Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M01602 Тарих в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • ХХғ- ХХғбасындағы Орталық Азия халықаралық қатынастар жүйесінде
  Несиелер: 5

  Курс Орталық Азия өңіріндегі жетекші әлемдік державалар — Ресей, АҚШ, ЕО, Қытай арасында - өңірдегі саяси ықпал және оның стратегиялық ресурстарын бақылау үшін бәсекелестік нәтижесінде туындаған халықаралық қатынастардың саяси конфигурациясын қарастырады. Орталық Азия мемлекеттерінің аталған халықаралық қатынастарға қатысушылармен сыртқы саясаты мен қатынастарын ашады.

  Селективті тәртіп
 • Тарихтың қазіргі кезеңіндегі Ресей
  Несиелер: 5

  Курс ХХ-XXI ғасырдың басындағы Ресей тарихының негізгі кезеңдерін қарастырады, Ресейдің жаңа тарихының заңдылықтарымен, құбылыстары мен оқиғаларының себеп-салдарлық байланыстарымен таныстырады. Курс Ресей мемлекеті мен қоғам тарихының маңызды кезеңдеріне сәйкес келетін проблемалық-хронологиялық қағидат бойынша құрылған. Ресей тарихының жаңа дәуіріндегі манызды әлеуметтік-экономикалық, мәдени процестер мен өзгерістер қарастырады

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан тарихының тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Курс тарихи ғылымның, тарихи ойдың пайда болу, қалыптасу, даму үрдісін қарастырады. Тарихи білімнің мазмұны мен нысандарын ашады. Тарихи танымның әртүрлі әдістерін жетілдіру процесін, Қазақстан тарихының баламалы Тарихи тұжырымдамаларының мәні мен мазмұнын қадағалайды. Курс қазақстандық тарих ғылымының даму тарихын зерттейді, әртүрлі мәселелер бойынша тұжырымдамалық шешімдер шығарады.

  Селективті тәртіп
 • Еуразия тарихындағы көшпенділер өркениеті
  Несиелер: 5

  Курс дүниежүзілік тарих контекстінде көшпелі қоғамның пайда болуын, дамуын, номадизм феноменін, оның ерекшелігін, көшпенділердің өмір сүруі мен даму жағдайларын өндіруші экономиканың ерекше түрі ретінде ашады, көшпелі мал шаруашылығының пайда болу процесін қарастырады, көшпенділердің сыртқы әлеммен қарым-қатынасының әлеуметтік алғышарттарын, көшпенді мемлекеттіліктің пайда болу үрдістерін және эволюциясын ашады. Баяндайды теориялық-әдіснамалық көзқарастар, тұжырымдамалар және олардың эволюциясын зерттеуде кочевничества феномені, номадизма.

  Селективті тәртіп
 • Кеңес өкіметінің тарихы
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасының негізінде материалды құрудың проблемалық-хронологиялық принципі жатыр. Бұл ретте Кеңес мемлекетінің тарихында (1917-1991 жж.) сынық дәуірлер бөлінеді. Курс Кеңес мемлекеті тарихының ең маңызды, түйінді тарихи үдерістері мен құбылыстарын көрсетеді. Кезеңділіктің негізіне Кеңес мемлекетінің қоғамдық организмінде болған сапалы өзгерістер, Кеңес мемлекетінің эволюциясы, оның ыдырауына дейін алынған.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми-зерттеу жобаға кіріспе: деректермен жұмыс, әдістемесі мен әдісі
  Несиелер: 5

  Курс ғылыми зерттеу әдістемесінің негіздерін, процестің логикасын және ғылыми зерттеу әдістерін, ғылыми зерттеудің эмпирикалық, теориялық деңгейін, тарихи деректермен жұмыс істеу әдістемесін ашады. Тарихты зерттеудің әдіснамалық тәсілдерін, әдістері мен көздерін көрсетеді. Зерттеу пәніне сәйкес жалпы ғылыми әдістерді да, нақты ғылыми әдістерді да ашады. Зерттеу тәсілдерін, тарихи фактілерді, ғылыми танымдарды жария етуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Тарихи ғылымдардың әдістемесі мен тарихы
  Несиелер: 5

  Тарих ғылымының даму заңдылықтары, оның ғылым саласы және қоғамның рухани мәдениетінің құрамдас бөлігі ретіндегі қазіргі жағдайы, тарихи-антропологиялық зерттеулердің дамуы, жергілікті тарихтың түсінігі мен мазмұны, әртүрлі дәуірдегі ғылым салтының өзгерістерімен тығыз байланыста тарихи білімнің даму процесі зерттеледі; тарих ғылымындағы әр түрлі бағыттар талданады.

