Жаңа білім беру бағдарламасы 6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау в "Алматы777" Университеті

 • Құқықтық сана және мәдениет
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу курсында бакалавр рухани және материалдық жетістіктердің жиынтығы ретінде жалпы мәдениет пен қоғамның ажырамас бөлігі болып табылатын құқықтық сана және құқықтық мәдениет ұғымдарымен танысады. Сондай-ақ мынадай ұғымдармен және институттармен танысады: құқық қатынастары; заңдылық және құқық тәртібі; мемлекеттік аппарат; нормативтік құқықтық актілер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және жемқорлықпен күрес мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін білім жүйесін қалыптастыруға және осы негізде азаматтық көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық сипатын және оның пайда болу себептері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық және құқықтық жауапкершілік шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Тіл білімі – тіл және оның даму заңдары туралы ғылым. Тіл – қоғамдағы адамдардың өзара пікір алысу, бір-бірімен қарым-қатынас жасау, сөйлесу құралы. Бұл пәнде тілдің жүйелік, таңбалық, қоғамдық, қарым-қатынас құралы болу қызметтері, тілдің пайда болуы туралы теориялар қарастырылады. Тіл білімінің салаларына жалпы шолу жасалады. Дүние жүзі тілдерінің генеологиялық, типологиялық классификациясы туралы айтылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Латын графикасы және қазақ жазуы
  Несиелер: 3

  Қазақ жазуының тарихымен және жаңа ережелермен олардың ерекшеліктерімен қазақ жазуының латын графикасына көшуінде басқа елдердің тәжірибесімен таныстыра отырып, болашақ ұлт үшін қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің маңыздылығын ашып түсіндіреді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және психология негіздері
  Несиелер: 3

  Психология мен педагогиканың нысаны, пәні және міндеттері туралы; психика мен сананы; адамның биологиялық және әлеуметтік ерекшеліктерін ажырата білу; психологияның негізгі салаларын санамалау; педагогикалық және психологиялық талдау әдістерін сипаттау; адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқының түрлері; психологиялық процестерді, психикалық жай-күйін ажырату; тұтас педагогикалық процесті, оның құрамдас бөліктерін сипаттау; түрлі педагогикалық мектептерді атау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Жаңа әлеуметтік–экономикалық жағдайлардағы басқару қызметінің мәнін түсінуге ықпал етеді, білім беру жүйесін басқару бағытындағы базалық ұғымдық аппаратпен таныстырады; білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие қызметін талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет туралы білімді кеңейту және нақтылауға, жеке ісін, коммерциялық қызметті құру дағдыларын қалыптастыруға, құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыруға, бизнес-жоспарды әзірлеуге, шағын кәсіпорынның бухгалтерлік есеп нысандарын толтыруға, бизнесті жүргізудің нақты ережелері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 3

  «Әдебиеттануға кіріспе» пәнінде әдебиеттану ғылымының негізгі салалары, қалыптасу тарихы, әдебиеттің сөз өнері ретіндегі ерекшеліктері қарастырылады. Пәнді оқытуда әдебиеттің қоғамдық сана мен өнер түрі ретіндегі ерекшеліктерін ашуға, көркем шығармашылықты талдаудың ғылыми ұстанымдарын теориялық тұрғыдан пайымдауға мән беріледі. «Әдебиеттануға кіріспе» пәні көркем шығармашылықтың психологиясын түсіндіріп, сөз зергерлерінің жеке лабораториясы жайлы қажетті деректерді береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі 3
  Несиелер: 5

  Студенттер мамандықтары туралы тереңірек біліп, термин сөздермен жұмыс жасауға дайындалады. Ой-пікірлерін дұрыс жеткізе білуге, сөздік қорларын байытуға тырысады. Пән білім алушының болашақ маман ретінде кәсіби шеберліктерін мемлекеттік тілде меңгеруіне негіз болады. Пән кәсіби қазақ тіліндегі сөздерді сауатты оқуға, мәтіндерді мазмұндауға, сөйлеу тілін жаттықтыруға, техникалық тақырыптарды меңгеруге, сауатты жазуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің фонетикасы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • XII-XVIII ғғ. Орыс әдебиеті
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілі фонологиясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 1
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің грамматика курсын, кәсіби сипаттағы лексикалық материалдарды және кәсіби сипаттағы мәтіндерді қамтиды. Бұл пәнді оқыған студент болашақтағы кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасай алатын болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің лексикографиясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • XII-XVIII ғасырдағы орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  Дәстүрлі тәсіл және нәтижелерді инновациялық бағалау туралы мәліметтерді кеңейтеді; "критериалды бағалау технологиясы" ұғымының мәнін түсіндіреді; білім алушылардың уәждемесін арттыру құралы ретінде білім беру нәтижелерін бағалаудың критериалды тәсілін көрсетеді; құзыреттілік және жеке-бағытталған тәсіл логикасында критериалды бағалау технологиясын, білім беруді инновациялық дамытудың қазіргі кезеңінде оқушылардың білім сапасын бағалаудың объективтілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әдебиет бойынша арнайы курс
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Студенттер пәнді оқу барысында инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы туралы түсінік алады; Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беру саласындағы заңнамамен бекітілген құжаттар туралы, елдегі және шетелдегі инклюзивті білім беру мәселесі мен даму тарихы туралы баяндалады; мүгедектігі бар балалардың психологиялық-эмоционалды және психикалық дамуына ықпал ететін инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық жағдайлары, инклюзивті білім берудің әдістері меңгертіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Қазіргі қоғамның рухани мәдениеті жүйесіндегі діннің рөлін қалыптастыру, дін ұстанымдары мен тұжырымдамаларының, діни-философиялық ілімдердің ерекшеліктерін ашу, діннің шығу тегі мен эволюциясының мәселелерін, негізгі діни конфессиялардың діни ілімі мен дін тарихы мен ерекшелігін жариялау, қазіргі заманғы әлемдік және дәстүрлі емес діндерді ұйымдастыру, Қазіргі әлемдегі діннің өмір сүруі мен дамуының негізгі тенденциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс тілінің лексикасы мен фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі 2
  Несиелер: 5

