Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в "Алматы" Университеті

 • Құқықтық сана және мәдениет
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу курсында бакалавр рухани және материалдық жетістіктердің жиынтығы ретінде жалпы мәдениет пен қоғамның ажырамас бөлігі болып табылатын құқықтық сана және құқықтық мәдениет ұғымдарымен танысады. Сондай-ақ мынадай ұғымдармен және институттармен танысады: құқық қатынастары; заңдылық және құқық тәртібі; мемлекеттік аппарат; нормативтік құқықтық актілер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және жемқорлықпен күрес мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін білім жүйесін қалыптастыруға және осы негізде азаматтық көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық сипатын және оның пайда болу себептері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық және құқықтық жауапкершілік шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  «Экономикалық теория» курсы экономикалық қатынастар жүйесін зерттейді, олар шешім қабылдау процесінде экономикалық субъектілер арасында қалыптасады. Ол экономикалық жүйенің негізгі даму заңдылықтарын және жұмыс істеу механизмдерін түсіндіреді. Бұл курс экономистер модельдер мен гипотезаларды тестілеу арқылы мінез-құлықты түсіндіруге және ұтымды етуге тырысады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 4

  Мемлекет және құқық теориясының пәні мемлекет пен құқықтың объективті қасиеттерін, мемлекеттік және құқықтық құбылыстардың пайда болуының, дамуы мен қызмет етуінің негізгі және жалпы заңдылықтарын зерттейді. Мемлекет және құқық теориясының категориялары-жалпы ұғымдар: мемлекеттің мәні, мемлекеттің нысаны, мемлекеттің түрі, мемлекеттің функциясы, құқықтың мәні, құқық нысаны, құқық жүйесі, құқықтық қатынастар, құқықтық реттеу механизмі және т. б./

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет туралы білімді кеңейту және нақтылауға, жеке ісін, коммерциялық қызметті құру дағдыларын қалыптастыруға, құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыруға, бизнес-жоспарды әзірлеуге, шағын кәсіпорынның бухгалтерлік есеп нысандарын толтыруға, бизнесті жүргізудің нақты ережелері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сот риторикасы және заңгер этикасы
  Несиелер: 5

  Шешендік шеберлік, аудиторияны басқару өнері, сөзге жаңа бояуларды қосу әдістері, риторика концепциялары, сөйлеудің негізгі түрлері, сөйлеу мақсаттары, риториканың негізгі заңы, қарым-қатынас құралы ретінде риторика мен коммуникацияның негіздерінің базалық ережелерінің арақатынасы; оратор бейнесі, сот жарыссөзі, сөйлеу техникасы, заңгердің имиджі, этикалық нормалар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұсылман құқығы
  Несиелер: 3

  Студенттерді мұсылман құқықтанушылары әзірлеген негізгі теориялық түсініктер мен санаттармен таныстыру; ислам құқығының негіздері саласында студенттерде жүйелі және терең білім қалыптастыру; ислам заңнамасының жалпы теориясы мен методологиясы шеңберінде ислам заңтану мәселелерін кәсіби және сауатты қарастыра білуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 1
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің грамматика курсын, кәсіби сипаттағы лексикалық материалдарды және кәсіби сипаттағы мәтіндерді қамтиды. Бұл пәнді оқыған студент болашақтағы кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасай алатын болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі 3
  Несиелер: 5

  Студенттер мамандықтары туралы тереңірек біліп, термин сөздермен жұмыс жасауға дайындалады. Ой-пікірлерін дұрыс жеткізе білуге, сөздік қорларын байытуға тырысады. Пән білім алушының болашақ маман ретінде кәсіби шеберліктерін мемлекеттік тілде меңгеруіне негіз болады. Пән кәсіби қазақ тіліндегі сөздерді сауатты оқуға, мәтіндерді мазмұндауға, сөйлеу тілін жаттықтыруға, техникалық тақырыптарды меңгеруге, сауатты жазуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  ҚР Конституциялық құқығы ұлттық құқықтың негізгі саласы болып табылады. Конституциялық-құқықтық нормалар ҚР конституциялық құрылысының негіздерін, республикадағы жеке тұлғаның құқықтық жағдайының негіздерін, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мен қызметінің принциптерін сипаттайтын ең маңызды, базалық қоғамдық қатынастарды реттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР құқық қорғау органдары
  Несиелер: 3

