Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс заң қызметіндегі құқық пен кәсіби этика түсінігі мен мазмұнын, адвокаттың кәсіби қызметіндегі моральдық жанжалды жағдайларды шешудің мүмкін жолдарын білуге; кәсіби қызметтің фактілері мен құбылыстарын этикалық тұрғыдан бағалай білуге, нақты өмірлік жағдайларда моральдық ережелер мен мінез-құлық нормаларын қолдануға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір тіршілік қауіспсіздігі
  Несиелер: 5

  Табиғи, техногендік, экологиялық және даулы сипаттағы төтенше жағдайлар қаупі төнген және туындаған жағдайда шаруашылық жүргізу объектілерінде адамдардың өмірін сақтауға және объект жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған басшылық пен қызметкерлердің іс-әрекеттерін анықтайды. Төтенше жағдайларды болдырмау, алдын алу және жою мүмкіндіктерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Курс экономиканың жұмыс істеуінің іргелі проблемаларын, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясын, жеке көбею заңдылықтарын (микроэкономиканы), ұлттық экономика деңгейінде көбеюді (макроэкономика), мезаэкономика және әлемдік экономиканы зерттейді. Экономиканың әдістері мен тәсілдері.Өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын талдауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ихтиология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студент балықтардың су жануарлары ретіндегі құрылымы мен ұйымдастырылуының негізгі ерекшеліктерін, олардың жануарлар әлемінің жалпы жүйесіндегі шығу тегі мен орнын, континентальды, тұзды су қоймаларының, теңіздер мен мұхиттардың экологиялық ерекшеліктерін; су қоймасы мен оның фаунасының экожүйесінің абиотикалық элементтерінің өзара әрекеттесуінің негізгі заңдары мен заңдылықтарын; балықтардың әртүрлі экологиялық және құрылымдық топтарының анатомиясын, физиологиясын, көбею ерекшеліктері мен ерте онтогенезін біле алады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология
  Несиелер: 5

  Пән экологияның ғылым ретінде қалыптасу тарихын оқытады, экологиялық популяция және оның құрылымы, организмдер және олардың тіршілігімен таныстырады. Экожүйе, экожүйедегі заттар мен энергия айналымын, тұрақты даму тұжырымдамасын меңгертеді. Ресурсты үнемдеу қабілетін, өмірлік айналым түрлерінің және өзара биологиялық ықпал етуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зоология
  Несиелер: 5

  Болашақ маманның ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, омыртқалы жануарлардың адам іс-әрекетінде практикалық маңыздылығының артуын ескере отырып, табиғи экожүйелерге антропогендік әсердің күшеюі және зоологиялық зерттеулердің кейбір заманауи әдістерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл пән мал шаруашылығының - маңызын, тарихын, Қазақстандағы тарихын және қазіргі күндегі жағдайын, күтіп-бағу технологиясын, малды азықтандыру мен өсіру әдістерін, малдардың тұқымдарын, сырт пішіні мен дене бітімін, пайдаланатын техника әдістеріне аса мән беріп, тоқталып өтеді. Студент пәнді оқу барысында мал шарушылығын жақсартып, одан өндірілетін өнімдерін арттыруға мүмкін болатындығына көзі жетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы малдарының анатомиясы және гистологиясы
  Несиелер: 6

  Курс әртүрлі ауылшаруашылығы малдарының түр ерекшеліктерін ескере отырып, мал ағзасының анатомиялық құрылымы мен жасушаларының гистоқұрылысын және мүшелерінің, тіндерінің, құрылымдық орналасуының зерттейді. Сонымен қатар, ол ағзаның функцияларына және жеке процесте өмір сүру жағдайларына байланысты қайта құрылуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цитология
  Несиелер: 6

  Бұл курста студенттер биологиялық нысандарды жасушалық ұйымдастыру принциптерін, мембраналық процестер мен тіршіліктің молекулалық механизмдерін, жануарлар жасушаларының құрылымын, организмдегі жасушалардың әртүрлі түрлерін, олардың пайда болуының мүмкін механизмдерін, жасушалық бақылауды қолдануды, сипаттауды, сәйкестендіруді және жіктеуді үйренеді. Олар негізгі цитологиялық терминдер мен ұғымдарды, цитологиялық зерттеудің негізгі әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зоотехникалық ғылым тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстан және әлем мал шаруашылығының даму тарихы. Материалдық-техникалық базаны құрудағы ауыл шаруашылығының маңызы (мал шаруашылығы, құс шаруашылығы). Мал шаруашылығы алдында тұрған міндеттерді шешуде маманның рөлі. Биология және зоотехникалық ғылым. Жануарлардың эволюциялық ілімі мен генетикасы - оларды жетілдірудің негізі. Мал шаруашылығындағы Техника. Мал шаруашылығы үй-жайларын салу, ішкі жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи генетика
  Несиелер: 6