  Селективті тәртіп
 • ХІХ ғ Қазақ - орыс қарым-қатынастары
  Несиелер: 5

  Пән курсы Х1Х в. Ресеймен саяси және экономикалық қарым-қатынас контекстіндегі Қазақстанның рөлі мен орны, маңызы туралы жүйелі білімді қалыптастырады. Қазақстан Ресейдің саяси және экономикалық мүдделерінің объектісі ретінде көрсетеді, қазақ-орыс сауда - экономикалық байланыстарының тарихын баяндайды, дамуымен қоғамдық дамудың заңдылықтарын ашады.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанның сыртқы саясатының қалыптасуын, қалыптасуын және дамуын, оның тәуелсіздік кезеңіндегі негізгі басымдықтарын, ҚР сыртқы саясатына әсер ететін факторлар мен баламаларды, Қазақстанның әлемдік саяси үдерістегі рөлі мен орнын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми-педагогикалық үдерістегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс ғылыми-педагогикалық үдерісте, тарихты оқытуда, заманауи білім беру кеңістігінде, білім беру жүйесінде өтетін инновациялық процестердің ерекшелігін ашады. Тарихи пәндерді оқытудың инновациялық технологиялары саласындағы білімді ашады, ғылыми-педагогикалық үдерісте оқу-тәрбие міндеттерін тиімді шешудің оңтайлы жолдары мен құралдарын көрсетеді, білім алушылармен әдістемелік жұмыс дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы шетелдік тарихнамадағы заманауи бағыттарды, тарихи білім әдіснамасын қарастырады. Курстың мазмұны ХХ ғасырдың Батыс тарих ғылымының негізгі даму тенденциялары туралы түсінік береді, екіншіден, тарихи әдебиеттерді талдай білуге, оған өзінің көзқарасын анықтауға, сондай-ақ тарихи, кең –гуманитарлық ойдың үздік жетістіктерін өз қызметінде пайдалануға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихи ғылым: жағдайы және даму болашағы
  Несиелер: 5

  "Тарих ғылымы: жағдайы және даму болашағы" курсы тарих ғылымының қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын қарастырады. Қарастырылатын мәселелер шеңберіне тарих пәнін, әдістерін және мазмұнын академиялық ғылым ретінде анықтауды, тарихи білім мен тарих ғылымының дамуын анықтайтын үрдістерді зерделеуді; әртүрлі дәуірдегі тарихи ой өкілдерінің концепцияларының сипаттамасы тарихтың орнын және білімнің басқа салаларымен байланысын анықтауды қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылым философиясы тарихы мен пәні. Ғылымның әлемдік көзқарас негіздері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейі, Ғылым кәсіп ретінде, ғылым идеалдары мен нормалары,. ғылымның қызметі, Ғылымның пайда болуы мен дамуы, Ежелгі дәуірдегі, ортағасырлар және ренессанс дәуіріндегі ғылым, әлеуметтік және гуманитарлық ғлымдардың тарихы мен философиясы,ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми картинасы, ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар, жаратылыстану мен техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы, заманауи жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде жоғары білімнің қазіргі парадигмалары, оның тарихы, қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Қазақстандағы қазіргі заманға сай көп деңгейлі білім берудің мазмұны, жоғары мектепте педагогтың теориялық мен тәжірибелік қызметі анықталады. Білім алушыларда жоғары мектепте білім алудың кредиттік жүйесі негізінде білім беру үрдісін ұйымдастыру әдістерін қолдану туралы көзқарас қалыптасады, білім беру саласындағы басқару дағдыларының негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистратурада шет тілін оқытудың басты мақсаты - болашақ маманның кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінде белсенді тіл біліктілігін әрі қарай дамытуға негізделген шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде тілдің жүйелі түрде тереңдетілуі болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ ұлттық мемлекетілігінің қалыптасуы: тарихи эволюциялық модель
  Несиелер: 5

