Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университет дамуының стратегиялық жоспарына, академиялық саясатқа, миссиясына жауап береді. Білім беру бағдарламасының басты мақсаты Құқықтану саласында толыққанды, сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілікті алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету; білім алушылардың Отанға деген патриоттық сезімдерін дамыту; төзімділік, жоғары мәдениет, Адам құқықтары мен бостандықтарына құрмет көрсету; мемлекеттік тілді басым дамыту болып табылады.; отандық дәстүрлер, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары негізінде білім берудің мазмұны мен құрылымын жаңарту, оқытудың инновациялық технологияларын оқу процесіне енгізу арқылы жоғары білімі бар мамандардың сапасына қойылатын прогрессивті талаптарға сәйкес келетін тәжірибелік дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Білім алушыларды таңдаған мамандығы бойынша жалпы мазмұнның мәтіндерін, жалпы ғылыми, ғылыми-көпшілік және арнайы мәтіндерді түсінуге және талдауға үйретеді. Кәсіби-бағытталған мәтіндерді рефераттау үшін коммуникативтік дағдылар мен іскерлікті дамытады, сондай-ақ жалпы-коммуникативтік және кәсіби міндеттерді шешу үшін өзге тілді Кәсіби-бағытталған сөйлеу іскерлігін одан әрі жетілдіреді. Сөйлеу этикасына үйретеді.

 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Қылмыстық процестің мәнін, міндеттерін, принццияларын ашады. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын сипаттайды. Ақпаратты тексеру жүргізуден бастап, дайындалып жатқан және жасалған қылмыс, қылмыстық іс қозғау туралы дәлелдемелердің теориясын, іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу тәртібін, сотқа беру және сот талқылауын, кассациялық және аппеляциялық сатыдағы соттарда істі қарау және үкімді орындау мәселелерін баяндайды.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының салық құқығы
  Несиелер: 5

  ҚР салық жүйесін түсіндіреді. Салық құқығының теориялық-әдіснамалық негіздерін, оның құқық жүйесіндегі ерекшеліктерін, құқықтың басқа салаларымен өзара қарым-қатынасын қарастырады. ҚР Салық кодексіне сәйкес салық төлеушілер құқықтарының жүйесін баяндайды. Салық төлеушілердің құқықтарын әртүрлі тәсілдермен қорғау тәртібін сипаттайды. Салыстырмалы түрде ТМД және Еуропалық Одақ елдеріндегі салық заңнамасын қарайды

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымын, мәнін, принциптерін, құқықтық реттеу әдістерін, Кәсіпкерлік құқық жүйесі мен көздерін қарастырады. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің маңызы, түрлері мен нысандарын және кәсіпкерлік құқықтың конституциялық негіздерін ашады. Кәсіпкерлердің абсолюттік құқықтарын азаматтық-құқықтық регламенттеуді, міндетті түрде-кәсіпкерлік қызметтің құқықтық қатынастары мен кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді баяндайды. Кәсіпкерлік қызметті реттеу тәжірибесін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби лексикаға билингвалды көзқарасты қамтамасыз ету, білім алушылардың кәсіби билингвалдылығын дамытады. Кәсіби тіл лексикасын қалыптастыру, білім алушылардың коммуникативті-сөйлеу компетенциясын терендетеді. кәсіби бағытталған орыс тілінде оқу, сөйлеу, аудару, жазу істей білулерін дамытады. Таңдалған мамандық бойынша терминологияны терең ойлануды және бекітуді қамтамасыз ететін арнайы лексиканы оқу нәтижесінде білім алушының кәсіби сөйлеуін жеткізеді.

 • Әділет органдары

  Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз етуді, оның қызметінің құқықтық негізін жүзеге асыратын атқарушы билік органы ретінде әділет органының мәртебесін сипаттайды. Әділет органдарының міндеттерін түсіндіреді: қазақстандық қоғамның үдемелі дамуына бағытталған ұлттық заңнаманы қалыптастыруға қатысу; халықаралық аренада ұлттық мүдделерді қорғау және т.б. қызмет принциптерін, Әділет қызметін ұйымдастыру жүйесін сипаттайды. Оның қызметін бағалауды талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу заңнамалары
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі азаматтық құқықтарды қорғау проблемаларымен байланысты өзекті теориялық мәселелерді баяндайды. Азаматтық, төрелік процестер түсінігін түсіндіреді. Іс жүргізу құқығы, азаматтық іс жүргізу қатынастары принциптерінің теориялық классификациясы мәселелерін баяндайды. "Талап арыз" ұғымдарының заманауи түсіндірмелерін және оның түрлерін түсіндіреді. Азаматтық іс жүргізу заңнамасының өзгерістері мен толықтыруларын талдайды. Практикада білімді практикалық қолдануға үйретеді.

 • Қазақстан Республикасының Банк құқығы

  Құқықтың басқа салалары арасында банктік құқықтың орны мен рөлін сипаттайды. Банк саласындағы негізгі құқықтық санаттарды зерттейді. Банк саласындағы соңғы заңнамалық үрдістер аясында ҚР БҚ мәртебесін, өкілеттігін анықтайды. БҚ қадағалау, реттеу функцияларының мазмұнын түсіндіреді. Коммерциялық банктерді құру, қызметін тоқтату рәсімдерінің құқықтық тетігін түсіндіреді. Банк операцияларын жүргізуді құқықтық реттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының Экологиялық құқығы
  Несиелер: 3

  Экологиялық құқықты қазақстандық заңнаманың саласын сипаттайды. Экологиялық құқықтың пайда болуы мен көздерін сипаттайды. Экологиялық құқықтың негізгі құқықтық институттарын және экологиялық заңнаманың негіз қалаушы принциптерін баяндайды. Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың проблемалық жақтарын түсіндіреді. Экологиялық құқық бұзушылықтар үшін заңды жауапкершілікті, оны қолдану шарттарын және ерекше құқықтық режимдерді қарайды.

