Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в Еуразия Технологиялық Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы Құқық саласының әр түрлі салаларында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті заңгерлерді дайындауға бағытталған, инновациялық ойлауға ие, заманауи заң ғылымының озық технологияларын меңгерген, құқық, саясат, өндіріс және бизнес саласындағы әлемдік ынтымақтастық жағдайында ықпалдасуға және құқықтық сервис нарығының әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге бағытталған. Бағдарламаның ерекше ерекшелігі зияткерлік меншік және интернет-технологиялар саласындағы мамандарды; төрелік, сот, медиаторлық практика мамандарын, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы кәсіби заңгер-заңгерлер, адвокаттар, нотариустар мен заң консультанттарын, құқық қорғау қызметі органдарының мамандарын және халықаралық құқық саласындағы кәсіпқой мамандарды даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясын оқыту мақсаты студеттерді қазіргі кездегі мемлекеттік-құқықтық құбылыстар жайлы білімдерге жетелеу, оның типтері, нысандары, және функциялары туралы, мемлекеттің механизмі және құқықтық реттеу сатылары туралы, адамның құқықтары мен бостандықтары және оны қамтамасыз ету мен қорғаудағы заңнын орны жайлы үйрету болып табылады. Мемлекет пен құқық теориясының тұжырымдары мен ережелері үнемі байытылып отырады, өйткені күнделікті тәжірбиенің өзгеруі, әлеуметтік ақиқаттылықтың жаңа мән-жайлары жаңа тұжырымдар жасауды талап етеді. Студенттер мемлекет және құқық туралы мәліметтер алады, құқық нормаларын тәжірибе жүзінде қолдана білуге, нормативтік-құқықтық актіні дұрыс талқылау және қолдану дағдысын дамытуға бейімделеді. Құқықтық түсініктерді, мемлекеттердің құқықтық және конституциялық дамуын, қазіргі мемлекеттік тетіктер мен құқықтық жүйелерді, мемлекеттердің ә��імшілік аумақтақ құрылымдарын, қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің мазмұндарын, олардың қолданылу аясын біледі. Заңдық фактілерді, оқиғалар мен жағдайларды құқықтық тұрғыдан дұрыс саралай білуге дағдыланады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты әртүрлі санаттағы (essay, report, etc. ) жазбаша сөйлеудің жанрлық, грамматикалық, стилистикалық және пунктуациялық ерекшеліктерін ескере отырып. Пәнді оқу академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасауға қажетті жазбаша ғылыми коммуникация саласындағы құзыреттілікті дамыту мен жетілдіруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еңбек қорғау
  Несиелер: 3

  Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларының заңнамалық базасын құру бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерін іске асыруға қабілетті бакалаврларды қалыптастыру, өндірістік ортаның қауіпті және зиянды өндірістік факторларын талдау және бақылау әдістемесін игеру, болашақ бакалаврлардың техникалық және ұйымдастырушылық мәселелерді өз бетінше шеше алу қабілеттерін дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Модуль Soft Skills
  Несиелер: 5

  Soft skills (Жұмсақ дағдылар) модулі 3 пәннен тұрады. MSS 1 пәнін оқудың мақсаты - оқуда, қарым-қатынаста, мансапта және өмірде қолданылатын және жеке, әлеуметтік қасиеттермен байланысты икемді дағдыларды оқып түсіну. Курсты аяқтау нәтижесінде студент алған білімдерін жаңа білімді өз бетімен игеру үшін қолдана білуді үйренеді, жеке және әлеуметтік қасиеттер мен қызығушылықтарға сәйкес келетін жеке білім траекториясын ұстанады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рим құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Рим жеке құқығының негізгі институттарын зерттеу, Рим құқығының қайнар көздерімен танысу: заңдармен, императорлардың конституцияларымен, магистратуралардың эдиктерімен және басқалармен танысу, Азаматтық құқық, Азаматтық процесс, Отбасы құқығы және басқа да күрделі пәндерді оқу кезінде қажетті негізді қалыптастыру үшін Рим жеке құқығының ұғымдарын, санаттарын, анықтамаларын түсіндіру. Пәннің міндеттері: Рим заңгерлері жасаған азаматтық-құқықтық ұғымдар мен құқықтық терминдерді мықтап игеру. Рим құқығының негізгі көздерінің мазмұнын зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Модуль Soft Skills
  Несиелер: 5

  MSS 2 пәнін оқып үйренудің мақсаты - бейімделуге, дербес шешім қабылдауға, мәселелерді шешуге, ұжымда жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бастамашылық, жаңашылдық, шығармашылық, ұтқырлық, икемділік сияқты шығармашылыққа ықпал ететін қасиеттерді дамыту. Курсты аяқтау нәтижесінде студент шығармашылықпен ойланады, интеллектуалдық дағдылардың жүйелік табиғаты арқылы өз идеяларын енгізеді, заманауи технологияларды қолданады, сандық дағдыларды қолданады, өздерін таныстырады, көпшілік алдында сөйлеудің базалық деңгейіне ие болады, EQ әлеуметтік дағдыларын жетілдіреді және жігерлі дағдылардың сәтті нәтижелеріне жетеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Minor
  Несиелер: 5