  " Қазақ ұлттық мемлекетілігінің қалыптасуы: тарихи эволюциялық модель" курсы Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу және даму үрдісінің проблематикасына, қазақ қоғамының әлеуметтік - тарихи даму ерекшеліктерін енгізеді. Курстың мақсаты - қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы мен даму тарихын зерделеу, маңызды саяси оқиғаларды жариялау, Қазақ хандығы тарихының негізгі кезеңдерінің динамикасын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» курсы басқару қарым қатынастарын, басқару қызметтерін оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері, басқару теориясының заманауи жағдайы қарастырылады. Ұйымдардың «ішкі», «сыртқы» ұғымдары туралы түсініктемелер беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан және Ресей тарихи - мәдени байланыстар аясында
  Несиелер: 5

  "Қазақстан және Ресей тарихи - мәдени байланыстар контекстінде" курсы Қазақстан-Ресей тарихи-мәдени байланыстардың негізгі кезеңдері мен мәселелерін қарастырады. Қазақ хандарының орыс мемлекетімен алғашқы байланыстары, Қазақстанның Ресейге қосылу мәселесі қарастырылады. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы зерттеледі. Қаралады ереже Қазақстанның Ресей империясының құрамына, сондай-ақ кеңестік кезеңде және қазіргі даму кезеңіне байланысты қазақстан-ресей қарым-қатынастары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихты оқыту әдістемесі және оқытушының кәсіби құзыреттілігі
  Несиелер: 5

  Тарихты оқыту әдістемесі және оқытушының кәсіби құзыреттілігі курсы дайындық жүйесінде ерекше орын алады. Ол тарихи білім беруге кәсіби бағыттылықты береді. Пәнді оқу барысында магистранттар дәстүрлі желілік білім беру жүйесімен және оқытудың инновациялық технологияларымен, оқу процесіне инновациялық технологияларды әзірлеу және енгізу тәсілдерімен, оқытушының кәсіби құзыреттілік негіздерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшпенділер өркениеті: генезисі мен типологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән аясында көшпелі өркениеттің эволюциясы мен типологиясының қалыптасу мәселелері талданады. Географиялық, климаттық және табиғи жағдайлардың әсерінен егін шаруашылығымен қатар көшпелі өркениеттер қалыптасады, олардың шеңберінде рулық-асыл тұқымдық қатынастардан мемлекеттікке көшу жүзеге асырылады. Көшпелі қоғамның шаруашылық құрылымының ерекшелігі халықтың дүниетанымы, дәстүрі мен рухани мәдениетінде де көрініс табады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық тарихнамадағы іргелі зерттеулер
  Несиелер: 5

  "Қазақстандық тарихнамадағы іргелі зерттеулер" пәні Қазақстан тарих ғылымының тарихнамасының іргелі мәселелері саласындағы нақты білімді қалыптастырады, Қазақстан тарих ғылымының әдістері мен мәселелерін, Қазақстанның тарихи ойының әртүрлі кезеңдеріндегі бағыттары мен мектептерінің негізгі мазмұнын, сондай-ақ зерттеу жұмыстарындағы тарихнамалық талдау әдістерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тарихи зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Тарихи зерттеулер әдістемесі" пәні тарихи зерттеудің негізгі әдіснамалық мәселелері мен әдістерін, тарих методологиясының мәселелерін, тарихи таным объектісі ерекшеліктерінің сипаттамасын, тарихи дереккөз мен тарихи фактілердің жүйелендірілген түрінде қарастыруды көздейді, тарих құралы – Әлеуметтік және тарихи танымның әртүрлі әдістеріне көп көңіл бөледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан және қазіргі замандағы халықаралық қатынас жүйесі
  Несиелер: 5

  "Қазақстан және қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі" курсы жаһандану процесінде Шет елдер мен халықаралық ұйымдардың өзара іс-қимылы контекстінде Қазақстанның саяси дамуын қарастырады. Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі басымдықтары, Қазақстанның халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы зерделенеді. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстанның орны мен рөлін анықтау Қазіргі кезеңде халықаралық жағдайды қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем тарихындағы іргелі мәселелерді зерттеудегі жаңа ізденістер
  Несиелер: 5