  Селективті тәртіп
 • Сот сараптамасы
  Несиелер: 5

  Сот сараптамасын қылмыстық іс жүргізу институты ретінде, оның заң білімі саласындағы маңызын сипаттайды. Болашақ мамандардың бойында ғылымның әдіснамалық, өзекті практикалық мәселелері - Сот сараптамасы бойынша дүниетанымдық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған. Қылмыстық, азаматтық, әкімшілік процестегі сот сараптамасын іс жүргізу регламенттеу мәселелерін қарайды. ҚР ҚІЖК үшін сот сараптамасының жаңа түрі-кешенді сот сараптамасы.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық процестің мәнін, нысандарын, оның конституциялық, салалық принциптерін ашады. Сот, тараптар, басқа да қатысушылар мәртебесіне құқықтық сипаттама береді. Дәлелдеудің нысандарын, мазмұнын, принциптерін, рөлін, процестің әртүрлі қатысушыларын дәлелдеуге қатысу сипатын ашады. Сот ісін жүргізу кезінде азаматтық-құқықтық нормаларды дұрыс қолдануды үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Құқық қорғау органдары
  Несиелер: 3

  Құқық қорғау органдарына, оның ішінде ішкі істер органдарына жүктелген міндеттерді, функцияларды, құқық қорғау қызметі ұғымын, оның белгілерін, құқық қорғау органдары туралы заңнаманы түсіндіреді. Ішкі істер органдарының құрылысын, олардың құрылымын, өзара байланысын, бағыныштылығын сипаттайды. Сот төрелігі ұғымын және оның ерекше белгілерін, сот төрелігінің принциптерін, ҚР сот жүйесін ашады. Қоғамдық тәртіпті қорғау қызметі ерекше қарастырылуда.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 6

  Еңбек құқығы ұғымын , құқықтың басқа салаларынан айырмашылықты, еңбекті құқықтық реттеу механизмдерін сипаттайды. Қарайды, принциптері, объектілері, еңбек құқығы,оның құралы - жеке еңбек шарты(ЖЕШ). Ашады проблемалық мәселе ұқсастығы ИТД азаматтық-құқықтық шарттар. Баяндайды түрлі түрлері заңды жауапкершілік еңбек заңнамасын бұзғаны үшін.

  Селективті тәртіп
 • Шетелдердің конституциялық құқығы
  Несиелер: 3

  Шет елдердің конституциялық құқығының пәні, көздері мен жүйелерін және шет елдер Конституцияларының теориялық негіздерін қарастырады. Шет елдердің конституциялық институттарының түрлерін, нысандарының конституциялық - құқықтық мәртебесін сипаттайды. Америка Құрама Штаттарының конституциялық құқығы негіздерін, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігінің, Германия Федеративтік Республикасының, Француз Республикасының, Жапонияның құқықтарын түсіндіреді, салыстырмалы талдау жүргізеді.

  Селективті тәртіп
 • Қылмыснама
  Несиелер: 5

  Қылмыстың алдын алу шараларын реттейтін заңнаманы сипаттайды. Қылмыстың алдын алуда сот және құқық қорғау органдары құзыретінің айырмашылықтарын сипаттайды. Қылмыстың және криминологиялық талдауы. Криминологиялық зерттеулер жүргізу, қылмыстың алдын алу модельдері мен бағдарламаларын әзірлеу әдістерін түсіндіреді.Отандық және шетелдік ғалымдардың криминалистикалық ғылымы туралы әртүрлі пікірлерді қарастырады және өз көзқарастарын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік органдардың құрылымындағы прокуратураның орнын, мәнін сипаттайды. Білім берудің тарихи алғышарттарын, оның дамуының негізгі кезеңдерін, прокурорлық органдардың ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптерін, олардың функцияларын, прокуратура құрылымын, басқаруды сипаттайды. Әлеуметтік-экономикалық саладағы прокурорлық қадағалаудың мазмұнын, адамның, азаматтың құқықтарының, бостандықтарының сақталуын және басқа да бағыттарда түсіндіреді. Прокурорлық қызметті іске асыру іскерлігін қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының нотариаты
  Несиелер: 3

  Нотариатты құқық қорғау қызметін және оның ерекшеліктерін іске асыруға жәрдемдесуге арналған институт ретінде сипаттайды. Қазақстан Республикасындағы нотариаттық қызмет принциптерін сипаттайды. Мемлекеттік нотариаттық кеңселер, нотариаттық іс-әрекеттер жасайтын басқа да ұйымдар мен лауазымды адамдар, олардың құқықтары, міндеттері, сондай-ақ жекеше нотариустар, оларға қойылатын талаптар, олардың құқықтары, міндеттері қаралады. Нотариаттық палатаның қызметін түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік қызмет және басқару негіздері

  Мемлекеттік басқару саласындағы құқықтық реттеудің теориялық аспектілерінің нысандары мен әдістерінің ерекшеліктерін қарастырады. Мемлекеттік қызметтің халықаралық деңгейде маңыздылығын, оның принциптерін, кадр саясатын сипаттайды. Мемлекеттік қызметті жария-құқықтық институт ретінде бағалайды. Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік лауазымдарын және құқықтық жағдайын жіктейді. Мемлекеттік қызметке кіру және мемлекеттік қызметте жоғарылату ережелерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
 • Криминалистика
  Несиелер: 6

  Криминалистика пәнін, міндеттерін, жүйелерін, әдістерін, даму тарихын баяндайды. Заттай дәлелдемелерді анықтау, тіркеуді алу үшін пайдаланылатын объектілерді, криминалистикалық сәйкестендірудің, диагностиканың мазмұнын, ғылыми-техникалық әдістерді, құралдарды сипаттайды. Криминалистикалық фотосурет, бейне және дыбыс жазу негіздерін, трасология ұғымын, оның ғылыми негіздерін, іздерді тану, қаруды криминалистикалық зерттеу негіздерін қарастырады. Криминалистикалық тактиканың ережелерін, тергеуді ұйымдастыруды, жоспарлауды түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

