Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Мемлекет және құқық теориясы 2019
  Несиелер: 5

  Студенттерді қазіргі кездегі мемлекеттік-құқықтық құбылыстар жайлы білімдерге жетелеу, оның типтері, нысандары және функциялары туралы, мемлекеттің механизмі және құқықтық реттеудің сатылары туралы, адамның құқықтары мен бостандықтары және оны қамтамасыз ету мен қорғаудағы заңның орны жайлы үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР мемлекет және құқық тарихы 2019
  Несиелер: 5

  Бұл пән Қазақстан аумағында ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін және құқықтық жүйелерде бар мемлекеттердің барлық түрлері мен формаларының тарихын зерттейді; билік қатынастарының құрылысы мен мемлекеттік органдардың механизмі, олардың эволюциясы мен ауысуы туралы заңдардың пайда болуы мен жұмыс істеуінің нақты себептерін, жағдайларын және мерзімдерін қарастыру; Прото-қазақ мемлекеттерінің ғасырлар бойы дамуы нәтижесінде қазақ ордасының құрылуын реттейтін заңдарды, қазақтың этникалық топтарының мемлекеттік және мемлекеттік ерекшеліктерінің сипаттамасын ашып көрсету. Қазақстандық әдет-ғұрыптық құқықтың мазмұнын және дамуының негізгі кезеңдерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұсылман құқығы 2019
  Несиелер: 5

  «Мұсылман заңы» пәні алдымен діннің ең маңызды бөлігі ретінде қалыптасты және оны діни сипатта ұстап жүрді. Оның ең маңызды ерекшелігі Шариаттың қоғамдық және шіркеулік өмірдің белгілі бір бағыттарын реттемегені еді, бірақ салыстырмалы сипатқа ие болатын барлық қамтитын реттеуші жүйе ретінде әрекет етті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық мәдениет және құқықтық сана20199
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерттеу жалпы санадағы құқықтық мәдениеттің тұжырымдамасын береді. Құқықтық сана тұжырымдамасы мен функциялары, құқықтық сананың құрылымы, құқықтық психология, құқықтық идеология, құқықтық сананың түрлері, құқықтық мәдениет тұжырымдамасы, құқықтық мәдениет тұжырымдамасы, құқықтық мәдениет құрылымы, жалпы қоғамдық құбылыс ретінде нигилизм, құқықтық нигилизм тұжырымдамасы мен көздері, азаматтардың құқықтық тәрбиесі, заң мен моральдық қатынастар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Рим құқығы 2019
  Несиелер: 5

  «Рим заңын» зерттеу барлық құқықтардың тамырын зерттеу болып табылады. Ол Рим мемлекетіндегі адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін құқықтық жүйенің негізгі компоненттерін енгізеді. Бұл құқықтық жүйе континенталды (ең алдымен француз және неміс) құқықтық жүйенің негізін құрды, сондықтан ол, әрине, кәсіби-құқықтық білімнің ажырамас әдіснамалық негізі болып табылады, студенттерді құқықтық ойлауды дамытуға жәрдемдесетін азаматтық құқықтың барысын саналы түрде зерттеуге дайындау. Пәннің негізгі бөлімдері: Рим заңына кіріспе; Рим заңдарының көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлықа қарсы мәдениет негіздері 2019
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет ұғымдарымен танысады, сыбайлас жемқорлық туралы білім алады. Жеке тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін тәрбиелеудегі отбасының рөліне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің ұлттық негіздеріне, шет елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға және т. б. ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жастар саясатының негіздері 2019
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты Қазақстан-2050 Стратегиясын жүзеге асыруға байланысты Қазақстанның жастар саясатын дамыту болып табылады. Мемлекеттік жастар саясаты басым бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасындағы мемлекет пен жастардың қатынастар саласын реттейтін негізгі нормативтік құқықтық құжат "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы" заң болып табылады, онда оның мақсаттары, міндеттері, бағыттары, сондай-ақ жастарды мемлекеттік қолдау тетіктері, оның әлеуметтік және саяси құқықтары айқындалған./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР конституциялық құқығы 2019
  Несиелер: 5

