Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03202 Қоғаммен байланыс в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкес өзекті мәселелерді таба алатын және шеше алатын бәсекеге қабілетті, жоғары білімді, шығармашыл, әлеуметтік жауапты мамандарды даярлау; - ҚБ бойынша болашақ мамандарды ғылыми-зерттеу қызметіне негізделген кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда терең білімді алуға жұмылдыру; – тұлғаны өзгермелі жағдайларға бейімдеу. – заманауи коммуникациялық технологияларға ие медиамәтіндермен тиімді жұмыс істейтін Қоғаммен байланыс мамандығының бәсекеге қабілетті мамандардың жаңа буынын қалыптастыру, ақпараттық және PR-материалды құруға және нығайтуға қабілетті, әртүрлі қызмет салаларында коммуникациялық үдерістің қолданыстағы және өз коммуникативтік үлгілерін тиімді бейімдей алатын шығармашыл, әмбебап маман-коммуникаторларды дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B042 Журналистика және репортер ісі
 • Бұқаралық коммуникацияның қазіргі қоғамға әсері
  Несиелер: 3

  Пән бұқаралық ақпарат құралдарының медиа аудиторияға әсерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Қоғамдық-саяси лексика
  Несиелер: 6

  Пән ағылшын тілін тереңірек үйренуге ықпал етеді. Ол студенттерді әлеуметтік-саяси сөздік қорының ерекшеліктерімен, орыс және ағылшын тілдеріндегі негізгі әлеуметтік-саяси ұғымдармен, қоғамдық-саяси сөздік қорын аударудың негізгі проблемаларымен таныстырады.

  Семестр 5
 • Кәсіби қызметті цифрландыру
  Несиелер: 3

  Коммуникация саласында PR тенденциялар мен бағдарламалық жасақтаманы талдау құралдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Саяси коммуникация
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі заманғы саясаттың, негізгі саяси макро технологиялардың негізгі тенденциялары мен даму перспективаларын талдау дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ студенттерге саяси коммуникация саласында практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзыреттерді дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Интернет кеңістігіндегі заманауи контент-технологиялар
  Несиелер: 3

  Пән әртүрлі ұйымдардың цифрлық және Интернет-медиа кеңістікте жылжыту дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Масс-медиа және халықаралық қатынастар
  Несиелер: 5

  Пән 1945 жылдан 21 ғасырға дейінгі халықаралық қоғамдастық динамикасының өткірлігін, күрделілігін және алуан түрлілігін терең талдау және түсіну дағдыларын қалыптастыруға және оларды халықаралық оқиғаларды БАҚ-та жариялау кезінде қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • БАҚ-пен байланыс қызметіндегі жаппай әсер ететін технологиялардың ерекшелігі
  Несиелер: 3

  Пән жалпы БАҚ-пен байланыс қағидаттарын зерделеуге және атап айтқанда БАҚ-пен байланыс жобаларын іске асыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Іскерлік ағылшын тілі және іскерлік хат алмасу
  Несиелер: 6

  Пән шет тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде жетілдіруге, қазіргі іскерлік қоғамдастықта жалпы қабылданған нормалар мен ережелерге сәйкес іскери e-mail хат алмасу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Семестр 6
 • Экономикалық жүйедегі бизнес-журналистика
  Несиелер: 4

  Пән бизнес-журналистика саласында көрсету мақсатында экономикалық процестер мен құбылыстарды талдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Консалтинг PR
  Несиелер: 3

  Пән экономика, қаржы, құқық, сыртқы экономикалық байланыстардың кең ауқымды мәселелерін шешу мақсатында әртүрлі құрылымдар үшін мамандандырылған консалтингтік компаниялар жүзеге асыратын қызметтерді, консультацияларды зерделеуге бағытталған.

  Семестр 7
 • Дағдарыс PR
  Несиелер: 4

  Пән студенттерде дағдарыстық жағдайларда Public Relations қазақстандық және халықаралық тәжірибесінде қолданылатын қазіргі заманғы технологиялар туралы тұтас түсінікті қалыптастыруға бағытталған

  Семестр 7
 • Қазіргі әлемнің саяси-құқықтық аспектілері және саяси қоғамдық байланыстар
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі замандағы саяси және қоғамдық процестердің қызмет ету мәселелерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Бизнес-коммуникацияларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән бизнес-коммуникациялардың тиімділік факторларын, ұлттық мәдениеттердің ерекшеліктерін және олардың халықаралық және трансұлттық менеджменттегі адамдардың мінез-құлқына әсерін талдау дағдыларын қалыптастыруға, сонымен қатар қазіргі қоғамда, ұйымдастырушылық корпоративтік мәдениетте коммуникациялық менеджмент дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • БКҚ және қоғаммен байланыстың әлеуметтік жауапкершілігі
  Несиелер: 3