  Конституциялық құқықтың маңызды ғылыми-теориялық ережелерін, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихын, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілікті қалыптастыру процесіндегі Қазақстан халқының, қоғам мен мемлекеттің Негізгі Заңы ретіндегі Конституцияның рөлі туралы қарастырады. Конституциялық-құқықтық институттарды дамытудың саяси-құқықтық ерекшеліктерін және Қазақстан Республикасының қазіргі жұмыс істеу кезеңінде конституциялық реттеу әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • "Мәңгілік ел" құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстанның рухани жаңғыруының негізгі бағыттарын анықтайды. Жастардың рухани мәдениетінің даму бағыттарын түсіндіреді. қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулықтарындағы жаңа гуманитарлық білімнің даму идеяларын қолданады. Қоғамдық сананың 5 ТЖҚ1, ТЖҚ 2, ТЖҚ3, ТКҚ 12 жаңғыруы мен заманауи мәдени құндылықтарды салыстырады. Өзін-өзі ұйымдастыру, бақылау дағдыларын қалыптастыруға үйретеді. Мемлекетіміздің тұрақтылығын сақтауда бәсекеге қабілетті ұрпақты тәрбиелеуге бағыт-бағдар береді.

 • Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы
  Несиелер: 3

  Assesses the role, importance and objectives of housing law in the regulation of property relations and its place in the system of branches of law. Describes the methods, principles, structure of housing law. States Constitutional right of citizens to housing and State housing policy in the new economic conditions.

  Селективті тәртіп
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Табиғат пен қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар жөнінде түсініктерді қалыптастырады. Экология бағытында алған білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдануға машықтандырады. Төтенше жағдайлар кезінде дұрыс іс-әрекет етуге, оларды алдын-алу іс-шараларын жасауға дайындайды. Жаңа техника мен технологиялық процесстердің қауіпсіз жағдайларын анықтайды. Табиғи ортаның экологиялық жағдайы, қоршаған ортаға өндірістің техногенді әсерлерін бағалай білуге үйретеді.

 • Қазақстан Республикасының Қаржы құқығы
  Несиелер: 3

  Мемлекеттің қаржылық қызметін, оның мәні мен құқықтық реттеудің қажеттілігін сипаттайды. Қаржы құқығының әдістерін, жүйесін, ақша жүйесі мен валюталық реттеудің құқықтық негіздерін қарастырады. Ақша жүйесін реттеудің қаржылық құралдарын, қаржы саласындағы қаржылық құрылым мен басқарудың құқықтық негіздерін баяндайды. Қаржылық жоспарлаудың, қаржылық бақылаудың құқықтық негіздерін түсіндіреді. Практикада қаржылық құқықты жүзеге асыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының Отбасы құқығы
  Несиелер: 6

  Отбасы құқығын құқық саласы ретінде сипаттайды, оның нормалары некеден және отбасына жатудан туындайтын жеке, мүліктік қатынастарды реттейді. Талдайды: отбасы құқығының ерекшелігі, оның азаматтық кодексімен байланысы. Отбасы заңнамасын құру негіздерін және отбасы мүшелерінің, некеде ерлі-зайыптылардың құқықтарын, міндеттерін түсіндіреді. Қазіргі кезеңде отбасы құқығының проблемалық мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Рим құқығы
  Несиелер: 6

  Рим құқығының танымдық қызметін, оның заң ғылымы үшін маңызын, ғылыми таным жүйесіндегі орнын, құқықтық шындықты зерттеудегі рөлін қарастырады. Рим құқығы туралы білім көздерін оның дамуының барлық кезеңдерінде түсіндіреді. Тарихи үдерісті, Рим заңгерлерінің мыңжылдықтағы түсініктемесін динамикада түсіндіреді. Тарихи құбылыстардың, латын заң терминдері мен ұғымдарының мағынасын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
 • Меншік құқығы

  Меншік құқығы ұғымы, мазмұны мен шектерін түсіндіреді. Сатып алудың бастапқы негіздерін, меншік құқығын алудың туынды негіздерін түсіндіреді. Келесі мәселелерді баяндайды: құқықты тоқтату негіздері, ортақ құқық, меншік құқығын қорғау тәсілдері, меншік нысаны. Түрлі объектілерге заттық құқықтарды қарайды. Заттай құқықтарды қорғау мәселелері бойынша сот тәжірибесінің материалдарын жинақтайды. Меншік қылмыстарының алдын алудың қазіргі заманғы шараларын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік, құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық және құқықтық заңдарды, категорияларды және оның қызметтерін түсіндіреді. Құқықтың, кәсіпкерліктің негізін сипаттап, топтау арқылы айқындайды.Экономикалық-құқықтық актілерді тәжірибеде қолдануға машықтандырады. Қоғамдағы орын алатын қылмыстар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттердің алдын алу сипатталады. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің құқықтық және кәсіпкерлік тұжырымдамаларын жобалауды қарастырады.

 • Азаматтық іс жүргізу практикумы

  Практикумы теориялық материалды бекітуге, құжаттардан кейін практикалық жұмысты дайындауға, азаматтардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғауға, құқықтық мәселелер бойынша азаматтарға кеңес беруге, құжаттарға құқықтық сараптама жасауға мүмкіндік береді. Сот ісін жүргізудің әртүрлі түрлерін сипаттайды. Азаматтық істерді іс жүзінде қолдану арқылы өзекті мәселелерді шешуге ықпал етеді. Есептерді салыстыруға, сыни талдау жүргізуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстан аумағында ежелгі уақыттан қазіргі күнге дейін өмір сүрген мемлекеттердің барлық түрлерін, нысандарын хронологиялық тәртіппен және құқықтық жүйелер туралы баяндайды. Мемлекет пен құқықтың пайда болуының нақты себептерін, шарттарын, уақыт шеңберін қарастырады. Ішкі органдар мен құқықтық қатынастардың ерекшеліктерін сипаттайды. ҚР егеменді мемлекет және оның құқықтық жүйесі ретінде қалыптасу заңдылықтарын ашады.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Әлемдік және дәстүрлі діндердің құрылымын, тәжірибесі мен ерекшеліктерін анықтайды; Экстремизм, терроризм және діни радикализм идеологияларын жіктейді. Дін философиясы мен теологиясының басты бағыттарын сипаттайды. Әлемдік діндердегі идеялардың мазмұнына, дәстүрлі емес діни ағымдардың жұмыстарына талдау жасайды. Діни толеранттылық қасиеттерін үйретеді.

