Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 6B06102 Бизнес-информатика в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Ғылым, білім, индустрия және бизнес саласындағы инновацияларды ескере отырып, информатика, экономика және бизнес-әкімшілендіру саласында білімі бар бизнесте ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеу және пайдалану бойынша кәсіби мамандарды даярлау.
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Математика және Физика
Білім беру саласы
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағыты
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламаларының тобы
B057 Ақпараттық технологиялар
 • АТ жобаларын басқару
  Несиелер: 5

  Жобаны басқарудың негізгі түсініктері мен анықтамалары. IT-жобаларды басқару сатылары. АТ жобаларын басқару теориясында басқару ұғымдары. Жобаны басқарудың стандарты. Жобаның әдістемесі. Бағдарламалық жасақтама әзірлеу әдістемесі. АТ жобасының процесс топтары. АТ жобаларын жоспарлау әдістемесі. АТ жобасының уақытын және құнын басқару. Жобаның сапасын басқару. Адам ресурстарын басқару жобасы. Жобалық коммуникацияларды басқару. Жобаның тәуекелдерін басқару.

 • Python тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Python программалауға кіріспе. Негізгі стандартты Python модульдері. Функционалдық программалау элементтері. Объектілі-бағытталған программалау. Статикалық әдіс. Сандық алгоритмдер. Матрицалық есептер. Мәтінді өңдеу. Тұрақты өрнектер. Юникод. Түрлі форматтағы деректермен жұмыс істеу. Веб-қосымшаларды әзірлеу. Python программасында желілік қолданбалар. Қосылу нысаны. Көп айналымды есептеу. Қолданбаларды графикалық пайдаланушы интерфейсі арқылы жасау.

  Селективті тәртіп
 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қауіпсіздіктің терминологиялық негіздері. Ақпараттық қауіпсіздік теориясының жалпы методологиялық принциптері. Ақпараттық қауіпсіздікті дамыту кезеңдері. Ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің талаптары. Ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін жіктеу және талдау. Себептер, түрлері, ағып кету арналары және ақпаратты бұрмалау. Ақпараттық қауіпсіздіктің функциялары мен міндеттері. Қорғау функцияларын қалыптастыру әдістері. Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігі.

 • Ақпараттық технологиялардың математикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебраның, векторлық алгебраның, аналитикалық геометрияның, бір айнымалы функциялардың дифференциациялануының, бірнеше айнымалы функциялардың интегралдануының, бірнеше интегралдардың, бірінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеулердің шешімдерінің, жоғарғы ретті қарапайым дифференциалдық теңдеулер шешімдерінің, сандық сериялар теориясы мен теорияларының әдістері және типтік мәселелері, теориясы функционалдық жолдар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дискретті математиканың қосымшалары және сандық әдістер
  Несиелер: 7

  Дискретті математиканың әдістері және типтік мәселелері: жиынтық теория негіздері, графиктердің негіздері, математикалық логиканың негіздері, формальды жүйелер және предикат логикасы, кодтау теориясы элементтері. Сызықты программалаудың әдістері және типтік мәселелері: қателер теориясының элементтері, сызықтық және сызықты емес теңдеулер шешімдері, интерполяция және жуықтау, симплекстік әдіс, көлік мәселесі, матрицалық ойындар теориясының элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік ғылымдарындағы ықтималдық пен статистика
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясының әдістері және типтік мәселелері: кездейсоқ оқиғалар, кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы, дискретті кездейсоқ шамалардың және олардың сипаттамалары, үздіксіз кездейсоқ шамалардың және олардың сипаттамалары, тарату заңдары, корреляция теориясы элементтері, үлкен сандар заңы. Математикалық статистика әдістері және типтік мәселелері: іріктеу әдісінің негіздері және бағалаудың статистикалық теориясының элементтері, тәуелділікті статистикалық зерттеу, гипотезаларды статистикалық тестілеу әдістері. Ықтималдықтар теориясының әдістері және типтік мәселелері: кездейсоқ оқиғалар, кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы, дискретті кездейсоқ шамалардың және олардың сипаттамалары, үздіксіз кездейсоқ шамалардың және олардың сипаттамалары, тарату заңдары, корреляция теориясы элементтері, үлкен сандар заңы. Математикалық статистика әдістері және типтік мәселелері: іріктеу әдісінің негіздері және бағалаудың статистикалық теориясының элементтері, тәуелділікті статистикалық зерттеу, гипот����заларды статистикалық тестілеу әдістері. Ықтималдықтар теориясының әдістері және типтік мәселелері: кездейсоқ оқиғалар, кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы, дискретті кездейсоқ шамалардың және олардың сипаттамалары, үздіксіз кездейсоқ шамалардың және олардың сипаттамалары, тарату заңдары, корреляция теориясы элементтері, үлкен сандар заңы. Математикалық статистика әдістері және типтік мәселелері: іріктеу әдісінің негіздері және бағалаудың статистикалық теориясының элементтері, тәуелділікті статистикалық зерттеу, гипотезаларды статис��икалық тестілеу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Алгоритмдер және деректер құрылымдар
  Несиелер: 6