  ҚР конституциялық құқық - ҚР конституциялық құрылысының негіздерін, адам мен азаматтың мәртебесін, мемлекеттік құрылым, мемлекеттік билік, жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарының жүйесін реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын білдіретін Қазақстан Республикасының құқық саласы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 2019
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық-бұл азаматтардың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің өзінің және оның әкімшілік-аумақтық бірліктерінің күнделікті өмірі мен қызметімен тығыз байланысты Қазақстан Республикасының құқық салаларының бірі. ҚР Азаматтық құқық тауар-ақша және қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастар, сондай-ақ байланысты жеке мүліктік емес қатынастар. Мүліктік қатынастарға байланысты емес жеке мүліктік емес қатынастар азаматтық заңдармен реттеледі, өйткені заң актілерінде өзгеше көзделмесе, не жеке мүліктік емес қатынастардың мәнінен туындамайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы 2019
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерттеу ежелгі Шығыс елдерінің қалыптасуының алғышарттарын білуге мүмкіндік береді; Хамурапи сипаттамасы; Ежелгі грек полициясының қалыптасуы мен қоғамдық-саяси жүйесі; Батыс Еуропа елдерінде ерте феодалдық құқық және мемлекет; Батыс Еуропада феодалдық қатынастарды дамыту; Шығыс Еуропа, Азия және Африка елдеріндегі феодалдық құқық пен мемлекет; Англиядағы буржуаздық мемлекет; Америка Құрама Штаттарында заң мен мемлекеттің дамуы; Француздың буржуазлы революциясы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық құқық (жалпы бөлім) 2019
  Несиелер: 5

  Жалпы бөлім Қазақстан Республикасы қылмыстық заңнамасының міндеттері мен принциптерін айқындайтын нормаларды; қылмыстық жауаптылықтың негіздерін ; қылмыстық заңның қолданылу шектерін; қылмыс ұғымдарын, кінәні, есі дұрыс және есі дұрыс емес ұғымдарды , қылмыс жасау сатыларын, қатысу, жазалау; жаза түрлерін, оны тағайындау және қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату тәртібін және т. б. қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР құқық қорғау органдары 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің басты міндеттерінің бірі - адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қоғамдағы тұрақтылық пен тәртіпті қорғау, қылмыстарды жолын кесу және анықтау. Бұл міндеттерді шешу құқық қорғау органдарына жүктелгенін түсінуге мүмкіндік беретін тәртіп болып табылады. «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес құқық қорғау органдары: прокуратура, ішкі істер, қаржы полициясы, пенитенциарлық жүйе, мемлекеттік өртке қарсы қызмет және Қазақстан Республикасының кеден органдары жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар тарихы 2019
  Несиелер: 5

  Халықаралық қатынастар тарихы - заң мектептерінде оқылатын пәндердің бірі. Бұл пәнді білу шетелде тарихты жеңілдетуге мүмкіндік береді. Халықаралық қатынастар тарихы халықаралық қоғамдық құқықпен тығыз байланысты және шет мемлекеттің қорғауына жататын шетелдік заңды тұлғалардың қатысуымен қатынастарды реттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі 2019
  Несиелер: 5

  Кәсіби лексикадағы негізгі түсініктер мен терминдерді білу; Мамандық бойынша ғылыми және техникалық сипаттағы ауызша және жазбаша мәтіндердің ерекшеліктері. Мамандық бойынша ауызша сөйлеу дағдысын меңгеру, мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылауға қатысуға, кәсіби тақырыптар бойынша ауызша есептерді дайындап, мультимедиялық технологияларды қолдануды қоса алғанда, дербес дайындау. Халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайында коммуникативтік мінез-құлық стратегиялары болуы керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қылмыстарды алдын-алу 2019
  Несиелер: 5

  Бұл курста қылмыстың түсінігі, мазмұны, стратегиясы, сондай-ақ алдын алу механизмі қарастырылады. Жаңа тұрғыдан қылмыстық заңның міндеттері және қылмыстық құқық функциялары, құқық қорғау органдары, қоғамдық ұйымдар қызметінің қылмыстың алдын алу жөніндегі ұйымдастырушылық негіздері ретінде қылмыстың алдын алудың арақатынасы баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық статистикасы 2019
  Несиелер: 5

  Құқықтық статистика - әлеуметтік бақылаудың құқық бұзушылықтарымен танысу үшін қолданылатын жалпы статистика теориясының тұжырымдамалары мен әдістерінің жүйесі. Құқықтық статистика статистикалық ғылым салаларының бірі болып табылады, оның көрсеткіштері заңдарды қолдану мен құқықтық жауапкершілікті жүзеге асыруға байланысты түрлі әлеуметтік құбылыстардың сандық аспектісін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқықтанудағы ІТ 2019
  Несиелер: 5

