар метеорологиялық, климаттық және гидрологиялық жағдайларды сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән: ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін қалыптастыру процестерін; топырақ құру процестерін; өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірудегі шаруашылық іс-шаралар мен дала жұмыстарын; биологиялық объектілердің ауа райы мен әр түрлі географиялық аймақтармен кеңістіктік-уақыттық байланыстарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Синоптикалық метеорология I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - метеорологиялық ақпаратты алу және ұсыну мүмкіндігін қалыптастыру; синоптикалық талдаудың негізгі құралдарын қолданады. Пәннің мақсаты: метеорологиялық ақпаратты алу және ұсыну әдістері; синоптикалық талдаудың негізгі құралдарының сипаттамалары; негізгі метеорологиялық шамалар мен олардың сипаттамалары; синоптикалық карталарды өңдеу және талдау; атмосферада процестердің физикалық даму үлгілері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қауіпті метеорологиялық құбылыстар және тәуекелдерді бағалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты төтенше жағдайлар кезінде жеке және ұжымдық тәуекелдерді есептеу қабілетін қалыптастыру. Пән: аномалды-қауіпті ауа райы құбылыстарының сипаттамаларын; ауа райының қауіпті құбылыстарын зерттеу әдіснамасын; қауіптіліктің (тәуекелдің) классификациялық белгілері мен өлшемдерін, оларды бағалау және адамдарға және қоршаған ортаға келтірілген зиянды; тәуекелді бағалаудың тұжырымдамалық негіздерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Климатология (Курстық жұмыс)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты климатты, климаттық жүйені, климатты қалыптастыратын физикалық процестерді сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: күн энергиясын атмосфера мен мұхиттың кинетикалық энергиясына түрлендіру; атмосфера мен мұхиттың жалпы айналымы және олардың климат құраушы мәні; метеорологиялық шамалар өрістері; климаттың өзгеруі мен тербелістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Атмосфераны қашықтықтан зондтау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты синоптикалық талдауда радарлық және спутниктік ақпаратты қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән: қашықтықтан зондылау саласындағы теориялық негіздерді; атмосфера күйінің параметрлерін өлшеу әдістерін, жерсеріктік ақпаратты дешифрлеуді; адамның шаруашылық қызметін метеорологиялық қамтамасыз ету үшін синоптикалық талдауда радарлық және жерсеріктік ақпаратты пайдалануды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Динамикалық метеорология II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - атмосфералық процестерді сипаттау және бағалау, физика және механика заңдарына бағыну қабілетін қалыптастыру. Пән оқытуға бағытталған: турбулентті атмосфераның динамикасының негізгі теңдеулері; атмосфераның еркін динамикасы; Аймақтық ағымдарда Россби толқындары; атмосфералық әрекет орталықтары; планеталық шекара қабатының еркін атмосферамен өзара әрекеттесуі; сандық болжаудың физикалық принциптері; атмосфераның жалпы айналымының сандық модельдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Синоптикалық метеорология II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ГАЖ-Метео ақпараттық жүйесімен қолданыстағы метеорологиялық жағдайларды болжау және талдау әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру; өз бетімен жұмыс істейтін ауа райының болжау дағдыларын дамыту. Атмосферадағы процестерді дамытуды реттейтін физикалық заңдар; атмосфералық фронттарды жіктеу, фронологиялық талдау әдістерін қолдану; қысқа мерзімді ауа райы болжамдарын құрастырудың техникасы; цикло-антикцилогенезді өзгертетін факторлар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ұшуды метеорологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұшқыштарға метеорологиялық ақпаратты жедел және уақтылы ұсыну қабілетін қалыптастыру. Пән: авиациялық метеорологиялық кодтарды; ұшуларды метеорологиялық қамтамасыз ету тәртібін; метеорологиялық ақпаратты ұсынудың дұрыстығын, жеделдігін арттыруды; авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етудің экономикалық модельдерін зерттеуге бағытталған. Қоршаған табиғи орта туралы ақпарат алмасу жөніндегі Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның тәжірибесі мен стандарттарын енгізу; авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етудің экономикалық модельдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдар (Курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әртүрлі мерзімге ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдарды жасау қабілетін қалыптастыру. Пән: ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың ғылыми негіздерін, ауа райының ұзақ өзгерістерінің физикалық заңдылықтарын; ұзақ мерзімді болжамдарда қолданылатын атмосфераның жалпы айналым заңдылықтарын; ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдарды құрастырудың негізгі әдістері мен технологияларын, олардың тиімділігін және ақталуын анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • 3D модельдеу және деректерді визуализациялау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты деректерді визуализациялау және үшөлшемді модельдерді құру қабілетін қалыптастыру. Пән үшөлшемді модельдеудің негізгі түсініктерін; заманауи ақпараттық технологиялар әдістерін қолдана отырып математикалық модельдерді құрудың негізгі принциптерін; есептерді шешу алгоритмдерін; қолданбалы бағдарламаларды қолдану мүмкіндіктерін; 3D-графиканы, 3D-анимацияны құру және редакциялау технологияларын; Isograph метеорологиялық деректерін визуализациялау үшін автоматтандырылған графикалық жүйені зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Метеорологиядағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты арнайы метеорологиялық ГАЖ сипаттау және қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән: ГАЖ классификациясы мен құрылымын; GIS ортасында өзекті деректер қорын құру және қолдау әдістерін; ГАЖ-да ақпаратты картографиялық бейнелеуді; ГАЖ жүйелік құру