  Негізгі ұғымдар мен жүйе, тәртіптің заңнамалық көздері, сот құрылысы туралы, прокуратура және ҚР басқа да құқық қорғау органдары туралы заңнама. Сот төрелігінің принциптері және олардың сот міндеттерін жүзеге асырудағы маңызы, сот билігі, билікті құқықтық мемлекеттің маңызды белгісі ретінде бөлу және өзара іс-қимыл принципі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық құқығы
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқық құқықтың іргелі және жетекші салаларының бірі болып табылады. Ол әрекеттердің қылмыстылығы мен жазалануын, қылмыстық жауапкершілік негіздерін, жаза тағайындаудың жалпы басталуын, сондай-ақ қылмыстық жауаптылық пен жазадан босатуды айқындайтын заңдық нормалардың жиынтығы болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР авторлық құқығы
  Несиелер: 5

  Авторлық құқық деп шығармашылық еңбегімен ғылым, әдебиет немесе өнер туындысын жасаған авторға тиесілі мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар жиынтығы түсініледі. Авторлық құқық және авторлық құқық объектілері бірнеше санаттар бойынша бөлінеді: Мүліктік және мүліктік емес авторлық құқықтар. Айрықша және ерекше емес авторлық құқықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР азаматтық құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық-нормалары заңды теңдік және мүліктік дербестік негізінде Қазақстан Республикасы мен әкімшілік-аумақтық құрылымдар арқылы жеке, заңды тұлғалар мен мемлекеттің қатысуымен мүліктік құндық және жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін құқықтың негізгі салаларының бірі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР әкімшілік құқық және мемлекеттік қызмет
  Несиелер: 5

  Әкімшілік құқық мемлекеттік басқару мен реттеудің заңды жағын, атап айтқанда атқарушы биліктің құрылымын, Мемлекеттік басқару органдарының ішкі құрылымын, Мемлекеттік басқарудың қолданылатын әдістері мен нысандарын зерделейді. ҚР Заңнамасы бойынша мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен негізгі міндеттері және оларды іске асыру кепілдіктері. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге конкурстар мен тестілеуді өткізу тәртібі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР муниципалдық құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – білім алушылардың муниципалдық құқық саласы мен ғылымның негізгі ұғымдарын меңгеруінің негізін құрайды; құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттің кәсіби деңгейін қалыптастыру; салық органдарының қызметінде алынған білімді қолдану дағдыларын меңгеру. Муниципалдық құқықты оқу студенттерге Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың мәнін, ерекшеліктерін және перспективаларын дұрыс бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР кеден құқығы
  Несиелер: 5

  Курс аясында курстың негізгі ұғымдарын, кеден ісі ұғымы, мазмұны мен тарихын, кеден қызметі мен кеден саясатының мақсаттары мен міндеттерін зерделеу болжанады. Сұрақтардың үлкен бөлігі кедендік құқықтық қатынастарды: кедендік құқықтық қатынастардың түсінігін, белгілері мен түрлерін; мемлекеттік органдар жүйесіндегі кеден қызметін, кеден органдары мемлекеттік қызметшілерінің құқықтық мәртебесін зерделеуге бөлінген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі 2
  Несиелер: 5

  Кәсіби-бағытталған шет тілді сөйлеуді қолдану дағдылары мен біліктерін жетілдіруге мүмкіндік береді; полимәдени және көптілді орта жағдайында әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, өз бетінше қарым-қатынас жасау үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек дауларын шешу
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты Қазақстан Репсубликасында еңбек дауларын құқықтық реттеу механизмі, тәртібі және еңбек дауларын қарайтын органдардың құзіреттеріне талдау жасау. Еңбек дауларын реттейтін заңнамалары мен нормативтік құқықтық актілерді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық атқару құқығы
  Несиелер: 5

  Қылмыстық-атқару құқығы нормаларының түсінігі, принциптері, мазмұны, түрлері мен құрылымы. ҚР Қылмыстық-атқару кодексі бойынша сотталғандардың құқықтық жағдайының сипаттамасы. Жазаны орындайтын мекемелер мен органдар жүйесінің және олардың қызметін бақылаудың негізгі бағыттарының сипаттамасы. Қылмыстық жазаны орындайтын мемлекет органдарының жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сот дәлелдемелері теориясы
  Несиелер: 5