  "Әлем тарихындағы іргелі мәселелерді зерттеудегі жаңа ізденістер курсы тарихты кезеңдеу мәселелерін, дүниежүзілік тарихтың әр түрлі кезеңдеріндегі әлеуметтік-саяси даму мәселелерін қарастырады. Курсты оқу барысында негізгі орын тарихты зерттеудегі формациялық және өркениеттік тәсілдердің арақатынасы болып табылады. Негізгі әдіснамалық тәсілдер қарастырылады: монистік және өркениеттік, немесе плюралистік, дүниежүзілік тарихтың іргелі мәселелерін шешуге көзқарастың эволюциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азия мемлекеттерінің қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Орталық Азия өңірінің тарихына әлемдік саясаткерлердің, зерттеушілер мен сарапшылардың үлкен назары тартылды. Орталық Азия мемлекеттерінің қазіргі кезеңдегі дамуының әртүрлі жақтары талданады. Пән Қазақстанның, қырғыздың, Тәжікстанның, Түркменстан мен Өзбекстанның, саяси режимдердің дамуын, КСРО ыдырағаннан кейінгі Орталық Азия мемлекеттерінің әлеуметтік және мәдени саясаты мен экономикасының ерекшеліктерін қамтитын Азия мұхитына шыға алмайтын ауқымды өңірді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі оның тарихын, үлгілерін, бейнелерін және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан;. ғылыми және философиялық ойдың өзара ықпалын; ғылымның тарихы мен философиясының іргелі негізін және ұғымдық аппаратын; білімді өндіруді, ғылыми пәндердің қалыптасу және даму заңдылықтарын;

 • Код ON2

  Ғылымның өзекті мәселелері саласында кәсіби құзыреттілікті кеңейту және тереңдету;әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің зерттеуіне әдістемелік тәсілдерді талдау; шешендік өнер, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдеу дағдысының болуы; тілді кәсіби деңгейде еркін меңгеру, ғылыми талдаудың тиімді әдістерін қолдану.

 • Код ON3

  Болашақ маманды кәсіби даярлаудағы пәндік білімнің рөлін бағалау. Өзін субъект деп атау және өзін-өзі анықтау тәсілін көрсету және өзінің кәсіби қызметін талдау. Практикада білім алушылардың ой-өрісін байытатын әдістемелік тәсілдерді қолдану. Оқу үдерісін жобалау кезінде білім беру мазмұнын іріктеуге, оқыту формаларын, әдістері мен құралдарын, білім беру технологияларын таңдауға баға беру. Оқу үдерісін ұйымдастырудың, білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың негізгі әдістерін, формалары мен құралдарын сипаттау.

 • Код ON4

  Басқару психологиясының негізгі категорияларына, ғылыми зерттеу әдістеріне және оларды макро, мезо және микродеңгейде әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешу кезінде пайдалану ерекшеліктеріне анықтама беру. Ғылым дамуының негізгі кезеңдерін, оның құрылымы мен жіктелуін сипаттау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау және рәсімдеу бойынша нормативтік құжаттарды талдау: басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын түсінуді дамытуға ықпал ету. Ғылыми зерттеу әдіснамасын практикада қолдану. Ғылыми жұмыстың тиімділігін ұйымдастыру. Ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру үшін теориялық білім мен практикалық дағдылар жүйесін бағалауды жүргізу

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы тарих ғылымының парадигмаларын, тарихтың әртүрлі кезеңдеріндегі қоғамдық-тарихи, әлеуметтік-мәдени процестердің негіздерін білу және түсіну, тарих ғылымының қазіргі теориясы мен тәжірибесінің болмысын талдау және ұғыну, тарих ғылымының іргелі негізі мен ұғымдық аппаратын анықтау, нақты-тарихи мәселелерді талдау кезінде жалпы ғылыми принциптер мен таным әдістерін қолдану, тарихи зерттеудің негізгі әдіснамалық проблемалары мен әдістерін жүйеленген түрде қолдану.