негіздерін; геоақпараттық жүйелердің көмегімен метеоақпаратты ұсынудың негізгі тәсілдерін; ГАЖ Метео оқытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Метеорологиядағы бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Python тілінде программалаудың заманауи түсінігін қалыптастыру. Пән: программалау принциптерін; функционалдық, императивтік және процедуралық стильде бағдарламаларды жазу; есептерді формаларда қою әдістерін, олардың шешімдерін ақпараттандыруға жол беретін; алгоритмдермен және оларды бағдарламалық кодта қолданумен байланысты базалық теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Метеорологиядағы менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты басқару принциптері мен әдістерін меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пән: менеджменттің әдіснамалық негіздерін; басқару принциптері мен әдістерін; басқарушылық шешімдерді қабылдауды; іскерлік қарым-қатынасты; маркетингтің мазмұны мен мәнін; маркетингтік қызметтің құрылымы мен тұжырымдамасын; маркетингтің экономикалық негізі ретінде нарық, нарықты сегменттеу; маркетингтің қоршаған және бәсекелі ортасы; маркетингтік зерттеулерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан климаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Қазақстанның климатын қалыптастыратын жағдайларды сипаттау қабілетін қалыптастыру. Пән: Қазақстан аумағының негізгі климаттық сипаттамаларын бөлуді; Қазақстан Республикасында болып жатқан процестер мен құбылыстардың қайталануын; атмосфера айналымының ерекшеліктерін; климаттық өзгерістерді туындататын себептерді; қолданбалы есептер үшін климаттық ақпаратты пайдалануды; жаһандық климатқа әсерін азайту бойынша халықаралық бағдарламаларды зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Метеорологиядағы Python (MetPy)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты өз бетінше құрылған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы метеорологияда компьютерді пайдалану қабілетін қалыптастыру. Пән MetPy бағдарламасының қарапайым дизайнын зерттеуге және қолдануға бағытталған, метеорологиялық мәліметтерді есептеуді әрі қарай орындау үшін тиімді модульдік кодты жасау үшін қадамдық амалдарды қолдану, сонымен қатар оларды визуализациялау; құрылымдалған тілде мәселелерді шешу дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Экономикалық метеорология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты шаруашылық қызмет барысында метеоақпаратты тиімді пайдалану әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән: экономика салаларын метеорологиялық қамтамасыз ету принциптері мен ерекшеліктерін, олардың ауа райы жағдайларына бейімделуін; метеоақпаратты тиімді пайдалану және оның экономикалық пайдалылық көрсеткіштерін бағалау әдістерін; ауа райының әртүрлі қауіпті және дүлей құбылыстары кезінде тұтынушы үшін оңтайлы стратегияны зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Авиациялық метеорология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әуе қозғалысын басқаруды ұйымдастыру қабілетін қалыптастыру. Пән аэродинамиканың теориялық негіздерін және метеорологиялық жағдайлардың түрлі биіктіктерде және әртүрлі географиялық аудандарда әуе кемесінің сипаттамаларына әсерін; метеорологиялық элементтер мен ауа райы құбылыстарының авиация қызметіне әсерін; азаматтық авиация ұшуларын метеорологиялық қамтамасыз етуді зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Метеорологиядағы заманауи деректер базасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қолданбалы есептерді шешу үшін қазіргі метеодеректерді қолдану бойынша дағдыларды қалыптастыру. Пән: қазіргі заманғы деректер қорын құру және әлемдік орталықтардың деректерін пайдалану; деректер мен мұрағаттарды қалпына келтіру; метеодеректер сапасын бағалау; климаттық деректер базасы; метеодеректер базаларымен жұмыс істеу бойынша арнайы бағдарламалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ауа райын болжаудың арнайы әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты синоптикалық талдау әдістерін және қысқа мерзімді ауа-райын болжау тәсілдерін сипаттау және пайдалану қабілетін қалыптастыру. Пән: арнайы ауа райы болжамдарын құрастырудың теориялық негіздерін (синоптикалық жағдайды болжау; желдің және ауа райының ерекше құбылыстарын болжау; ауа температурасын болжау, ауа ылғалдылығын және аязды болжау; бұлттылық пен жауын-шашынның болжамы); синоптикалық жағдайды үш өлшемді бағалау және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аймақтық климаттың ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты аймақтық климаттың ерекшеліктерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән "аймақтық климат" түсінігін; аймақтық климаттың ерекшеліктерін; авиация үшін қауіпті негізгі метеорологиялық шамалар мен құбылыстардың кеңістіктік-уақыттық таралуын; Қазақстан үшін климаттың жаһандық өзгеру салдарын; Орталық Азияның қазіргі климатын; авиация үшін қолданылатын аймақтың климатын сипаттау дағдыларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аймақтық синоптикалық метеорология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты синоптикалық процестердің типтерін және Қазақстанның әр түрлі аймақтарындағы олармен байланысты ауа-райы жағдайларын анықтау қабілетін қалыптастыру. Пән: атмосфералық процестердің принциптерін; Қазақстан мен Орта Азияның типтік синоптикалық процестердің сипаттамаларын; ауа райының қауіпті құбылыстарының қалыптасу шарттарын және болжамын; метеорологиялық өрістердің кеңістіктік-уақыттық біртекті еместігін және өзгергіштігін түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Авиация үшiн ауа райы болжамдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты авиация үшін метеорологиялық шамалар мен ауа-райы құбылыстарының ең маңызды болжамдарын құру қабілетін қалыптастыру. Пән: авиациялық кодтарды; авиациялық болжамдардың түрлерін; авиация үшін ауа райының қауіпті құбылыстарын болжаудың есептік әдістерін; жердегі және биіктіктегі желдің болжамын; төмен бұлттылық пен тұманды болжауды; конвективті құбылыстарды болжауды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON3

