Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01505 Биология в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Биологияның заманауи әдістері негізінде тіршілікті ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлеріндегі өмірге талдау жасайды, ғылыми нәтижелер мен қол жетімді ақпараттың сенімділігіне талдау жасайды, мамандандырудың нақты мәселелерін шешуде далалық, лабораториялық биологиялық зерттеулерді жүзеге асырудағы іргелі мәселелерді анықтайды
  • Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдауға және бағалауға, биологиялық ақпаратты іздеу және құрылымдауға, биологиялық объектілер мен биохимиялық негіздерді, жүйке жүйесі мен мембраналардың физиологиялық және анатомиялық және морфологиялық ерекшеліктерін жасушалық ұйымдастырудың зерттеу және практикалық мәселелерін шешуде жаңа идеяларды қалыптастыруға ықпал етеді
  • Ғылыми деректерді жинауды, зерттеулерді жоспарлауды, ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістерін зерделеуді, деректерді өңдеуді, ғылыми ақпараттың нәтижелерін талдауды және қорытуды; биологиялық білім беруді жаңарту тұжырымдамасы шеңберінде педагогикалық шеберлік тәжірибесін; жоғары мектептің биологиясын оқыту және оқыту әдістемесіндегі инновациялық технологияларды жүзеге асырады;
  • Зерттеудің жоспарын, бағдарламасын және зерттеу әдістемесін, заманауи биологиялық зерттеулердің нәтижелерін қолдану, жобалық және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бойынша практикалық ұсыныстарды жасау үшін жалпы және кәсіптік білім беру жүйесінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің теориялық тәсілдерін қолданады
  • Практикада биологиялық объектілерді (микробтарды) бақылау, сипаттау, идентификациялау және ғылыми жіктеу әдістерін, әр түрлі топтардағы организмдердің геномдары мен протеомаларын ұйымдастыру заңдылықтарын және геномика саласындағы салыстырмалы талдау дағдыларын негіздейді
  • Кәсіби педагогикадағы-биологиялық қызметтегі міндеттерді шешу үшін ғылыми ауызша және жазбаша коммуникацияны жүзеге асырады; проблемалық мәселелерді құру, пікірталас, полемика, диалог жүргізу; басқарушылық қызмет және басқарудың психологиялық әдістері; кешенді зерттеулерді жобалауды жүзеге асырады
  • Флористикамен тірі өсімдік материалымен жұмыс жасау және өсімдіктер мен жануарларды жүйелеу дағдыларын дамытады, олардың шеберлік деңгейімен, шығармашылығымен салыстырады және әртүрлі бөлімдер өкілдерінің нақты құрылымдық ұйымын ескере отырып, жоғары өсімдіктердің толық морфологиялық сипаттамасын, систематикалық топтарының туыстық қатынастарының қазіргі жағдайын бағалау жүргізеді
  • Тірі ағзаларды жан-жақты зерттеу мақсатында эволюциялық биология, биотехнология және микроорганизмнің биологиясы саласындағы пәнаралық және қолданбалы зерттеулерді талдайды және жүргізеді.

Ұқсас БББ

Top