  Университеттің академиялық саясаты студенттердің БББ шеңберіндегі бір майнор таңдауын қарастырады. Майнор 1-ші курстан кейін қосымша білім беру бағдарламаларының каталогынан таңдалады және 4 пәннен тұрады, әрқайсысы 5 кредит.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес-ағылшын тілі 1
  Несиелер: 4

  Міндеттері: іскерлік қарым-қатынаста негізгі құзіреттілікті қалыптастыру, сөздік қорын кеңейту, тілдік кедергілерді алып тастау және студенттерді іскерлік этика мен мәдениетпен таныстыру. Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: іскери қарым-қатынасты ұйымдастырудың негіздерін, іскери құжаттаманың негізгі формаларын білуі керек; лексикалық және грамматикалық құрылыстардың жеткілікті деңгейде білімін көрсету; базалық деңгейде іскерлік байланыс саласындағы байланысты жүзеге асыру; монологиялық және диалогтық тұжырым жасаудың негізгі әдістерін білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
  Несиелер: 3

  Конституциялық құқық оқу пәні ретінде кешенді түрде ұлттық құқықтың жетекші саласы болып табылатын құқық саласы ретінде конституциялық құқық туралы білім береді. Конституциялық-құқықтық нормалар ҚР конституциялық құрылысының негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық жағдайының негіздерін, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мен қызметінің қағидаттарын сипаттайтын неғұрлым маңызды, базалық қоғамдық қатынастарды реттейді, яғни құқықтың барлық салаларын, бүкіл ағымдағы заңнаманы дамыту мен жетілдіру үшін негіз қалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салыстырмалы Конституциялық құқық
  Несиелер: 3

  Салыстырмалы конституциялық құқық-бұл конституциялық құқықтың жалпы ғылымының құрамдас бөлігі болып табылады, алайда оның мазмұны мен зерттеу әдістері, сондай-ақ құқықтық білім беретін жоо-да арнайы оқу пәні бар ғылым. Пәннің мақсаты құқықтық дүниетанымды қалыптастыру, студенттердің саладағы негізгі даму тенденцияларын, салыстырмалы конституциялық құқықты зерттеу, құқықтық зерттеулердің салыстырмалы-құқықтық әдісін игеру, жеке тұлғаның мәртебесін конституциялық-құқықтық реттеудің модельдері туралы, қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саяси жүйелерінің әртүрлі Конституциялық принциптері туралы теориялық білімді тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әкімшілік құқық және процесс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының студенттеріне өздерінің қызметтік міндеттерін кейіннен кәсіби орындау үшін қажетті білім, білік және дағдылар кешенін дағдыландыру, әкімшілік-іс жүргізу рәсімдеріне қойылатын қазіргі заманғы талаптарды зерделеу және студенттердің іс жүргізу құжаттарын құрастырудың практикалық дағдыларын игеру мүмкіндігі болып табылады Пәннің міндеттері: басқарушылық қатынастардың мәні мен ерекшеліктерін зерттеу; басқарушылық қатынастарды реттеудегі әкімшілік-құқықтық нормалардың рөлін анықтау; әкімшілік құқықтың әртүрлі субъектілерінің құқықтық мәртебесін анықтау; әкімшілік қызметтің нысандары мен әдістерін з��рттеу; Әкімшілік құқық субъектілерінің қызметінде заңдылық режимін қамтамасыз ететін құралдарды белгілеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Модуль Soft skills
  Несиелер: 5

  MSS 3 пәнін оқып-үйренудің мақсаты - кәсіптік білім алу үдерісінен тікелей еңбек қызметіне көшу жағдайында жас маман даярлаудың негізгі бағыттарын қалыптастыру болып табылады. Курсты аяқтағаннан кейін студент идеядан бастап, табыс табуға дейінгі кәсіпкерлік дағдыларын дамыту, жазбаша жұмысты жалғастыру, коммуникативті іскерлік келіссөздер және көшбасшылық қабілеттерін дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы құқықтық мәдениет және құқықтық тәрбие
  Несиелер: 5

  Құқықтық білім туралы өз көзқарасын қалыптастыру Қазақстан Республикасындағы ахуал, оның бүгіні мен болашағы, қалыптасуы студенттердің заманауи құқықтық дүниетанымы, кәсіби, ғылыми құқықтық санасы, алған білімдерін сенімдерге және өз міндеттерін жоғары кәсіби орындау үшін мінез-құлықтың қозғаушы күшіне айналдыру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Minor
  Несиелер: 5