  Арнайы курсты оқыту қылмыстық іс жүргізу құқығының ең күрделі бөлімдерінің біреуін егжей-тегжейлі қарастырады. Сот дәлелдемелерінің теориясын зерттеудің мақсаты студенттердің қарапайым курспен салыстырғанда, қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдемелермен және дәлелдемелермен байланысты мәселелерді тереңірек алу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Криминология
  Несиелер: 5

  Криминологиялық білім жасалған қылмыстарды анықтауға, қылмыскерлердің жеке басын анықтауға және ашуға, олардың әрқайсысына жазалау шараларын дұрыс анықтауға, жалпы қылмысқа жеке Ықпал етудің неғұрлым тиімді жолдары мен құралдарын табуға көмектеседі. Қылмысқа қарсы күрестің алдын алу шаралары, құрылымы, динамикасы, қылмыстың сипаты және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 3
  Несиелер: 5

  Таңдаған мамандықтары бойынша тілдің күрделі деңгейлері мен функциялары туралы білім береді; жүйелі мақсатты оқу үшін теориялық материалды, жаттығу жаттығуларын, кәсіптік терминдермен техникалық тақырыптарға жазбаша тапсырмаларды қамтиды; ағылшын тілінде сөйлеуді дамыту, дұрыс оқу дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 5

  Халықаралық құқық әлеуметтік-гуманитарлық пәндер цикліне жатады және студенттердің құқықтық мәдениетінің негіздерін халықаралық құқық теориясын, оны қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу міндеттерін шешуде құқықтық ғылым мен практиканың соңғы жетістіктерін кеңінен қолдану негізінде кәсіби, қоғамдық және жеке өмірде қолдану тәсілдері мен практикасын зерделеу арқылы қалыптастыру мақсаты бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР экологиялық құқығы
  Несиелер: 5

  ҚР экологиялық құқығы-ЖОО-да оқылатын іргелі оқу пәндерінің бірі. Экологиялық білім беру-табиғат пайдалануды құқықтық реттеу және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекет қызметінің дербес бағыты, осы саладағы мемлекеттік басқару функцияларының бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Виктимология
  Несиелер: 5

  Виктимология" пәнінің басты мақсаты қылмыстық жазаланатын іс-әрекеттерді жасау механизмінде қылмыс құрбандарының мінез-құлқының және жеке басының мінездемесінің мәнін түсіну болып табылады. Қазіргі заманғы криминологияның Виктимологиялық мәселелері туралы студенттердің білімін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси және құқықтық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Саяси құқықтық идеологияның дамуының заңдылықтарын нақты тарихи материалдар негізінде ашып көрсету, білімгерлерге өткен кезеңдердің мемлекет, құқық, саясат туралы едәуір маңызды және өзіндік орны бар теориялық концепциялардың мазмұны мен тарихын таныстыру. Саяси жөне кұқықтық ойлардың негізгі бағыттарын, мемлекет жене құқық теориясы мен философиясы сферасындағы атақты ойшылдар мен ғалымдардың ілімдерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Осы оқу пәнін оқу пәні ретінде қоғамдық еңбек қатынастарын реттейтін, қызметкерлердің еңбегін қолдану процесінде қалыптасқан құқық нормалары және еңбек қатынастарымен тығыз байланысты қатынастар, сондай-ақ еңбек құқығы ғылымына тән құқықтық Санаттар, теориялық тұжырымдамалар болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР агралық құқығы
  Несиелер: 5

  «Аграрлық құқық» пәнін оқытудың мақсаты прокуратура органдарының, агроөнеркәсіптік кешеннің кәсіпорындары мен ұйымдарының, мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтану және құқық қорғау саласындағы кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті және жеткілікті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР инвестициялық құқығы
  Несиелер: 5

  Пән оқытудың мақсаты ҚР инвестицияның құқықтық негіздерін анықтау, шетелдік инвесторлардың әрекеттерін жүзеге асырудың ерекшеліктерін анықтау, ҚР заңнамалары мен нормативтік актілерін оқып үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР азаматтық іс жүргізу политикасы
  Несиелер: 5

