Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04106 Менеджмент (бейіндік) в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Шет тілінде кәсіби контексте ауызша және жазбаша қарым-қатынасты тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру
  • Қойылған тактикалық және стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін психология білімін, НR-менеджмент әдістері мен технологияларын пайдалана отырып, адамдарды және олардың іс-қимылдарын олардың мүмкіндіктерін, қабілеттері мен уәждемелерін ескере отырып тиімді басқару
  • Бизнес-үдерістерді басқару және олардың тиімділігін бағалау үшін аналитикалық материалдар дайындау, кез келген деңгейдегі шаруашылық субъектісіне арналған дағдарысқа қарсы инновациялық бағдарламалар әзірлеу
  • Тапсырмаларды дайындауды және жобалық шешімдерді әзірлеуді, тиісті әдістемелік және нормативтік құжаттарды, сондай-ақ әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеуді дербес жүзеге асыру
  • Жоспарлау, компанияның жұмысын ұйымдастыру және PR-менеджмент әдістерін қолдана отырып, маркетингтік және бизнес стратегияларды жасау
  • Өзгерістерді басқара отырып, өзгеріп жатқан жағдайға икемді және барабар жауап бере отырып, ұйым қызметінің тиімділігін арттыру бойынша логикалық тұрғыдан дұрыс басқарушылық шешімдер қабылдау
  • Көшбасшылық қасиеттерін көрсете отырып, ұжымда жұмысты, әріптестермен тиімді кооперацияны, түрлі топтардың қызметін ұйымдастыру
  • Қызметкерлердің жеке әлеуетін ашу және одан әрі кәсіби дамуы үшін тілдерді білу негізінде өз бетінше оқытуды қолдана отырып, рефлексияны жүзеге асыру
Top