Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01405 Кәсіптік оқыту (Сәндік өнер) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • көркем білімге қазақстандықтардың жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатының басымдықтарын енгізе отырып, тарихи-саяси сипаттағы қазіргі заманғы процестерді сыныптайды
 • қазіргі ғылымның философиялық, әлеуметтанулық, саяси, мәдениеттанулық және психологиялық аспектілерін, сондай-ақ мәдениет пен өнер әлеуетін пайдалана отырып, тиімді мәдениетаралық коммуникация техникасын бейімдейді
 • шығармашылық бірлестіктер мен одақтарды қоса алғанда, жастар ортасындағы көшбасшылардың жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін практикалық білімді пайдаланады
 • мемлекеттік, орыс, шет тілдерінде көркем білім беруді дамыту мәселелері мен болашағы және академиялық жазу бойынша өз пікірін дәлелдейді
 • жаңа цифрлық технологияларды қолдануға, әртүрлі ақпараттық ресурстардың әлеуетін пайдалануды қоса алғанда, қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясының мүмкіндіктеріне негізделген білім беру процесін талдайды
 • көркем білім беруді жетілдіру мақсатында Экономика және бизнес, кәсіпкерлік және көшбасшылық, өмір қауіпсіздігі және салауатты өмір салты, экология және тұрақты даму, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері бойынша материалдарды пайдаланады
 • ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі отандық өнер мен көркем мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін жіктейді
 • мектеп оқушыларының даму психологиясы мен физиологиясына сүйене отырып, ресми және бейресми көркемдік білім берудің педагогикалық процесін құрастырады
 • менеджмент, оқушылардың жетістіктерін өлшеу технологиясы, көркем пәндер мен цифрлық мәдениетті оқытудың қазіргі заманғы әдістемесі негізінде, оның ішінде инклюзивті білім беру жағдайында Көркем білім беру шеңберінде педагогикалық процесті құрады
 • сурет және кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнер (түрлері бойынша), жазық және көлемді мүсін, керамика, дизайн, колористика және түстану негізінде қазіргі заманғы өнер нысандары саласында, оның ішінде интерактивті графика құралдары мен медиа-өнердің аудиовизуалды компоненттерінің көмегімен шығармашылық жұмысты модельдейді
 • Көркем еңбек сабақтарын сапалы жүзеге асыру үшін және әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін технологияның әртүрлі түрлері саласындағы іргелі білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын көрсетеді
 • қолмен және машинамен қаріптерді қоса алғанда, сызбаларды, өнім сызбаларын және басқа графикалық құрылымдарды модельдейді
Top