Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11102 Бос уақыт в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • МТЖ халықтық дәстүрлері
  Несиелер: 3

  Мерекелік мәдениет тарихы. Қазақстанның жанұялық-шаруашылық мейрамдарының халықтық дәстүрлері. Қазақ халқының күнтізбелік мерекелері. Мәдени – тынығу мекемелерінің негізгі тақырыптары. Клуб тынығудың әлеуметтік институты ретінде. Кітапханалар мен мұражайлар мәдени-тынығу мекемелерінің түрі ретінде. Саябақтардың тұлғаға тәрбиелік және ағартушылық ықпалының ерекшеліктері. Инфрақұрылым объектілері мен олардың тағайындалуы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу қызметінің тарихы, теориясы
  Несиелер: 5

  МТЖ қалыптасуы мен дамуы жөнінде білу, студенттерді мәдени-тынығу орындарының түрлерімен, олардың қызметтерінің ерекшеліктерімен таныстыру, тынығуды ұйымдастыру саласындағы түрлі бағыттардың дамуы жөніндегі теориялық білімдерді, МТЖ әдістері мен жабдықтарының түрлі формаларын саналы түрде шығармашылық қабылдауға мүмкіндіктерді өңдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері (Бизнес, экология және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері)
  Несиелер: 5

  Бизнес түсінігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің заңы, қоршаған орта. Кәсіпкерліктің экономика, саясат, заңнамаға байланысы. Қазақстандағы экологиялық мүдделерді ескеретін бизнестің ұйымдық-құқықтық формалары. Кәсіпкерлік компанияны ұйымдастыру және тіркеу. Бизнес жүйесіндегі бәсекелестік. Инновациялық кәсіпкерлік.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 4

  Өнердің тарихы мен теориясының негізгі түсініктерін қалыптастыру, негізгі шығармашылық стильдер, бағыттар, ағымдар, орыс және бастыс еуропалық өнер тарихындағы мектептер, оның әлемдік мәдениеттегі орны мен рөлі. Батысеуропалық және орыс көркем өнеріндегі ірі шеберлердің шығармашылығы, өнер тарихының лексикасы мен терминологиясын, мәдениет ескерткіштерін, архитектура мен мүсін өнерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Хореография тарихы
  Несиелер: 4

  Оның түсінігі негізінің қалануы, орны мен әлемдік ағымдағы мәні. Курс түрлі елдер мен кезеңдердің би дәстүрлерін түсініп, негіздеуге мүмкіндік береді. Өткен және қазіргі заманның белгілі хареографтары мен орындаушыларының шығармашылығымен танысады. Хореографиялық өнердің даму тарихы мен теориясын зерттеу, шетелдік және орыс балет театрының даму үдерісіндегі идеялық мазмұнына талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектептерде мәдени шараларды өткізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Техника мен техникалық шығармашылыққа тұрақты қызығушылықты қалыптастыру. Балалардың білімді, білу мен дағдыны, танымдық құрылымдық және рационализаторлық қызметті меңгерулері. Ұжымның балалардың дамуы мен өміршеңдігі үшін қалыпты орта қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдегі бос уақытты ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Тынығуды ұйымдастырудың шетелдік технологиясының мазмұны мен мәнін, теориялық түсінігін қалыптастыру, шетелдік тәжірибені салыстырмалы түрде талдау, мәдени-тынығу саласын дамытуды жақын және ұзақ мерзімге болжам жасау. Шет елдердегі тынығу мерекелерінің әдістері мен мазмұнын ұйымдастыру. Жас ерекшелігіне байланысты тынығуды ұйымдастырудың ерекшеліктерін топтастыру (балалар, жастар, ересек тұрғындар).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Бұқаралық театрландырылған режиссура мен драматургия негіздерін қалыптастыру және оларды ұйымдастыру әдістемесі. Бұқаралық шаралардың бағдарламаларының ерекшеліктері мен мәдени-тынығу жұмыстардың бүқаралық формаларының театрландыру әдістерімен танысу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркемөнер шығармашылығы
  Несиелер: 5

  Мамандардың бірегей тарихи-теоретикалық, педагогикалық, әдістемелік дайындықтарын қамтамасыз ететін кәсіби шеберлікті қалыптастыру. Көркем әдебиет шығармашылығының бай негіздерімен танысу, және оны зерттеу, эстетикалық шығармашылыққа тәрбиелеу, шығармашылық ұжым, студия, үйірмелер басшылары мен ұйымдарының тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 4

