Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05401 Статистика в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика в экономике
  Несиелер: 5

  «Экономикадағы математика» пәнінің мақсаты - экономикалық проблемаларды модельдеуге, талдау мен шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеру (қажет жағдайда компьютерлік технологияялары қолдану арқылы); студенттердің мамандар ретінде болашақ қызметінің саласынан процестер мен құбылыстарды оқып-білуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеруге көмектесу; экономикалық мәселелерді зерделеуді тәуелсіз талдау дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру, олардың жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге деген ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро-макро экономика
  Несиелер: 4

  Микро макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез-құлығын зерттейді (талдау орталығында - жекелеген тауарлардың бағалары, олардың өндіріс шығындары, жекелеген нарықтар мен өндірістердің жұмыс істеу механизмі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі жиынтық сұраныс пен ұсыныстарды, ЖІӨ мен ұлттық табысты қалыптастыру үдерістерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздыққа әсерін қарайды. Микро-макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез – құлқын зерттейді (оны талдау орталығында-жекелеген тауарлардың бағасы, оларды өндіруге кеткен шығындар, жекелеген нарықтар мен салалардың жұмыс істеу тетігі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі, жиынтық сұраныс пен ұсынысты, ЖІӨ мен ұлттық кірісті қалыптастыру процестерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздық деңгейіне әсерін қарайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  студенттердің қазіргі заманғы проблемалар саласындағы білім мен дағдыларды, экономикалық процестерді эконометриялық зерттеу әдістерін иемденуін қамтиды. Экономикалық модельдер құру және олардың параметрлерін бағалау, экономикалық көрсеткіштердің қасиеттері туралы гипотезаларды және олардың өзара қатынастарының нысандарын тексеру. Эконометрикалық талдау экономикалық талдау және болжау үшін негіз болып табылады, ол дұрыс экономикалық шешімдер қабылдау үшін мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Жалпы кәсіпорынның басқару қызметі, оның ішінде маркетингтік зерттеулерді, маркетинг кешенінің элементтерін басқару, әртүрлі салалар мен салаларда маркетингтік стратегияларды әзірлеу үшін маңызды мәні бар тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастыру негізінде жатқан принциптерді, әдістерді, құралдарды зерделеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-басқару саласындағы теориялық білімді меңгеру және тәжірибеде менеджмент құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру, атап айтқанда, студенттердің ситуациялық және жүйелі ойлауын қалыптастыру және дамыту, басқарудың байланыстырушы функцияларының мәні мен мазмұнын зерделеу, тиімді басқару шешімдерін табу үшін шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Көрсеткіш және статистикалық өлшеу. Классификация және топтау әдісі. Статистикалық бақылау теориясы. Халықтың, экономикалық қызмет, еңбек нәтижелерінің статистикасы. Инвестициялар, жылжымайтын мүлік нарығы статистикасы. Халықтың өмір сүру деңгейін зерттеудің статистикалық әдістері. Ұлттық есеп жүргізу және макроэкономикалық есеп айырысу әдіснамасы. Ғылым, баға, тарифтер, инфляция статистикасы. Қаржы статистикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп және аудит жүйесін сауатты ұйымдастыру пайдаланушыларға олардың басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті экономикалық ақпараттың шынайылығына, өндірістің пайдаланылмаған резервтерін уақтылы анықтауға және оның рентабельділігін арттыруға көмектеседі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржы мәні, қызметі және рөлі. Қаржы жүйесінің мазмұны мен құрылымы. Қаржылық саясат және механизм. Қаржылық жоспарлау: мазмұны, әдістері, ұйымдастыру принциптері. Қазақстан Республикасында қаржы менеджментін ұйымдастыру. Қаржылық жүйенің негізі ретінде қаржы мекемелері, мекемелер, ұйымдар. Кәсіпорындардың қаржы қаражаттары. Меншік құқығының кәсіпорын қаржыларын ұйымдастыруына әсері. Мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру. Мемлекеттік кіріс жүйесі. Мемлекеттік кірістерді жіктеу. Мемлекеттік бюджет. Бюджеттің кірістері мен шығыстары. Бюджет тапшылығы және оны жабу әдістері. Мемлекеттік қарыз және мемлекеттік қарыз. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Қаржы нарығы Сыртқы сауда саласындағы қаржы. Қаржы және инфляция