  Пән коммуникативтік жобаларды жүзеге асыруда коммуникациялық менеджмент мәселелерін, қоғам, медиа және PR аудитория мүдделерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Семестр 7
 • Мотивациялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән мотивациялық механизмнің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жобалар мен бағдарламаларды зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Семестр 8
 • HR менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән адами ресурстарды басқарудың интеграцияланған ақпараттық жүйелерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Семестр 8
 • Риск менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән тәуекел дәрежесін талдау және бағалау әдістері мен технологияларын зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 8
 • Қоғаммен байланыс теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пән қоғаммен байланыс теориясы мен практикасын, қоғаммен байланыстың қалыптасу және даму тарихын, PR-қызмет құрылымын зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілі
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - әртүрлі тақырыптарда қарым-қатынас жасау, диалогтар құру және В2 деңгейінде коммуникативті міндеттерді тұжырымдау қабілеттерін қамтитын мәдениетаралық-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәлелдеу теориясы және риторика
  Несиелер: 3

  Пән негізделген болжамдар немесе гипотезалар ұсыну дағдыларын, сұрақтарға дәлелді жауап бере білу қабілетін қалыптастыруға бағытталған;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік зерттеу әдістері
  Несиелер: 3

  Пән әлеуметтік зерттеуде деректерді жинау мен талдаудың заманауи әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Digital PR
  Несиелер: 5

  ән бұқаралық коммуникацияларда медиа - және PR-өнімдерді жылжытудың заманауи технологияларын зерделеуге, заманауи цифрлық құралдармен және жылжыту құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, SEO-оңтайландыруға және компанияның интернеттегі қызметінің тиімділігін талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық және жеке даму
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде жеке тұлғалық даму мен экономика, құқық, жемқорлыққа қарсылық мәдениетінің негіздері, экология және қауіпсіздік салаларындағы құзіреттерді, сондай-ақ болашақта өз жеке тұлғалық әлеуетін кәсіби және, мүмкін, ғылыми қызметінде сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіпкерлік, көшбасшылық, инновацияларға зеректік дағдыларын дамытуға бағытталған көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру мәселелерін талдау мен зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пән мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті, тілдік білдірудің лингвистикалық нысаны мен тәсілін таңдауды жүзеге асыру қабілетін, қарым-қатынастың барабар жағдайларын, мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайында лингвомәдени ақпаратты талдауға және шығармашылықпен пайдалануға дайын болуды қабілеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Билік органдарындағы қоғаммен байланыс
  Несиелер: 3

  Пән мемлекеттік құрылымдардағы PR-маманының жұмысының ерекшелігін зерттеуге, сондай-ақ осы қызметке қажетті ақпаратты жинау, талдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жарнама
  Несиелер: 5

  Пән жарнама түрлері мен жарнамалық науқандардың түрлерін зерттеуге; студенттердің бизнестегі, саясаттағы және әлеуметтік саладағы жарнама өнерінің әдістері мен технологияларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Қазіргі баспасөз қызметі
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық пікірді мониторингілеу дағдыларын қалыптастыруға, ықтимал даму сценарийлерін болжауға, БАҚ-пен байланыс жөніндегі іс-шараларды іске асыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шет тілдік кәсіби коммуникациялық ситуациялық практикум
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің іс-әрекеттегі әлеуметтік, кәсіби және коммуникативті мәселелерді шешу үшін шет тіліндегі коммуникативті құзіреттілігін және ауызша да, жазбаша да ағылшын тілінде тиімді қарым-қатынас жасау қабілетін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 6

  Пән салалық мета-тілдің міндеттерін нақты тұжырымдауды талап ететін шет тіліндегі кәсіби қарым-қатынас жағдайлары форматында журналистиканың пәндік саласында кәсіби шет тілдік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби-ситуациялық шет тілдік коммуникативтік практикум
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, сондай-ақ олардың шет тілін қолдану дағдыларын тереңдетуге және кеңейтуге және оны болашақ жұмысында қолдануға бағытталған. Пән студенттердің мамандық ерекшеліктеріне байланысты жағдайларға бағдарлану қажеттіліктерін ескеруді қамтиды. Студенттерге PR іс-шараларын өткізу үшін жағдайлар жиынтығы ұсынылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • PR-құжаттарды жасау
  Несиелер: 5

