Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01111 Педагогика және психология в Баишев Университеті

 • Психологиялық-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика
  Несиелер: 5

  «Психологиялық-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика» курсы педагог-психологтың кәсіби этикасы туралы білімді меңгеруге бағытталған. Курс этика нормаларын білу саласында студенттердің кәсіби санасының дамуына ықпал етеді және болашақ педагог-психологтың жоғары адамгершілік-этикалық қасиеттері мен педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
 • Этнопедагогика және этномәдениеттің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 6

  Этнопедагогика мен этномәдениетті оқытудың әдіснамалық негіздемесі, оның мәні педагогикалық құбылыстардың күрделілігіне байланысты бір көзқарас тұрғысынан зерделенбейді, сондықтан оларды жан-жақты зерттеуді қамтамасыз ететін әдіснамалық тәсілдер кешенін қолдану қажет болғандықтан ЖОО-да әдіснамалық тәсілдердің өзара толықтырылуы туралы бекітілуі қажет.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  «Кәсіби көшбасшылық негіздері» пәні студенттерді кәсіби көшбасшылықтың маңызды сипаттарымен, оның білім беру ұйымын басқарудағы көрініс ерекшеліктерімен, ұйымдағы адамның тиімді көшбасшылығының теориялық және практикалық негіздерін зерттеуге бағытталған. Курс кәсіби көшбасшылық жағдайында кәсіби іс-әрекетке, көшбасшылық қасиеттерді анықтауға, көшбасшылықтың қызметтерін, стильдері мен модельдерін талдауға, алған білімдерін білім беру саласында практикада қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстандағы педагогикалық ғылым
  Несиелер: 6

  Ұсынылған курс студенттерге Қазақстандағы педагогикалық ғылымның қалыптасуы туралы, Қазақстандық ғалым-ағартушылардың, Қазақстанның педагогикалық ғылымының негізін қалаушылардың қызметі мен еңбектері туралы білуге, кеңес үкіметі кезеңіндегі педагогтардың негізгі ғылыми және инновациялық идеяларын зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Мамандыққа кіріспе және психологиялық-педагогикалық қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  «Мамандыққа кіріспе және психологиялық-педагогикалық қызмет негіздері» курсы білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызметтің теориялық негіздерін меңгеруге, болашақ педагог-психологтың кәсіби қызметі туралы білімді жүйелендіруге және түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Курс студенттерге педагог-психологтың жалпы мәдени, дүниетанымдық, кәсіби өзін-өзі анықтауы туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Курс болашақ педагог-психологқа балалар мен жасөспірімдер ағзасының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері туралы мәліметтерді береді, оқушылардың денсаулығын сақтау мен нығайту негізінде жатқан заңдылықтар туралы білімдермен қаруландыруға және оны оқу іс-әрекетінің түрлерінде қолдана білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этнопедагогика және этнопсихология
  Несиелер: 6

  Этнопедагогика және этнопсихология курсы студенттерді қазақ халқы мен Қазақстан халықтарының этномәдени және педагогикалық мұрасына баулиды, сондай-ақ, халық тәрбиесінің ерекшеліктерін, адам психикасының этникалық ерекшеліктерін, ұлттық сипатын, этникалық сана-сезімнің, этникалық стереотиптердің қалыптасуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын және т. б. зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адамгершілік-рухани білім
  Несиелер: 3

  «Адамгершілік-рухани білім» курсы адамның рухани әлемін дамыту мен байытуға, болашақ педагог тұлғасының қалыптасуы мен дамуына ықпал етуге бағытталған. Курс бағдарламасы студенттердің өзіндік бірегейлігін ұғынуға, құнды бағдарлардың жеке және кәсіби жүйесін қалыптастыруға жағдай жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 3

  «Өзін-өзі тану» курсы адамның рухани әлемін дамыту мен байытуға, болашақ педагог тұлғасының қалыптасуы мен дамуына ықпал етуге бағытталған. Курс бағдарламасы олардың өзіне және қоршаған әлемге құндылық қарым-қатынасын дамытуға, студенттердің өзін-өзі тануға және шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі жүзеге асыруға қажеттілігін қалыптастыруға жағдай жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы психология
  Несиелер: 5

  "Жалпы психология" оқу пәні студенттердің курс бойынша пәні, міндеттері, функциялары мен мазмұны, психикалық құбылыстардың ерекшеліктері, олардың дамуы мен қызмет етуі туралы түсінігін дамытуға, жоғары психологиялық мәдениетті қалыптастыру арқылы болашақ педагог-психологтардың кәсіби сана-сезімін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психология тарихы
  Несиелер: 5

  Курс психологиядағы ғылыми білімнің дамуының тарихи логикасы туралы түсінік береді; әр түрлі тарихи кезеңдердегі негізгі шетелдік және отандық психологиялық бағыттар мен теорияларды қарастырады; қазіргі психологиядағы ғылыми мектептер мен бағыттар арасындағы негізгі айырмашылықтарды көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс болашақ педагог-психологтардың педагогикалық қызмет туралы түсінігін қалыптастыруға, педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін меңгеруге, білім беру парадигмасы мен жаңа стандарттардың өзгеруіне байланысты оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға қажетті іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика тарихы және мектептану
  Несиелер: 5

