Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01504 Химия мұғалімін даярлау в Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

 • Химиядан типтік есептер шығару
  Несиелер: 6

  Мектеп химиясының оқулығында қарастырылатын химиялық есептерді шешудің әдіс-тәсілдері, есеп құрастыру жолдары мен бағалау критерийлері және оларды практикада дидактикалық материалдар ретінде қолдану жолдары қарастырылады. Есептерді шешуде теориялық білімді практикада қолдану, ЦБР-ды пайдалану, жоба жұмыстарын орындауда коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету және пәнаралық білімдерді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Мамандыққа кіріспе жоғары білімнің жұмыс істеуінің жалпы принциптері, оның нормативтік-құқықтық базасы, жоғары оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру туралы білім жүйесін құрайды, сонымен қатар студенттерді болашақ мамандықтың теориялық негіздерімен, оның қоғамдағы орны мен оны игеру құралдарымен таныстырады, студенттерге оқу пәнін игерудің перспективаларын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 7

  Химияның негізгі ұғымдары, стехиометриялық заңдар, атом-молекулалық ілімнің негізгі қағидалары, менделеевтің периодтық заңының қазіргі кезеңдегі маңызы, химиялық байланыс, химиялық процестердің жалпы заңдылықтары, әртүрлі концентрациялы ерітінділер дайындауға есептеулер жүргізу қарастырылады. Химиялық процестерде туындаған мәселенің шешімін талдау, жүйелі ойлау негізінде білімді практикада қолдану, пәнаралық білімдерді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Периодтық жүйедегі элементтер химиясы
  Несиелер: 6

  Периодтық жүйедегі химиялық элементтердің қосылыстары: ядро заряды, атомның электрондық формуласы, валенттілік, химиялық байланыс, тотығу дәрежесі, радиусы, электртерістілік, химиялық қасиеттері, топ және период бойынша өзгеру сипаттарын, есептер шығаруды қарастырады. Теориялық білімді практикада қолдану, химияның ғылымдағы орнын, рөлін дәйектеу, жоба жұмыстарын орындауда кәсіби коммуникативтілігін көрсету, пәнаралық білімдерді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  ҚР құқықтық жүйесі және заңнамасы, мемлекеттік-құқықтық және конституциялық дамуы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, академиялық адалдық қағидаттарына қатысты негізгі ұғымдар мен олардың арасындағы байланыстар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеулердің әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгерудің мақсаты білім алушылардың өзіндік идеяларын құрылымдық түрде баяндау дағдыларын қалыптастыру, академиялық дискурстың ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі ғылыми және ғылыми-ақпараттық дереккөздерімен жұмыс жасау жолдарын меңгерту. Пән студенттердің жазу мәдениеті мен сыни ойлау дағдысын және лингвистикалық - прагматикалық құзыреттіліктерін қалыптастырады, өзі ұстанатын тіл арқылы жазба тіл мәдениетін жетілдіреді, академиялық адалдық мәдениеті мен принциптері жайлы мағлұмат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Физикалық химия кванттық механика, статистикалық физика және термодинамика, сызықтық емес динамика, өріс теориясы және т. б. сияқты физиканың маңызды бөлімдерінің теориялық әдістерін қолданатын қазіргі химияның негізгі теориялық негізі болып табылады., Химиялық кинетика және катализ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Оқушылардың физиологиялық тұрғыдан даму заңдылықтарының негізінде балалар мен жасөспірімдердің анатомия-физиологиялық ерекшеліктеріне, жеке басының қалыптасуына, денсаулығын сақтауға, нығайтуға қатысты мәселелер қарастырылады. Оқушылардың қабілеттерін айқындау мен дамыту, оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты бекіту біліктілігін қалыптастырудың және балалардың денсаулығын қорғау, дене шынықтыру, еңбекке баулу жұмыстарын ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Коллоидты химия
  Несиелер: 5

  Дисперсиялық жүйелердегі беттік құбылыстар, түзілу теориясы, коагуляция қарастырылады. Коллоидтық химияның негізделген түсініктерін дамыту, мәселенің шешімін талдау, химияның нақты өмірдегі орны, рөлі, пәнаралық білімді интеграциялау үшін сыни көзқарас негізінде білімді практикада қолдану жолдары сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Экономика мен бизнес салаларына қатысты негізгі ұғымдар мен олардың арасындағы байланыстар қарастырылады. Кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновациялық дағдыларды меңгеруде заңнамалық және тұжырымдамалық құжаттарды талдау мен қолданудың әдіс-тәсілдері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аналитикалық химия 1
  Несиелер: 6