  Бұл тақырып қоғамдық өмірдің түрлі салаларында қолданылатын ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін зерттейді. Сондай-ақ заңдық қызметте ақпараттық технологиялар кеңінен қолданылады. Мұнда олар кәсіби міндеттерді орындау кезінде туындайтын белгілі бір міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Ең алдымен заңдық қызметтегі ақпараттық технологиялар іздеуді, өңдеуді және қажетті ақпаратты кейінгі талдауды жеделдетуге көмектеседі. Бұдан басқа, олар әртүрлі ақпарат алмасу үшін, сондай-ақ мемлекеттік органдар талап ететін деректерді беру үшін, соның ішінде сот процедураларының шегінде пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР еңбек құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының еңбек құқығы заң ғылымдары саласындағы маңызды салалық ғылымдарда зерттелген іргелі оқу пәндерінің бірі болып табылады. Еңбек қатынастарының маңыздылығы еңбек заңнамасының Қазақстан азаматтарының әлеуметтік қорғалуына әсерін алдын-ала анықтайды. Осы курсты оқып-үйрену барысында студент келесі кезеңдерден өтуі тиіс: еңбек туралы заңдар туралы идеяларды қалыптастыру, еңбек құқықтарының азаматтық-құқықтық тұжырымдамаларын қалыптастыру, іс жүзіндегі еңбек құқықтарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР әлеуметтік қамсыздандыру құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Адамдар мен ұйымдар өз қызметінің нәтижесінде өзара қарым-қатынас жасайды. Осы қарым-қатынастардың көбі заңның үстемдігімен реттеледі және құқықтық қатынас деп аталады. Құқықтық қатынастарға қатысушыларға мемлекет кепілдік беретін субъективті құқықтар мен міндеттерге ие. Қатынастар ерікті, саналы, өздерінің қатысушыларының еркін білдіруде. Бұл пәнді зерттеу әлеуметтік-құқықтық қауіпсіздік саласында еркін ұстауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 2019
  Несиелер: 5

  Ерекше бөлікте қылмыстың әрбір құрамына қатысты қылмыстық жауаптылықтың көлемі мен мазмұнын нақтылайтын, яғни қылмыс деп танылатын нақты әрекеттердің тізбесін беретін және олардың белгілерін айқындайтын нормалар бар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР азаматтық құқық (ерекше бөлім) 2019
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық (Ерекше бөлім) студенттердің азаматтық құқық саласында терең теориялық және практикалық білім алуы болып табылады. Оны зерделеу процесінде қолданыстағы заңнаманы бағалау жүргізіледі, оның нәтижесі қандай да бір нормалардың орындылығы туралы, бірқатар заңнамалық ұйғарымдардың қисындылығы туралы, оларды жетілдіру, өзгерту немесе толықтыру қажеттілігі туралы ұсыныстар тұжырымдау болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР Әкімшілік іс жүргізу құқығы 2019
  Несиелер: 6

  Әкімшілік өндіріс тұжырымдамасы, өндірістің негізі. Әкімшілік мерзім. Әкімшілік құқықтың принциптері. Әкімшілік процестің субъектілерінің құқықтарының кепілдіктері және т.с.Курс аяқталғаннан кейін студент құқықтық нормалар, әкімшілік заңнама және кеңсе жұмысының жалпы тұжырымдамасын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР Әкімшілік құқық 2019
  Несиелер: 6

  Студент осы пәнді оқып жатқанда, оның құқықтарын және міндеттерін білу үшін нормативтік құқықтармен еркін жұмыс жасай алады. Сондай-ақ, әкімшілік құқықты дамыту міндеттері, тұжырымдаманы әзірлеу, адамның және азаматтың құқықтары, бостандықтары, міндеттері бірлесе отырып саланың ауқымын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси және құқықтық ілімдер тарихы 2019
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты - саяси және құқықтық идеологияның даму заңдылықтарын көрсету, студентті өткен дәуірдің мемлекет пен заңның маңызды және ықпалды теориялық тұжырымдамаларының мазмұны мен тарихымен таныстыру. Осы теориялардың зерттелуі және оларды қазіргі заманғы заңдармен және мемлекетпен байланыстыру жоғары білікті заңгерлерді дайындау үшін де маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орындау өндірісі 2019
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту пәні - құқық нормасы, субъектілердің құқықтарын және құқық қорғау органдарының заңмен қорғалатын азаматтар мен ұйымдардың мүдделерін қорғау тәртібін айқындайды. Студенттердің осы форманы жеке тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды сатып алуы болашақ заңгерлерді қалыптастырудың қажетті шарты болып табылады. Біздің еліміздің құқық қорғау органдарының арасында азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға және құқық пен тәртіпті нығайтуға шақырылған сот орындаушыларына маңызды рөл беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау 2019
  Несиелер: 3

