Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01404 Дене шынықтыру және спорт в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • дене шынықтыру және спорт саласында (спорт түрлері бойынша), қазіргі заманғы дене шынықтыру формалары арқылы дене шынықтыру жаттығуларының интерактивті графикалық бейнелеу құралдары көмегімен шығармашылық жұмысты үлгілейді және жасайды;
 • -дене шынықтыру білімін жетілдіру мақсатында дене тəрбиесінде экономика жəне бизнес негіздері, кəсіпкерлік жəне көш басшылық, өмір сүру қауыпсіздігі жəне салауатты өмір салтын орнату, экология жəне тұрақты даму, құқықтық жəне сыбайлас жемқорлық қа қарсы мəдениет негіздері бойынша материалдарды қолданады;
 • ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін, ЮНЕСКО-ның материалдық жəне материалдық емес мұрасын қоса алғанда, дене шынықтыру жəне спорттың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін жіктейді.
 • болашақ мамандардың жаңа тарихи санасын қалыптастыру үшін дене шынықтыру біліміне спорт саясатының басымдықтарын еңгізе отырып, қазіргі заманғы тарихи - саяси сипаттағы процестерді жіктейді;
 • қазіргі заманғы ғылымның философиялық, социологиялық, Саясаттану, Мәдениеттану, психологиялық және педагогикалық аспектілерін, сондай-ақ дене шынықтыру мен спорт әлеуетін пайдалана отырып, академиялық адалдық мәдениетін түсініп, сақтай отырып, тиімді мәдениетаралық коммуникация техникасын бейімдейді
 • психологияға, педагогикаға, оқушылардың даму физиологиясына және бейімделген дене шынықтыруға сүйене отырып, ресми және бейресми дене шынықтырудың тұтас педагогикалық процесін құрастырады
 • мемлекеттік, орыс жəне шетел тілдерінде дене шынықтыру білімінің даму мəселелері мен болашағы туралы өзіндік пікірін ұсынады жəне дəлелдейді;
 • техника жетістіктеріне негізделген жаңа аппаратық-бағдарламалық құралдарды, цифрлендіруді жəне əртүрлі ақпараттық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып оқу - жаттықтыру процесінің үлгісін жасайды;
 • менеджмент, оқушылардың спорттық жетістіктерін өлшеу технологиясы, дене шынықтыру-спорт пәндерін оқытудың заманауи әдістемесі, сандық мәдениет, соның ішінде инклюзивтік білім беру негізінде педагогикалық үдерісті басқарады;
 • жалпы білім беретін мектептің педагогикалық процесінде және педагогикалық ортада іс-әрекетті тиімді ұйымдастыру үшін мамандарды теориялық-әдістемелік және кәсіптік даярлау пәндері бойынша білімді таңдайды және пайдаланады
 • медициналық-биологиялық цикл пәндерін оқу кезінде алған білімдері мен құзыреттерін дене шынықтыру бойынша мектеп оқушыларымен сабақтар ұйымдастыру мен өткізуде, организмнің функционалдық дайындығын және жас спортшылардың жаттығу деңгейін арттыруда пайдаланады
 • ұлттық тәрбиенің этномәдени ерекшеліктері мен қағидаттарын ескере отырып, дене тәрбиесі педагогының кәсіби қызметін ұйымдастыру тәсілдеріне ие
Top