  Кәсіби-бағытталған шет тілді сөйлеуді қолдану дағдылары мен біліктерін жетілдіруге мүмкіндік береді; полимәдени және көптілді орта жағдайында әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, өз бетінше қарым-қатынас жасау үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөйлем мен сөз тіркестерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұғалімнің кәсіби бағдары
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандардың оқытудың заманауи технологиялары мен білім берудің инновациялық тәсілдемелері, оқу үдерісінде оқушылардың өзіндік, даралық ерекшеліктерін анықтай алу және оларды өз мүмкіндік шеңберінде дамыту әдістемесін қолдану меңгертіледі. Интерактивті және инклюзивті оқыту ерекшеліктері, оқыту мен оқуда сын тұрғысынан ойлауды дамыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • XIX ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөз туралы грамматикалық ілімдер
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі шетел әдебиеті
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 3
  Несиелер: 5

  Таңдаған мамандықтары бойынша тілдің күрделі деңгейлері мен функциялары туралы білім береді; жүйелі мақсатты оқу үшін теориялық материалды, жаттығу жаттығуларын, кәсіптік терминдермен техникалық тақырыптарға жазбаша тапсырмаларды қамтиды; ағылшын тілінде сөйлеуді дамыту, дұрыс оқу дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілі морфологиясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Типологиялық лингвистика
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Бұл әртүрлі академиялық жұмыстарды (эссе, емтихан, әдеби шығармаларды талдау және т.б.) жазуда қолданылатын тілдік стильді таныстырады. Академиялық жазу дағдыларын дамыту - барлық деңгейдегі тілдерді жетілдіру, студенттерді ғылыми жұмысқа дайындау көзделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөз құрамы құбылыстары мен формаларын білуді қамтитын лингвистикалық білім беру жүйесін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лингвистика
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі әдеби процесс
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Пән тіл білімінің барлық салаларының негізгі мәселелеріне арнайы тоқталып, сауатты жазуға, сөйлеуге дағдыландырады. Курстың мақсаты – cтуденттердің қазақ тілінің барлық салаларынан алған білімдерін бір жүйеге келтіру және теориялық білімдерін толықтыру болып табылады. Пән студенттерді тілдің даму кезеңдерімен, сондай-ақ оның қазіргі заманғы фонетикалық, грамматикалық және лексикалық құрылымымен, тілдің қазіргі жүйесі мен құрылымдық ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Каллиграфия және жазу техникасы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің синтаксисі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс фольклоры
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Антика әдебиеті
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвистикалық поэтика
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілі сабағындағы жазба жұмыстарының түрлері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің фонетикасы
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәтінді лингвистикалық талдау әдістері
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сөз мәдениеті негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • XX ғасырдағы орыс әдебиеті
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қиын емле және тыныс белгілер
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Формулировать основные понятия и принципы морально-нравственной и правовой ответственности за коррупционные правонарушения, роль человека в устойчивом развитии экосферы

 • Код ON2

  Использовать в речевых ситуациях терминологическую лексику, синтаксические конструкции в соответствии со своей специальностью, профессиональную информацию в языковой среде

 • Код ON3

  Представлять сущность менеджмента в образовании, базовые принципы и ценности инклюзивного обучения, понимая значимость педагогических и психологические процессов в школе

 • Код ON4

  Демонстрировать инновационные технологии обучения в преподавании русского языка и литературы, освоение оптимальных методов диагностирования достижений обучающихся

 • Код ON5

  Назвать основные этапы периодизации русской литературы XII-XVIII вв., ее художественные методы, признаки творческого новаторства классиков литературы XIX и ХХ в.в.

 • Код ON6

  Показать освоение терминологического минимума по языкознанию, методы лингвистического описания языка, навыки сравнения древнерусского текста с современным русским языком

 • Код ON7

  Интерпретировать художественный текст произведений зарубежной и казахской литературы, определив их жанры, художественные методы и художественные стили

 • Код ON8

  Показать освоение лексического и терминологического минимума, навыки лексического и фразеологического анализа языковых единиц, морфологического анализа разных слов

 • Код ON9

  Демонстрировать специфику обучения академической письменной речи (эссе), проектирование различных видов письменных работ по русскому языку: диктанты, сочинения, изложения, творческие задания на владение навыками орфографическими, пунктуационными, речевыми навыками, составление индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

6B01703 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01703 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01703 Орыс тілі және әдебиеті
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top