  Университеттің академиялық саясаты студенттердің БББ шеңберіндегі бір майнор таңдауын қарастырады. Майнор 1-ші курстан кейін қосымша білім беру бағдарламаларының каталогынан таңдалады және 4 пәннен тұрады, әрқайсысы 5 кредит.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес-ағылшын тілі 2
  Несиелер: 5

  Міндеттері: іскери терминологияны қалыптастыру, дамыту, іскери қарым-қатынастың әр түрлі жағдайларында грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлеу, студенттерді қазіргі іскери қарым-қатынас ережелері мен ережелерімен таныстыру. Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: сөйлеу этикетінің формулаларын білуі керек; іскерлік қарым-қатынас үшін лексикалық және грамматикалық материалдарды дұрыс қолдана білу; ақпарат алмасу, пікірталас ашу, пікірсайысты қорытындылау, ойды дәйекті және негізді түрде жеткізе білу, іскери қарым-қатынас жағдайында монологтық және диалогтік тұжырымдарды жасай білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" пәнінің мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі міндеттері негізгі құзыреттіліктермен қатар білім алушыларды қалыптастыру болып табылады: сыбайлас жемқорлықтың мәнін және оның пайда болу себептерін; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шараларын білу және түсіну сияқты арнайы құзыреттер; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама, білім мен түсініктерді қолдану: моральдық сана құндылықтарын іске асыру және күнделікті практикада адамгершілік нормаларын ұстану; адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: қауіпсіз ойлауды, қауіпсіз үлгідегі тұлғаны тәрбиелеу және табиғи, техногендік және әлеуметтік текті ортаның қауіпті және төтенше жағдайлары туралы білім алу; бейбіт және соғыс уақытында халық пен аумақтарды қорғауды ұйымдастыру; тіршілік қауіпсіздігі құқықтық нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздері болып табылады. Жарақаттар, шұғыл жағдайлар және жіті аурулар кезінде алғашқы медициналық көмек көрсетудің қажетті тәсілдерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Minor
  Несиелер: 5

  Университеттің академиялық саясаты студенттердің БББ шеңберіндегі бір майнор таңдауын қарастырады. Майнор 1-ші курстан кейін қосымша білім беру бағдарламаларының каталогынан таңдалады және 4 пәннен тұрады, әрқайсысы 5 кредит.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншік құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің зияткерлік меншік құқығы объектілерін құру, пайдалану және оларды құқықтық қорғау жөніндегі құқықтық қатынастарды зерделеу, сондай-ақ зияткерлік меншік саласындағы заңнамалық актілерде қолданылатын ұғымдық аппаратты және арнайы терминдердің мазмұнын түсіну. Мазмұны: зияткерлік меншік құқығының маңызды теориялық және практикалық мәселелерін қарастыру және болашақ мамандарға құқықтық жағдайларды дербес талдау және зияткерлік меншік құқығы саласындағы қатынастардан даулар бойынша заңды сауатты шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР еңбек заңнамасы және еңбек дауларын шешу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің ҚР еңбек заңнамасы және еңбек дауларын шешу саласындағы құқықтық қатынастарды оқып-үйренуі, сонымен қатар еңбек құқығы саласындағы заңнамалық актілерде қолданылатын арнайы терминдердің мазмұны мен ұғымдық аппаратын түсіндіру. Пәннің міндеттері: еңбек құқығының негізгі теориялық ережелерін оқып үйрену; еңбек құқықтық қатынастарын реттейтін заңнаманы қарастыру; студенттерге еңбек заңнамасында еркін бағдарлану дағдыларын үйрету; студенттерді еңбек құқығы саласындағы құқықтық мәселелерді талдауға және шешуге үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР заманауи азаматтық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  ҚР заманауи азаматтық құқығы (Жалпы бөлім) пәнінің мақсаты студенттердің жалпы кәсіби дайындығын күшейту, студенттердің Қазіргі азаматтық құқық мәселелері бойынша жүйелі және кешенді білімін қалыптастыру арқылы оның мамандануын тереңдету. Студенттер қазіргі заманғы азаматтық құқықтың маңызды теориялық және практикалық мәселелерін меңгереді және құқықтық жағдайларды дербес талдау және жеке-құқықтық сипаттағы қатынастардан даулар бойынша заң тұрғысынан сауатты шешімдер қабылдау дағдыларына ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес-ағылшын тілі 3
  Несиелер: 5