 • Халықаралық жеке құқық

  Халықаралық жеке құқық нормаларының түсінігін, мәнін, әдістерін, жүйелерін, көздері мен ерекшеліктерін қарастырады. Халықаралық жеке құқықтың заңды мәнін анықтайды. Жеке, заңды тұлғалардың құқықтық жағдайын, халықаралық жеке-құқықтық қатынастардағы жария құрылымдарды талдайды. Халықаралық жеке құқықтағы заттық құқықтық қатынастарды, шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеуді бағалайды. Зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтарды халықаралық қорғау ерекшеліктерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 3

  Заң білімінің барлық салалары үшін мемлекет және құқық теориясының әдіснамалық мәнін ашады. Өмірдің мемлекеттік-құқықтық саласын танымның мазмұнын, принциптерін, логикалық тәсілдерін, пайда болу заңдылықтарын, мемлекет пен құқықтың даму заңдылықтарын, олардың байланысын сипаттайды. Мемлекет функцияларын әлеуметтік мақсат тұрғысынан бағалайды, жіктейді. Мемлекеттің нысандарын, механизмдерін қарастырады. Қазіргі Қазақстандық қоғамда құқықтық мемлекетті қалыптастыру мәселелерін баяндайды.

  Селективті тәртіп
 • Алименттік міндеттемелер

  Алименттік құқықтық қатынастар субъектілерінің ережелерін, мәнін, түсініктерінің мазмұнын, категорияларын, құқықтық мәртебелерін түсіндіреді. ҚР Отбасы құқығы құрылымында алименттік құқықтық қатынастардың рөлін, орнын сипаттайды: ата-аналар, балалар, ерлі-зайыптылар, отбасының басқа да мүшелері алименттік міндеттемелерді қарастырады. Алименттің мөлшерін, өндіріп алу тәртібін баяндайды. Болашақ маманның алименттік құқықтық қатынастар саласындағы отбасылық құқық нормаларын іске асыруын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының жер құқығы
  Несиелер: 3

  Жер заңнамасының нормаларын түсіндіреді және дәйекті сипаттайды. Жер құқығы қатынастарының ерекшеліктері мен нормативтік құқықтық актілерін сипаттайды және ашады. Жер құқығының проблемалық мәселелеріне сыни талдау жүргізеді және жерді ұтымды пайдалануды мемлекеттік бақылаудың мәні. Өз көзқарастарын дәлелдеуге, мамандардың шешімдерін талдауға, жаңа құқықтық актілердің жобаларын дайындауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Салыстырмалы құқық

  Салыстырмалы құқықтанудың қалыптасу, даму тарихын зерттейді. Қазіргі теориялық, қолданбалы юриспруденциядағы салыстырмалы құқықтанудың орны мен рөлін сипаттайды. Ұлттық құқықтық жүйелер, құқықтық отбасылар, әлемнің құқықтық картасы туралы түсінік қалыптастырады. Негізгі құқықтық жүйелердің, отбасылардың, олардың өзара қарым-қатынасы мен жақындасу механизмдерінің даму үрдістерін түсіндіреді. Салыстырмалы-құқықтық әдісті қолдану ережелерін баяндайды, заңнаманы салыстырмалы талдау әдістемесін түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
 • Криминалистика бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Криминалистикалық іс-әрекеттердің жекелеген түрлерін тәжірибелік зерттеуді және оқу криминалистикалық зертханасының жағдайында криминалистикалық техниканы қолдануды көздейді. Білім алушыларға қылмыстың әртүрлі түрлері мен құралдарына криминалистикалық зерттеулер жүргізуді қарастыратын және ол криминалистиканың теориялық, әдіснамалық білімдерінің негізінде дұрыс жауап тауып, өз шешімін негіздеуі тиіс ситуациялық есептер кешенін ұсынады.

  Селективті тәртіп
 • Медиациология
  Несиелер: 3

  Медиация ұғымын қолдану көптеген қақтығыстарға логикалық тәсілдерді анықтайды. Құқықтық салада татуласудың озық идеяларын баяндайды.Қазіргі құқықтық мемлекеттің принциптерін түсіндіреді. Медиациология пәні бойынша түсініктерді қарама-қарсы қою әдісімен реттеу дағдыларын үйретеді. Жаһандану дәуіріндегі әлемдік тәжірибені бағалауды қалыптастырады. Медиацияның инновациялық жобаларын жасауды және ұсынуды ынталандырады.

  Селективті тәртіп
 • Адвокатура
  Несиелер: 3

  Адвокатураның мәнін, міндеттерін, ҚР-да адвокатураны қалыптастыру және дамыту тәртібін сипаттайды. Адвокаттық қызметтің ұйымдастырушылық және құқықтық негіздерін баяндайды. Қылмыстық, азаматтық процесте және өзге де юрисдикциялық өндірістерде адвокаттың қызметін құқықтық регламенттеуді белгілейтін нормативтік ережелерді талдайды. Адвокаттық қызметтің тактикалық, психологиялық, этикалық аспектілерін қарастырады. Адвокаттың практикалық қызметі мен заң көмегін көрсету дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу заңнамалары
  Несиелер: 5

  ҚР Қылмыстық іс жүргізу заңнамасын сипаттайды. Қылмыстық процестің барлық ережелерінің мазмұнын баяндайды. Білім алушының қылмыстық сот ісін жүргізудің барлық мәселелерімен терең білім алуына, қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңнамасын берік меңгеруіне тәжірибеде қолдануға бағдарланады. Проблемалық мәселелерді қарау кезінде өз ұстанымдарын тұжырымдауға үйретеді: қылмыстық құқық бұзушылық құрамы, заңнаманы білу негізінде жаза тағайындау.