  Кәсіби бағытталған оқыту студенттердің шет тілдерін оқуға, мамандық бойынша болашақ мамандықтарының ерекшеліктерімен ерекшеленетін, қосымша білімдер алуларына, лексикалық минимум алуларына, терминдерді білулеріне, студенттердің ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды өздіктерінен оқуларына, өз тілдерінде сөйлесуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Кәсіпқойлық терминологияның терең бойлап, бекітілуіне арнайы лексиканың таңдалуымен, сөйлеудің ғылыми мәнері үшін сипатты конструкцияларды қолдану дағдыларын өңдеу арқылы жүзеге асырылады. Ерекше назар орыс тіліндегі сөйлеу мәнеріндегі форма дамуы бойынша тапсырмаларға аударылған. Бұл студенттердің өзіндік жұмыстарын белсендендіруге көмектеседі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коммуникативті мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мәдениетаралық коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру өз және өзге де мәдениеттер жөнінде білім алуды болжайды (тілі, тарихы, өнері, әдебиеті, архитектурасы, діні және т.б). Алайда мәдениет ерекшеліктері жөніндегі мәлімет аз, сонымен қатар өзге де халықтар мен мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста білім, дағды, арнайы ерекшеліктерді дамыту қажет болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Өнердің тарихы мен теориясының негізгі түсініктерін қалыптастыру, негізгі шығармашылық стильдер, бағыттар, ағымдар, орыс және бастыс еуропалық өнер тарихындағы мектептер, оның әлемдік мәдениеттегі орны мен рөлі. Батысеуропалық және орыс көркем өнеріндегі ірі шеберлердің шығармашылығы, өнер тарихының лексикасы мен терминологиясын, мәдениет ескерткіштерін, архитектура мен мүсін өнерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер түрлері
  Несиелер: 5

  Өнердің тарихы мен теориясының негізгі түсініктерін қалыптастыру, негізгі шығармашылық стильдер, бағыттар, ағымдар, орыс және бастыс еуропалық өнер тарихындағы мектептер, оның әлемдік мәдениеттегі орны мен рөлі. Батысеуропалық және орыс көркем өнеріндегі ірі шеберлердің шығармашылығы, өнер тарихының лексикасы мен терминологиясын, мәдени ескерткіштер, архитектура мен мүсін өнерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тынығудың тәрбие ісі әдістемесі
  Несиелер: 5

  Сабақтан тыс тәрбие жұмыстарын жоспарлай білуді қалыптастыру мен оның нәтижесін бағалау. Оның элементтерін тәрбиелеудегі педагогикалық үдеріс. Тәрбиелеу үдерісіндегі мақсатты көзқарас. Тәрбиелеу үдерісіндегі нәтижелілік өлшемдері. Тәрбиелеу үдерісін басқару мен жоспарлау. Девиантты мінез-құлыққа ие балалармен жүргізілетін тәрбиелеу үдерісі. Тәрбие жұмысының дәстүрлі және инновациялық әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық сауаттылық
  Несиелер: 5

  Бастапқы музыкалық теориялық курсы музыка жөніндегі алғашқы мәліметтерді, ноталық сауаттылық, оның элементтерін қосады. Музыка құрылымы жөніндегі музыка ғылымының теориясы музыкатану саласының бірі болып табылады. Музыка теориясы дыбыс, әуен, ритм, метр, форма және т.б секілді музыка элементтерін ұйымдастыру жақтары мен түрлі әдістерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық элементарлық теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл курсқа музыкалық орфография бойынша мәліметтердің көпшілігі кірістіріледі. Музыка өте көп және түрлі элементтерден тұрады, музыка теориясы бірнеше бөліктерге (пәндерге) бөлінеді, қарапайым теория, гармония, полифония, инструментовка, музыкалық үлгісі жөніндегі ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шоу-бағдарламалар ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 4

  Шоу-бағдарлама ұйымдастырудың мақсаттары мен әдістері жөнінде ұғым қалыптастыру, шығармашылық әлеует, инициатива мен шеберлікті дамыту үшін жағдайлар туғызу, тәжірибелік дағдыларға ие болу, сапалы кәсіби білім алу, оны ұйымдастыру, жоспарлау және дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шоу және ойын-сауық бағдарламаларға жүргізушілер дайындау
  Несиелер: 4