  Периодтық жүйедегі элементтер иондарының және олардың химиялық қосылыстарының қасиеттері мен сапалық сипаттамалары қарастырылады. Химиялық қосылыстар, шикізат пен өндірістік өнімдердің заманауи зерттеу әдістерін қолдану, мәселенің шешімін талдау, пәнаралық білімдерді интеграциялау, ақпараттық мәдениет көрсету жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән қоршаған орта жағдайының өзгеруін бақылау, бағалау және болжау туралы білім береді. Табиғи тұрақтылықтың өзгеру себептерін, табиғи жүйенің біртұтастығы мен құрылымын және қоршаған ортаны қорғау шараларын қарастырады. Азаматтық қорғаныс ұйымының атқаратын жұмыстарымен, зақымдану ошағы және улы заттардың ерекшеліктерімен танысады. Пәннің нақты өмірдегі орнын мен рөлін дәйектеу, пәнаралық білімдерді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогика ғылымының метапәндік идеяларына негізделген оқу-тәрбие процесінің білімі мен түсініктерін, оқу-тәрбие жұмыстарының формалары, әдістері, құралдарын практикада қолданылуы қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жасерекшелік психологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту барысында әр түрлі мектеп жасындағы балалардың өз жас ерекшелігіне сай психикалық даму өзгешеліктері психологияның сан алуан әдістерін қолдану арқылы айқындалып қарастырылады. Сонымен қатар, мектепке дейінгі жас бастауыш сынып оқушылары, жеткіншектік кезең мен жасөспірімдік шақтағы балалардың психикалық қасиеттерінің қалыптасу жолдары айқындалады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аналитикалық химия 2
  Несиелер: 7

  Химиялық қосылыстардағы еріткіштер, қатты үлгілердегі әртүрлі компоненттердің сандық құрамын анықтау, экспериментальды жұмыстарды жүргізу, титрлеу, нақты аспаптарда жұмыс істеу қарастырылады . Химиялық қосылыстар, шикізат пен өндірістік өнімдердің заманауи зерттеу әдістерін қолдану, мәселенің шешімін талдау, пәнаралық білімдерді интеграциялау, ақпараттық мәдениет көрсету жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биохимия
  Несиелер: 6

  Биохимия тірі организмдердің химиялық құрамын, олардың тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін химиялық процестерді, биологиялық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттерін, ағзадағы химиялық айналуын, оның тіршілік әрекетінің физика-химиялық негіздерін қарастырады. Биохимиялық анализ негіздерін, жүйелі ойлау негізінде білімін практикада қолдану, ізденушілік-зеттеушілік әрекет дағдысын игеру, пәнаралық білімдерді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Органикалық химия 1
  Несиелер: 7

  Органикалық қосылыстардың жіктелуі, Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы, номенклатурасы, изомериясы, түрлі кластарының химиялық қасиеттері, реакция механизмдері, қолданылуы қарастырылады. Теориялық білімдерді практикада қолдану, мәселенің шешімін талдау, химияның нақты өмірдегі орны мен рөлін дәйектеу, пәнаралық білімдерді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бағалаудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 6

  Пән бағалаудың заманауи технологиялары туралы мағлұмат беріп, оқу барысында оқушылардың оқу жетістігін бағалаудың заманауи үлгілерін қолдану, бағалау жүйесін ұйымдастыруды жүзеге асыру жолдарын, дифференциалды бағалаудың тәсілдерін, диагностикалаудың негіздерін, мектептегі оқыту мен басқару және өзін-өзі бағалаудың негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пән, химияны мектепте оқыту мақсаты мен міндеттерін, ұстанымдарын, әдістерін, қалыптары және мазмұнын, ұғымдарды қалыптастыру, есеп шығаруға үйрету, сабақты және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен өткізу, бейіндік оқыту, білімін практикада қолдану мәселелерін қарастырады. Сабақ жоспарын жасау, пәнаралық білімдерді интеграциялау, ақпараттық мәдениет көрсету, инклюзивті білім беруде инновациялық әдістерді қолдану жолдары сипатталады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инклюзивті білім берудегі арнайы педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру бағдарламаларын іске асыруда ЕБҚБ балаларды сүймелдеу қызметі, әдістері мен формалары, принциптері мен факторлары, оқыту-дамытудың психологиялық-педагогикалық мәселелері туралы білімдерін дамытуға бағытталған. Жеке кәсіби өсуі мен білім беру траекториясын жобалау; ББ әзірлеу технологиялары; инклюзивті білім беру кеңістігінде педагогтің практикалық қызметінің ерекшеліктерін зерделей алу дағдысын дамытуды көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Органикалық реакциялардың механизмдері
  Несиелер: 4