 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  Несиелер: 6

  ҚР әкімшілік құқығының пәні, әдістері, принциптері, жүйесі, көздерін түсіндіреді. Әкімшілік құқықтың басқа құқық салаларымен арақатынасын сипаттайды. ҚР Мемлекеттік қызмет ерекшеліктерін сипаттайды. Әкімшілік құқық бұзушылық құрамын, әкімшілік жауаптылықтың негізгі бастауларын және әкімшілік іс жүргізу құқығын қарастырады. Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін және ұйымдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесін баяндайды.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық бұқаралық құқық
  Несиелер: 3

  Халықаралық құқықты реттейтін заңнаманы сипаттайды,талдайды. Халықаралық заңнамаларда қабылданған шешімдердің практикалық нәтижелерін қарастырады. Шетелдердің ғылыми құқықтық актілерін жүйелеу бойынша эксперимент жүргізеді. Халықаралық құқықтық актілерді дұрыс пайдалануға жібереді. Халықаралық ұйымдардың құқықтарының түрлерін баяндайды. Сыртқы қатынастар және дипломатиялық құқық. Халықаралық жария құқықтағы проблемалық мәселелерді талдайды.Халықаралық ұйымдар құқығының көздері. Халықаралық ұйымдардың түрлері.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы құқық теориясының негіздері

  Қоғамның дамуындағы, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтудағы құқықтың рөлі бағаланады. Мемлекет пен адамның құқықтық өзара байланысын, жалпы құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік актілерде көзделген шараларды қарайды. Материалдық, іс жүргізу құқығының негізгі салаларын, әртүрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын сипаттайды. Конституция бойынша құқықтар мен міндеттерді, оның құқықтық қоғамдағы рөлін зерделеуге ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасының саяси құқықтық тарихы

  Саяси құқықтық ілімдер тарихындағы құқықтық мемлекеттік идеяларды талқылау. Мемлекеттің түрлі құрылымдарын, әлеуметтік институтты білдіреді. Құқықтық мемлекет идеяларына практикалық көзқарас қалыптастырады. Құқық қорғаушылардың қызметі бойынша эксперимент жүргізеді. Тәжірибелі ғалымдардың көзқарастарын бағалай білуге үйретеді. Болашақ мамандардың пікірін тұжырымдауға жібереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интеллектуалды меншік құқығы

  Білім алушыға зияткерлік меншік объектілерін пайдалану және қорғау бойынша қатынастарды құқықтық реттеу саласында практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін терең игеруді көздейді. Авторлық, патенттік құқықтың түрлері мен сипаттамаларын және зияткерлік қызметтің нәтижелерін пайдалану құқығын бірыңғай технологиялар мен құқықтарды қорғау әдістері құрамында қарастырады. Ерекше құқықтың проприетарлық тұжырымдамасы мен тұжырымдамасының мәнін түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Құқық және ғылым саласы ретінде азаматтық құқықтың мазмұны мен маңызын түсіндіреді. Азаматтық құқықтық қатынастар түсінігін және азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктерін қарастырады. Азаматты(жеке тұлғаны) азаматтық құқықтың жеке субъектісі ретінде сипаттайды. Заңды тұлғалардың түрлерін, нысандарын, заңды тұлғаларды құру тәртібін, тәсілдерін сипаттайды. Материалдық, материалдық емес игіліктерді, мүлік түсінігін, Азаматтық құқықтағы шарттардың заттары мен орнын түсіндіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 6

  Қылмыстық құқықты әрекеттің қылмыстылығы мен жазаланушылығын белгілейтін заң нормаларының жүйесі ретінде түсіндіреді. Қылмыстық құқықтың негізгі мазмұнын, оның мақсатын, оның заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер алдындағы басымдықтарын ашады. Қылмыстың жіктелуін, құрамын, дәлелдеуге жататын мән-жайларды сипаттайды. Объектіні, объективтілікті, субъектіні, қылмыстың субъективтілігін зерттеу рәсімін баяндайды. Қылмысқа қарсы күрес шаралары жүйесіндегі жаза орнын талдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықтың ерекше бөлігі шарттарының түрлерін салыстырады. Шарттардың түрлерін талдайды және олардың айырмашылықтарын қарайды. Келісім-шарттағы аса күрделі мәселелерді алып келеді, оларды шешудің практикалық жолдарын қарастырады. Жеке шарттар түрлерін талдайды. Тапсырма шартының комиссиядан айырмашылығын бағалайды. Әр түрлі міндетті түрлерін, олардың пайда болу себептерін, құқықтық шаралар мен олар бойынша жауапкершілік нормаларын түсіндіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы(ерекше бөлім)
  Несиелер: 6

  ҚР қылмыстық заңнамасы мен Қылмыстық Кодексінің ережелерін түсіндіреді. ҚК-нің ерекше бөлігін қылмыстық құқыққа қарсы білдіру нысаны ретінде қарайды. Ерекше бөлімде көрсетілген қылмыстардың құрамын сипаттайды. Қылмыстардың құрамын,түрлерін сипаттайды және қылмыстық-құқықтық нормалардың бәсекелестігі кезінде олардың біліктілігін түсіндіреді. Мұндай қылмыстардың ерекшеліктерін экономикалық, қоғамдық қауіпсіздікке, мемлекеттік билікке қарсы ашады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұсылман елдерінің құқығы

  Мұсылман елдерінің құқық тәртібінің ерекшеліктерін құқықтық, діни және моральдық сипаттағы ережелердің бірлігі ретінде сипаттайды.Мұсылман құқығының негізгі принциптерін баяндайды. Мұсылман құқығының негізгі салаларын зерттейді. Мұсылман елдерінің құқықтық актілерін түсіндіреді және бағалайды. Мұсылман елдерінің отбасылық және мұрагерлік құқығының ерекшеліктерін сипаттайды. Мұсылман және мұсылман емес әлемнің құқықтық қарым-қатынастары мәселелерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алқабилердің құқығы

  ҚР жалпы юрисдикциясының сот жүйесінде алқабилердің қатысуымен соттың мәнін түсіндіреді. Алқабилердің қатысуымен сот қарайтын істер бойынша іс жүргізу тәртібін және оның ұйымдастырылуын сипаттайды. Алқабиге қойылатын талаптарды баяндайды. Алқабилердің қатысуымен іс бойынша тыңдаудың, сот талқылауының, сот тергеуінің ерекшеліктерін және төрағаның вердикті бағалауын қарайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Қылмыстық іс жүргізу практикумы