  Пән түрлі жобаларды іске асыру кезінде тиімді PR-құжаттарды құрастыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Имиджелогия
  Несиелер: 4

  Пән халықаралық тәжірибені, брендпен жұмыс істеу технологиясын зерделеуге, оң бедел қалыптастыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 6

  Пән кәсіби-бағытталған мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады, ол тілдік білдірудің лингвистикалық нысаны мен тәсілін таңдауды, қоғаммен байланыс проблемалары бойынша барабар қарым-қатынас жағдайларын жүзеге асыру қабілетін көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • PR-технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән әртүрлі PR технологияларын қолдана отырып, PR жобасының тактикасы мен стратегиясын жасау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Елдік брендинг және халықаралық PR
  Несиелер: 4

  Пән ұлттық брендті басқарудың шетелдік және отандық модельдерін зерттеуге, имиджді қалыптастыру факторларын және елдердің брендингінің тиімділігін бағалау әдістерін талдауға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазіргі бұқаралық коммуникация құралдары
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманғы бұқаралық коммуникация құралдары мен коммуникация теорияларын зерделеуге және талдауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • PR-жобаларды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде PR-жобалауының ерекшелігі туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған, бұл ұйымның мақсатты аудиториямен өзара әрекеттесу процестерін түсіну және талдау қабілетімен байланыстын

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • PR-да ситуациялық талдау
  Несиелер: 4

  Пән ситуациялық талдау, жағдайды компоненттерге бөлу, әр элементті түсіну, содан кейін осы жағдайдың жетілдірілген моделін құру, оның дамуын болжау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби шет тілдік коммуникативтік практикум
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді коммуникативті ситуациялық практикалық міндеттер аясында кәсіби шет тіліне оқытуға, сонымен қатар студенттердің мәдениаралық коммуникативті және арнайы кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға және одан әрі дамытуға, әлеуметтік және жеке құзіреттілік негізінде болашақ журналистер мен қоғаммен байланыс саласындағы мамандардың теориялық және практикалық дайындығын тереңдетуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мамандандырылған шет тілі
  Несиелер: 6

  Пән қажетті сөйлеу дағдыларын қалыптастыру негізінде ауызша сөйлеуді оқытуға, оқу техникасын дамытуға және бұрын меңгерілген лексика мен грамматиканы қамтитын ағылшын мәтінін түсінуге, сондай-ақ жазбаша сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өзекті әлеуметтік мәселелерді реттеудің PR-менеджмент модельдері
  Несиелер: 3

  Пән әлеуметтік PR - бастамаларды жоспарлау және іске асыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON2

  1. Халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларында коммуникативтік мінез-құлық стратегиясын қолданады (бағдарлама шегінде) 2. Өз ұстанымының айқындығы, бірізділік, дәйектілік, негізділік, қисындық, негізінде өз көзқарасын түсіндіру және дәлелдеу дағдыларын пайдаланады, тұжырымдар мен қорытындылар шығарады; 3. Кәсіби маңызды тілдік туындыларын жасайды. 4. Коммуникативтік және лингвистикалық құзыреттілікті жетілдірумен қатар өзіндік жұмыс, жұптық және топтық жұмыс дағдылары мен іскерліктерін пайдаланады;

 • Код ON3

  1. Өз ұстанымының айқындығы, бірізділік, дәйектілік, негізділік, қисындық, негізінде өз көзқарасын түсіндіру және дәлелдеу дағдыларын пайдаланады, тұжырымдар мен қорытындылар шығарады; 2. Оқу және ғылыми академиялық қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мақсаттарды талдайды; 3. Іскерлік қарым-қатынастың әртүрлі формаларына тән ауызша және ауызша емес құралдардың арсеналын қолданады.