  Курс барысында студенттер тірі ағза белгілерінің тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігі бойынша алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибелерде пайдаланылатын заманауи әдіс-тәсілдерді оқып үйренеді. Сонымен бірге, генетикалық аурулардың алдын алу және оның тұқым қуалаушылық төзімділігін арттыру мақсатында жүргізілетін алдыңғы қатарлы әдістерді меңгеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау және статистика
  Несиелер: 6

  Экономикалық сараптау және статистика. Экономикалық сараптаудың әдістері мен тәсілдері. Экономикалық талдау түрлері. Басқарушылық және қаржылық талдау. Қордың қайтарылымы, материал сыйымдылығын және еңбек өнімділігін талдау. Өнімнің, жұмыстар мен қызметтердің көлемін, сапасын және құрылымын талдау. Өндірістің шығындарын және өнімнің өзіндік құнын талдау. Кәсіпорындардың қаржылық нәтижелері мен қаржылық жағдайын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 6

  Курсты аяқтағаннан кейін студент, клетканың генетикалық элементтерін, белгілердің тұқым қуалау типтерін, генетикалық материалдың табиғатын, про және эукариот геномының құрылысын, ген қызметін және оның реттелу жолдарын, генетикалық инженерияның негізгі кезеңдерін, мутациялық өзгергіштік түрлерін, генетикалық полиморфизмнің маңызын және эволюциялық факторларды меңгеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәжірибелік биологиялық химия
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің тірі организмдердегі заттар мен энергияның өзгеруі және ауыл шаруашылығы өнімдерінің химиялық құрамы туралы білімдерін, практикалық дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Қолында биохимиялық көрсеткіштер жүйесі бар, оның көмегімен организмдегі зат алмасуды бақылайтын және малдың қалыпты денсаулығы мен өнімінің жақсы сапасын сақтай отырып, жоғары өнімділікті болжай және сақтай алатын мал шаруашылығы маманының практикалық дағдыларына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 6

  Пән студенттерде тірі ағзаны құрайтын молекулалардың құрылысы мен химиялық қасиеттері, ондағы зат алмасу процестерінің заңдылықтары, сонымен қатар жануарлар тіршілігінің реттелуінің әртүрлі механизмдері мен ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 6

  Осы пәнді оқи отырып, студенттер заң әдебиетімен және нормативтік актілермен өз бетінше жұмыс істеу, Қазақстан Республикасы азаматының құқықтары мен міндеттерін білу, өз өмірі үшін қажетті және пайдалы барлық нәрсені ала отырып, заң ақпаратында бағдарлай білу дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал азығын өндіру
  Несиелер: 5

  Студенттер, шабындық және далалық жемшөп өндірісі бойынша ақпаратты өз бетінше іздеу және талдау, жемшөп өндірісінде ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін қолдану, сондай-ақ жемшөп құндылығы бар өсімдіктердің биоэкологиялық ерекшеліктері мен олардың агроландшафттық жағдайларға сәйкестігі, шабындық-жайылымдық жемшөп алқаптарын жақсарту мен ұтымды пайдалану әдістері туралы білімдерін арттыру қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биометрия
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде, шаруашылық жағдайында ауылшаруашылығы малдарынан алынған сандық және сапалық белгілер бойынша алғашқы мәліметтерді биометриялық әдістердің көмегімен өңдеуге, талдау жасауға қабілетті болады. Сонымен қатар, зерттеуге алынған өзгермелі белгілердің негізгі сипаттамаларын, үлестірім түрлерін, бас жиынның параметірлерін, хи-квадрат критерийін, белгілер арасындағы байланыс түрлерін меңгере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биостатистика
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқығаннан кейін студент деректерді топтастыра алады және олардан сенімді ақпарат ала алады; зерттелетін объектілердің жалпы сипаттамалары туралы ақпарат алудың математикалық аппаратын қолдана отырып, белгілі бір белгілер мен қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, өзгеру себептерін анықтай біледі, зерттелген объектілер, құбылыстар мен қатынастарды, олардың сапасын анықтайтын факторлар арасындағы қатынасты анықтай біледі; екі немесе одан да көп белгілердің жұптасқан өзгергіштігін анықтай біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы малдарының этологиясы
  Несиелер: 5