  Бұл пән органикалық химияның екінші бөлігі болып табылады және органикалық химияға тән реакциялардың механизмдерін қарастырады. Реакция механизмін білу және түсіну студенттерге процестің барысын ғана емес, сонымен қатар соңғы өнімдердің құрылымын болжауға мүмкіндік береді; мақсатты қосылысты сәтті жоспарлау және синтездеу. Пәнді зерттеу болып табылады органикалық реакциялардың негізгі механизмдерін игеру. Реакция механизмдерін білудегі негізгі тәсілдер мен бағыттарды қарастыру, органикалық қосылыстар құрылымының рөлін, қоршаған ортаның әсерін және реакция бағытына басқа факторларды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Химияны оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Химияны оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану компьютерлік технологияда студенттерді сапалы жаңа деңгейде оқыту үшін таусылмайтын мүмкіндіктер бар екендігіне байланысты. Олар студенттердің жеке басын дамытуға және олардың қабілеттерін жүзеге асыруға кең мүмкіндіктер береді. Компьютерлік технологиялар химияны оқуға деген ынтаны едәуір арттырады, оқытудың Даралану деңгейін арттырады, оқу процесін күшейтеді және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Органикалық химия 2
  Несиелер: 5

  Циклді қосылыстардың алифатты органикалық қосылыстармен химиялық қасиеттерін, құрылысын байланыстыратын жалпы заңдылықтарды, номенклатурасын, изомериясын, түрлендіру жолдарын, реакция механизмдерін қарастырады. Реакциялық тұжырымдарын дәлелді ой-қорытулар жасауда сыни тұрғыдан қарау негізінде білімін практикада қолдану, мәселенің шешімін талдау, химияның нақты өмірдегі орны мен рөлін дәйектеу, пәнаралық білімдерді интеграциялау жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Катализ
  Несиелер: 6

  Катализ процесі қарастырылады, яғни катализатордың(лардың) әсерінен химиялық реакцияның мүмкін болатын термодинамикалық шешілген бағыттарының бірінің селективті үдеуі. Каталитикалық әсердің физикалық және химиялық заңдылықтары зерттеледі. Сонымен, Катализдің химиялық мәнін (яғни "химизмді") білмей, катализатордың типі мен химиялық құрамының ғылыми негізделген қосалқы боры мүмкін емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиялық технология және нанотехнология
  Несиелер: 6

  Шикізат, энергия, су, өнеркәсіптік қалдықтарды тазалау, күкірт қышқылы, азот қышқылы, силикатты материалдар, минералды тыңайтқыштарды өндіру, сондай-ақ қазіргі заманғы нанотехнологияларды дамытуға қатысты мәселелердің барлық спектрлері қарастырылады. Танымдық -ғылыми зерттеулерде модельдеу, мәселенің шешімін талдау, пәннің нақты өмірдегі орнын, рөлін дәйектеу, пәнаралық білімдерді интеграциялау, ақпараттық мәдениет көрсету жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ерітінділер химиясы
  Несиелер: 6

  Әртүрлі ерітінділердің алынуы, физика-химиялық процестерде еріту, агрегаттық күйінің ерігіштікке, температураға, қысымға әсері, сұйықтықтарда газдардың, сұйықтардың, қатты заттардың еруі, ерітінділердің концентрациясын анықтау тәсілдері, ерітінділердің коллигативті қасиеттері қарастырылады. Химиялық тұжырымдарды дәлелді ой-қорытулар жасап білімін практикада қолдану, танымдық-ғылыми зерттеулерде модельдеу, мәселенің шешімін талдау, химияның нақты өмірдегі орнын, рөлін дәйектеу жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиялық экология
  Несиелер: 6