  Педагогика тарихы және мектептану курсын зерттеу болашақ мамандарға педагогикалық ғылымның теориялық негіздерімен, мектеп және білім беру тарихымен, әр кезеңде мектептегі білім беру мен оқытудың тиімді ұйымдастырылуымен, педагогикалық білім беру жүйесінің дамуымен танысуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық акмеология
  Несиелер: 3

  «Педагогикалық акмеология» пәнінің мақсаты-педагогикалық акмеологиялық теорияның қазіргі мәселелері туралы студенттердің білімін жинақтау, жүйелеу және педагогтың кәсіби шыңға жету заңдылықтарын талдау. Курс акмеология феномендерін, адамның кәсіби жетілу сатысындағы даму механизмі ретінде зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және психология тарихы
  Несиелер: 5

  "Педагогика және психология тарихы" пәнін оқу психология мен педагогикадағы ғылыми білімнің дамуы туралы түсініктерді қалыптастыруға, әлемдік психологиядағы негізгі заманауи теориялар мен ғылыми бағыттарды түсінуге мүмкіндік береді. Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі әр түрлі тарихи кезеңдерде тәрбие, мектеп және педагогикалық ой дамуының тарихи заңдылықтары туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Кәсіпкерлік негіздері» модулі (Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, Бизнес-жоспарлау)
  Несиелер: 5

  Модульде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің құқықтық негіздері, кәсіпкерлік құрылымдарды ұйымдастырудың негізгі кезеңдері, кәсіпорындағы бизнес-жоспардың сипаттамасы, бизнес-жоспарлаудың негізгі элементтері мен технологиясы қарастырылады. Курсты меңгеру барысында кәсіпкерлік қызметтің нәтижелерін талдау және кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдерді есептеу бойынша практикалық мәселелер шешіледі, бизнесті ұйымдастыру, іске асыру және басқаруға байланысты практикалық міндеттерді шешу дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Курсты меңгеру барысында білім алушылар кәсіби қызметтің ерекшелігін ескере отырып, академиялық лексиканы қолдануды үйренеді. Білім алушыларда оқытылатын білім беру бағдарламасының пәндері тақырыбы бойынша көркем және ғылыми мәтіндерді дайындау, жазу және жариялау, жобалар мен презентацияларды әзірлеу және ұсыну дағдылары қалыптасады. Кәсіби қазақ (орыс) тілін, кәсіби бағытталған шет тілін оқыту барысында болашақ маманның кәсіби қызметі аясында кәсіби лексикасы коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні оқушылармен тәрбие жұмысының теориясы, әдістемесі және технологиясы саласында болашақ педагог-психологтардың білімін кеңейтуге, болашақ мамандардың дәстүрлі әдістемелер мен тәрбиелеудің заманауи технологияларын пайдалана отырып, сынып жетекшісінің қызметін жүзеге асыру үшін жалпы педагогикалық, әлеуметтік-тұлғалық және пәндік құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы педагогика
  Несиелер: 4

  "Арнайы педагогика" курсы мүмкіндігі шектеулі адамдардың даму және оларға білім беру ерекшеліктерін, оның жеке тұлға ретінде қалыптасуы мен әлеуметтенуінің ерекшеліктерін зерделеуге, сондай-ақ түзетуді қамтамасыз ететін тиімді жолдар мен әдістерді, құралдарды табу, ерекше қажеттілігі бар адамның қоғамға әлеуметтік бейімделуі мен кірігуі және оның барынша тәуелсіз өмір сүруін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Клиникалық психология
  Несиелер: 4

  «Клиникалық психология» курсы студенттерді қазіргі клиникалық психологияның негізгі ережелері мен құрылымы, оның бөлімдері мен категориялары, клиникалық психологтардың зерттеу және практикалық қызметінің жалпыланған мазмұнымен таныстыруға бағытталған. Курс психофизиологиялық мәселелерді түсіну үшін ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуге және психологиялық түзетуді әзірлеуге, жүргізуге және бағалауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 5

  «Жас ерекшелік психологиясы» курсының басты мақсаты-онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде адамның психикасы мен тұлғасының даму заңдылықтарын ашу. Курстың негізіне отандық психологияда адамның, баланың қоршаған ортамен қарым-қатынасы үрдісінде әлеуметтік практика ретінде психикалық даму туралы қалыптасқан түсінік алынған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дефектология және логопедия негіздері
  Несиелер: 4

  "Дефектология және логопедия негіздері" пәнінің курсы студенттерге қандай да бір кемістіктің пайда болуын, психикалық функциялардың дамуындағы себеп-салдарлық байланыстарды анықтауды және бала өмірінің әлеуметтік-педагогикалық жағдайларын зерделеуді; сөйлеу бұзылыстарының негізгі теориялық жағдайын, жіктелуі мен типологиясын, логопедиялық әсер етудің қағидалары мен әдістерін, сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды тексеру, диагностикалау ерекшеліктерін және олармен жұмыс істеу әдістерін білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психофизиология
  Несиелер: 5

