Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04106 Маркетинг (Бейінді) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты кәсіби құзыреттілікке ие, маркетингтік қызметті ұйымдастыру және басқару мәселелерін шешуде дағдылары бар маркетинг саласында магистрлерді даярлау; нарықтың қарқынды дамып келе жатқан сұраныстарына бағдарланған кәсіпорындардың тиімді дамуына ықпал ететін маркетингтің тауарлық, баға, тарату және коммуникациялық стратегиясын таңдау және іске асыруға қатысты шешімдер қабылдау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M075 Маркетинг және жарнама
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • маркетингтің инновациялық теориясы мен практикасы негізінде басым мәні бар тауарлар, қызметтер, өңірлер, жаңа технологиялар маркетингін дамыту үшін зерттеу жобаларын әзірлейді; әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді сыни бағалайды және өз жұмысында әлеуметтік – гуманитарлық және іргелі ғылымдар әдістерін қолданады;
 • мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде кәсіби және күнделікті тақырыптарға араласады, этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көпмәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгерген;
 • маркетингтік қызметтің тиімділігін бағалайды, компанияның сандық және әлеуметтік беделіне мониторинг жүргізеді, компанияның сыртқы және ішкі ортасына мониторинг жүргізеді, Маркетинг кешені элементтерінің тиімділігін, негізгі бәсекелестердің маркетингтік қызметінің нәтижелерін, инновациялық маркетинг әдістерін, интерактивті маркетингтік коммуникацияларды пайдалану перспективаларын анықтайды.
 • маркетингтік ақпаратты талдау, өңірлік дамуды бағалау, ұйымдардың маркетингтік қызметінде басқарушылық шешімдерді қолдану негізінде кәсіпорын қызметін стратегиялық және жедел жоспарлау үшін ұсынымдар әзірлейді.
 • нарықтарды, тұтынушылардың, бәсекелестердің, компания персоналының мінез-құлқын талдау саласында қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, маркетингтік зерттеулерді жоспарлайды, ұйымдастырады және жүргізеді; әлеуметтік корпоративтік беделін анықтау және басқару үшін әлеуметтік желілердің мониторингін жүргізеді;
 • маркетингтің жаңа теорияларын білу кешенін қолданады, нарықтағы ұйымдастырушылық және тұтынушылық мінез-құлықтың даму үрдісін, жобалар мен бизнес-үдерістерді басқарудың инновациялық дамуын түсінеді; жаңа кәсіби білімдерді өз бетінше таба алады, реттей алады және құрылымдай алады;
 • бренд стратегиясын және позициялау, брендті басқару және оны қорғау үшін брендтің нақты басшылық қағидаттарын ұсыну, сондай-ақ болашақ қызметті ақпараттық қамтамасыз ету үшін оның тиімділігін қадағалау және өлшеу стратегиясын айқындайды; өнімнің барлық өмірлік циклі ішінде өнімдер портфелін дамыту бойынша ұсыныстарды жоспарлайды;
 • инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдануға бағытталған нарық, тұтынушылар, маркетинг түрлерін дамыту мониторингісінде маркетингті дамытудағы өзекті мәселелерді зерттейді;
Top