  Алгоритмнің тұжырымдамасы, алгоритмдердің құрылымы: сызықты, тармақталған, циклдік. Алгоритмдерге кіріспе. Алгоритмдерді сұрыптау, Shell алгоритмі, іздеу алгоритмдері, рекурсивті алгоритм. Формальды тілдер мен грамматика, автоматика Туринг машиналары, деректер және олардың түрлері. Деректер құрылымы: массив, жиындар, жазбалар, стек, кезек, байланыстырылған тізім, ағаш, графика, хэш кесте, файл. Сығымдалу алгоритмі - Хаффман алгоритмі, Евклид алгоритмі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория және зерттеу әдістері. Әлеуметтік өндірістің негіздері және әлеуметтік экономика нысаны. Нарықтық жүйенің механизмі. Өндіріс, шығындар және компанияның табысы. Ұлттық экономика. Экономикалық өсу және нарықтық тұрақсыздық. Инфляция және жұмыссыздық - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі. Ұлттық экономикадағы және экономикалық қауіпсіздіктегі қаржы-валюталық жүйе. Мемлекет және құқық теориясының негіздері. Конституциялық, әкімшілік, азаматтық, еңбек, отбасылық, қылмыстық құқық негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және команданы басқару
  Несиелер: 4

  Қазіргі қоғамдағы көшбасшы қызметі. Көшбасшылық психологиясының пайда болу және даму тарихы. Көшбасшының тұлғалық сипаттамалары. Команда түсінігі, команда түрлері. Тиімді командаларды қалыптастыру. Команда қызметін басқару. Команданың әлеуметтік-психологиялық құрылымы. Ұжымды басқару мәселелері. Топтағы мінез-құлық ерекшеліктері: топтық ойлау және топтық қысым оның қатысушыларына әсер ету тәсілі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық процестер, жүйелер және желілер
  Несиелер: 4

  Компьютерлік желілерді құрудың негізгі принциптері. Желілік сәулет. LAN технологиясы. Компьютерлік желілердің аппараттық компоненттері. Желілік модельдер. Хаттамалар. Желілерде адресация. Желіаралық байланыс. Ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелер эволюциясының негізгі фазалары (генерациясы). Зерттеу деректерінің формалары мен әдістері. Интернетте ақпаратты іздеу әдістері. Іздеу механизмдеріндегі онтологиясы құралдарын қолдану ерекшеліктері. Ақпаратты тасымалдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Программалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық жасақтаманың өмірлік циклі. Бағдарламалық жасақтама сәулеті. Даму модельдері, технологиялар. Бағдарламалық жасақтама құрылымын жобалау. Бағдарламалау парадигмалары: көрнекі, функционалды, процедуралық, объектілі-бағдарланған. Бағдарламалық жасақтаманың кодын жасау технологиясы, таратылған есептеуіш, бірлескен бағдарламалық жасақтама жасау. Даму үдерісін жоспарлау және басқару үшін бағдарламалық құралдар. Дұрыстау әдістері және тестілеу бағдарламалары. Бағдарламалық өнімдердің сапасын құжаттау және бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес-статистика
  Несиелер: 4