  Шоу және ойын-сауық бағдарламаларына жүргізуші дайындау – бұл түрлі әртістердің сахнаға шығуымен ерекшеленетін ойын-сауық бағдарламалары. Шоу-бағдарлама бір немесе түрлі адамдардың орындауларынан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұқаралық мерекелер мен қойылымдар драматургиясы
  Несиелер: 4

  Қоғаммен байланыс қызметін ұйымдастыру және жүргізу үшін қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Жаппай мерекелік концепция және спектакльдер. Жалпы жаппай мерекені және театрлық қойылымдарды зерттеудің тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік басқарудың технологиясы
  Несиелер: 4

  Болашақ мамандардың бойында еңбек объектісіне бір көзқарасты қалыптастыру – бірегей режиссерлық үдеріс пен мәдени-тынығу қызметі, мәдени-тынығу жұмыстарын әдістемелік қамтамасыз етудің негізі өзекті бағыттары жөнінде, әдістемелік кабинеттер мен орталықтардың ішкі және сыртқы қызметі жөнінде ұғым қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Рухани мәдениетін қалыптастыру
  Несиелер: 3

  Тұлғаның рухани мәдениетін қалыптастыру қазіргі таңда көптеген себептерге байланысты. Бұл әлеуметтік табалдырықтан өту жолдарын іздеу гуманитарлық білім орталығына руханилық мәселесін көтермелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хор классы
  Несиелер: 5

  Оркестрде ойнау дағдыларын қалыптастыру. Топтағы жеке сабақтар. Оркестр ойындарының дағдыларына ие болу. Секциялар бойынша сабақтар. Репертуарды меңгеру. Техниканы дамыту. Өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру. Оркестрде ойнау дағдыларын жетілдіру. Шығармашылық дағдыларды дамыту. Хорда орындай білу мен дағдыларды қалыптастыру, музыкалық материал мен ноталарды оқудағы өзіндік жұмыстар дағдыларына оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тынығудың жас ерекшелік педагогикасы
  Несиелер: 5

  Тынығу педагогикасының негізгі түсініктерімен, тынығу жұмыстарының даму тарихымен танысу, кәсіби қасиеттерді дамыту, адамгершілік-эстетикалыққасиетке тәрбилеу, негізгі түсінікті аппаратқа ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар шығармашылығын ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектеп жасындағы кіші оқушылардың сабақтан тыс қызметтері мен жүзеге асырылуын қалыптастыру. Мектеп жасындағы кіші оқушылардың сабақтан тыс қызметтерін ұйымдастыру формалары, әдістері, принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық мәдениетін қалыптастыру
  Несиелер: 3

  Музыканттың теориялық білімінің негізін құрайтын музыкалық өнер мен оның көркемдік жабдықтары жөнінде және музыка өнері жөніндегі нормативті мәліметтер қалыптастыру. Негізгі музыкалық түсініктер. Музыкалық теориялық білім беру принциптері. Музыка көркемдік өнерінің негізгі жабдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Вокалды-хор тәрбиесі
  Несиелер: 5

  Музыкалық ән салу мәдениетінің қалыптасуы мен олардың жастардың ән салу аппаратының даму ерекшеліктері. Ән салу дағдыларының қалыптасу мәселелері қарастырылады. Курс кіші жастағы мектеп оқушыларының вокалдық және хорда ән салу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік музыкалық сауаттылық
  Несиелер: 5

  Тәжірибелік әуен дағдылары мен білімдерді қалыптастыру. Музыкалық сауаттылықтың маңызды құрамды бөлігі болып ноталық сауаттылық білімі болып табылады. Денсаулықтың компьютерлік ресурстармен шектеулі мүмкіндіктерімен танысу және оларды тәжірибе жүзінде қолдануда техникамен жабдықтау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тынығуды ұйымдастырудың көркем-педагогикалық әдістемесі
  Несиелер: 4

  Студенттердің бойында драматургия мен режиссура, театрландырылған қойылымдар мен оларды тынығу саласында ұйымдастыру әдістері жөніндегі ұғымды қалыптастыру. Театрландырылған қойылым сценарийін құрастырып, сол бойынша бұқаралық шаралар ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениет және өнер рухы
  Несиелер: 5

  Біздің рухани қызметіміздің салдары болып табылатын рухани мәдениеттің көптүрлі құбылыстарының жиынтығын қалыптастыру. Мораль мен адамгершіліксіз, сенім мен өнерсіз, ғылым мен философиясыз ешбір қоғам мүмкін емес. Қоғамдағы идеалдар, тырысу, стереотиптер, мәдени нормалар мен адамдардың қозғаушы күші болып табылатын көптеген нәрселердің рухани құндылықтарын оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Би қойылымының композициясы
  Несиелер: 4