  Міндеттері: кәсіби міндеттерді орындау үшін коммуникациялық дағдыларды дамыту, іскери кездесулер, келіссөздер, презентациялар өткізу және студенттердің жазбаша іскерлік қарым-қатынас дағдыларын дамыған деңгейде қалыптастыру / дамыту. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы білуі керек: тақырыптық сөздік, іскери құжаттаманың негізгі формалары және оны жүргізу әдістері; істей алу: іскери хат, бизнес-жоспар, бизнес-презентация және түйіндеме сияқты нысандарды қоса алғанда, сенімді келіссөздер жүргізу, іскери құжаттармен жұмыс істеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Азаматтық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Пәннің міндеттері Азаматтық құқықтың маңызды теориялық және практикалық мәселелерін қарастыру және болашақ мамандарға құқықтық жағдайларды дербес талдау және жеке құқықтық қатынастардағы даулар бойынша заңды сауатты шешімдер қабылдау дағдыларын беру. мүліктік (экономикалық мазмұны бар) және жеке мүліктік емес қатынастарды реттеудің мәні мен әдісін білу; азаматтық-құқықтық ұғымдар мен терминдерді қолдана білу, оларды қолданыстағы азаматтық заңнамамен салыстыру бөлінісінде пәнді оқу процесінде пайдалана білу; заңды фактілер мен құқықтық нормаларды талдай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар
  Несиелер: 5

  Меншік құқығы деп "уәкілетті адамның мүдделерін оның экономикалық Үстемдігі саласындағы затқа тікелей әсер ету арқылы қанағаттандыруды қамтамасыз ететін құқық"деп түсіну әдетке айналған. Меншік құқығы адамның әр түрлі қажеттіліктерді қанағаттандыруды қамтамасыз ететін затқа деген көзқарасын бекітеді. Мазмұны: меншік құқығы объективті және субъективті мағынада қарастырылуы мүмкін. Бірінші жағдайда, біз заң институты туралы айтамыз - құқықтық нормалардың жиынтығы, олардың едәуір бөлігі азаматтық-құқықтық сипатқа ие, меншік құқығының қосалқы саласына жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР заманауи қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  ҚР заманауи қылмыстық құқығы бойынша терең теориялық білім алу және осы негізде олардың сотқа және құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді табысты орындауы үшін қажетті дағдылар мен ептіліктерді алуы. Пәнді оқу міндеттері: қылмыстық құқық ғылымының принциптері. ҚР қазіргі заманғы қылмыстық құқығы, қылмыстық құқықтың міндеттері, жүйесі және қағидаттары қылмыстық құқықтың түсінігі, міндеттері, жүйесі және қағидаттары. Қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қылмыстық жауапкершілік және оның негізі. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлімі) бойынша терең теориялық білім алу және осы негізде сот және құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді табысты орындау үшін қажетті дағдылар мен ептіліктерді алу. қылмыстық құқық ұғымы, міндеттері, жүйесі және қағидаттары қылмыстық құқық ұғымы, міндеттері, жүйесі және қағидаттары. Қылмыстық құқық бұзушылық. Қылмыстық жауапкершілік және оның негізі. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі . Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік және бизнес құқығы
  Несиелер: 5

  Корпоративтік және бизнес құқығы пәнінің мақсаты: студенттердің заңды тұлғаларды (корпорацияларды) тіркеу, қайта тіркеу, қайта құру және тарату, мүліктік құқықтар бойынша азаматтық құқық нормаларымен реттелетін мүліктік қатынастармен байланысты мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды, сондай-ақ корпоративтік және бизнес құқық саласындағы заңнамалық актілерде қолданылатын ұғымдық аппаратты және арнайы терминдердің мазмұнын түсіндіру. Пәннің міндеттері: студенттерді корпоративтік және бизнес құқықтың негізгі принциптері, категориялары мен ережелері туралы білімдермен байыту; студенттерді қолданыстағы корпоративтік және бизнес заңнамаларда дұрыс бағдарлауға үйрету; корпоративтік құқық нормаларын нақты фактілерге дұрыс түсіндіру және қолдану дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  қылмыстық құқық ғылымының теориялық ережелерін және қылмыстық құқық нормаларын қамтитын нормативтік - құқықтық актілерді меңгеру, студенттердің қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінің негізгі қағидаттары, санаттары, институттары мен нормалары туралы білім алуы, олардың қылмыстық құқық нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану дағдылары мен іскерліктерін меңгеруі; студенттерден қылмысқа қарсы күрестің нормативтік негізі ретінде қылмыстық заңға кәсіби көзқарасты тәрбиелеу; алған білімдерін практикалық қызметте қолдану дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР заманауи қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Студенттердің қылмыстық құқықтың қазіргі заманғы теориясын, қылмыстық заңнаманы, алған білімдерін практикада дұрыс және білікті қолдану үшін оның нормаларын қолдану тәжірибесін зерттеуі. Қазіргі заманғы қылмыстық құқық ғылымының теориялық ережелерін және қылмыстық құқық нормаларын қамтитын нормативтік - құқықтық актілерді меңгеру, студенттердің қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінің негізгі қағидаттары, санаттары, институттары мен нормалары туралы білім алуы, олардың қылмыстық құқық нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану дағдылары мен дағдыларын игеруі; студенттерден қылмысқа қарсы күрестің нормативтік негізі ретінде қылмыстық заңға кәсіби көзқарасты ��әрбиелеу; алған білімдерін практикалық қызметте қолдану дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР заманауи Азаматтық құқығы (Ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Заманауи азаматтық құқықтың Ерекше бөлігінің негізгі ережелерін зерделеу және ерекше бөліктің нормаларын Азаматтық кодекстің жалпы бөлігінің нормаларымен, сондай-ақ азаматтық айналымда туындайтын қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің нормаларымен байланыстыра білу; студенттерді азаматтық құқықтың Ерекше бөлігінің негізгі институттарымен, шарттардың жекелеген түрлерімен (сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту, жеткізу және т.б.), азаптау міндеттемелері туралы, зияткерлік меншік институттары, мұрагерлік құқық туралы негізгі ережелермен таныстыру. Студенттерге қазіргі заманғы азаматтық құқық бойынша практикалық міндеттерді шеш�� дағдыларын және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының нормаларын құқықтық талдау дағдыларын үйрет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық жеке құқық
  Несиелер: 5