  Қылмыстық процестің мәнін, міндеттерін, принццияларын ашады. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын сипаттайды. Ақпаратты тексеру жүргізуден бастап, дайындалып жатқан және жасалған қылмыс, қылмыстық іс қозғау туралы дәлелдемелердің теориясын, іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу тәртібін, сотқа беру және сот талқылауын, кассациялық және аппеляциялық сатыдағы соттарда істі қарау және үкімді орындау мәселелерін баяндайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Шет елдердің тұрғын үй құқығы

  Салыстырмалы түрде тұрғын үй заңнамасының негізгі принциптерін, міндеттерін, тұрғын үй құқығының көздерін, шет елдердегі тұрғын үй қатынастарын реттеу әдістерін қарастырады. Еуропа елдерінде тұрғын үй-жайға құқық алудың құқықтық негіздерін, меншік иелерінің мүліктік құқықтары мен міндеттерін зерттейді. Тұрғын үй құқығының жекелеген институттарын сипаттайды. Шетелдегі тұрғын үй құқықтық қатынастарын реттейтін заңнамалық актілерді түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік жастар саясаты туралы жалпы түсінік қалыптастырады. Мемлекеттік жастар саясатының заңнамалық негізін және оларды орындау қажеттілігін айқындайды. Жастардың әлеуметтенуі процесін сипаттайды-жастарды қоғамдық пайдалы өмірге тартудың басты тетігі, жас ұрпақтың елдің қоғамдық дамуына қатысуы. Жастар саясаты саласындағы халықаралық тәжірибе мен әлемдік үрдістерді сипаттайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заңгер этикасы

  Заңгердің кәсіби этикасының негізгі ұғымдарын, мәнін, функцияларын түсіндіреді. Құқық және құқық қорғау қызметінің адамгершілік негіздерін, заңгердің кәсіби қызметіне қойылатын моральдық - этикалық талаптарды баяндайды. Кәсіби әдеп кодекстерінде: тергеу, сот, прокурорлық, адвокаттық, нотариаттық қағидалар мен қағидаларды қарастырады. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби-адамгершілік деформациясын еңсерудің мәні, негізгі себептері мен ықтимал жолдарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны қорғаудағы сот құқығы

  Табиғи ресурстар мен экология бойынша сот процесінің ұғымын, белгілерін, ерекшеліктерін және жалпы сот жүйесінің құрылымын сипаттайды. Табиғи ресурстар мен экология бойынша құқықтық дауларды халықаралық деңгейде және атап айтқанда Еуропада жіктейді. Қоршаған ортаны қорғауды құқықтық реттеу мәселелері Табиғи ресурстар мен экология бойынша іс жүргізу құқықтық қатынастардың пайда болу алғышарттарын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Қазақстан Республикасының Кеден құқығы

  Қазақстан Республикасында кеден саясаты мен кеден ісін қалыптастыру ерекшеліктерін сипаттайды. Ішкі және халықаралық кеден құқығының арақатынасын түсіндіреді. Кеден органдары мен кедендік әкімшілендірудің негізгі практикалық функцияларын қарастырады. Кедендік режимдерді талдайды және салыстырады. Кеден саласындағы жауапкершіліктің құқықтық негіздерін баяндайды және олардың орындалуын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Сарапшылар құқығы

  ҚР сараптама мекемелерінің жүйесін, олардың құрылымын, функцияларын, сондай-ақ ҚР Әділет министрлігінің Сот-сараптама мекемелерінің жүйесі мен функцияларын қарастырады. Сот сарапшысын және оның құзыретін сипаттайды. Сот сарапшысының іс жүргізу жағдайын, мемлекеттік сот сарапшысының құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін сипаттайды. Мемлекеттік сот сарапшысына қойылатын кәсіби, біліктілік талаптарын баяндайды. Сот сарапшыларын дайындаудың проблемалық мәселелерін талқылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы

  Әлеуметтік қамсыздандыруды әлеуметтік-экономикалық және құқықтық санат ретінде түсіндіреді. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының түсінігін, мәнін, әдістерін, жүйесін қарастырады. ҚР Әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнаманың даму үрдісін баяндайды, оның қазіргі жағдайын бағалайды. Еңбек өтілі, зейнетақылар, жәрдемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік көмек және әлеуметтік қызмет көрсету түсініктері мен түрлерін ашады. Құқық саласының құқықтық мәселелерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Сот риторикасы

  Риториканы ғылым мен өнер ретінде сипаттайды. Жалпы, жеке риториканың мәнін, сот риторикасының пәндік ерекшелігін ашады. Сот айқындығының негізгі тарихи кезеңдерін, көрнекті өкілдерін баяндайды. Заңгердің сөйлеу мәдениетіне, сот сөйлеу сапасына, диспутивті-полемиялық сөйлеу кеңістігінің маңызды құрамдас бөліктеріне қойылатын талаптарды ашады. Құқықтық мәтіндерді жасаудың негізгі тәсілдерін, неғұрлым тиімді тілдік құралдарды таңдау шарттарын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Атқару өндіріс негіздері

  Атқарушылық өндіріс ұғымын, жүйесін, мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қарастырады. Атқарушылық іс жүргізудің мазмұнын және мәжбүрлеп орындатуды баяндайды. Мәжбүрлеп орындатудың ұйымдастыру механизмін, заңдық режимін түсіндіреді. Атқарушылық құжаттарды және оларға қойылатын талаптарды жіктейді. Мәжбүрлеп орындаудың халықаралық-құқықтық негіздерін, шетелдік элементі бар атқарушылық өндірісті зерттейді. Трансұлттық атқару өндірісінің жай-күйін және оны жетілдіруді бағалайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Сот медицинасының негіздері

  Сот медицинасы ұғымын, оның мәнін, міндеттерін және мазмұнын сипаттайды. ҚР сот-медициналық сараптамасының іс жүргізу және ұйымдастыру негіздерін, сот - медициналық мекемелердің және сот-медициналық сарапшылардың қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды баяндайды. Өлімді, мәйіттің құбылысын, тірі адамдарды, көлік жарақатын және сот-медициналық куәландыру рәсімін қарайды, сот-психиатриялық сараптаманың міндеттері, құқықтық жағдайы мен ұйымдық нысандарын негіздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы