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби -бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шет тілі мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға негізделген. Студенттердің сөйлеу мәнерінде, экономикалық ағылшынша терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Болашақ экономистерге іскери қатысымдылықтың негіздерінен мағлұмат беру, студенттерді экономикалық ортада іскерлік қарым – қатынасқа үйрету, іскерлік терминдерге баулу. Студенттердің іскерлік және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баянда��а, презентация қатемен жұмыс Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микроэкономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Тәртіп кәсіпорындарда, фирмаларда және үй шаруашылығында статистика мүмкіндігін зерттеуге арналған. Пәннің мақсаты - кәсіпорынның өндірістік және қаржылық қызметін бағалау мен талдаудың статистикалық әдістерін зерттеу. Микроэкономикалық статистика әдістері кәсіпорынның экономикалық процесінің негізгі аспектілерінің сандық сипаттамасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әкімшілік құқық
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері және азаматтық құқық. Ең маңызды анықтамалар. Құқықтық қатынастар. Қазақстан Республикасында жеке кәсіпке��ліктің тұжырымдамасы, түрлері және түрлері Заңды тұлғалар, олардың ерекшеліктері. Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерліктің тұжырымдамасы, түрлері және түрлері. Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасының құқықтық негізі және Қазақстан Республикасы Монополияға қарсы агенттігінің қызмет ету негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Уақытша қатар анализі және болжау негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көп өлшемді статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Көп өлшемді талдау және басқа да статистикалық әдістер. Кіріспе. Факторлық талдау. Дискриминантты талдау. Кластерлік талдау. Көпөлшемді масштабтау. Сапаны бақылау әдістері. Сызықтық регрессиялық талдау. Көпөлшемді кеңістікте ақпарат ұсыну. Корреляция рангі. Кластерлік талдау. Дискриминантты талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистикада IT-технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнде заманауи электронды бағдарламалар мен қамтамасыз ету қарастырылған; статистикалық органдарда және кәсіпорында заманауи жүйелер мен байланыс құралдары: заманауи телефон желілері, сымсыз байланыс жүйесі, ұялы байланыс жүйесі, спутниктік байланыс жүйесі және т.б. Мемлекеттік органдардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың әртүрлі құрылымдарында статистикалық жұмыстарды жүргізудегі ақпараттық технологиялардың рөлі, экономикалық есептер, нарықтық талдау, байланыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны-қатысымдық, лингвистикалық, лингвоелтану, кәсіптік құзыреттіліктерді қалыптастыруды қамтиды. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; белсенді сөздер мен терминдерді; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистикалық есеп
  Несиелер: 5

  «Статистикалық есептілік» курсының негізі мақсаты - ҚР статистикалық есептілігінің нысандарын, оны құрастыру және статистикалық органдарға ұсыну тәртібін зерттеу. Қызмет түрлеріне, меншік нысандарына, ұсыну мерзімдеріне және т.б. бойынша есептіліктің түрлерін сараптау. / Көп өлшемді талдау және басқа да статистикалық әдістер. Кіріспе. Факторлық талдау. Дискриминантты талдау. Кластерлік талдау. Көпөлшемді масштабтау. Сапаны бақылау әдістері. Сызықтық регрессиялық талдау. Көпөлшемді кеңістікте ақпарат ұсыну. Корреляция рангі. Кластерлік талдау. Дискриминантты талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік құқық
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері және азаматтық құқық. Ең маңызды анықтамалар. Қатынас. Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерліктің тұжырымдамасы, түрлері және формалары. Заңды тұлғалар, олардың ерекшеліктері. Псевдо-кәсіпорын. Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерліктің тұжырымдамасы, түрлері және формалары. Экономикалық және жалпы серіктестік. Кәсіпкерлік субъектісінің жауапкершілігі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестік Өндірістік кооператив.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернет технологиясы
  Несиелер: 5