  Курс соңында студенттер жануарлардың мінез-құлқына, дененің өмірлік процестеріне, олардың мағынасына, мәніне, қоршаған орта жағдайларына, мал шаруашылығы технологияларына және олардағы реакцияларға байланысты өзгеру заңдылықтарын талқылай алады. Жасушадағы, ұлпадағы және ағзадағы заттар мен энергияның функцияларын, қасиеттерін, механизмдерін, әрекеттерін, байланыстары мен зат алмасу процестерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес этика
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқи отырып, студент іскерлік этика мәселелерін осы сөзге адалдық, ашықтық, адалдық, қолданыстағы заңнамаға, белгіленген ережелер мен дәстүрлерге сәйкес нарықта тиімді жұмыс істеу қабілетіне негізделген іскерлік этика ретінде зерттеуге мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ветеринария негіздері
  Несиелер: 5

  "Жел пісірудің негіздері" студентке жалпы патология, клиникалық диагностика, хирургия, ішкі аурулар терапиясы, фармакология, токсикология, эпизоотология, паразитология, ауылшаруашылық жануарларының жұқпалы және жұқпалы емес ауруларымен күресудің негізгі шараларын ұйымдастыру және адамдар мен жануарларға ортақ аурулардан қорғау туралы қажетті білім беру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік қағаздар
  Несиелер: 3

  Курсты аяқтағаннан кейін студент іскери хат алмасу туралы қазіргі және дәстүрлі идеяларды сипаттай алады және іскери хат алмасу мәтіндерін жетілдірудің, құрастырудың әдістері мен әдістерін оқи алады. Сондай-ақ зерттелетін салада, сыртқы сауда мен қаржылық қызметте әр түрлі іскери хат-хабарларды рәсімдеу қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы малдарының физиологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер жануарлардың қалыпты сау организмінің қызметтерін, тіршілік үдерістерін, заңдылықтарын, функцияларын, әрекеттерін, байланыстарын, әсер ететін факторланын, қалыпты көрсеткіштерін біледі. Қан, қан сарысуы, гормон, сілекей, қарын сөлі және жүрек, өкпе, бүйрек, ішек, тамыр, тері, бұлшық ет пен көру, есту, дәм сезу анализаторлар жүйесінің қызмет принциптерін, қолданатын әдістерін тәжірибелік тұрғыда меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ботаника мал азығын өндіру негіздерімен
  Несиелер: 5

  Курсты аяқтаған студент өсімдіктер әлемінің биоалуантүрлілігі саласындағы негізгі ұғымдарын, ботаникалық объектілерді бақылау тәсілдерін, өсімдіктерді сипаттау және сәйкестендіру әдістерін меңгеруге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ветеринариядағы әдістемелік және ғылыми құжаттамалар
  Несиелер: 5

  Курс жануарлардағы негізгі патологиялық өзгерістер мен қабынулардың әдіснамалық тәсілдерін зерттейді. Жұқпалы емес, паразиттік ауруларды зерттеудің негізгі әдістері мен әдіснамалары. Инфекцияны зерттеу және алдын-алу шаралары. Студенттер эксперименттік зерттеулердің әдіснамасын, жануарларға тәжірибе жасаудың жалпы әдістемелік принциптерін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығындағы асылдандыру жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Студенттерде мал өсіру, асылдандыру жұмыстарының әдістерін, есепке алу мен есеп беру және ауыл шаруашылығы жануарларын бағалау, өндірушілерді олардың ұрпақтарының сапасы бойынша бағалау, туыстық топтарды бөлу, сондай-ақ асыл тұқымдық ядро жинақтау, жұптарды іріктеу және селекция нәтижелерін талдау есебінен өнімділікті арттыру туралы теориялық білімді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығын механикаландыру және автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Курс мал жайылымдарын сумен жабдықтауды механикаландыруды зерттейді. Жануарлар мен құстарды суаруға арналған автосуарларды орнату. Жемшөпті ұсақтауға, араластыруға, дайындауға және таратуға арналған жабдық. Азық цехтары және олардың жабдықтары. Сиырларды машинамен саууға арналған жабдық. Сүтті алғашқы өңдеуге арналған машиналар мен аппараттардың құрылысы және жұмысы. Қой қырқу және көңді жоюды механикаландыруға арналған жабдық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы цифрландыру цифрландыру
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді заманауи цифрлық технологиялардың негіздерін меңгеру дағдыларына, олардың даму үрдістеріне баулуға, әртүрлі меншік нысанындағы шаруашылықтарда мал шаруашылығы өнімдерін өндіруде цифрлық технологияларды пайдалана отырып, жаңа технологиялық процестерді әзірлеуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Техникалық реттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Курста асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы нормативтік-заңнамалық база, сәйкестікті растау, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Техникалық реттеу жүйесі, мал шаруашылығы салаларында ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін, еуропалық одақта және жекелеген шет елдерде өнімге қойылатын талаптарға сәйкестік саласындағы қатынастарды реттеу зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ветеринарлық репродуктология
  Несиелер: 4