  ҚР-да сақтандыру туралы білім алуды қазіргі заманғы түсіндіруде қарастырады. Сақтандыру құқығының теориялық негіздерін, сақтандыру қызметін мемлекеттік қадағалауды, оның өкілеттіктерін сипаттайды. Сақтандыру бойынша азаматтық-құқықтық міндеттемені баяндайды. Сақтандыру компанияларын құру ерекшеліктерін, сақтандырушылар мен сақтандырушылар қатынастарының ерекшеліктерін, пайда мен сақтандыру төлемдерін бөлуді талдайды. Қазіргі заманғы сақтандыру компанияларына тән тәуекелдер туралы түсініктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Код ON1

  Қазақстанның даму тарихын әлемдік тарихи процестің құрамдас бөлігі ретінде, философияның, саясаттанудың, әлеуметтанудың дүниетанымдық ұғымдарын және танымның философиялық әдістерін түсінеді. Қазақстан тарихындағы себеп-салдарлық байланыстарды белгілейді, салыстырмалы талдау негізінде тарихи оқиғалар мен құбылыстарды түсінеді. Тарихи оқиғаларды талдайды, кәсіби қызметте қазіргі өмірдің өзекті мәселелерін шешуге философиялық көзқарасты қолданады. Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникация тәсілдерін меңгерген. Кәсіби қызмет барысында шет тілді мәтіндермен жұмыс істеу үшін қажетті көлемде Юриспруденция бойынша лексика-грамматикалық минимумды біледі. Шет тілінде кәсіби қарым-қатынастың қажетті дағдыларын меңгерген.

 • Код ON2

  Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген. Құқықтық ақпаратты іздеу және өңдеу, ақпаратты статистикалық талдауды ресімдеу үшін оны мақсат тұрғысынан сыни бағалай отырып, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолданады. Белгілі бір коммуникативтік жағдай шеңберінде қол жеткізілетін ресми-іскерлік қарым-қатынастың мақсатын қалыптастырады. Сыни ойлау үшін қажетті дағдыларды, байқаушылықты, интерпретацияға, талдауға, қорытындыларды шығаруға қабілеттілікті, баға беруге қабілеттілікті меңгерген. Кәсіби және өзге де міндеттерді орындау және келіссөз процестерін жүргізу және кәсіби және өзге де міндеттерді шешу үшін даулы жағдайларды шешу кезінде бірлескен шешім қабылдау және әзірлеу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON3

  Ұжымда әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып жұмыс істейді. Іскерлік және кәсіби этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын біледі. Нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің орнын, рөлін, мәнін және ғылыми негіздерін және оның ерекше ерекшеліктерін біледі. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына төзбеушілік танытады, сыбайлас жемқорлық мінез-құлық түрлерін және оларды болдырмау шараларын біледі. Психология пәнін оқытудың негізгі кезеңдері мен қазіргі заманғы түсініктерін, психологияның негізгі бөлімдерін біледі. Жалпы психологияның негізгі санаттары мен ұғымдарын пайдалана отырып, құқықтық қатынастар субъектілерінің қызметін, мінез-құлқын, санасын талдайды. Дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерін кәсіби - тұлғалық дамыту, дене бітімінің өзін-өзі жетілдіру, салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қолданады.

 • Код ON4

  Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін азаматтық және жалпыұлттық құрамдауыш контекстінде түсіндіру іскерлігін көрсетеді; Рухани құндылықтардың мәнін, ұлттық идеяны ұлттық шындық пен халықтың тарихи тағдырына айналдыратын негізгі факторларды талдайды. ҚР жастар саясатының негізгі ережелерін түсіндіреді және оларды жастармен қылмыс жасаған кезде орындайды. Экстремистік, террористік, деструктивті сипаттағы ұйымдардан дәстүрлі діндердің идеологиясы мен практикасын бағалайды және діни қылмыстарды қарау кезінде білімдерін қолданады. Қарым - қатынастың кәсіби-бағытталған сөйлеу жағдайларында, кәсіби шет тілді ортада тілдік мінез-құлықтың тиісті тілдік үлгілері мен тактикасын қолдану қажеттілігін ұғына отырып, қазақ, орыс және шет тілдерін пайдаланады.

 • Код ON5

  Қоғамдық өмірдің мемлекеттік-құқықтық құбылыстарын бара бар бағалайды, олардың мәнін, әлеуметтік мақсатын, өмір сүрудің түрлі салаларындағы орны мен рөлін ашады. Мемлекеттік білім берудің әртүрлі түрлері мен нысандарын және олардың республика аумағында ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін болған құқықтық жүйелерін біледі. Үйлесімді, аяқталған Рим құқықтық жүйесін талдайды және қазіргі қолданыстағы Қазақстан заңнамасында маңызды құндылығы бар оның постулаттарын қолданады. Конституциялық құқықтың ерекшелігін елдің құқықтық жүйесінің базалық саласы ретінде сипаттайды. Нормативтік құқықтық актілермен жұмысты жүйелендіреді және қазіргі заманғы мемлекеттік-құқықтық болмыстың құбылыстары мен процестеріне кешенді бағалау жүргізеді, сондай-ақ қоғам мен мемлекеттің игілігі үшін бағытталған кәсіби қызмет шеңберінде заңдық іс-әрекеттерді жүзеге асырады.

 • Код ON6

  Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі құқық қорғау органдары қызметінің негізгі бағыттарын бағалайды. Жеке, мемлекеттік, муниципалдық және басқа меншік түрлерін қорғайды. Құқық бұзушылықтардың алдын алады, жолын кеседі, анықтайды, ашады және тергейді. Негізгі азаматтық-құқықтық категорияларды, азаматтық-құқықтық нормаларды және заңды құбылыстардың табиғатын дербес талдайды және құқық бұзушылықтарды қарау кезінде қолданады. Лауазымдық міндеттер шегінде шешімдерді негіздейді және қабылдайды, сондай-ақ азаматтық-құқықтық нормаларды іске асыруға байланысты іс-әрекеттер жасайды. ҚР Азаматтық құқығының ерекшеліктерін анықтайды және талдайды және одан әрі жетілдіруді талап ететін азаматтық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерін қалыптастырады.