  Интернет технологиялар ұғымы. Интернет технологияларды тағайындау және мазмұны. Интернет технология��ардың негізгі фазалары мен қалыптасу принциптері. Ақпарат беру әдісі және құралы. Интернет технологиялардың классификациясы. Автоматтандырылған ақпараттық технологиялық жүйелер тұжырымдамасы берілген, ақпарат жалпы мәселелерін талқылайды, қазіргі заманғы жүйелері және кәсіпкерлік байланыс құралдары: қазіргі заманғы телефон желісі, сымсыз байланыс жүйесі, ұялы байланыс жүйелері, спутниктік байланыс жүйелері, т.б. әр түрлі басқару органдарының, кәсіпорындар мен ұйымдарда бағалау ақпараттық технологиялар рөлі, экономикалық есептеулер, нарықтық талдау, байланыс және. және т.б. автоматтандырылған бағалау жүйесі. Бухгалтерлік есеп ақпараттық технологияларды пайдалану, салық, банк, сақтандыру, қазынашылық, бағалы қағаздар нарығы мәмілелер. / Пәнде заманауи электронды бағдарламалар мен қамтамасыз ету қарастырылған; статистикалық органдарда және кәсіпорында заманауи жүйелер мен байланыс құралдары: заманауи телефон желілері, сымсыз байланыс жүйесі, ұялы байланыс жүйесі, спутниктік байланыс жүйесі және т.б. Мемлекеттік органдардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың әртүрлі құрылымдарында статистика��ық жұмыстарды жүргізудегі ақпараттық технологиялардың рөлі, экономикалық есептер, нарықтық талдау, байланыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұлттық есеп жүйесі
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Демография және халық статистикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мен міндеттері. Әлеуметтік қызметкерді дайындау жұйесінде пәннің атқаратын ролі және оның маңызы. Басқа ғылымдармен пәнаралық озара байланыс. Демографияның зандылықтарының ерекшелігі, арнаулы категориялары мен ұғымдары. Қазіргі өркениетте демографиялық процестерді танып білудің кажеттілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндіріс және инвестиция статистикасы
  Несиелер: 4

  Мұндай өнімдер олар нарықта сатуға жарамды даяр өнім категориясына өткен сәтке дейін аяқталмаған өндірісте қалады. Өсімдік өсіру шаруашылығының аяқталмаған өндіріске күздік дәнді дақылды дайындау шаруашылығын аяқталмаған өндіріске күздік дәнді дақылды дайындау мен себуге жұмсалған шығын, жерді жазжық дақылдарды себуге дайындау, өткен жылы есепті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасындағы месмлекеттік сатып алулар теориясы. Мемлекеттік сатып алулардың құқықтық базасы. Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасындағы месмлекеттік сатып алулар теориясы. Мемлекеттік сатып алулардың құқықтық базасы. Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты мемлекеттік менеджмент концепциясы контекстінде басқарушылық шешімдерді қабылдау және жүзеге асырудың негізгі ұғымдарын, әдістерін, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары мен ұйымдарының жұмыс істеуіне экономикалық ортаның әсерін бағалау, стратегиялық жобалау: негізгі ұғымдар мен технологиялар, ұйымдастыру теориясы және ұйымдық жобалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік аудит
  Несиелер: 4

  Мемлекеттік аудит - қоғамдық қаржы олардың ең маңызды ресурстарының ұлттық басқаруды жақсартуға бағытталған кәсіби қызмет, түрі, жылжымайтын мүлік, табиғи ресурстар, зияткерлік капитал болып табылады. Мемлекеттік аудит мемлекеттік органдардың қаржы есептілігін тексеру тек қана орайластырылған емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік демографиялық статистика
  Несиелер: 5

  Халық яғни (және т.б. туған, көші-қон, арқылы) аймақта тұратын адамдардың жиынтығы әлеуметтік және демографиялық статистика зерттеу нысанасы болып табылады. Статистика бойынша, байқау бірлік халық жеке және тұрмыстық болуы мүмкін. Тұрмыстық астында бірге, ортақ тұрмыстық және тұратын адамдардың (бәлкім емес туыстары) тұтастығын түсінуге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 4

  Қаржылық бақылау мен аудиттің мәні, қаржылық бақылаудың түрлері мен формалары, қаржылық бақылау органдары мен субъектілері, қаржылық бақылау мен аудитті нормативтік-құқықтық реттеу, қаржылық бақылау мен аудитті ақпараттық қамтамасыз ету, ақша қаражаттарының, дебиторлық берешектің, негізгі құралдардың, активтер мен міндеттемелердің қаржылық бақылауы мен аудиті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп статистикасы
  Несиелер: 4