  Статистиканың пәні мен әдістері. Статистикалық байқау, деректерді жүйелеу және оларды ұсыну. Статистикалық топтау, кестелер. Абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер, олардың графикалық бейнесі. Орташа құндылықтар мен вариация көрсеткіштері. Бизнес-процестерді статистикалық зерттеуде таңдаулы әдіс. Статистикалық гипотезаны тестілеу. Кездейсоқ айнымалы және ықтималдық модельдер. Бизнес-процестердің динамикасын статистикалық зерттеу. Экономикалық көрсеткіштер. Әлеуметтік құбылыстардың өзара байланысын статистикалық зерттеу. Деректерді статистикалық өңдеу және талдау бағдарламалары (IBM SPSS, STATISTICA, MS Excel).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректерді басқару
  Несиелер: 5

  Дерекқор теориясының негізгі ұғымдары. Дерекқордың жүйе архитектурасы. Деректер базасын басқару жүйесі. Трансмиссиялық басқару жүйесі. Бөлінген өңдеу. Реляциялық дерекқорлар. Деректердің тұтастығы шарттары. Байланыстың негізгі қасиеттері. Индекстер. Дерекқорды жобалау. Деректерді қалыпқа келтіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • C / C ++ программалау
  Несиелер: 5

  Программалау тілінің алфавиті, деректерді енгізу-шығару, синтаксис және басқару программалау құрылымдары: сызықты, тармақталған, цикл, рекурсия. Деректер құрылымдары: тізімдер, массивтер, ағаштар, кортеждер, сөздіктер, жиынтықтар, файлдар. Кластар. Модульдер мен пакеттер. Кітапханалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Java тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Java платформасына кіріспе. Қолданбаны әзірлеу ортасы. Java деректер түрлері. Өрнектер мен операторлар. Басқару құрылымдары. Кластар мен объектілер. Конструкторлар, әдістер және кластық өрістер. Модификаторлар Java-дегі деректерді енгізу және шығару. Графикалық пайдаланушы интерфейсі. Контейнерлер мен компоненттер. Кітапханалар. Оқиғаларды өңдеу Java-дегі графика. Файлдармен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бизнес-шешімдерге арналған эконометрика
  Несиелер: 5

  Бизнес-шешімдер үшін эконометриканың орны мен рөлі. Сызықтық регрессия моделі деректерді алдын ала талдау. Ең кіші квадраттар әдісі. Сызықтық регрессия модельдері мен кіші квадраттар әдісінің статистикалық қасиеттері. Регрессорлардың мәнділігін талдау, тәуелді айнымалының жаңа мәндерін болжау. Сызықтық регрессия моделінің негізгі гипотезасының бұзылуы, сызықтық регрессия моделінің көмегімен экономикалық және басқару шешімдерін тексеру, сызықтық регрессия моделінің бағалаудың ең кіші квадраты әдісінің асимптотикалық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Интернет-қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Интернет технологиясының негіздері. Клиент және сервер Интернет технологиялары. Гипермәтіндік препроцессорлар. Басқару элементтері және жүйелік интерфейс. Дерекқорлармен өзара әрекеттесу. Интернет қолданбаларын пайдаланатын қауіпсіздік мәселелері. Ақпараттық блоктар. Ақпараттық блоктың формаларының параметрлері. Веб-сайт үлгілері және онымен жұмыс істеу. Сайтты навигация басқару: мәзір және шарлау тізбегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Еңбекті қорғау және өмір қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 2

  Компьютерлік кәсіпорындардағы еңбек қорғау және қауіпсіздік менеджменті жүйесі. Нормативтік база. Еңбек қорғауды басқару функциясы. Еңбекті қорғауды қадағалау және бақылау. Эргономикалық еңбек негіздері. Компьютерлік техника кәсіпорындарында құрылғыға қойылатын санитарлық талаптар. Зиянды радиациядан қорғау. Өндірістік жарықтандыру. Электрондық есептеу техникасының жұмысында электр қауіпсіздігі. Өрт қауіпсіздігі негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 4

