Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04102 Менеджмент в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Елдің және өңірдің даму перспективаларын ескере отырып, кәсіби және ғылыми құзыреттері мен оларды іске асыру дағдылары бар, қоғамның прогрессивті ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына ықпал ететін басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдауда бәсекеге қабілетті жоғары білікті басқарушы кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D072 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Ғылыми контекст шеңберінде академиялық хат, реферат және аннотация ерекшеліктері оқытылады. Докторанттар ғылыми-зерттеу жұмысының, ғылыми мақаланың мәтінін жасау жән ерәсімдеу, дәйек сөздің ережелерін қолдану, ғылыми-зерттеу тақырыбына презентация-баяндаманы қалыптастыру дағдыларын меңгереді.

 • ҚР кадрлық потенциалы
  Несиелер: 5

  Пән шеңберінде докторанттар елдің кадрлық әлеуетін дамытудың жалпы стратегиясында персоналдың іскерлік мансабын жоспарлауды, персоналдың еңбекке бейімделуінің негізгі аспектілерін, персоналға жұмсалатын шығындарды бюджеттеуді зерттейді. Докторанттар жұмыстың тиімділігін бағалау, кадрлық әлеуетті оңтайлы пайдалану үшін жоспарлау дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Стратегиялық талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән теориялық негіздерді зерделеуді және стратегиялық талдау жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеруді көздейді. Осы пәнді оқу кезінде докторанттар стратегиялық талдаудың мәні мен мазмұнымен, ақпараттық қамтамасыз етумен, технологиясы мен әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
 • Шығындарды стратегиялық басқару
  Несиелер: 5

  Пән ұйымдағы шығындарды стратегиялық басқару туралы білімді қалыптастырады, қазіргі заманғы аналитикалық тұжырымдаманы қарастырады, оның шеңберінде шығындар туралы деректер тұрақты бәсекелестік артықшылыққа қол жеткізуге бағытталған іскерлік стратегияны әзірлеу үшін пайдаланылады. Докторанттар құндылықтардың салалық тізбегін құру және талдау әдістемесін, шығын жасаушы факторларды, шығындарды тиімді басқарудың негізгі құрамдас бөлігі ретінде стратегиялық ұстанымды зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Докторанттарда қолданбалы экономикалық зерттеулер жүргізу үшін базалық платформасының қалыптастырылуы. Әсіресе жүйелер теориясы мен жүйелік талдау күрделі экономикалық жүйелер мен процестерді модельдеу үшін осындай базалық негіз береді.

 • Қазақстанның АӨК қазіргі заманғы мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда аграрлық өндіріс саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Докторанттар Қазақстанның ауыл шаруашылығы өндірісін, оның ерекшеліктерін, Қазақстанның АӨК қазіргі заманғы мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аграрлық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда қазіргі кезеңдегі аграрлық маркетинг саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Докторанттар аграрлық маркетинг теориясының әдіснамалық негіздерін, оқытылатын курстың негізгі категорияларын, ұйымның немесе белгілі бір тауардың аграрлық маркетингі кешенін әзірлеу және үйлестіру ерекшеліктерін, АӨК саласындағы маркетингтік қызметті ұйымдастырудың жалпы принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адами ресурстарды басқару
  Несиелер: 5

  Пән аясында докторанттар ұйымдағы, коммуникациялардағы, көшбасшылықтағы және қақтығыстарды басқарудағы адамдардың өзара іс-қимылының теориясы мен тұжырымдамасының әдіснамалық негіздерін зерттейді. Бұл ұйымдардың Адами ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеуде құзыретті болуға, оны іске асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON6

  Кәсіпорынның HR қазіргі заманғы тәсілдерін және талдау әдістерін, диагностика, талдау және мәселелерді шешу, шешімдер қабылдау және оларды ұйымдарда жүзеге асыру әдістерін меңгеру;

 • Код ON4

  Заманауи менеджмент талаптарына сәйкес келетін теориялық білім мен практикалық дағдыларға ие болу; экономиканы әлемдік жаһандану жағдайында басқару принциптерін жүзеге асыру;

 • Код ON5

  Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының қазіргі проблемалары мен перспективаларына баға бере білу, әлемдік экономика мен жаһандану дамуының қазіргі заманғы үрдістерін түсіну, халықаралық бәсекелестік мәселелерінде бағдарлау.

 • Код ON8

  Кәсіби қызмет аясында басқару қызметінің тиімділігін арттыру мәселелерін зерттеудің заманауи әдістері мен құралдарын қолдану

 • Код ON1

  Ана тілінде және шет тілінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру, өз нәтижелерін ұлттық және халықаралық деңгейде жариялау;

 • Код ON3

  Педагогикалық қызметте интерактивті және қашықтықтан оқыту әдістерін қолдану;

 • Код ON7

  HR менеджментке шығармашылық көзқарасты практикалық қызметте іске асыру қабілеттері мен креативті ойлауға ие болу;

 • Код ON2

  Заманауи теориялар мен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу, IT-технологияларды пайдалана отырып зерттеу ақпаратын талдау және өңдеу;З

8D04102 Менеджмент
Докторантура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Менеджмент
Докторантура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Менеджмент
Докторантура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Торайгыров университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
Top