  Еңбекті қорғау - тиісті мемлекеттік стандарттармен анықталған, еңбекті қорғау, еңбек гигиенасы, өндірістік гигиена, өртке қарсы қауіпсіздік туралы заңды және ұйымдастырушылық мәселелер бойынша болашақ кәсіби қызметте қажетті білімі мен дағдылары бар болашақ мамандарды қалыптастыру мақсатында зерттелетін күрделі пән. сондай-ақ жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қорғауға басымдық беру принципін іс жүзінде жүзеге асыру бойынша белсенді ұстаным өнеркәсіптік қызмет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық гуманитарлық құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту дағдылары мен қабілеттерін халықаралық құқықтың нормаларын дұрыс өмірлік жағдайларға дұрыс түсіндіріп, қолдануға, студенттерді заңгерлік өкілеттіктермен, құзыреттілікпен және халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебелерімен таныстыруды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму 2019
  Несиелер: 3

  Адам қызметінің әлеуметтік-экологиялық салдарының негіздерін біліңіз. Өндірістік персонал мен жұртшылықты жазатайым оқиғалардың, апаттар мен табиғи апаттардың ықтимал салдарынан қорғаудың өзіндік әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР азаматтық іс жүргізу 2019
  Несиелер: 5

  Азаматтық іс жүргізу құқығы — азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру, сондай-ақ сот қаулыларын орындау барысында сот өндірісінің өзге де қатысушылары арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын қамтитын құқық саласы, ол сот ісін жүргізу кезеңдерінің бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Қылмыстық іс жүргізу құқығы — қылмыстық істерді қозғау, тергеу және шешу бойынша сот, прокуратура, тергеу және анықтау органдарының қызметін реттейтін құқық саласы.Қылмыстық процесс — бұл соттың, прокурордың, тергеушінің, анықтау органының, анықтаушының және қылмыстық сот ісін жүргізуге басқа да қатысушылардың қылмыстар туралы хабарламаларды тексеруді, қылмыстық істерді алдын ала тергеуді, сотта қарауды және шешуді, жәбірленушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ олардың құқықтары мен бостандықтарын заңсыз шектеуді болдырмау үшін қылмыстық қудалауға ұшырайтын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға арналған сот шешімдерін орындауды қамтитын акт.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері 2019
  Несиелер: 3

  Пән қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға, студенттерді күнделікті өмірде, қауіпті, соның ішінде табиғи, техногенді және биологиялық-әлеуметтік төтенше жағдайларда қауіпсіз мінез-құлыққа дайындауға, сау және қауіпсіз өмір салтын қалыптастыруға, дағдылар мен алғашқы көмек көрсету дағдыларын қалыптастыруға, мемлекеттің қорғанысы туралы, азаматтардың әскери міндеттері туралы базалық білімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері 2019
  Несиелер: 3

  "Экономикалық теория негіздері" курсының бағдарламасы практикалық іс-әрекет үшін қажетті негізгі экономикалық білімді алуға, объективті экономикалық процесстерді көрсететін экономикалық түсініктер мен санат-тарды меңгеруге, тиімді басқару шешімдерін таңдау дағдыларын қалыптастыруға, эконо-микалық ойлауды қалыптастырады және болып жатқан шаруашылық процесстерге жеке көзқарастың қалыптасуына ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР отбасы құқығы 2019
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасының отбасы құқығы» пәнін оқып үйрену некеге, туыстыққа, балаларды асырап алуға және балалардың отбасылық тәрбиесінің өзге де нысандарына, сондай-ақ неке-отбасылық қарым-қатынастарға байланысты басқа да қатынастар негізінде туындайтын жеке мүліктік емес және мүліктік қатынастарға қатысты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. , қамқорлық және қорғаншылық және т.б.), патронаттық институт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық атқару құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Қылмыстық жаза мен қылмыстық-құқықтық әсер етудің басқа да шараларын орындау үшін құқықтық негіздердің жалпы сипаттамасы; сотталғандардың құқықтық мәртебесі; үкіметтің жазаны орындау саласындағы құзыреті; пробациялық бақылау: іске асыру тәр��ібі мен ерекшеліктері; жазалау мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын жүзеге асыратын мекемелер мен органдар; жазалауды жүзеге асыратын мекемелер мен органдардың қызметін бақылау;өкілеттіктер, қызмет негіздері; ұлттық алдын алу механизмі. Бұл тақырыпты зерттеу барысында студент атқарушы заңның толық түсінігін алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі 20199
  Несиелер: 5