  Бағдарламалық жасақтаманың негізгі тұжырымдамалары. Бағдарламалық жасақтаманың мақсаттары мен кезеңдері. Бағдарламалық жасақтамадағы модельдеуді қолдану. UML тілінің мақсаты. Бағдарламалық жасақтама сәулеті. Сәулет дизайны. Дизайн сабақтары. Нақтылауды талдау сабақтары. Сабақтардың өзара әрекеттесуін жобалау. Бағдарламалық жасақтаманы құрастырудағы компоненттерді пайдалану. Арнайы класстарда және интерфейстерде дизайнда жобалау. Бағдарламалық компоненттерді жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес-үдерістерді талдау
  Несиелер: 5

  Бизнес-процестерді анықтау. Бизнес-процестің элементтері. Бизнес-процестердің жіктелуі. Бизнес-процестерді модельдеу кезеңдері мен әдістері. Ұйымның бизнес-процестерінің жүйесі. Бизнес-процестерді басқару үшін аналитикалық көрсеткіштер жүйесін құру. Қолданыстағы және реттеуші бизнес үдерісінің үлгілері. Бизнес-процестің өзіндік құны мен шығындық моделі. Модельдеу нәтижелерін талдау. Процестің уақыттық сипаттамаларын және ресурстық параметрлерді модельдеу нәтижелерін талдау. Процестің тәуекелдерін талдау. Бизнес-процестерді оңтайландыру бойынша жобалардың негізгі түрлері. Өндірістің және сатылымның бизнес-проц��стерін модельдеу. Белгісіздікте бизнес шешімдерін қабылдау және түзету әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелік талдау және шешім қабылдау
  Несиелер: 5

  Жүйелік талдау және шешімдер қабылдау әдістемесі. Операцияларды басқарудың типтік кластары. Жүйелік талдаудың және шешім қабылдаудың математикалық әдістері. Бизнестегі компьютерлік жүйелерді әзірлеу кезінде жүйелік талдау мен шешім қабылдау әдістерін және әдістерін қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық дизайн және визуализация негіздері
  Несиелер: 4

  Сандық деректерді талдау. Графикадағы визуализация. Деректерді визуализация принциптері. Инфографика жіктемесі. Кесте түсінігі және құрамы. Инфографикадағы құрамы мен түсі. Инфографика мен деректерді жинау құралдарының жалпы сипаттамалары. Интернет-инфографика және деректерді визуализациялау құралдары. Уақыт сериясының визуализациясы. Қатынас визуализациясы. Инфографика экономикалық ақпаратты визуализация құралы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректерді талдау
  Несиелер: 6

  Зерттелетін бірліктердің іріктеуін ұйымдастыруға арналған тұжырымдамалар, әдістер, математикалық әдістер мен модельдер, олардың стандартты жазылуы, оларды ыңғайлы түрде түсіндіру және түсіндіру үшін, ғылыми және практикалық тұжырымдар алу үшін. Жалпы және таңдаулы жиын. Корреляциялық талдау. Регрессиялық талдау. Көпөлшемді кеңістіктердің жіктелуі. Уақытты талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Корпоративтік ақпараттық жүйелерге кіріспе. Корпоративтік басқарудың тұжырымдамасы, әдістемесі мен стандарттары. Корпоративтік ақпараттық жүйелерді жобалау және пайдалану әдістемесі. Бизнес пен корпоративтік желілерді қорғау. Корпоративтік ақпараттық жүйелер. Корпоративтік ақпараттық жүйелерді модельдеу, жобалау және бағдарламалау. Кәсіпорынның бағдарламалық өнімдерін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік: тұжырымдамасы, мәні, негізгі түрлері және ұйымдық формалары. Ұйымның (компанияның) ресурстық әлеуеті. Бақылау және жалақы. Ұйымның (компанияның) шығындары мен қаржы көрсеткіштері. Ұйымның (компанияның) экономикалық тиімділігі және кәсіпкерлік жобалары. Маркетинг және ұйымды басқару. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Бизнестегі бизнес-жоспарлау. Іскерлік операцияларды ұйымдастыру. Кәсіпкерлік субъектілерінің жауапкершілігі. Бизнестегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік құпиялары және оны қорғау жолдары. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Талаптарды әзірлеу және бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу
  Несиелер: 5