 • Код ON4

  1. Мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарда қоғаммен байланыс әдістері мен технологияларын қолданады 2. Кәсіби этикалық және құқықтық стандарттарды құру және қолдану принциптерін талдайды 3. Диалог пен сұрақ-жауап кешенін жүргізудің түрлі негіздемелерінің, логикалық ерекшеліктері мен құралдарының жұмыс істеу принциптерін қолданады 4. Сөйлеу мен мәтіндегі логикалық-риторикалық әсерлерді талдайды

 • Код ON5

  1. Аудиторияны зерттеудің маркетингтік және әлеуметтік әдістерін қолданады; 2. Қоғамдық пікірдің сауалнамасын жүргізу техникасын қолданады 3. Жарнамалық науқандарды жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын, жарнамалық сценарийлерді әзірлеу дағдыларын қалыптастырады; 4. Бұқаралық коммуникацияның әртүрлі арналарында жылжыту үшін жарнамалық өнімдер жасайды;

 • Код ON6

  1. Ұйымның саяси, экономикалық және өзге де қызметін жүзеге асыруға байланысты әлеуметтік-саяси сипаттағы ақпаратты жинау және талдау дағдыларын қалыптастырады, 2. Экономикалық, саяси және әлеуметтік бағдарламалар мен акцияларды жүзеге асыру процесінде қоғамдық пікірдің жай-күйі мен серпінін талдайды; 3. БАҚ-пен өзара әрекеттесу дағдыларын қолданады (баспасөз релиздерін шығару, БАҚ картасы мен базасын құру, БАҚ-тың объективті және субъективті сипаттамаларын талдау, баспасөз конференцияларын ұйымдастыру, телефон немесе Интернет арқылы кеңес беру және т. б.) 4. Мемлекеттік құрылымның дағдарысқа қарсы және арнайы іс-шараларын іске асыруда әртүрлі PR-технологияларды қолданады

 • Код ON7

  1. Әр түрлі безендіру әдістерін қолдана отырып, ақпараттық және жарнамалық сипаттағы PR құжаттарын жасайды; 2. Баспасөзге арналған ақпараттық пакетті қалыптастырады 3. PR-технологияларды қолдану стратегиясын әзірлейді 4. Операциялық PR-қызметтің технологияларын қолданады: БАҚ және блогерлермен өзара іс-қимыл жасау, БАҚ ньюсмейкингі және мониторингі, дағдарысқа қарсы PR. 5. Түрлі PR-іс-шараларды жүргізу кезінде PR-технологияларды қолдану тиімділігін бақылайды. 6. Барлық тәуекелдер мен мүмкіндіктерді ескере отырып, PR-жобаларды жоспарлайды 7. PR-жобаларды іске асырады (қаржылық және өзге де ресурстарды жинау, тарту және бөлу, PR-топ мүшелерінің қызметін үйлестіру, аудиторияны, бәсекелестерді, жаңа технологияларды зерттеу әдістерін қолдану)

 • Код ON9

  1. Бренд пен имиджге әсер ететін факторларды талдайды 2. Имидж әдістерді, құралдарды және тілін қолдана отырып, әртүрлі салалардың өкілдері үшін имидж құрастырады; 3. Әлемдік аренадағы елдің қазіргі бейнесін талдайды 4. Бренд құру тұжырымдамаларын әзірлейді, оның ішінде келесі қадамдар: брендпен байланысты құндылықтарды, сипаттамаларды және атрибуттарды іздеу. 5. Ситуациялық талдаудың жеке кезеңдерін де, оның толық циклін де жүргізу дағдыларын қалыптастырады. 6. Ситуациялық талдаудың түрлі әдістері мен технологияларын қолданады

 • Код ON10

  1. Жалпы БКҚ қызметін және атап айтқанда, медиа хабарламалардың ерекшелігін талдайды 2. БКҚ түрлі түрлері үшін түрлі сипаттағы медиа хабарлама әзірлейді 3. Түрлі БКҚ-да әлеуметтік тақырыптағы медиа материалдарды дайындау ерекшелігін талдайды 4. Әлеуметтік акциялар мен жобаларды жоспарлайды, іске асырады, оларды ілгерілету үшін медиа стратегияларды әзірлейді 5. Медиа аудиторияны және әлеуметтік өзгерістерді, жаңа медиа коммуникациялар мен мәдениеттерді талдайды 6. Бұқаралық ақпарат құралдарының қазіргі әлеуметтік өмір мен мәдениетке әсерін анықтау, зерттеу және өлшеу үшін аналитикалық құралдарды қолданады.