  Халықаралық жеке құқық пәнінің мақсаты: жеке халықаралық жеке құқықтың ғылым және құқық саласы ретіндегі орны мен маңызын зерттеу; Шетел элементімен қиындатылған әртүрлі ұлттық құқықтық жүйелер мен азаматтық құқық нормаларының ықпал ету, өзара әрекеттесу және бәсекелестік аспектілерін зерттеу. Пәннің міндеттері: жеке халықаралық құқықтың маңызды теориялық және практикалық мәселелерін қарастыру және болашақ мамандарға құқықтық жағдайларды тәуелсіз талдау және жеке халықаралық құқық саласындағы қатынастардан туындайтын даулар бойынша заңды құзіретті шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor
  Несиелер: 5

  Университеттің академиялық саясаты студенттердің БББ шеңберіндегі бір майнор таңдауын қарастырады. Майнор 1-ші курстан кейін қосымша білім беру бағдарламаларының каталогынан таңдалады және 4 пәннен тұрады, әрқайсысы 5 кредит.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР Азаматтық құқығы (Ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  студенттердің азаматтық құқықтың ерекше бөлігі институттарының негізгі ережелерін түсінуі және ерекше бөліктің нормаларын Азаматтық кодекстің жалпы бөлігінің нормаларымен, сондай-ақ азаматтық айналымда туындайтын қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің нормаларымен байланыстыра білуі; студенттерді азаматтық құқықтың Ерекше бөлігінің негізгі институттарымен, шарттардың жекелеген түрлерімен (сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту, жеткізу және т.б.) таныстыру. Сондай-ақ студенттерге азаматтық құқық бойынша практикалық міндеттерді шешу дағдыларын және азаматтық заңнама нормаларын құқықтық талдау дағдыларын үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық жария құқық
  Несиелер: 5

  Халықаралық жария құқық пәнінің мақсаты: студенттердің мемлекетаралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық құқық нормаларын, ассимиляцияны түсінуінде студенттердің халықаралық құқықты қолдану дағдыларын игеруіндегі халықаралық құқық теориясы. Пәннің міндеттері: көпшілікке арналған халықаралық құқықтың маңызды теориялық және практикалық мәселелерін қарастыру және болашақ мамандарға құқықтық жағдайларды тәуелсіз талдау және халықаралық құқық саласындағы қатынастардан туындайтын даулар бойынша заңды құзіретті шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық пәні студенттерге кәсіпкерлік қатынастарды және олармен тығыз байланысты басқа, соның ішінде коммерциялық емес қатынастарды, сондай-ақ мемлекет пен қоғамның мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында Экономиканы мемлекеттік реттеу қатынастарын реттейтін негізгі құқықтық нормаларды оқытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР аралық сот ісін жүргізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен дамуы жағдайында мемлекет пен қоғам өмірінің, сондай-ақ экономикалық қызметтің жекелеген субъектілерінің экономикалық-құқықтық саласындағы барлық деңгейдегі төрелік соттар орындауы тиіс жаңа және маңызды рөлмен айқындалады. Пәннің мазмұны: - студенттердің төрелік іс жүргізу құқығы туралы білімдерін, төрелік іс жүргізу құқығы ғылымының теориялық ережелерін меңгеруі; - қолдану негіздері мен шарттарын меңгеру, сондай-ақ төрелік істерді қарау және шешу кезінде төрелік іс жүргізу нормаларын қолдану бойынша іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру; - ҚР төрелік соттарының рөлі мен орны туралы, экономикалық туындайтын дауларды қарау мен шешудегі төрелік іс жүргізу нормаларының маңызы туралы мәселелер бойынша ғылыми дүниетанымды қалыптастыру, оның ішінде құқықтық мемлекет идеясына негізделген төрелік сот ісін жүргізудің объективті заңдылықтары мен демократиялық негіздерін ашу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокатура және нотариат
  Несиелер: 5