  Өнеркәсіп статистикасы өнеркәсіптің құрылымын, сондай-ақ жалпы өнеркәсіптік кәсіпорындар, бірлестіктер, салалар мен өнеркәсіп, оның орналастыру қызметін және осы қызмет нәтижелерін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін дамыту болып табылады; өнеркәсіп өндірісінің және оның экономикалық тиімділігін арттыру үшін мемлекеттік жоспарлар мен ерекшеліктер орындалуын бағалау үшін бірінші кезекте өнеркәсіп туралы, деректерді өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Макроэкономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Курс негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, ЖІӨ есептеу әдістері, экономикалық баланстарды құруды қамтиды Курс негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, ЖІӨ есептеу әдістері, экономикалық баланстарды құруды қамтиды. Курс негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, ЖІӨ есептеу әдістері, экономикалық баланстарды құруды қамтиды Курс негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, ЖІӨ есептеу әдістері, экономикалық баланстарды құруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық байланыстар статистикасы
  Несиелер: 5

  Төлем балансы.Сыртқы сауданың кедендік статистикасының қалыптастыру көздері. Кедендік статистикасында есепке объектісі. назарға сыртқы сауда жүйесін ескере отырып,. экспорттық және импорттық тауарлар статистикасы. Сыртқы сауда статистикасы. Тауарлардың статистикалық құны. Тауарларды сандық есебі. тауарларды жiктеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық талдау негіздері. Тақырыбы және қаржы Ана-жалдау объектісі. Экономикалық талдау әдістері мен тәсілдерін түрлері экономикалық талдау әдістемесі факторлық талдау әдістері бел Экономикалық талдау және математикалық талдау әдістері талдау баланс құрылымындағы факторлардың әсерін өлшеу. қаржылық нәтижелердің өтімділікті талдау Баланс талдау қаржылық қатынасы талдау. Банкроттық тәуекел диагностикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден статистикасы
  Несиелер: 5

  Кеден статистикасының негізгі міндеттері мен әдістері. Бюджетке кеден түсчімдерінің түсуін бақылау мен қадағалау. Кеден статистикасындағы іс жүргізу. Валюталық бақылау. Сыртқы сауда айналымының статистикасы. Оларды салыстыру. Сыртқы сауда айналымының статистикасы. Оларды салыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тауар статистикасы
  Несиелер: 5

  Өнім және оның ішкі құрылымы бар күрделі жүйе, жекелеген элементтерін және олардың өзара иерархиясы. Ол өзара байланысты нарықтар дегенмен, тәуелсіз құрады. Тауар салмағы, vovle-малынған тауар айналымы және тұтынушылардың predyav-басқарушы санының көлемі, осы өнімге деген сұраныстың: тауар нарығының көлемі, сондықтан нарықтық өнімдері екі факторлармен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық және төлемлемдер балансы
  Несиелер: 5

  Төлемдердің баланстары функциясы. Төлем балансының құрылымы және экономикалық тепе-теңдік ҰШЖ ережесі. Төлемдердің баланстары функциясы. Төлем балансының құрылымы және экономикалық тепе-теңдік ҰШЖ ережесі. Төлемдердің баланстары функциясы. Төлем балансының құрылымы және экономикалық тепе-теңдік ҰШЖ ережесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы статистикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің әдісі және қаржылық статистика міндеттері. Статистика Мемлекеттік бюджет. Банктік және ақшалай статистика. бағалы қағаздар нарығы статистика. Пәннің әдісі және қаржылық статистика міндеттері. Статистика Мемлекеттік бюджет. Банктік және ақшалай статистика. бағалы қағаздар нарығы статистика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Халықаралық статистиканің тарихы барысында курстың бағдарламасын, осы әдістемелік нұсқаулықты және ұсынылатын әдебиетті басшылыққа алу керек. Халықаралық саудастатистикасы. Статистикалық әдебиетте көптеген формулалар мен шартты белгілер кездесетіндіктен, олардың экономикалық мазмұнын ұғыну, оларға символдардың белгілерін меңгеру, статистикада қолданылатын терминологияны есте сақтау маңызды. Әрбір тақырып бойынша оқу материалын оқығаннан кейін тиісті тапсырмаларды шешу қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баға статистикасы
  Несиелер: 5