  Табиғи ортадағы химиялық айналымды, ластану, алдын алу жолдарын, «Жасыл химияның» принциптерін, қалдықсыз және азқалдықты технологияларды, атмосфера, гидросфера, топырақ ортасында тіршілік ететін организмдердің көптүрлілігін, сақталу жолдарын қарастырады. Химиялық-экологиялық зерттеулерді практикада қолдану, пәнаралық білімдерді интеграциялау, ақпараттық мәдениет көрсету жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиялық процестер заңдылықтары
  Несиелер: 6

  Химиялық реакциялардың негізгі заңдылықтары, реакцияның жылу әсері, химиялық тепе-теңдік, реакция жылдамдығы, карта лизаторлары зерттеледі. Танымдық-ғылыми зерттеулердегі модельдеу, мәселенің шешімін талдау, нақты өмірдегі тақырыптың рөлін негіздеу, пәнаралық білімді интеграциялау, ақпараттық мәдениетті ұсыну жолдары сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химияны оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Мектептегі химия, биологияны оқытудағы заманауи инновациялық педагогикалық технологияларға сипаттама беру және оларды жүзеге асырудағы ерекшеліктер.Химияны оқытудағы инновациялық технологиялардың вариативтілік ауқымын көрсету және инновациялық қызметтегі психологиялық кедергілер мәселелерін талқылау; болашақ педагогикалық қызмет үдерісінде қолданылатын химия бойынша тақырыптарды таңдау; ҚР және дамыған шет елдердегі білім беру саласындағы инновациялық технологияларды салыстыру; технологияның көптеген нұсқаларын талдау химияда ашылған тақырыптың мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуде ең тиімді және қолайлы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қолданбалы химия
  Несиелер: 6

  Қолданбалы химия - қазіргі қоғамның, жеке тұлғаның қажеттіліктері мен проблемаларын көрсету, фундаменталды химияның заңдарын, химиялық әдістері мен химиялық заттарды өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, сондай-ақ күнделікті өмір жағдайына үйрету қарастырылады. Танымдық -ғылыми зерттеулерде модельдеуді қолдану, мәселенің шешімін талдау, пәннің нақты өмірдегі орнын, рөлін дәйектеу, пәнаралық білімдерді интеграциялау, ақпараттық мәдениет көрсету жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • d-және f-элементтер химиясы
  Несиелер: 6

  Периодтық жүйенің d- және f –элементтерінің сипаттамалары, табиғатта таралуы, химиялық қасиеттері, қолданылуы қарастырылады. Берілген ақпараттарға сүйене отырып, өзінің және басқалардың идеяларын, дәлелді ой-қорытулар жасауда және есептер шешуде білімін практикада қолдану, мәселенің шешімін талдау, пәнаралық білімдерді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON4

  химияны оқытуда АКТ-ны пайдалана отырып, білімгерлердің жеке қызығушылығына сәйкес оқу процесін ұйымдастырады;

 • Код ON8

  тұлғааралық қарым-қатынаста коммуникативтілігін, командада жұмыс істеу дағдыларын және академиялық адалдық мәдениетін көрсетеді

 • Код ON9

  оқушының тұлғалық дамуын қалыптастыруда, өмір бойы білім алуда пәнаралық білімді интеграциялайды;

 • Код ON7

  оқу үдерісінде критериалды бағалау, диагностикалау, қысқа мерзімді оқу бағдарламаларын әзірлеу технологияларын жоспарлайды;

 • Код ON6

  инновациялық технологияларды оқытудың мақсат-міндеттеріне және оқушылардың дара ерекшеліктеріне сәйкес жіктейді;

 • Код ON5

  танымдық, кәсіби және ғылыми зерттеулерде модельдеуді қолдану негізінде мәселелерді шешу жолдарын талдайды;

 • Код ON2

  химиялық теорияларды дәлелдеу мен ой-қорытулар жасауда, есептер шешуде сыни тұрғыдан жүйелі ойлау негізінде білімін практикада қолданады;

 • Код ON10

  технологияларды қолдану мен инклюзивті білім беру тәжірибесінде, даулы жағдайларда туындаған проблемаларды шешудің креативтілігін бағалайды;

 • Код ON3

  химия бойынша ғылыми жұмыстарды жүргізу кезінде ғылыми зерттеу әдістерін және академиялық жазбаларды пайдаланады;

 • Код ON1

  саладағы метапәндік идеялар негізінде химия заңдарын тұжырымдайды;

Top