 • Код ON11

  1. интерактивті медиажобаларды іске асыру мәселелерін талдайды 2. БАҚ-пен байланыс мәселелерін шешу үшін әдістер мен контент-технологияларды қолданады 3. әлеуметтік желілер мен веб-медиа жобалар үшін PR-материалдарды жасайды 4. жаппай әсер ететін технологиялардың көмегімен PR-ды алға тартады

 • Код ON12

  1. Елдегі және әлемдегі саяси және қоғамдық ахуалды, сондай-ақ БАҚ және PR-коммуникациялар аудиториясын зерделеу кезінде талдаудың әртүрлі әдістерін қолданады 2. Саяси және қоғамдық жағдайды ескере отырып, жылжыту стратегиясын (бренд, қоғамдық тұлға, саяси партия және т. Б.) Әзірлейді 3. Медиа аудиторияның, қоғамның ақпаратты қабылдау ерекшеліктерін ескере отырып, медиа және PR-стратегияларды қолданады 4. Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті іске асыру принциптерін талдайды

 • Код ON13

  1. Әр түрлі құрылымдардағы ішкі және сыртқы коммуникациялар жүйесін ұйымдастырады, түзетеді; 2. Нарықтың даму үрдістерін және дағдарыстық pr технологияларын ескере отырып, дағдарысқа қарсы pr-науқандарды жоспарлайды және іске асырады 3. Ұйым проблемаларын анықтайды, консалтингтік жобаны әзірлейді 4. Консалтингтік шешімдерді енгізеді: ұйымдастыру, түрлі шараларды іске асыру және іс-шараларды өткізу.

 • Код ON14

  1. Халықаралық қатынастардың заманауи үрдістерін оларды шетелдік БАҚ-та жариялау контексінде түсіндіреді; 2. Қазіргі әлемнің интеграциялық және деинтеграциялық үрдістерін талдайды және бағалайды. 3. Саяси коммуникацияның негізгі модельдерін саяси саладағы ақпараттық ықпал ету және өзара іс-қимыл процестерінің мазмұнын тұжырымдамалық түрде көрсететін когнитивті құрылымдар ретінде талдайды; 4. Нақты саяси нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған стратегиялық саяси-коммуникациялық науқандардың жалпы және нақты ерекшеліктерін салыстырады.

 • Код ON15

  1. Экономикалық категориялар мен экономикалық заңдылықтарды, экономикалық жүйелердің түрлерін, нарықтық құрылымдардың түрлерін, экономикалық циклдің фазаларын, макроэкономикалық саясаттың түрлерін ажыратады. 2. Іскерлік баспасөзде, теле - және радиохабарларда, Интернет-ресурстарда одан әрі көрсету үшін процестер мен құбылыстарды экономикалық талдау әдістерін меңгерген. 3. Жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі тәсілдерін, тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық коммуникацияларды талдау және жобалау қабілеттерін меңгерген; 4. Іскерлік ақпаратты өңдеудің әдістері мен бағдарламалық құралдарын меңгерген, ақпараттық технологиялар қызметтерімен өзара іс-қимыл жасайды, бизнес-коммуникацияларды басқару кезінде корпоративтік ақпараттық жүйелерді тиімді пайдаланады.

 • Код ON16

  1. Мотивациялық менеджментті тиімді ұйымдастырушылық және әлеуметтік-психологиялық қамтамасыз етуді әзірлейді 2. Мотивациялық менеджментті тиімді ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз етуді әзірлейді 3. Персоналды басқару жүйесі мен процестерін жетілдіру жобаларының экономикалық және әлеуметтік тиімділігін талдайды және бағалайды 4. Hr-менеджмент әдістері мен технологияларын қолданады 5. Ақпараттық тәуекелдер туындаған жағдайда іс-қимыл жоспарын әзірлейді және іске асырады 6. Негізгі және қосымша тәуекелдерді болжайды және бағалайды

 • Код ON17

  Көшбасшы дағдыларын қоғам алдында сөйлеу, келіссөздер, жиналыстар өткізу, іскерлік хат алмасу, электрондық коммуникация салаларында қолдану, өнеркәсіп және ұйым ұжымының қызметін ұйымдастыру, құқықтың әр түрлі салаларында білімін көрсетеді, инновацияларға зерек.

 • Код ON18

  1. PR-өнімді жылжытуда жаңа / цифрлық технологияларды қолдану мүмкіндіктері мен даму үрдістерін талдайды 2. Бұқаралық коммуникацияларда және Интернетте жылжыту стратегиясын әзірлейді, іске асыру кезінде түзетеді, ұйымның қысқа, орта және ұзақ мерзімді PR-міндеттерін іске асыру үшін қазіргі заманғы бұқаралық коммуникация құралдарын таңдау критерийлерін, интернеттегі жарнама мен веб-аналитиканың әртүрлі жүйелерін теңшеу дағдыларын қалыптастырады; 3. Түрлі әлеуметтік медиа арналардың құралдарын қолданады 4. Сандық салада жинақталған ақпаратты саралайды 5. Коммуникация саласында сандық технологияларды қолданады

Top