  Баға статистиканың экономика саласында қолданылуы.Көптеген формулалар мен шартты белгілер кездесетіндіктен, олардың экономикалық мазмұнын ұғыну. Баға статистикасының көрсеткіштер жүйесі. Тұтыну бағаларының индексі (ТБИ). ТБИ индексі жүйесі; есептеу тәртібі. Өндірушілер бағаларының индекстеріөндіруші баға индекстерінің жүйесі; өнімдерінің жекелеген түрлеріне баға индекстері есептеу тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету статистикасы
  Несиелер: 5

  Статистикалық қызметтердің негізгі көрсеткіштері. Өндіріс статистикасындағы Өнімдердің физикалық көлемін құрастыру индексінің негізгі қағидалары. Өндіріс статистикасындағы өнімдердің физикалық көлемінің индексін есептеу. Өндірістің жалпы өнімін есептеу. Ауыл шаруашылығындағы өнімнің жалпы шығарылуын есептеу. Жануарлар шаруашылығ және өсімді шаруашылығы көрсеткіштерін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі білімі, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету;

 • Код ON2

  ақпараттық технологияларды озық пайдалану дағдылары; интеллектуалдық дағдылар, яғни жаңа білім алу дағдылары, өзін-өзі дамыту дағдылары.

 • Код ON3

  әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, іскерлік этиканы, мінез-құлықтың құқықтық нормаларын және шешім қабылдауды, қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.

 • Код ON4

  экономикалық білімдердің негіздері бар, менеджмент туралы, адамдармен жұмыс істеу және командалық жұмыс, маркетинг, қаржы және т.б. туралы идеялары бар;

 • Код ON5

  экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, білу және түсіну.

 • Код ON6

  заманауи ақпараттық ағындарды, әлемдегі динамикалық құбылыстар мен үрдістерге бейімделе білу;

 • Код ON7

  жаңа идеяларды шығаруға, ауысу мүмкіндігіне ие болуға, бірнеше нәрсені бір уақытта ойлауға, ойлануды өзгертуге және жаңа жағдайдағы параметрлерді қайта қарауға қабілетті болуы;

 • Код ON8

  Кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және мобильді болуы; белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларына ие, стандартты емес шешімдер қабылдауға қабілетті болуы;

 • Код ON9

  жалпы статистикалық әдістер мен статистикалық ақпаратты өңдеу әдістерін білу; ресурстарды пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі мен экономикалық қызметтегі шығындарды бағалау әдістемесін білу;

 • Код ON10

  нарық жағдайында Қазақстан Республикасының және шетелдердің экономикаларын аумақтық бөлудің және ұйымдардың құрылымының сипатын түсіну; елдегі сандық және сапалы әлеуметтік-демографиялық жағдайды сипаттайтын статистикалық көрсеткіштерді есептеу дағдыларына ие болу;

 • Код ON11

  Әлеуметтік-экономикалық дамудың нәтижелерін бағалау және талдау әдістемесі, осы нәтижелерге жеке факторлардың әсері, ҰШЖ-н құру ережелері;

 • Код ON12

  ресурстық пайдаланудың және шаруашылық қызметтегі шығындардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалаудың әдіснамасы, ТНК негізінде экономикалық процестердің статистикалық моделін құрастыру, әлеуметтік-экономикалық дамудың нәтижелерін талдау әдістемесі, осы нәтижелерге жеке факторлардың әсерін білу;

 • Код ON13

  кәсіби қызметте пайдаланылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін білу; талдауға негізделген, зерттелетін үрдістердің даму үрдістерін анықтайды, экономикалық жағдайды жақсарту бойынша ұсыныстарды әзірлейді және басқару мен өндірістік қызметтің деңгейін арттыруға дайын болу;

 • Код ON14

  логикалық тұрғыдан ойлануға, қорғалған көзқарасты негізді түрде қорғауға, талдаудың негізінде зерттелген үрдістердің пайда болу үрдістерін анықтауға, экономикалық жағдайды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеуге, басқару мен өндірістік қызметтің деңгейін жоғарылатуға көмектесу;

 • Код ON15

  мемлекеттік реттеу негіздерін, экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің теориялық және практикалық аспектілерін, мемлекеттік статистиканы ұйымдастырудағы шетелдік тәжірибені, сондай-ақ нарықты зерттеу мен реттеудің статистикалық әдістерін пайдаланудың әлемдік тәжірибесін білу.

Top