  Жалпы тілдік дайындық, сондай-ақ құқық пәндері бойынша қазақ (орыс) тіліндегі базалық білімдерінің болуы алғы шарты болып табылады. Студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы коммуникативтік қажеттіліктерімен, қазақ (орыс) тілін кәсіби қызмет құралы ретінде оқытудың мақсат, міндеттерімен, кәсіби заң тілін жақсы меңгерген бәсекелестікке қабілетті маманға деген қоғамның сұранысымен анықталады.«Құқықтану» мамандығы бойынша кәсіби қазақ (орыс)тілін оқыту курсы оқу пәні ретінде коммуникативтік-кәсіби бағытты ұстанады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР тұрғын үй құқығы 2019
  Несиелер: 5

  «Тұрғын үй құқығы» пәні жоғарғы заң инстиутында оқылатын іргелі оқу пәндерінің бірі болып табылады. Бұл тақырыпты зерттеу - тұрғын үй құқығы, азаматтық құқық және Қазақстанның нарықтық экономикасына әсер ету туралы білу. Демек, Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңын зерделеу жоғары білікті мамандарды даярлаудың жалпы жүйесінде ерекше маңызға ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері 2019
  Несиелер: 3

  жеке дамудың жоғарғы сатысына (акме) жету мүмкіндігін қамтамасыз ететін заңдылықтар мен механизмдерді зерттейтін даму психологиясы бөлімі. Неғұрлым кең түсінікте Пәнаралық ғылыми сала болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық негіздері 2019
  Несиелер: 3

  Құқық негіздері-бұл мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыруға ықпал ететін тәртіп. "Құқық негіздері" курсын оқыту азаматтардың жас буынының құқықтық мәдениетінің бастапқы іргетасын қалауға және таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың өмір бойы ілесіп келе жатқан құқықтық қатынастарына қарай қарапайым білім беруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР кәсіпкерлік құқық 2019
  Несиелер: 5

  «Кәсіпкерлік құқық» пәнін оқып үйрену студентке курстық жүйенің қалай қалыптасқанын, болашақ мамандар үшін осы пәннің мазмұны мен маңызын ашуға, сондай-ақ іскерлік қарым-қатынас тұжырымдамасын, кәсіпкердің мәртебесін және іскерлік қызметті мемлекеттік реттеуді анықтауға мүмкіндік береді. Әдетте бұл құқық мемлекеттің мәжбүрлі күші сақталмаған жағдайда міндетті түрде бекітетін және қамтамасыз етілетін тәртіп ережелерінің жиынтығы ретінде қабылданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстарды саралаудың ғылыми негіздері 2019
  Несиелер: 5

  Қазіргі уақытта біліктілік қылмыстар үшін ғылыми негіздердің курсы белгілі бір қылмыстардың құрамын қарастырады, заң шығарушыларды қылмыстық деп жариялау үшін негізді анықтайды, бұл әрекеттермен күресуде тиісті заңдардың рөлін және заң шығарушының санкцияны таңдағанын анықтайтын қылмыстың қоғамдық қауіптілік дәрежесін анықтайды, қылмыстарды сыныптау критерийлерін анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криминология 2019
  Несиелер: 5

  «Криминология» пәнін оқып-үйрену - күшті тақырыпты әрі қарай зерделеу үшін теориялық білім алу. Криминология - бұл қылмыс, қылмыс түрлері мен қылмыстар, түрлі құбылыстар мен үдерістердің себептері мен басқа да қатынастары, қылмысқа қарсы күрестің тиімділігі туралы ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық жария құқығы 2019
  Несиелер: 6

  Халықаралық құқық - мемлекеттермен және үкіметаралық ұйымдармен жасалған келісімдер мен тәуелсіз құқықтық жүйені білдіретін құқықтық үдерістердің күрделі жиынтығы, олардың реттеуі мемлекетаралық және басқа да халықаралық қатынастар, сондай-ақ кейбір ішкі қатынастар. Құқықтың қажетті көздерімен танысу, халықаралық құқықтың тұжырымдамалық мәселелері, ең маңызды халықаралық келісімдерді, конвенциялар мен келісімдерді игеру. Халықаралық жария құқық халықаралық мемлекеттердің, соның ішінде Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын жүзеге асыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Юрислингвистика 2019
  Несиелер: 5