  Адвокатура және нотариат курсының мақсаты: адвокатура мен адвокаттық қызметтің құқықтық, ұйымдастырушылық және тактикалық аспектілері бойынша білім алу, оның юрисдикциялық өндірістерге қатысуы. Сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы нотариат жүйесі, нотариустың құқықтық мәртебесі, нотариаттың ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері, нотариаттық іс жүргізудің жалпы ережелері бойынша негізгі ұғымдарды игеру. Пәннің негізгі міндеттері: адвокатура мен нотариаттың мәні мен міндеттері туралы, Қазақстандағы адвокатураны және нотариатты қалыптастыру және дамыту тәртібі туралы қажетті білім алу, адвокаттық және нотариаттық қызметтің ұйымдастырушылық және құқықтық негізде����і туралы білімді жүйелеу, қылмыстық және азаматтық процестегі және өзге де юрисдикциялық өндірістердегі адвокаттың қызметін құқықтық регламенттеуді белгілейтін нормативтік ережелерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР Азаматтық процестік құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бұл пән азаматтық іс жүргізу құқығының негізгі ұғымдарын ашады, азаматтық іс жүргізу заңнамасына, сот практикасына сипаттама мен талдау жасайды. Бұл міндеттерді іске асыру судьялардың, прокурорлардың, адвокаттардың, нотариустардың, заңгерлердің жұмысында кәсібилікті талап етеді. Құқықтың нарықтық және демократиялық табиғатын, азаматтық қоғам мен мемлекеттің қазіргі заманғы құрылымдарын түсінетін судьялардың білікті корпусын қалыптастыруға студенттердің Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу заңнамасы саласында терең білім алуы ықпал етеді. Пәннің міндеттері: студенттерді азаматтық іс жүргізу құқығы, оның мақсаты туралы теориялық білім жүйесімен қаруландыру; азаматтық іс жүргізу ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін ашу, оның басқа заң ғылымдарымен өзара байланысы; студенттердің азаматтық процесте қоғамдық қатынастарды реттейтін қолданыстағы заңнама туралы қажетті білімді меңгеруіне ықпал ету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы және cалық құқығы
  Несиелер: 5

  Қаржы және салық құқығы - күрделі және ауқымды құқық саласы. Қаржы және салықтық-құқықтық қатынастар мемлекет пен муниципалитеттің барлық салаларына енеді, сонымен қатар ұйымдар мен жеке тұлғалардың қатысуымен қатынастарға әсер етеді. Мемлекет қаржылық тетіктер арқылы елдің экономикалық дамуына белсенді әсер етеді. Қаржы құқығын зерттеу, оның жұмыс істеу тетігін түсіну өте қажет болды. Бұл пән негізгі теориялық ережелерді, Қазақстан Республикасының қаржылық қатынастарды реттеу саласындағы заңнамасын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азаматтық құқықтық дауларды шешудің баламалы тәсілдері
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықтық дауларды шешудің баламалы тәсілдері пәнін оқытудың мақсаты осы институттың құқық жүйесіндегі ролі мен орнын, дауларды шешудің баламалы әдістерінің құқықтық реттелуінің механизмі мен құралдарын оқыту мен игерту болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде құзіретті болуы тиіс: дауларды шешудің баламалы әдістерін білу, сонымен қатар оларды тәжірибеде қолдана білу болып табылады. Студенттер азаматтық істер бойынша дауларды шешудің баламалы әдістерімен танысулары керек және оларды қолданудағы қойылатын талаптарды нақты білулері керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелерін анықтау және оларды зерделеу қабілеттерін қалыптастыру, қылмыстық сипатты ескере отырып, оқиғалар мен қарым-қатынас фактілерін объективті бағалау дағдыларын қалыптастыру; қаралып отырған проблемалардың өз көзқарасын қисынды түрде қалыптастыру, баяндау және дәлелді түрде қорғау, қазіргі әлемде және мемлекеттік қатынастарда болып жатқан процестерді дұрыс түсіну үшін пікірталас, полемика, диалог жүргізу тәсілдерін меңгеру. Пәннің мазмұны: қылмыстық іс жүргізу құқығының маңызды теориялық және практикалық мәселелерін қарастыру және болашақ мамандарға құқықтық жағдайларды дербес ��алдау және қылмыстық іс жүргізу құқығы саласындағы қатынастардан даулар бойынша заңды сауатты шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминология
  Несиелер: 5