  Тестілеудің негізгі ұғымдары. Тесттерді таңдау критерийлері. Сынақ түрлерi. Сынауды автоматтандыру. Аспаптық тестілеуді автоматтандыру жүйесі. Қолмен және автоматтандырылған сынақтар, тест жинақтарының сипаттамасы және тест есептері. Ақаудың өмірлік циклі. Тестілеу кезінде пайдаланылатын метрика. Тестілеу құжаттамасының стандарттары - сынақ жоспары, сынақ жобасы, сынақ жағдайлары, сынақ процедуралары, сынақ журналы. Негізгі сынақ үлгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұлтты және мобильді технологиялар
  Несиелер: 4

  Бұлтты есептеулер. Бұлттық есептеулер қызметтерінің үлгілері. Бұлттың архитектурасы. Ақпараттық-коммуникациялық платформасы. Ақпараттық-коммуникативтік платформаның бөлінген архитектурасы. Бөлінген деректер орталықтары. Мобильді қосымшаларда пайдаланушы интерфейстерін жасау және басқару элементтерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • IT-сервистерді және контентті басқару
  Несиелер: 6

  Ақпараттық ресурс және мазмұнды басқару. АТ қызметтерінің жалпы ұғымдары: анықтама, бизнес құндылығы, коммуналдық және сапалық, IT қызметтерінің компоненттері, АТ қызметтерінің өмірлік циклі. АТ қызметтерінің тұжырымдамасы және өмірлік циклі. АТ қызметтерін басқару процестері. Ұйымдастыру ақпараттық технологияларды басқару мәселелері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Бизнес- үдерістерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынды ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін қалыптастырудың алғышарттары. Іскерлік процестің тұжырымдамасы. Процестің үрдісіне және процеске бағытталған ұйым. Бизнес-процестерді басқарудың теориялық негіздері. Бизнес-процестерді модельдеудің негізгі тәсілдері мен стандарттары. Бизнес-процестерді модельдеу әдістемесі. Бағдарламалық жасақтама бизнес процесін модельдеу. Ұйымның түрлі тақырыптық бағыттарын сипаттау әдістері. Бизнес-процестерді талдау әдістері. Бақылау және бақылау процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Нейрондық желілердің негіздері
  Несиелер: 5

  Нейрондық желі моделі. Құрылған логикалық нейрондық желілерді құру. Оқиғалардың математикалық логикасына негізделген шешім қабылдау жүйесі. Логикалық нейрондық желіні оқыту. Белгілі бір функциялар жиынтығы арқылы объектіні тану үшін логикалық нейрондық желіні дамыту. Нейрондық желі өзін-өзі үйрету және адаптивті басқару жүйесі. Кері байланысқа ие логикалық нейрондық желілер. Экономика және бизнес саласындағы нейрондық желілік технологиялар. Біртіндеп оңтайландыру, маршруттау және тактикалық ойындардың нейрондық желілік үлгілері. Үш өлшемді «тірі» модельдеу негіздері. Логикалық нейрондық желіге негізделген шешім қабылдау жүйесін құру тәсілі. Болашағы бар нейрондық желілік технологиялар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық бизнес
  Несиелер: 5

  Электрондық бизнестің мәні. Электрондық коммерция жүйелерін жіктеу. Интернет-дүкен: құрылымы мен функциялары. Корпоративтік сектордағы корпоративтік порталдар және электрондық бизнес құралдары. Электрондық сауда алаңдары. Электрондық коммерция жүйелерінде төлем жасау. Кредиттік және дебеттік электрондық төлем жүйелер. Төлем қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT-маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетингтің мамандандырылған бағыты ретінде АТ-маркетинг. Қазақстандағы және әлемдегі инновациялық экономиканың дамуы. Бизнес модельдері мен компания стратегиясы, венчурлық капитал индустриясы, зияткерлік меншік. Сегментация, талдау және мақсатты нарық сегменттерін таңдау. Бәсекелестік тұжырымдамасы, бәсекелестерді талдау. Бренд және оның компанияның рөлі. Бағасы мен құны, баға белгілеу әдістері: қымбат, нарық, тиімді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Әлемдік сандық үрдістер. Сандық технологиялар мен цифрлық экономика туралы түсінік. Сандық технологиялар нарығының құрылымы мен даму тенденциялары. Цифрлаудың этикалық мәселелері. Сандық тәуекелдер және қауіпсіздік. Қазақстан Республикасындағы цифрлық экономика саласындағы мемлекеттік саясат. Айналымдағы технологиялар: криптокарталық, интеллектуалды басқару, ақылды қала. Сандық экономиканы дамытудағы тұғырнамалық технологиялар. Платформалар бизнес құралдары ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Жобалық жұмыс
  Несиелер: 8