  Пән ветеринариялық репродуктологияның қазіргі жағдайы мен болашағын зерттейді, сонымен қатар студенттер ауылшаруашылық жануарларының аналықтары мен еркектерінің физиологиясын, әр түрлі жануарлар аналықтарының жүктілігін, төлдеудің, төлдегеннен кейінгі кезеңнің физиологиясы мен патологиясын және олардың алдын-алуды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің мал шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау, заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасы, негізгі түсініктері, мәні, объектілері, түрлері, стандарттау және өнімнің сәйкестігін растау әдістері туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. Өнім стандарттары, сапа жүйелері, қызметтері мен персоналы. Халықаралық стандарттау және сертификаттау ұйымы. Қазақстан Республикасында стандарттау және сертификаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ветеринарлық акушерлік және гинекология
  Несиелер: 4

  Курс жануарларды ұрықтандыруға негізделген көбеюдің негізгі биологиялық заңдылықтарын ашады, репродуктивті мүшелер мен сүт бездерінің физиологиясы мен патологиясын қамтиды. Курс ауыл шаруашылығы жануарларының репродуктивті функциясының заңдылықтарын терең түсіну негізінде кәсіби міндеттерді тиімді шешу және кәсіби қызметті ұйымдастыру үшін қажетті негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеудегі технологиялық жабдықтар
  Несиелер: 5

  Курс мал өнімдерін өңдеудің өндірістік және технологиялық ерекшеліктерін зерттейді. Заманауи технологиялық жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларын және оның жұмысының тиімділігін арттыру үшін кәсіби деңгейде шешімдер қабылдау қабілетін алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы объектілерін зоогигиеналық негізінде жобалау
  Несиелер: 5

  Болашақ маманға қоршаған орта факторларының ағзаның табиғи төзімділігіне және ауылшаруашылық жануарларының өнімді сапасына әсерін зерттеуге үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 6

  Курсты аяқтаған студент биотехнологияның заманауи әдістерін қолдана отырып, жануарлардың құнды генотиптерін қарқынды көбейту әдістерін меңгереді. Оның ішінде: ауыл шаруашылығы малдарының құнды генотиптерін сұрыптау, донорларды суперовуляция және синхрондау, аналықтарды қолдан ұрықтандыру, биотехнология әдісі арқылы алынған төлдердің өсуі мен жетілуін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Клеткалық биотехнология
  Несиелер: 6

  Бұл курс студенттерде организмнің жасушалық деңгейіндегі (гаметалар мен эмбриондар) биологиялық өнімдерін қолдана отырып, бірегей ерекшелігі бар жануарларды алудың биотехнологиялық әдістері туралы білімді қалыптастырады. Гаметалар мен эмбриондарды культивирлеу, криоконсервациялау, экстракорпоралдық ұрықтандыру әдістерін меңгеру дағдыларын қалыптасады; трансгенді, клондалған ағзалар мен монозиготалы егіздерді алу технологияларын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ірі қара мал шаруашылығы, сүт және ет өндіру технологиясы
  Несиелер: 7

  Бұл курста ірі қара малдың тұқымдары, биологиялық ерекшеліктері мен шаруашылық пайдалы белгілері, конституциясы, сыртқы түрі, малдың ішкі көрінісі, сүт және ет өнімділігі, сүт және сиыр етін өндіру технологиясы, табынның көбеюі және асыл тұқымды мал шаруашылығы зерттеледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микробиология
  Несиелер: 4