  Оқу пәні азаматтық-құқықтық саясатты зерделеуге, сот әділдігіне қол жеткізуді қамтамасыз етуге, азаматтық сот ісін жүргізуге қатысушылардың құқықтарын барынша жүзеге асыруға, жеке адамның бұзылған құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін уақтылы қорғауға және қалпына келтіруге бағытталған, өйткені қолданыстағы азаматтық іс жүргізу заңнамасының нормалары осы мақсаттарды көздейді және бакалаврларды оқыту пәні болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР отбасы құқығы
  Несиелер: 5

  Курста неке-отбасы заңнамасының түсінігі, құрамы, отбасы құқығының құрылымы мен көздері ашылады. Неке қиюдың негізі мен тәртібі, некеге тұру шарттары, шетелдік азаматтармен неке қию ерекшеліктері, некенің тоқтатылуы, некенің жарамсыздығы, сондай-ақ алименттік міндеттемелердің туындауы мен тоқтатылуы сияқты мәселелерге көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы және әдістері. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу нысандары. Азаматтық кәсіпкерлік қызметтің, қазыналық кәсіпорындардың, жеке кәсіпорындардың, жеке тұлғалардың құқықтық жағдайын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Оқылатын пәннің ерекшелігі қылмыстық сот ісін жүргізудің барлық мәселелері бойынша терең білім алу; қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңнамасын берік меңгеру; студенттер қылмыстық сот ісін жүргізудің мәні мен міндеттерін дұрыс түсіну, қылмыстық процестің негізгі принциптерін, дәлелдемелер теориясын, іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу тәртібін толық көлемде білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Бұл әртүрлі академиялық жұмыстарды (эссе, емтихан, әдеби шығармаларды талдау және т.б.) жазуда қолданылатын тілдік стильді таныстырады. Академиялық жазу дағдыларын дамыту - барлық деңгейдегі тілдерді жетілдіру, студенттерді ғылыми жұмысқа дайындау көзделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР қылмыстық іс жүргізу политикасы
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқып, студенттер Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу саясатының негізгі міндеттері мен бағыттарымен, қылмыстық әділеттің негізгі міндеті болып табылатын қылмыстық іс жүргізу құқығының даму перспективаларымен, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары туралы конституциялық нормаларды тікелей әрекет ететін, заңдардың мәнін, мазмұнын және қолданылуын айқындайтын және сот төрелігімен қамтамасыз етілетін мойындауға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары болып табылады. Осы қоғамдық қатынастар бірінші, апелляциялық және қадағалау сатыларындағы соттарда іс жүргізуге, жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарау, сондай-ақ сот актілерін орындауға байланысты туындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Оқытылып жатқан тілдің теориялық негіздері фонетикалық база түсінігін, тіл құбылыстарын үйренуде функционалды тәсілді пайдалана отырып теориялық грамматиканың практикамен байланысын қарастырады.Пән алынған теориялық білімді жүйелендіруге және біріктіруге үлес қосып, эссе, баяндамалар жазу кезінде арнайы және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану дағдыларын қалыптастырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық құқық
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-ақпараттық саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу міндеттерін шешуде құқықтық ғылым мен тәжірибенің соңғы жетістіктерін кеңінен қолдану негізінде мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР прокурорлық қадағалауы
  Несиелер: 5

  Курс шартты түрде жалпы және ерекше бөлімге бөлінген. Жалпы бөлім прокуратура органдарының түсінігін, мәнін, мақсатын, мақсатын зерттейді. Ерекше бөлім Мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдардың, азаматтардың, жедел-іздестіру қызметінің заңдарды қолдануына прокурорлық қадағалаудың мазмұнын ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
  Несиелер: 3

  Бұл курста пәннің түсінігі айқындалады, әлеуметтік қамсыздандыру нормалары мен құқықтық қатынастар талданады, жекелеген тақырыптар шет елдердегі әлеуметтік қамсыздандыру құқығы мен әлеуметтік қамсыздандырудың халықаралық құқықтық реттеу мәселелеріне арналған. Студенттерге зейнетақы реформасы туралы дәрістер тыңдауды ұсынған кезде ол реформаның қажеттілігі мен мақсатқа лайықтылығы да қаралынып, оны құқықтық жүзеге асыру жолдары айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заң психологиясы
  Несиелер: 5