  Жобалау жұмыстарының негіздері. жоба. Жобалаудың маңызы. Жобаға қойылатын жалпы талаптар. Нақты жобалаудың деңгейлері. Жұмыс жобасының құрамы. Жобалау үшін бастапқы материалдар. Типтік жобалар. Жобаларды келісу және бекіту реттері. Өндіріс ерекшелігі және оны жобалау кезеңдегі есепке алу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Код ON1

  Әлеуметтік және мәдени мәтіндерге сәйкес, ана тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлемдерді қисынды, дәлелді және анық құру.

 • Код ON2

  Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді; тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын; экономикалық тарихтың оқиғалары мен үрдістерін; адамзат тарихындағы және қазіргі әлемдегі желінің орны мен рөлін; қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды мәселелер мен үрдістерді талдау.

 • Код ON3

  Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын сипаттау; ақпаратты алудың, сақтаудың, қайта өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын, ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану.

 • Код ON4

  Теориялық және эксперименталды зерттеуге арналған кәсіби қызметте жаратылыстану пәндерінің негізгі әдістерін қолдану; ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін тиісті математикалық аппарат пен инструменталды құралдарды қолдану.

 • Код ON5

  Экономика мен құқықтың даму заңдылықтарын жіктеу. Ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық даму жағдайы мен үрдістерін талдау. Қаржылық және бухгалтерлік ақпаратты талдау мен түсіндіру және алынған мәліметтерді бизнес-шешімдер қабылдау үшін пайдалану; қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды мәселелер мен процестерді талдау және болашақта олардың дамуын болжау.

 • Код ON6

  Қолданбалы есептерді шешуге ақпаратты өңдеудің базалық алгоритмдерін қолдану, алгоритмдердің күрделілігін бағалауды орындау, қосымшаларды программалау және тестілеу.

 • Код ON7

  Желіде деректер алмасудың хаттамаларын қолдану; web-сайттарды құру мүмкіндіктері. Пайдаланушы интерфейстері мен қосымшаларын әзірлеу. Мобильді, бұлтты және web-қосымшаларды әзірлеу үшін инструменталды құралдарды қолдану. Программалық жүйелердің архитектурасын жобалаумен байланысты өмірлік циклінің әр түрлі фазаларында туындайтын міндеттерді шешу. Программалық қамтамасыз етуді тестілеудің негізгі әдістері мен бағдарламаларын қолдану.

 • Код ON8

  Деректер қоры жүйесінің мақсаты мен негізгі компоненттерін, деректердің реляциялық моделінің негізгі концепцияларын анықтау. Берілген пән аймағының концептуалды моделін құру; корпоративтік ақпараттық жүйелер саласындағы практикалық міндеттерді шешу үшін деректер базасының жобалау әдістемесін қолдану.

 • Код ON9

  Деректерді талдау және өңдеу принциптерін, оларды ұсыну және сақтау тәсілдерін; деректерді интеллектуалды талдаудың негізгі міндеттері мен әдістерін; программалық өнімдерді, техникалық құралдарды әзірлеудің заманауи және перспективалық құралдарының мүмкіндіктерін атап көрсету.

 • Код ON10

  Әр түрлі талаптарды сақтай отырып, техникалық тапсырмаға және нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес, кәсіби қызмет объектілері мен олардың элементтерін жобалау, сондай-ақ жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу және жұмыс нәтижелерін таныстыру.