  Бұл «Лингвистикалық құқық (Заңның лингвистикалық аспектілері)» - бұл бөлімде заңнамалық әдістер мен құқықтық герменевтика (заң мәтіндерін түсіндіру), «Лингвистикалық шиеленістер», нормативтік емес түсініктер), «Лингвоэкспертология» (лингвисттердің сараптамалық қызметінің теориялық негіздері және әртүрлі типтегі ауызша сөйлеу жұмыстары), «мемлекеттік тілді дамыту мәселелері»,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР келісім шарт құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Студенттердің азаматтық-құқықтық қатынастардың мәні мен мазмұнын жан-жақты терең түсінуге қол жеткізу осы пәнді зерттеуді қамтамасыз етеді. Студенттер келісім шарттық құқықтың тұжырымдамасы мен тақырыбы, шарттардың көздері мен түрлері, келісім-шарт жүйесі, құжаттарды рәсімдеу және келісім шарттарды жасау, тараптардың келісім-шарт жасасудағы құқықтары мен міндеттері сияқты тақырыптарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заң психологиясы 2019
  Несиелер: 6

  Құқықтық психология - бұл психология мен юриспруденцияның түрлі салалары синтезделген ғылым. Қолданбалы психологияның кез-келген саласы жалпы психология жүйесінің және адам қызметінің әртүрлі түрлеріне қолданылуының ережелерін жүзеге асырады. Бірақ қоғамдық қатынастар саласында адамның әрекеті ережелермен реттеледі. Адамдардың белгілі бір тобы үшін міндетті болып табылатын ережелер мінез-құлық нормалары деп аталады. Мінез-құлық нормалары топ мүшелерімен белгіленеді және ең алдымен осы топтардың мүдделеріне қызмет етеді, олар тұтастай алғанда қоғамның мүдделеріне сәйкес келуі немесе мүмкін болмауы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дипломатиялық құқық 2019
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқып үйрену барысында студент шығу тарихының тұжырымдамасын, пәннің жалпы тұжырымдамасын және дипломатиялық құқық көздерін алады. Қазақстан Республикасының сыртқы байланыстары органдарының тұжырымдамасы мен жүйесі, консулдық және консулдық мекеме ұғымы, консулдық қатынастарды орнату студенттің оқуы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дінтану 2019
  Несиелер: 3

  Дінтану діннің пайда болуы, дамуы мен жұмыс істеу заңдарын, оның құрылымы мен әртүрлі компоненттерін, қоғамның тарихында, діннің өзара байланысы мен өзара әрекеттесуімен таныстырған түрлі құбылыстарды зерттейді. Қазіргі кезеңде дінді оқыту діннің өзі адам мәдениетінің тәуелсіз және нақты саласы екенін ескеруі керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Риторика 2019
  Несиелер: 5

  «Риторика» - сөйлеу немесе шешендік өнер. Әр адамның қарым-қатынас жасауы өте маңызды, өйткені мұндай дағды көптеген өмірлік жағдайларда жақсы көмекші болып табылады. Бұл пәнді оқып-үйрену барысында студент оқуда, жұмыста және жеке өмірде одан әрі жетістікке жететін қарым-қатынас дағдыларын дамытады Риторика - бұл шешендік өнердің барлық детальдарын зерттейтін ғылым және бұл сіздің сөйлеуіңізді айқын әрі сенімді етіп жасай алатын ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы 2019
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқып болған соң студент жалпы психологияны тану дағдыларын меңгереді. Бұл тәртіп қылмыстық әрекеттің алдын-алуға, қылмысты шешуге және оның себептерін анықтауға, қылмыскерлерді қайта тәрбиелеуге және оларды қалыпты әлеуметтік ортада қалыпты өмір сүру жағдайларына бейімдеуге бағытталған. Бұл әдістер қылмыстық процедураны реттеуден басқа психологияның ғылыми әдістеріне негізделген және криминология, криминалистика, түзету-еңбек педагогикасы және т.б.мен тығыз байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гендерлік саясат негіздері 2019
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттердің отбасылық қатынастар, ерлер мен әйелдердің теңдігі саясаты туралы теориялық білімдерін меңгеруге бағытталған. Студенттер отбасылық қатынастарды ұйым-дастыруға, принциптеріне, құрылымдарына ерекше назар аудару және ерлер мен әйелдердің тең құқылық заңдарын сақтау, ерлер мен әйелдердің тең құқылығына қатысты заңдарды ұстануы, балалардың құқықтарын отбасылық диспотизмнен қорғауын білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криминалистикалық практикум 2019
  Несиелер: 6

  Пәннің құрамына тергеушілерді, судьяларды, қызметкерлерді, заңгерлерді дайындаудың негізі болып табылатын сұрақтар кіреді. Криминалистика қылмыспен күресу тәжірибесін зерттеп, жинақтайтын ғылым ретінде қылмыстарды ашу, тергеу және алдын-алу үшін құралдар, әдістер мен әдістерді дамыту маңызды орын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика 2019
  Несиелер: 6