  Курста ғылыми сала жүйесіндегі заң психологиясының орны туралы психологиялық білім жеке тұлға психологиясы және құқық қатынастарына қатысушы топ туралы, құқық қолдану қызметі саласындағы психикалық құбылыстар туралы білім; құқық қорғау қызметі, криминалдық психология, алдын ала тергеу психологиясы, сот процесі саласындағы жеке тұлға туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика /Criminalistics
  Несиелер: 5

  Криминалистика арнайы заң ғылымдарының бірі болғандықтан, ол осы ғылымның мазмұнын құрайтын идеялардың, тұжырымдамалардың, теориялардың, ілімдердің, ұсынымдардың және басқа да элементтердің тұтас, құрылымдалған жиынтығын білдіреді. Криминалистика қылмыстың алдын алу, ашу және тергеу заңдылықтары туралы жаңа ғылыми білімді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот медицинасы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқып-үйрену мақсаты - әрбір заңгерге сот медицинасы мәселелері бойынша қажетті білім беру және заң бойынша арнайы сот-медицина білімдерін қолдану мүмкіндігі туралы пікір қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР бюджеттік құқығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту пәні ҚР Бюджеттік жүйесінің бюджеттерін қалыптастыру, бөлу және пайдалану процесінде пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін қаржылық-құқықтық нормаларды құрайды. Бюджеттерді дайындау, қарау және бекіту, орындау процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің принциптерін, нысандары мен әдістерін түсіну үшін қажетті құзыреттер кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  "Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу" пәнін игерудің мақсаты құқық шығармашылық, құқық қолдану, сараптау-кеңес беру қызметіне дайындық және экспорттық-импорттық операцияларды мемлекеттік реттеу және сыртқы экономикалық мәмілелерді заңдық сүйемелдеу саласында ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты құқықтық қорғау
  Несиелер: 3

  Оқылатын пәннің ерекшелігі студенттерге ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің заманауи құралдары мен әдістерін ұсынатын мүмкіндіктер туралы түсінік беріледі, сонымен қатар әр түрлі құралдарды іске асырудың техникалық қырларын зерттеу мақсаты қойылмайды, студенттерге зерттеу жұмысының тәжірибесін береді, ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау негіздеріне үйретеді, ақпаратты қорғау әдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық қылмыстарды тергеудің ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  "Экономикалық қылмыстарды тергеу ерекшеліктері" оқу пәні шеңберінде экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар туралы қылмыстық істерді қозғау мен тергеудің түсінігімен, түрлерімен және жалпы ерекшеліктерімен, сондай-ақ аталған санаттағы қылмыстық істер бойынша жекелеген тергеу және өзге де іс жүргізу әрекеттерін жүргізудің тактикалық, ұйымдастырушылық және өзге де ерекшеліктерімен байланысты мәселелер шеңбері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокатура
  Несиелер: 5

  Адвокатура мен адвокаттық қызметтің құқықтық, ұйымдастырушылық және тактикалық аспектілері бойынша білім мен дағды алу, оның юрисдикциялық өндірістерге қатысуы. Адвокатура студенттерге адвокаттың юрисдикциялық іс жүргізуге қатысуының құралдары, әдістері мен тәсілдерін пайдалану бойынша білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру мақсаты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмысты саралаудың теориялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты білім алушыда қылмыстық іс-әрекеттің түрі мен нысанына қарамастан қылмыстарды саралаудың жалпы ережелері мен принциптерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот психиатриасы
  Несиелер: 5

  Сот психиатриясы-азаматтық және қылмыстық процестегі құқықтық мәселелерге қатысты психикалық бұзылуларды зерттейтін клиникалық психиатрияның қолданбалы саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жедел іздестіру қызметінің негіздері
  Несиелер: 4