  Студенттерді әлеуметтік-құқықтық құбылыс ретінде қылмыс проблемасына ғылыми негізделген көзқарастың негізгі ережелерімен таныстыру, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу, қылмысқа кешенді және жүйелі талдау жүргізу бойынша шаралар әзірлеу. Пәннің міндеттері: криминологияның маңызды теориялық және практикалық мәселелерін қарастыру және болашақ мамандарға құқықтық жағдайларды дербес талдау және криминология саласында заңды сауатты шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру. Студент білуі керек: қылмыс мәселелері, әлеуметтік-құқықтық құбылыс ретінде; істей алуы керек: кәсіби міндеттерді шешу кезінде криминологияның негізгі ережелері мен әдістерін пайда��ану; криминологиялық проблемалар мен процестерді талдау; криминогендік қасиеттерді анықтау және оларды түзету шараларын әзірлеу әдістері; дағдысы болу керек: жалпы криминогендік жағдайға талдау жүргізу және қылмыскердің жеке басын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  студенттердің қылмыстық процесті зерттеуі студенттерге қылмыстық іс жүргізу саласында іргелі білім беруді, оларды қылмыстық іс жүргізу заңнамасын практикада дұрыс қолдануға үйретуді, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, қылмыстық іс жүргізу қызметінде заңдылықты сақтауды мақсат етеді. Қылмыстық іс жүргізу заңнамасындағы және оны құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қолдану практикасындағы тұрақты өзгерістер, қылмыстық іс жүргізу теориясы саласындағы жетістіктер-профессор-оқытушылар құрамы тарапынан да, жоғары заң оқу орындарында оқитын студенттер тарапынан да қылмыстық сот ісін жүргізу саласында туындайтын проблемаларға барабар көз��ар��сты талап етеді, оларды шешудің жолдарын білу және таба білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азаматтық - құқықтық және процессуалдық құжаттарды құрастыру бойынша практикум.
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: соттардың, прокуратураның және тергеу органдарының нормаларды қолдану теориясы мен практикасы туралы білім беру. Пәннің міндеттері: студенттердің құқықтық ойлауын дамыту; студенттерге құқықтық және іс жүргізу құжаттарын сауатты құрастыруға, сонымен қатар оларды практикада қолдана отырып, олармен жұмыс істеуге үйрету. Студенттерді азаматтық істер бойынша құжаттарды дайындау формаларымен, сондай-ақ құжаттарды дайындауға қойылатын талаптар туралы таныстыру және болашақ мамандарға іс жүргізу және құқықтық құжаттарды тәуелсіз талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің қылмыстарды ашу, тергеу және алдын-алудағы криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолдану бойынша білім, дағды мен дағды жүйесін дамытудан тұрады. Пәннің мақсаты: криминалистика ұсынған техникалық және тактикалық әдістерді игеру, бұл қылмыстық іс жүргізу заңында қарастырылған тергеу әрекеттерін ұйымдастыруға және жүргізуге, тергеу нұсқаларын ұсынуға және тексеруге, тактикалық әдістерді, ұсыныстарды қолдануға, іс жүргізу әрекеттерінің барысы мен нәтижелерін дұрыс жазуға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық құқығы мен салық даулары
  Несиелер: 5

  Салық құқығы мен салық даулары пәнін оқытудың мақсаты - студенттерді салықтық құқықтың негізгі теориялық жағдайларымен жқне оның болмысының қлеуметтік-экономикалық негіздерімен таныстыру; оларға салықтық-құқықтық нормалардың құрылымы мен құқықтық реттеу механизмдерін, салықтық құқықтық қатынастардың қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ осы қатынастарды мемлекеттік реттеу жолдары мен тқсілдерін ашып көрсету; салықтық құқықтың жалпы жқне ерекше бөлімдері құрылымының, олардың құрамына жаңадан қосылған институттардың, салықтық құқықтағы заңи фактілердің жан-жақты сипаттамасын беру; мемлекеттің фискальдық жүйесінің, оның ішінде салықтар жүйесінің қоғамдық-экономикалық, саяси жқне құқықтық негіздерінің мқн-жайын, сондай-ақ мемлекеттің салықтық қызметінің негізгі функциялары мен құқықтық нысандарының ерекшеліктерін ашып көрсету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот сараптамасы
  Несиелер: 5