  Хореографияның өнердің көптеген түрлерінің өзара әрекеті жөніндегі ұғымын қалыптастыру, би жүйесінің түрлеріне бағыттау. Хореографиялық өнердің ерекшеліктерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдени-тынығу іс-әрекетін ұйымдастырудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-мәдени институттың өмір сүруді қамтамасыз ету, әлеуметтену, коммуникаци, қазіргі заман қоғамының рекреациясы субъектілері ретінде түрлі салалардың сипаттамасы. Тынығу мен тынығу қызметінің саласы. Мәдени-тынығу қызметінің жүзеге асырылу саласының өзге жақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сахнада қозғалыс негіздері
  Несиелер: 4

  Көрініс пен мәнерлі қойылымды көрсетудегі тәжірибелік-режиссерлік технологияның қалыптасуы. Қозғалыстар негізгі және көмекші. Мәдени-тынығу жұмыстарындағы сақналық қозғалыстарды қолдану негіздерімен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балетмейстер өнері
  Несиелер: 3

  Көркемді мәнерлілік жабдықтары мен хореографиялық шығармалар әдістерін оқыту. Би қойылымының методологиясын қалыптастыру және бидің композициялық және мазмұнды құрамды бөліктерін құрайтын және анықтайтын көрермендік қабылдауға ықпал ететін элементтер қарастырылып, талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Хореография
  Несиелер: 3

  Музыкалық және хареографиялық мәдениет сипаттамасы. Тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру: халықтық-сахналық биді үйрету әдісі мен техникасы, техникалық әдістер арсеналы. Шығармашылық ойлауды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ырғақ
  Несиелер: 4

  Эстетикалық дамуға ықпал етуді қалыптастыру, биге деген махаббатты ояту, олардың биге деген қабілеттіліктерін мөлшерлей отырып қалыптастыру (музыкалық-қозғалыс, шығармашылық).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқу ансамблі
  Несиелер: 4

  Атақты музыканттардың педагогикалық шеберлігінің, атқарушылық, композиторлық шеберліктерінің кешенді дамуы жөніндегі ұғымдарын қалыптастыру. Түрлі шығармашылық туындыларға ие болу, түрлі стильдегі музыка түрлерін қабылдау мен қолжеткізу. Ансамбльде ойнаудың атқарушылық дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мерекелік салт дәстүрлер
  Несиелер: 4

  Халықтар тарихын, оның мәдениетін зерттеп, олардың өмірімен, шаруашылығымен бітеқайнасу, оның ішкі дүниесін, мінезін түсінуге тырысу. Кез-келген салт-дәстүрлер өз негізінде адамдар өмірін бейнелейді, олар қоршаған ортаның рухани және эмпирикалық танымының нәтижесі ретінде туындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ойын-сауық ұйымдастыру бағдарламасы
  Несиелер: 5

  Менеджмент саласындағы ойын-сауық бағдарламаларының негізгі түсініктерімен, әдістерімен, мәдениет саласындағы қызметтерді жүзеге асыру формаларымен, әлеуметтік-мәдени аннимациялар технологияларымен, бағдарламалық-режиссуралық қызмет негіздерімен танысу, себебі тынығу мен ойын-сауық саласындағы жұмыс арнайы кәсіби білімді талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем өнер ұжымындағы оқу-тәрбие жұмысы
  Несиелер: 4

  Тәрбие түсінігі. Өзіндік шығармашылықты ұйымдастыру. Шығармашылық ұжымды дамыту кезеңдері. Ұжымның қызметтері. Шығармашылық ұжымдағы педагогикалық үдеріс. Шығармашылық ұжымдағы педагогикалық үдерістің мақсаттары. Өзін-өзі дамыту ұжымындағы шығармашылық-әдеби қызмет педагогикалық үдерістің негізі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жастардың бос уақытындағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Жастар және олардың мәселелері, ҚР жас азаматтарының әлеуметтену механизмдері мен әдістері жөнінде, сонымен қатар әлеуметтік қызмет жүйесіндегі кәсіби қызмет технологиялары мен модельдері жөніндегі жалпы ережелер жөніндегі бүтіндей әлеуметтік көзқарастарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Ұйымның және басқарушылық қызметтің сипаттамасы. Ұйымның ішкі және сыртқы ортаcы. Әлеуметтік жауапкершілік және этика. Коммуникациялар. Баскарушылық шешімдерді кабылдау. Менеджменттегі функциялар. Топтық динамика. Басшылық: билік және әсері. Көшбасшылық стилдері. Дауды және стресстерді басқару. Өзгерістерді баскару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сценарий шеберлігінің негізі
  Несиелер: 5

