Жаңа білім беру бағдарламасы

8D05401 Математика в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • заманауи математиканың өзекті мәселелерінде ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлайды, жасайды, жүзеге асырады және реттейді
  • жаратылыстану және математика саласындағы терең білімін көрсетеді, математиканың өзекті мәселелері туралы білімді қолдану, іргелі математиканың таңдалған саласында тәуелсіз ғылыми зерттеу жүргізу дағдыларын көрсетеді
  • академиялық пәндер секциялары үшін дәрістер мен семинарлық жоспарларды әдістемелік тұрғыдан сауатты құрастырады және бекітілген оқу құралдарына сәйкес академиялық пәндердің теориялық және практикалық бөлімдерін жария етеді
  • ең жаңа технологияларды, идеяларды, бағыттарды бағдарлайды және оларды кәсіби қызметінде қолдануға дайын
  • қазіргі математиканың салаларында жаңа және күрделі идеяларды сыни тұрғыдан талдайды, бағалайды және синтездейді
  • ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайықты болуы мүмкін математиканың ғылыми өрісінің шекараларын кеңейтуге өзіндік зерттеулерінің үлесін ұсынады
  • ғылыми ақпаратты алу, өңдеу, сақтау, заманауи ақпараттық технологияларды дамыту, ғылыми және практикалық мәселелердің өзекті мәселелерін шешу әдістеріне ие болу
  • математиканың заманауи салаларында қолданылатын зерттеу әдістерін игеру шеберлігін, оқу саласын жүйелі түсінуді көрсетеді
Top