  Пән мыналарды: микроорганизмдердің морфологиясын және физиологиясын, олардың физика-химиялық және биологиялық факторларға төзімділігін, генетикасын, инфекциялық процестің пайда болуы мен барысын; макроорганизмнің инфекциялық ауруларға төзімділігінің қалыптасу заңдылықтарын (иммунитет); инфекциялық аурулар қоздырғыштарының биологиялық қасиеттерін, етті, сүтті және сүт пен ет өнімдерін санитариялық-микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал азықтандыру
  Несиелер: 7

  Курс табиғи жайылымдарды ұтымды пайдалану, жем дайындаудың прогрессивті әдістерін қолдану, жемді консервілеу әдістері мен сақтау әдістерін жетілдіру, әртүрлі меншік нысандарындағы фермаларда малдарды азықтандыруды ұйымдастыру негізінде фермаларда азық-түлік базасын нығайту әдістерін зерттейді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал өсіру және селекция
  Несиелер: 7

  Курс студенттердің бұрыннан қолда бар және жаңа, өнімділік сапасын жақсарту және экономикалық тиімді тұқымдар мен типтік малдарды құру туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. Болашақ маманды өндіріс жағдайында табысты жұмысқа дайындау. Пәнді оқу кезінде студент малдардың экстерьерін, интерьерін және конституциясын, сұрыптау мен жұп таңдауды, ауылшаруашылық малдарын өсіру әдістерін біле алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Асыл тұқымды малдардың және мал шаруашылығы өнімдерінің экспорты, импорты
  Несиелер: 6

  Курс мал шаруашылығы өнімдерінің экспорты мен импортының технологиялық процестерін зерттейді. Сойылған жануарларға қойылатын ветеринариялық-санитариялық талаптар. Жануарларды әуе, - су және теміржол көлігімен тасымалдау ережелері. Ветеринариялық-санитариялық бақылау критерийлері жануарларды көліктен түсіру және межелі пунктке қабылдау кезінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал шикізатын алғашқы өңдеу технологиясы және сараптамасы
  Несиелер: 6

  Бұл курста студенттер мал шикізатын дайындау, жүн, былғары, аң терісі шикізатының жіктелуі, құрылымы туралы түсініктерді үйренеді; НТҚ және МЕМСТ-қа сәйкес мал шикізатының тауарлық қасиеттерін бағалаудың және сараптаудың объективті әдістерін меңгереді; мал шикізатының алғашқы өңдеу технологиясын; консервілеу әдістерін, сондай-ақ қайта өңдеу кәсіпорындарына жеткізгенге дейін мал шикізатын сақтау шарттарын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығы өнімдеріне микробиологиялық бақылау
  Несиелер: 4

  Курс студенттерге шығу тегі әртүрлі шикізат пен өнімдерді санитарлық-микробиологиялық зерттеу, жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын анықтау, бүлінудің әртүрлі факторларын зерттеу және өнімнің сапасы мен биологиялық қауіпсіздігін бақылауды қамтамасыз ететін теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаракөл шаруашылығы және елтірі тану
  Несиелер: 6

  Курс студенттердің қаракөл шаруашылығы, қаракөл қозыларының елтірілік түрлері, елтірінің түсі мен өңі және олардың қасиеттері, елтірілерді бағалау және сұрыптау туралы түсініктерін қалыптастырады. Қаракөл елтірісінің әртүрлі түрлерінің тауарлық қасиеттері зерттеледе. Қаракөл елтірілерінің сапасын бағалаудың заманауи әдістерін пайдалана отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде инновациялық технологияларды қолдану. Қаракөл елтірілерінің жіктелуі және ассортименті. Қаракөл елтірісін сұрыптау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шошқа шаруашылығы, шошқа өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 6

  Курс шошқалардың биологиялық және экономикалық ерекшеліктерін зерттейді. Шошқа тұқымдары, селекциялық-асылдандыру жұмыстары қарастырылады. Азықтандыру мен ас қорытудың физиологиялық ерекшеліктері. Сүттен айыру және жас төлдерді топқа кіргізу алдында торайларды өсіру ерекшеліктері. Торайларды төлдеуге дайындау. Шошқа өсірудің технологиялық параметрлері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құс шаруашылығы, құс шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу құс шаруашылығы саласында заманауи білім алуға бағытталған, атап айтқанда, құс етін қарқынды өндіру, тамақтандыру, инкубациялау, құс өнімдерін өндіру және қайта өңдеу технологияларымен байланысты мәселелер. Студент құс шаруашылығындағы түрлі технологиялық жабдықтардың жұмысын білетін болады және өндірістік жағдайларда құрама жем рецептерін құрастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасы студенттерде ғылыми зерттеулер әдістемесі туралы, шаруашылық және зертхана жағдайында эксперименттік тәжірибелер қою және жүргізу туралы, зерттеулердің алынған нәтижелеріне талдау жүргізу туралы түсініктерді қалыптастыруға; алғашқы сандық мәліметтермен жұмыс істеуге; ғылыми мақала, рефераттар, дипломдық жұмыс жазу, көпшілік алдында баяндама жасау және дипломдық жұмысты қорғау дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экзотикалық биология және құстардың менеджменті
  Несиелер: 6