  Сот сараптамасы пәнінің мақсаты: студенттердің қылмыстық, азаматтық және әкімшілік сот ісін жүргізудің заңнамада көзделген арнайы ғылыми білім институтын тиімді қолдану қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған сот сараптамасы туралы жүйелі түсінігін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: қылмыстық, азаматтық және әкімшілік сот ісін жүргізудегі дәлелдеу құралы ретінде сот сарапшысының қорытындысын бағалау мәселелерін зерттеу, ол үшін сот сараптамаларын тағайындау, ұйымдастыру және жүргізуді құқықтық реттеудің ерекшеліктерін және сараптамалық зерттеу әдістері мен сот сарапшысының зерттеу қызметінің әдіснамасының заманауи мүмкіндіктерін зерттеу. Сот психиатриясы және медицинасы ��әнінің мақсаты: қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізуде тиісті процедуралық шешімдер қабылдау үшін сот психиатриясы және сот-психиатриялық сараптама туралы білімді игеру. Студенттердің азаматтық және қылмыстық процесте қолданылатын сот медицинасы мен сот-медициналық сараптама туралы негізгі ережелерін, сондай-ақ Сот медицинасы мен сот-медициналық сараптама саласындағы заңнамалық актілерде қолданылатын тұжырымдамалық аппарат пен арнайы терминдердің мазмұнын түсінуін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ҚР Прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 3

  "ҚР прокурорлық қадағалау" курсының негізгі мақсаты студенттердің прокурорлық қадағалау туралы білім алуы болып табылады, ол елдегі заңнаманың дәл және біркелкі қолданылуын қамтамасыз ететін мемлекеттік қызмет нысандарының бірі ретінде және адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау бойынша конституциялық кепілдіктерді сақтау шарттарының бірі ретінде. Курстың оқу пәні-прокуратура органдары мен мекемелерінің ұйымдастырылуы мен қызметін реттейтін, прокуратура қызметінің негізгі бағыттары мен принциптерін анықтайтын, прокурорлардың негізгі өкілеттіктері мен міндеттерін бекітетін құқықтық нормалардың жиынтығы. "Құқық қорғау органдары" курсын оқып үйренуді�� мақсаты студенттердің құқық қорғау қызметін реттейтін заңнама, сот билігі және ҚР сот жүйесі туралы білім алуы. Сондай-ақ, әділет органдарын ұйымдастыру және қызметі, ҚР прокуратурасын ұйымдастыру және қызмет, қылмыстарды анықтауды, тергеуді және жолын кесуді ұйымдастыру, сондай ақ, халыққа құқықтық көмек көрсетуді ұйымдастыру туралы толық білім беру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сот медицинасы және психиатриясы
  Несиелер: 5

  Сот медицинасы және психиатриясы пәнінің мақсаты: қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізуде тиісті процедуралық шешімдер қабылдау үшін сот психиатриясы және сот-психиатриялық сараптама туралы білімді игеру. Студенттердің азаматтық және қылмыстық процесте қолданылатын сот медицинасы мен сот-медициналық сараптама туралы негізгі ережелерін, сондай-ақ Сот медицинасы мен сот-медициналық сараптама саласындағы заңнамалық актілерде қолданылатын тұжырымдамалық аппарат пен арнайы терминдердің мазмұнын түсінуін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON4

  ұлттық және халықаралық құқық саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімдерін қолдану, құқық қорғау органдарының, кеден, адвокатура, нотариаттың және халықаралық ұйымдардың құқықтық жағдайы, міндеттері, функциялары, құзыреті туралы қажетті бастапқы деректерді зерделеу

 • Код ON5

  құқық бағыты бойынша одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын көрсету, құқықтық ұғымдар мен санаттарды еркін қолдану; ағымдағы жағдайды талдау және оның одан әрі даму перспективаларын көру

 • Код ON3

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпарат жинау мен түсіндіру, жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету, халықаралық деңгейде кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін шет тілін меңгеру

 • Код ON9

  құқық салаларының институттарын реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен құқық қолдану актілеріне құқықтық сараптама жасау

 • Код ON1

  Құқықтану саласында білімі мен түсінігін көрсету, Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының себептері мен салдарларын және оқиғаларын талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану

 • Код ON10

  кәсіби қызмет процесінде құқықтың әртүрлі салаларының нормаларын қолдану, тәжірибеде материалдық және процессуалдық құқық нормаларын іске асыру

 • Код ON7

  заңды фактілерді, құқықтық құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсіну, білімді толықтыру және жаңа дағдыларды игеру

 • Код ON8

  академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің мәнін түсіну, өз көзқарасын логикалық сауатты білдіру және негіздеу; компьютерлік және өзге де инновациялық технологияларды пайдалану, сондай-ақ, жоғары есте сақтау қабілетіне, ауызша-логикалық және сараптамалық ойлау қабілетіне ие болу

 • Код ON2

  білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдер қалыптастыру және құқықтық мәселелерді шешу, оны сыни тұрғыдан талдау және қорытынды мен тұжырым жасау

 • Код ON6

  ғылыми зерттеулер мен академиялық жазылым әдістерін білу және оларды келісім шарттар, қорытындылар мен басқа да құқықтық құжаттар жасауда қолдану

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top