  Бұқаралық шаралардың сценарийлерін құрастырумен әдістемелік жағынан дұрыс жұмыстану, оқу-инструктивті материалды тиімді пайдалану, актерлік шеберлік пен режиссерлік қабілеттерді еркін қолдану, театрландырған қойылым қояр кезде жүргізуші ретінде шығу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу қызметі саласындағы менеджмент, маркетинг
  Несиелер: 5

  Студенттер бойында олардың тәжірибе қызметінде қолдана білулері керек басқарушылық дағдылар мен білімдерін анықтау. Әлеуметтік басқару мен мәдени-тынығу жұмыстарын басқару ерекшеліктерін, дамыған қоғамдағы басқару жүйесінің мәні мен рөлінің негізгі түсініктерін анықтау. КДР қызметіндегі басқарудың негізгі әдістерін тәжірибелік қолдану саласы мен мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бос уақыттың дифференциясы
  Несиелер: 5

  Жастардың тынығу дифференциациясы оның тынығу негізінде жеке тұлғалық факторларымен анықталады: алдымен, әлеуметтік-демографиялық және психологиялық, екіншіден, мәдени. Бұл аспект осы курста эмпирикалық деңгейде тынығу орталықтарының жұмыстарының сұраулары мен талдауы негізінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет елдегі бос уақытты ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Тынығуды ұйымдастырудың шетелдік технологиясының мазмұны мен мәнін, теориялық түсінігін қалыптастыру, шетелдік тәжірибені салыстырмалы түрде талдау, мәдени-тынығу саласын дамытуды жақын және ұзақ мерзімге болжам жасау. Шет елдердегі тынығу мерекелерінің әдістері мен мазмұнын ұйымдастыру. Жас ерекшелігіне байланысты тынығуды ұйымдастырудың ерекшеліктерін топтастыру (балалар, жастар, ересек тұрғындар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • МДЖ ұйымдастыру,басқару және экономика
  Несиелер: 5

  Мәдени-тынығу қызметі мен оның негізгі принциптерімен, оның ұйымдастырушылық құрылымымен, тынығуды ұйымдастыру формалары мен бағыттарымен таныстыру. Мәдени-тынығу бағдарламаларын туғызу технологияларын негіздеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бос уақыт педагогикасы
  Несиелер: 5

  Бос уақыт педагогикасы пәнінің негізгі түсініктерімен, тынығу жұмыстарының даму тарихымен таныстыру, кәсіби қасиеттерді дамытып, адамгершілік-эстетикалық қасиеттерге тәрбиелеу. Клуб мекемелеріндегі мәдени-тынығу жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сахналық техникасы
  Несиелер: 5

  Болашақ режиссерларды сахналық өмір жағдайында қолданылатын арнайы қозғалыс техникаларының дағдыларына оқыту, соныменқозғалыс аппаратын шынықтыратын жаттығуларға үйрету. Олардың табиғи шаруашылық қозғалыстарын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тынығудың жас ерекшелік педагогикасы
  Несиелер: 4

  Балаларды тәрбиелеу мен оқыту үдерісінде және олардың ата-аналарының адамгершілік негіздегі тәрбиесіндегі инновациялық технологиялары мен әдістерін қалыптастыру. Болашақ педагогтарды балалармен және ересектермен олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып жұмыстануға педагогикалық және кәсіби дайындық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ән өнері
  Несиелер: 4

  Вокалды-орындаушы және вокалды-педагогикалық қызметті қалыптастыру мен оларды кәсіби қызмет жағдайында жүзеге асыру. Дауыс ырғағын келтіру мен ән айту техникаларының барлық түрлерін дамыту. Вокалисттің танымал даусын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-мәдени саладағы зерттеу әдісі
  Несиелер: 4

  Қоғамдық құбылыстар мен мәселелерге, әдістер мен әлеуметтік талдау жұмыстарына негізгі көзқарастарды бүтіндей қалыптастыру. Әлеуметтік жұмыстардағы ғылыми зерттеулер, ақпарат жинақтаудың негізгі әдістері, әлеуметтік жұмыстардағы зерттеу нәтижелерін енгізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік қамсыздандыру
  Несиелер: 4