  Курсты оқу студенттерге құстардың экзотикалық түрлерінің биологиясы саласында оларды одан әрі өсіру үшін қажетті білім алуға ықпал етеді. Құс шаруашылығын басқаруға байланысты мәселелер игерілетін болады. Экзотикалық құстардың биологиясын білу және басқару студентке осы бағытты тұтынушылық нарыққа шығаруға байланысты мәселелерді тез шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қой және ешкі шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу кезінде студент өнімділік бағытты ескере отырып, қой мен ешкі өнімдерін өндіру технологиясының сапасына әсер ететін негізгі факторларды игереді. Сонымен қатар, ол қойларды тиімді ұстау, азықтандыру және әр түрлі фермаларда жас төлдерді мақсатты өсіру технологиясының әдістерін зерттейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жылқы және түйе шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Курс студенттерде жылқылар мен түйелердің шығу тегі, қолға үйретуі мен қайта құрылуы; олардың сыртқы-конституциялық және биологиялық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады. Тұқымдар және оларды жіктеу принциптері. Төлдерді өсіру технологиясы және өсімін молайту. Биелер мен түйелердің сүт өнімділігі, сүт өнімдерін өндіру технологиясы. ҚР және шетелдердегі жылқы шаруашылығы мен түйе шаруашылығының маңызы мен қазіргі жағдайы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON3

  Ауыл шаруашылығы малдарының биологиялық ерекшеліктері мен биохимиясын сипаттау, сондай-ақ мал шаруашылығы саласындағы кәсіби проблемаларды шешу үшін теориялық және практикалық білімдерін қолдану

 • Код ON6

  Еліміздің әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарда өсірілетін ауылшаруашылығы малдарының өнімділік және асыл тұқымдық сапасын арттыру, сондай-ақ өсталдылық қабілетін жақсарту бойынша ғылыми негізделген жұмысты орындау үшін оқыту дағдыларының болуы

 • Код ON2

  Мал шаруашылығындағы ғылыми зерттеулердің неғұрлым өзекті әдісін таңдау, экономикалық заңдарды, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қауіпсіздігі жөніндегі нормаларды пайдалану, академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңызын түсіну, академиялық хаттың үндеуіндегі дәлелдерді түсіндіру

 • Код ON5

  Селекциялық асылдандыру жұмысы барысында ауыл шаруашылығы малдары мен құстарын өсіру, азықтандыру және жем-шөптерінің берік қорын құру кезінде білімді кәсіби деңгейде қолдану;

 • Код ON1

  Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы тарихын, орыс және ағылшын тілдеріндегі кәсіби сұхбатты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, мәдени, моральдық-этикалық аспектілерді, бизнес саласының даму үрдісін білу мен түсінуін көрсету және оларды зертелетін салада қолдану;

 • Код ON4

  Селекциялық-асылдандыру жұмысының кәсіби міндеттерін шешуде теориялық және практикалық білімді қолдану, ауыл шаруашылығы малдары мен құстарын өсіруде зоогигиеналық талаптарды, микробиологиялық процестерді, биотехнология негіздері мен өсімталдылық қабілеттерін білу мен түсінуді көрсету;

 • Код ON8

  Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мал шаруашылығы өнімдерінің сапасына сараптама жүргізу кезінде білімдерін көрсету, мал шикізатын бастапқы өңдеудің жаңа технологияларын білу, асыл тұқымды малдың экспорты мен импортын жүзеге асыруға қатысты мәселелерді кәсіби деңгейде шешу.

 • Код ON7

  Ауылшаруашылығы малдарын генетикалық зерттеу әдістерін, тұқым қуалау заңдылықтарын және шаруашылыққа пайдалы белгілерін биометриялық өңдеуді, сондай-ақ осы салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын білу мен түсінуді қолдану;

6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top