Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04106 Маркетинг в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистратура бағыты бойынша «Маркетинг» білім беру бағдарламасының мақсаты – маркетингті басқарудың ғылыми-әдіснамалық, ұйымдастырушылық-технологиялық базасын құра білетін, шаруашылық субъектілерінің практикалық қызметінде маркетингтік басқарудың заманауи технологияларын қолданып, өзгеріс жағдайында тез әрі ұтымды шешім қабылдай алатын магистр мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M075 Маркетинг және жарнама
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Креативті маркетингтік шешімдер қабылдау үшін алынған ақпаратты талдайды, кәсіпорында маркетинг қызметін жоспарлайды және бақылайды, шешім қабылдау кезінде түзету шараларын жүргізу үшін кез-келген төтенше жағдайда стандартты емес шешімдер қабылдайды.
 • Цифрлық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып кешенді маркетингтік зерттеулерді жүргізеді және оның нәтижелерін маркетингтік стратегиялық жоспарларын дайындауда негізгі ресурс ретінде қолданады
 • Электронды сауда жасаудың тиімділігін арттыруда цифрлық маркетинг жүйесін қолданудың тәсілдерін үйренеді
 • Ғылымды тануда және игеруде шығармашылық ойлаудың, кәсіби деңгейде ғылыми талдаулар мен болжамдар жасаудың және талдау нәтижесі бойынша жаңашылдықтар ұсынудың әдістері мен тәсілдерін меңгереді.
 • Кәсіби және пәнаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін маркетинг саласындағы іргелі білім мен дағдыларды меңгереді
 • Күрделі маркетингтік ситуациялар мен проблемаларды шешуде бастамашылдық танытады, мүдделі тараптар үшін стратегиялық шешімдердің салдарын алдын-ала болжам жасай отырып, командамен және жеке де жұмыс жасай алады
 • Бәсекеге қабілеттілікті арттыруда маркетинг технологияларын: брендті құру, тұтынушылар мінез-құлқын зерттеу, коммуникация саясатын тиімді пайдалануды меңгереді
 • Шетел әріптестерімен іскерлік қарым-қатынасты орнатуда коммуникативті технологияларды тиімді қолдану үшін кәсіби білімдер мен дағдыларды игереді
 • Кәсіпорынның маркетингтік іс-әрекеттерін басқарудағы мәселелерді шешу үшін құзыретті шешімдерді әзірлейді, маркетинг саласындағы іргелі білімдер мен дағдыларды қолданады
 • Жоғары кәсіби білім беру жүйесінде инновациялық педагогикалық технологиялардың жаңартылған әдістемелерін қолданудың тетіктерін меңгереді
Top