  Мәдени-тынығу жұмыстарын әдістемелік қамтудың негізгі бағыттарын қалыптастыру, әдістемелік кабинеттер мен орталықтардың ішкі және сыртқы қызметін әдістемелік қамту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдени-тынығу бағдарламасын музыкалық безендіру
  Несиелер: 4

  Студенттердің дүниетанымдық көзқарастарын музыка өнерімен байланысты жинақталған тәжірибе негізінде кеңейту, студенттердің музыканы белсенді қабылдаулары арқылы музыкалық ой-өрісі мен көркемөнерді дамыту, студенттердің көркем өнер-шығармашылық ойлау қабілеттерін және музыкалық қызмет дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • МТЖ жалпы тарихы
  Несиелер: 4

  Діни және этникалық толеранттылық саласында және МТЖ даму ерекшеліктері мен мақсатты бағытталған танымдық қызметті ұйымдастыру саласында білімдер жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәнерлеп оқу
  Несиелер: 4

  Мәнерлеп оқу пәні арқылы студенттердің сөйлеу мәнері, дауыс ырғағы, кітаппен жұмыс істеуге, оқуға деген құмарлығы арта түсетіні белгілі. Мәнерлеп оқу барысында жүргізілетін жаттығулар, студенттің өз ойын нақты, жүйелі, әсерлі жеткізе алуына, мәнерлеп оқу пәнінің шартты белгілері тиімділігін жоғары дәрежеде көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік педагогикасы
  Несиелер: 4

  Балаларды оқыту мен тәрбиелеу үдерісінде дәстүрлі және инновациялық технологиялар мен әдістерді қалыптастыру. Болашақ педагогтардың балалар мен ересектердің олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып психологиялық-педагогикалық және кәсіби дайындығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON6

  Мәдениет мекемелерінде шығармашылық және білім беру қызметін жүргізе білу; жаңа технологияларды қолдана отырып, шығармашылық ұжымдардағы педагогтың жұмысының міндетін анықтау (N 6)

 • Код ON2

  - Қоршаған ортаның өзгеретін жағдайларына, кәсіби еңбек нарығының қажеттілігіне және кең ауқымды кәсіби өзін-өзі тану мүмкіндігіне бейімделуге мүмкіндік беретін білім мен дағдыларды меңгеру (N 2)

 • Код ON3

  Директивтік және актерлік дағдыларды оқыту әдістерін және оларды құрылымдау принциптерін, сондай-ақ жұмысын дамытуды үйрену дағдыларын меңгеру (N3)

 • Код ON8

  Шығармашылық процестің заңдарын білу; кәсіби салада шығармашылық, ұйымдастырушылық, әдістемелік жұмыстардың ғылыми-практикалық негіздерін (N 8)

 • Код ON5

  Режиссерлық қызметінің даму бағыттары мен үрдістерін басшылыққа ала отырып; ғылыми-педагогикалық және білім беру саласында; басқару және қаржы саласында; қоғамның этикалық және құқықтық нормаларында; мемлекеттің қоғамдық-саяси өмірінде (N 5)

 • Код ON1

  Педагогикалық және педагогикалық процестердің заңдарын және қоғамның құқықтық нормаларын, философиялық, эстетикалық, психологиялық және педагогикалық ғылымның негіздерін, Қазақстанның көптеген ұлттық мемлекетінің (тарих, өнер, дін) қалыптасуының негіздерін білу керек. Әлеуметтік дамудың жалпы тарихи үрдістері туралы; әлеуметтану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы негізгі ілімдер туралы; мәдениет және өнер саласындағы мәселелер мен процестер туралы; тұлғааралық қарым-қатынастың этикалық және құқықтық нормалары және оларды оқу үрдісінде қалай пайдалану керектігі туралы білу (N 1)

 • Код ON4

  Кәсіби орындау дағдыларының практикалық дағдыларын білу; шығармашылық ұжымдарды ұйымдастыру және басқару, олардың жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыру; Кәсіби дағдылар өз іс-әрекеттерінде кәсіби лексика мен терминологияны тиімді пайдалана білу (N 4)

 • Код ON7

  Көркемдік-эстетикалық тәрбие беру, студенттердің оқу-әдістемелік жұмыстары арқылы білім беру және дамыту (N 7)

Top