  ON3. тиімді метеорологиялық бақылау желісін құру; метеорологиялық станциялар мен бекеттер желісінің жұмыс сапасын тексеру; қажетті гидрометеорологиялық ақпаратты жинау және оған талдау жүргізу; арнайы метеорологиялық бақылауды ұйымдастыру; метеоақпаратты ұсынудың әртүрлі тәсілдерін практикада қолдану;

 • Код ON11

  ON11. қоршаған ортаның жай-күйіне әсер ететін метеорологиялық факторларды бағалау және әуе бассейнін қорғау мақсатында оларды есепке алу бойынша әзірленген ұсынымдарды практикада қолдану; нақты уақыттағы атмосфераның жай-күйіне мониторингті, оның ішінде радиолокациялық және спутниктік бақылауларды пайдалана отырып ұйымдастыру;

 • Код ON7

  ON7. атмосфераның жалпы және мезо ауқымды айналымы үлгілерімен жұмыс және ауа райы болжамдары үшін олардың нәтижелерін түсіндіру;

 • Код ON8

  ON8. әртүрлі күнбұрындылық жағдайына байланысты ауа райы болжамдарын, кәсіби метеорологиялық болжамдарды құрастыру, қауіпті және стихиялық гидрометеорологиялық құбылыстардың пайда болуы туралы ескертулер мен оларды тұтынушыға дейін жеткізу;

 • Код ON6

  ON6. ауа-райы карталарын, барикалық топография карталарын, аэрологиялық диаграммаларды өңдеу және талдау жүргізу; ауа-райы болжамын жасау үшін атмосфералық процестер мен ауа-райы жағдайларының даму ерекшеліктерін анықтау;

 • Код ON9

  ON9. экономиканың түрлі салалары үшін қауіпті гидрометеорологиялық құбылыстарды бағалау, олардың пайда болу себептерін түсіндіру және болжам құрастыру;

 • Код ON4

  ON4. бұлттар мен жауын-шашынның пайда болуының физикалық процестерін түсіндіру және сипаттау; оларды морфологиялық және генетикалық белгілері бойынша жүйелеу; атмосферада түрлі оптикалық және электрлік құбылыстардың пайда болу табиғатын түсіндіру;

 • Код ON5

  ON5. ауа райы болжамдарын құрастыру кезінде қолданылатын сапалы және репрезентативті аэрологиялық, радиометеорологиялық және жерсеріктік мәліметтерді алу үшін заманауи және перспективті атмосфералық зондылау әдістерін қолдану;

 • Код ON2

  ON2. сандық технологиялар, кәсіби терминология, кодтар мен нормативті құжаттарды қолдана отырып, метеорологиялық өлшеулер мен бақылаулардың барлық түрлерін тиімді көрсету, ұйымдастыру;

 • Код ON12

  ON12. метеорологияның заманауи ахуалы мен тенденцияларына аналитикалық шолу құрастыру, жеке тұлғалық мақсаттар мен мотивтерді ескере отырып және ары қарайғы кәсіби өсу үшін ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұсыну, топпен жұмыс жасау.

 • Код ON1

  ON1. жаратылыстану ғылымдарының, физика және математиканың негізгі ережелерін, заңдары мен әдістерін білу негізінде табиғат пен қоғамның дамуы мен қызметінің негізгі заңдылықтарын сипаттау; атмосферада өтетін негізгі физикалық процестердің табиғатын түсіндіру;

 • Код ON10

  ON10. климаттың негізгі сипаттамаларын есептеу; климаттың өзгеру үрдістерін диагностикалау және талдау; климаттық жағдайларға жыл сайынғы шолу жасау; ДМҰ бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, климаттың мониторингінің ұлттық өнімін ұсыну;

Top