  ЖІҚ құқықтық негіздері мен принциптері, ЖІҚ субъектілері, олардың құқықтары мен міндеттері, ЖІҚ жүзеге асыратын органдардың өзара іс-қимылы, жедел - іздестіру процесі, ЖІҚ бағыттары, ЖІҚ мен қылмыстық іс жүргізу қызметінің арақатынасы, жедел-іздестіру қызметінің нәтижелері және оларды пайдалану тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сақтандыру құқығы
  Несиелер: 5

  Сақтандыру құқығы пәнін оқудың басты мақсаты-зерттелетін пәннің сипаттамасы мен осы саладағы мамандарды дайындаудағы оның орны арқылы ашылады.Бұл пәні студенттерге қәсіптік деңгейдегі сақтандыру құқықтық қатынастарды реттеу жолдары мен құқықтық нормаларды қолданудың негіздерін оқытады. Сонымен қатар сақтандыру қатынастарының субъектілердің құқықтық жағдайы мен олардың өзара қарым қатынасын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот сараптамасы
  Несиелер: 4

  Сарапшы қорытындысының сот сараптамасы, дәлелдеме фактілерді ғылыми тану әдістері және сараптамалық зерттеуде пайдаланылатын ғылыми-техникалық құралдар, білім салалары бойынша сот сараптамаларының барлық алуан түрлілігін сыныптау, сот сараптамасы органдары, сондай-ақ тергеушінің және соттың сарапшының қорытындысын бағалау және іс бойынша дәлелдеу процесінде сараптама нәтижелерін пайдалану мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР қаржы құқығы
  Несиелер: 5

  ҚР Қаржы құқығының теориялық материалдарын меңгеру, іс жүзінде қаржылық заңдарды қолдана білу, кез келген жағдайда мемлекеттің қаржы қызметі саласында маман-заңгер ретінде білімді қолдана білу. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдайы негіздерінің мазмұны мен ережесін, мемлекеттік қаржылық бақылау органдарын ұйымдастыру мен қызметінің ережесін, құрылымын, құқықтық мәртебесін білуге тиіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өзінің кәсіби қызметінде терминдерді пайдалана отырып, кәсіби сөйлеу жағдайларындағы нақты коммуникативтік міндеттерді лингвистикалық құралдармен шешу

 • Код ON2

  Мемлекеттік билік пен басқарудың сот, атқарушы және өкілетті органдары саласындағы құқықтық нормаларды іске асыру мәселелерін ала отырып, ҚР Білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық базасының мазмұнын жасау.

 • Код ON3

  Ауызша және жазбаша түрде ана және шет тілдерінде ойды анық және сауатты тұжырымдау және білдіру; теориялық білімді көрсете отырып, заң тұрғысынан шешім табу.

 • Код ON4

  Лауазымдық міндеттер шегінде заңнама нормаларына дәл сәйкестікте шешімдер қабылдауға; құқықтық тәртіпті және заңдылықты нығайтуды қамтамасыз етуге міндетті.

 • Код ON5

  Мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, өз ұстанымын дәлелдеу, дәлелдеу қабілеті; берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай, тиімді коммуникацияларды құру, құқықтық актілерді заңды сауатты жариялау.

 • Код ON6

  Мақсаты мен міндеттерін заң нормаларын талдай отырып, құқық нормаларын түсіндіру бойынша пайымдауларды қалыптастыру; жеткілікті күрделі идеялардың мағынасын тұжырымдау және оларды практикада қолдану.

 • Код ON7

  Соттардың құқық қолдану тәжірибесін талдау, нормативтік-құқықтық актілерді іздестіруді жүргізу; кәсіпқойлықтың өзекті деңгейін қолдай отырып, заңнама саласындағы түзетулер мен өзгерістерді қадағалау.

 • Код ON8

  Құқықтық нормаларды іс жүзінде қолдану бойынша дағдыларды жетілдіру, жедел-іздестіру қызметінің тиімділігін арттыру үшін ғылыми-практикалық ұсынымдарда бағдарлану қабілеті.

 • Код ON9

  Заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу жөніндегі іс-қимылдар тәртібін сипаттау

 • Код ON10

  Заңдылық және құқықтық нормаларды сақтау мәселелері бойынша құқықтық тәрбие беруді жүзеге асыру, ішкі мәдениеттің, моральдық-адамгершілік қағидаттар мен этикалық мінез-құлықтың жоғары деңгейіне ие болу

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top