  Тұтастай алғанда, шындықтың объективті заңдарының белгілі бір тобы туралы сот білімі студенттің проблемалық мәселелерді шешкен кезде оларды тәжірибеде қолдануы және еркін қолдануы қажет. Сот сараптамасы - бұл қылмыстарды даярлау, беру және анықтау, олардың ізін табу және болу заңдылықтарын зерделеу, дәлелдемелерді жинау, зерттеу, бағалау және қолдану, сондай-ақ осы заңдарды білуге негізделген арнайы әдістер жүйесін құру туралы қолданыстағы заң ғылымы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР прокурорлық қадағалау 2019
  Несиелер: 5

  «Прокурорлық қадағалау» пәнін оқып үйрену студентке прокуратураның қызметін реттейтін құқықтық нормаларға еркіндік береді, прокуратура органдарының міндеттері мен принциптерін анықтайды. Прокуратура органдарының, прокуратураның органдарының, Бас прокурордың өкілеттіктері, прокуратура органдарының құрылымы, ұйымдары мен принциптері және т.б. туралы актілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық арбитраж 2019
  Несиелер: 5

  Халықаралық арбитраж –халықаралық арбитраж құзыреттілігі, себебі төрешілер мамандардың арасынан сайланады. Бұл арбитрлар мен соттардың құзыреттілігін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот сараптамасы 2019
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді заң мамандығы бойынша оқып-үйрену сот сараптамалық қызметінің әдіснамалық негізі өте нақты болып табылады, ол сараптамалық қызметтің нақты саласында арнайы дайындықты талап етеді және жалпы теориялық және рәсімдік мәселелер тек болашақта ғана емес, сондай-ақ болашақ адвокат үшін міндетті болып табылады . Ол Қазақстан Республикасындағы сот сараптамалық қызметінің құқықтық, ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздері туралы толық ақпаратты қамтиды және заңнама жай-күйін және сот ісін жүргізуде арнайы білімдерді пайдалану практикасын ескереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот медицина және психиатрия негіздері
  Несиелер: 5

  Азаматтардың денсаулығы мен өміріне қарсы қылмыстардың ерекшеліктерін, сондай-ақ сот сараптамасы арқылы көптеген азаматтық істерді қарауды «Сот медицинасы және психиатрия негіздері» пәнім айтарлықтай және жиі жетекші рөл атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокатура 2019
  Несиелер: 5

  Адвокаттың кәсіби білімі деңгейі негізінен кез-келген салада адам құқығын сауатты қорғау қабілетін айқындайды. Заңнамалық салалардың бірі, Қазақстан Республикасындағы адвокат және адвокатура бір жағынан заңның барлық ерекшеліктеріне ие, ал екінші жағынан өз ерекшеліктері бар. Бұл пәнді оқып үйрену студенттің сыни ойлау және шешендік қабілеттерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот дәлелдеу теориясы 2019
  Несиелер: 5

  Осы пәнде студенттер процессуальды дәлелдемелер саласындағы білімді алады. Процедуралық жұмысын білу сіздің сотта дәлелдер теориясын қалыптастыруға көмектеседі. Сот процедуралық дәлелдер тараптардың нақты қарым-қатынастарының күрделілігі мен күрделілігіне қарамастан азаматтық іс жүргізу құқығының ережелері, әрбір жағдайда сот шешімінің дұрыс болуына мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР прокурорлық қадағалаудың әрекет ету негіздері 2019
  Несиелер: 5

  Прокурорлық қадағалаудың әрекет ету негіздері» пәні студенттерге прокуратура органдарының қызметін реттейтін құқықтық нормаларды ерікті түрде насихаттауға, прокуратура органдарының мақсаттарын, қағидаларын және қызметінің қағидаларын айқындауға мүмкіндік береді. Прокуратура органдарының, прокуратураның органдарының, Бас прокурордың өкілеттіктері, прокуратура органдарының құрылымы, ұйымдары мен принциптері және т.б. туралы актілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР жедел іздестіру қызметі 2019
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметі» пәнін оқып-үйрену - құқық қорғау органдарында одан әрі жұмыс істеуде қажет болатын білім. Жедел-іздестіру шараларын іске асыру міндеттері, жедел-іздестіруді анықтау және оны жүргізу тактикасы, жедел іздестіру шараларын жүргізу кезінде заңдылықты қамтамасыз ету, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар мен олардың міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ой-өрісінің кеңдігі мен мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық пәндер бойынша базалық білімі бар. Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және оларға өзінің кәсіби қызметінде бағдарлайды; Қазақстан халықтарының тарихы, дәстүрлері мен мәдениетін және құқықтарын біледі