 • Код ON7

  Өз қызметінде барлық қылмыс түрлеріне қатысты қылмыстық заңнаманың мазмұны, міндеттері, қылмыс, жаза ұғымдары, оны тағайындау және одан босату шарттары саласында іргелі білім мен дағдыларды қолданады. Қылмыстың жекелеген түрлерінің қылмыстық-құқықтық сипаттамасын зерделейді және бағалайды. Жазаның шектерін көрсете отырып, қылмыстың нақты түрінің белгілерін анықтайды және сипаттайды. Азаматтардың мемлекеттік органдардың қызметіне, атап айтқанда әділет органдарына деген сенімін арттырудың маңызды аспектісі ретінде мемлекеттік қызметтерді көрсетудің маңыздылығын, тиімділігін арттыру қажеттілігін түсінеді және бағалайды. Әкімшілік құқық нормаларын практикада талдау және қолдану. Әкімшілік-құқықтық мәселелер бойынша өз көзқарасын қисынды және сауатты негіздеу.

 • Код ON8

  Құқықтық реттеудің тиісті саласына кіретін қоғамдық қатынастардың нақты және заңдық аспектілерін талдау және бағалау рәсімдерін әзірлейді. Тиісті саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу процесінде жеке алгоритмдерді, заңдық маңызы бар шешімдерді қабылдау технологияларын қолданады. Соттың, іске қатысушы адамдардың және процестің басқа да қатысушыларының, сондай-ақ сот қаулыларын орындау органдарының азаматтық іс жүргізу құқығымен реттелген қызметін генерациялайды. Қылмыстық процесс үшін заңдық маңызы бар жағдайды кәсіби бағалайды және оған тиісті құқық қолдану шешімін қабылдайды. Нотариат қызметінің өзге де ұйымдастырушылық-құқықтық мәселелерін ажыратады және оларды кәсіби қызметте жүзеге асырады. Бағынысты бөлімшелерді басқару кезінде іс жүзінде құқық қолдану қызметін жүзеге асырады.

 • Код ON9

  Басқарушылық шешімдерді әзірлеу және іске асыру процесінің негізгі кезеңдерін, олардың мазмұны мен ерекшеліктерін, сондай-ақ басқарушылық шешімдерді қабылдаудың қазіргі заманғы технологияларын біледі. Құқықтық қызметте орын алған тәуекелдердің түрлерін, белгілерін және түрлерін талдайды, бағалайды. Проблемаларды бөлудің және шешу мақсаттарын қоюдың негізгі тәсілдері мен принциптерін меңгерген; Баламаларды бағалау, шешімнің оңтайлы нұсқасын таңдау және нәтижелердің тиімділігі негізінде шешімдер қабылдайды. Басқарма қызметкерлерінің функционалдық рөлдерін, олардың құқықтары мен міндеттерін нақты бөлуді қамтамасыз етеді. Басқарушылық инновациялардың тиімділігін бағалайды және олардың артықшылықтарын түсіндіреді. Ұжымды ұйымдастыру мен басқарудағы үдерістік және жүйелік тәсілдердің базалық сипаттамалары туралы түсінікке ие.

 • Код ON10

  Тиісті саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу процесінде пайда болатын заң құжаттарының түрлерін біледі. Тиісті саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу процесінде пайда болатын заңды құжаттардың жекелеген түрлерін дайындайды және ресімдейді. Заң шығарушы және атқарушы билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметі саласында құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін жағдайларды анықтайды. Болжамдық жағдайларды жоспарлайды, құқық бұзушылықтың алдын алу және алдын алу бойынша қызметті жоспарлайды. Құқық нормаларын түсіндірудің тәсілдері мен тәсілдерін пайдалана отырып, тиісті саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу көздерінің мазмұнын талдайды. Банк, салық және қаржы,тұрғын үй, сақтандыру және авторлық саладағы заңнамалық және нормативтік сипаттағы өзгерістерге заңнаманы тәжірибеде қолдану проблемаларын анықтайды.

 • Код ON11

  Сипаттайды және жіктейді: Нормативтік құқықтық актілерге заңдық сараптама жүргізудің негізгі терминдері, ұғымдары, түрлері мен әдістері; нормативтік құқықтық актілерге; сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал ететін ережелер; заңдық қорытынды құру ережесі; заң консультацияларына қойылатын талаптар. Дәлелдемелерді зерттейді,факт мәселелерін шешу үшін, соның ішінде дәлелдемелердің жеткілікті жиынтығы негізінде фактілерді анықтау туралы мәселені шешу үшін соңғылардың қасиеттерімен жұмыс істейді. Нормативтік құқықтық актілерге кешенді сараптама жүргізудің арнайы әдістемелерін меңгерген. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң сараптамасын жүргізу жөніндегі жұмыс тобын, оның ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға сәйкес келетін ережелерді анықтау мақсатында ұйымдастырады және оған басшылық жасайды.

 • Код ON12

  Құқық саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу әдістерін меңгерген. Құқық саласындағы ғылыми зерттеудің объектісін, мәнін, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды. Қазіргі ғылыми біліммен зерттеу саласының әзірлену дәрежесін сипаттайды. Проблемалық жағдайларды сыни бағалайды, топтық коммуникацияда қиындықтар мен қайшылықтарды бөледі. Кәсіби заң қоғамдастықтары саласындағы әріптестермен практикалық тәжірибе алмасу нәтижесінде өзекті ақпарат ала алады. Елдің қазіргі саяси өміріндегі және әлемдегі ағымдағы оқиғаларды бағалау кезінде құқық бұзушылық пен қылмыс үрдістерін болжайды. Құқыққа қарсы қызметтің, қылмыстың жай-күйін талдайды, мемлекеттің, қоғамның, жекелеген қалалар мен елді мекендердің әлеуметтік-саяси және экономикалық өмірінің өзгеруіне байланысты оның үрдістерін бағалайды.

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top