 • Код ON6

  Тарих пен қазіргі заманның маңызды теориялық және өзекті мәселелерін шешуде әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың жетістіктерін пайдалану, гуманитарлық ғылымның түрлі мәселелері бойынша көзқарастар мен тұжырымдамаларға салыстырмалы талдау жасау, ғылыми проблеманы тұжырымдап, шеше білу, ғылыми зерттеудің тарихнамалық базасын қалыптастыру.

 • Код ON7

  Кәсіби міндеттерді шешу кезінде практикалық қызметте білімді қолдану, қорытынды жасау, ғылыми жұмыс тиімділігінің нәтижелерін сыни талдау, ғылыми зерттеуді жүзеге асыру үшін теориялық білім мен практикалық дағдылар жүйесін бағалау.

 • Код ON8

  Тарихи таным объектісі мен оның әдістерінің негізгі ерекшеліктерін, ғылыми зерттеуде жалпы ғылыми тәсілдер мен әдістерді қолдану ерекшеліктерін зерттеу; тарихи танымның ғылыми танымның жалпы заңдылықтарына арақатынасы туралы мәселені тұжырымдау және шешу, тарихи таным ерекшелігін анықтау; ғылыми зерттеуде жалпы ғылыми әдістердің рөлі мен мәнін салыстыру және тарихи зерттеудің жалпы әдістерін салыстыру; ғылыми зерттеудің логикалық құрылымы мен оның ішкі кезеңдері туралы түсінік құру.

 • Код ON9

  Өркениет дамуының қазіргі теориялары аясындағы өркениеттер генезисінің себеп-салдарлық байланыстарын, табиғи-климаттық және географиялық факторлар контекстіндегі әр түрлі қауымдастықтардың материалдық және рухани өмірінің ерекшелігін, өркениеттің әр түрлі түрлерінің өзара қарым-қатынасын талдау.

 • Код ON10

  Гуманитарлық пәндер саласындағы негізгі үрдістерді білу және түсіну, таңдаған мамандық саласында кәсіби білімді қалыптастыру және дамыту, білім беру бағдарламасының бағыттары мен арнайы пәндері бойынша алынған теориялық білімді бекіту;

 • Код ON11

  Қоғамдық-саяси жүйелердің негізгі сипаттамалары мен деңгейлерін, азаматтық қоғамның қазіргі заманғы проблемаларын сипаттау, қазіргі қоғам проблемаларын шешу үшін жеке мүмкіндіктерін қолдану, мемлекеттер мен аймақтық халықаралық өзара қарым-қатынастың дамуына ықпал еткен факторлардың мәнін, аймақтық өзара іс-қимыл және халықаралық қатынастар тарихындағы негізгі оқиғаларды анықтау.

 • Код ON12

  Тарихи деректерді жинақтау; отандық және дүние жүзі тарихының алдыңғы тарихнамасының жетістіктері, тарихтың жаңа тарихнамасының жетістіктерін тану, тарих ғылымының маңызды теориялық және әдіснамалық мәселелері шеңберін өзектілендіре білу, тарихтың түрлі мәселелері бойынша қазіргі көзқарастар мен тұжырымдамалардың салыстырмалы талдауын шығару, нақты тарихи мәселелерді шешу үшін тарихнамалық базаны қалыптастыру.

 • Код ON13

  Қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік қарым-қатынас, топта жұмыс істеу дағдысы, ынтымақтастық, төзімділік, әлеуметтік-мәдени тәжірибені ұғыну және одан әрі игеру, бірлескен қызметті құру дағдыларын дамыту, қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

 • Код ON14

  Өз ресурстарын қалыптастыру әлеуеті мен жеткіліктілігін және оның жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің қазіргі заманғы жүйесінің деңгейіне сәйкестігін анықтау, өздігінен білім алу дағдылары мен біліктерін көрсету, білім алу және сақтау, жинақтау және жетілдіру, оларды тиімді пайдалану, стандартты емес ғылыми негізделген шешімдер ұсыну, шығармашылық қабілеттерді көрсету.

7M01602 Тарих (1 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01602 Тарих және география
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01602 Тарих (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
 • 7M01602 Тарих(профильный)
  Магистратура

  Қызылорда "Болашақ" университеті

  БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
  7M01602 Тарих
  Магистратура

  А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

  БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
  Top