 • Код ON2

  Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бастап тәуелсіздікке дейін мемлекет пен құқық жүйесі туралы негізгі ақпаратты жасауға қабілетті; Құқықтық мәдениетті көтеруге және құқықтық ойлауға құзыретті болу; шет мемлекеттердің мемлекеттік-құқықтық институттарының пайда болуы мен даму процесін талдайды және шет елдердің мемлекеттік құрылымы мен құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін тәжірибеге енгізеді

 • Код ON3

  Тілдік тұлғаның қарым-қатынастың нақты жағдайының шарттары мен мақсаттарына байланысты коммуникацияны жүзеге асырудың барабар тәсілін таңдау, қарым-қатынас қатысушыларының коммуникативтік ниетіне сәйкес пікір құру қабілеті; тілдік мінез-құлық ережелерін білу, Тілдік формалар мен құралдарды таңдау және оларды қарым-қатынас мақсатына, жағдайына байланысты пайдалану және сот процесінде сөз сөйлеуге, сонымен бірге олардың әлеуметтік ерекшеліктерін талдайды

 • Код ON4

  Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтарын қорғау кезеңінде заңнамалардың нормаларын тәжірибеде заңға сәйкес дұрыс қолдану; құқықтық ойлау мен құқықтық мәдениеттің құқықтық білімі негізінде кәсіптік қызметті жүзеге асыруға құзырлы болады; жүйе, халықаралық құқықтың құрылымы, нормативтік құқықтық актілерді осы саладағы мүмкін болатын кəсіби іс-қимылда сауатты қолданады;құқық қорғау органдарының қызметтерімен танысу және құжаттарды рәсімдеу

 • Код ON5

  Құқықтық және құқықтық қатынастарды талдау, әкімшілік және азаматтық заңнаманы қолдану, заңдарды және өзге де нормативтік құқықтық актілерді түсіндіруге және қолдануға қабілетті;еңбек құқығының нормаларын қолдануға қабілетті; Қазақстан Республикасының заңнамасы саласындағы теориялық позицияларды қолдануда құзыретті болады.

 • Код ON6

  ҚР қылмыстық құқық пәнінің құқықтық нормаларын қолдану және құқықтық құжаттарын құрастыру; құқық қорғау органдарының қызметі мен қызметін реттейтін құқықтық нормаларды талдай алады және қылмыстық-атқарушылық құқық саласындағы құқықтық түсініктермен және санаттармен жұмыс істей алады; кәсіптік қызметте негізгі және іс жүргізу құқығы ережелерін іске асырады; құжаттарды рәсімдеу, олармен жұмыстар жасау, жауап алу, тергеулерге, соттық процестерге қатысу

 • Код ON7

  Қазақстан Республикасының заңнамасы саласындағы теориялық және ІТ позицияларын қолдануда құзыретті болады; қоғамдық қатынастар саласында алған білімін практикалық негізде қолдана алды. Құқықтық қызметте психологиялық білімдерді пайдалану үшін құқықтық негізді қолдануға қабілетті; адвокаттың кәсіби қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған заңды психологиямен әзірленген ұсыныстарды, күнделікті кәсіби мәселелерді шешеді.

 • Код ON8

  Кез келген тұлғаға процессуалдық жағдайды түсіндіруге қабілетті болады; кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетімен анықтау, өзін-өзі тәрбиелеу, біліктілікті арттыруды жоспарлайды; іскерлік құқық нормаларын талдау, түсіндіру және дұрыс қолданады; Қазақстан Республикасының заңнамасы саласындағы теориялық ережелерде құзырлы болуға, жеке және заңды тұлғаларға құқықтық көмек көрсетуді ұйымдастыруға құзырлы болады; шарттарды жасасу ережелерін біледі.

 • Код ON9

  Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі бастау негіздерін бағалай біледі; криминологиялық зерттеулерді дұрыс анықтайды; криминалистік әдістерін талдай алады; нақты түсініктермен және дәлелденген түрде жеткізу; прокуратура органдарының қызметінің негізгі бағыттарын, прокурорлық қадағалау салаларының әрқайсысының пәні мен міндеттерін, қадағалау қызметінің бір немесе басқа саласына тән прокурорлардың өкілеттіктерін анықтауға қабілетті;сот сараптамасының ғылыми негіздерін біледі;теориялық білімін тәжірибеде қолдану, процестерге қатысу, тергеу әдістерін қолдану; таңдаған тақырыптарына байланысты материалдар жинап диплом жұмысында қолдану.

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top