  «Психофизиология» курсы психологтың кәсіби қызметіндегі психодиагностика, алдын алу және түзету қызметтеріне қажетті функционалдық және психологиялық жағдайды бағалауға, психикалық қызметтің физиологиялық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек психологиясы
  Несиелер: 5

  «Еңбек психологиясы» курсы еңбек психологиясының пәні, нысаны және міндеттері туралы адекватты түсінік қалыптастыруға, сонымен қатар психологиялық заңдылықтарды, өндірістік және кәсіби қызметпен, физикалық және әлеуметтік ортамен байланысты үрдістің және жеке тұлғаның қасиеттерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шығармашылықты дамыту және дарынды балалармен жұмыс
  Несиелер: 5

  «Шығармашылықты дамыту және дарынды балалармен жұмыс» курсы дарындылық феноменінің теориялық ережелерін, оны дамыту әдістемелерін зерттеуге бағытталған. Курс білім алушылардың дарынды оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру тәсілдерін меңгеруіне және олардың табиғи және шығармашылық қабілеттерін анықтауға ықпал етеді. Балалардың дарындылығын одан әрі дамыту жолдарын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дарындылық психологиясы
  Несиелер: 5

  «Дарындылық психологиясы» курсы дарындылық психологиясы саласындағы білімді жүйелейді, дарынды адамның ерекше дамуы және оның психологиялық тұлғалық және әлеуметтік сипаттамалары туралы түсініктерді жүйелейді және жалпы психологияның, психология тарихының, әлеуметтік психологияның, тұлға психологиясының, психодиагностиканың теориялық постулаттарына негізделеді, дарындылық психологиясы саласындағы жаңа үрдістермен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі педагогика
  Несиелер: 5

  "Мектепке дейінгі педагогика" курсы мектепке дейінгі педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздерін, мектепке дейінгі баланы тәрбиелеу мен дамытудың қазіргі педагогикалық теориялары мен концепцияларын, мектепке дейінгі және ерте жастағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің вариативті бағдарламалары мен психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін, МДҰ-да пәндік дамытудың білім беру ортасын құру мәселелерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұлғааралық қарым-қатынас теориясы
  Несиелер: 5

  «Тұлғааралық қарым-қатынас теориясы» курсы студенттерге қазіргі қоғамдағы қарым-қатынас мәдениетінің механизмдері мен әлеуметтік қызметтерін ашуға, жеке тұлға психологиясы, топ, қарым-қатынас саласында білім алуға, оңтайлы мінез-құлыққа, қарым-қатынас этикасы мен қарым-қатынас әдебі қабілетін дамытуға, коммуникативтік біліктерді жетілдіруге және білім алушылардың тұлғалық және кәсіби өсуіне ықпал етуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік коммуникация
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік коммуникация» курсы ақпараттық қоғамның заманауи теориялық концепцияларын қарастырады, әлеуметтік ұйымдар мен жалпы қоғамда болып жатқан ақпараттық-алмасу үрдісін зерделеуге бағытталған. Курс тұлғааралық, топтық және бұқаралық, ресми және бейресми, вербалды және вербалды емес коммуникацияларды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс мектептің тұтас педагогикалық үрдісін басқару бойынша кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, білім беру мекемесінің дамуын басқаруға; білім беру менеджментінің негізгі мәселелері мен жүйе құраушы элементтердің мәнін, сипаттамасын, мектеп ішіндегі басқарудың негізгі функцияларын, білім беру саясатының элементі ретінде мектепті дамытудың негізгі бағыттарын, жетекшінің басқару мәдениетінің компоненттерін және өзін-өзі дамытуын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Девиантология
  Несиелер: 5

  «Девиантология» курсы студенттерге девиантты мінез-құлық психологиясы мен әлеуметтануының негізгі концепцияларымен таныстырады, девиация мен әлеуметтік нормалардың салыстырмалылығын түсіндіреді; девиантты мінез-құлықтың негізгі түрлерінің мазмұнын, девиантты мінез-құлықты әлеуметтік бақылау мүмкіндіктерін үйретеді; топтық және жеке девиантты мінез-құлықтың психологиялық-әлеуметтік механизмдерін ашады; девиацияларды психологиялық-педагогикалық талдау үшін базалық білімді қамтамасыз етеді; өз бетінше девиантты мінез-құлықты зерттеу дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс болашақ педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Ол білім беру үрдісіндегі бағалаудың орны мен рөлін, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың негізгі тәсілдерін, бағалаудың қазіргі заманғы үлгілерін, критериалды бағалау жүйесін ұйымдастыру, оны жүзеге асырудың тәсілдерін, нысандары мен құралдарын анықтау мәселелерімен байланысты.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс теориясы
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік жұмыс теориясы" пәні болашақ мамандарға әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздері, ғылыми пән ретінде, сонымен қатар практикалық іс-әрекет, әлеуметтік жұмыстың ғылыми модельдері мен теорияларына байланысты негізгі мәселелер туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас психологиясы» курсының мақсаты - іскерлік қатынастар психологиясының негізгі мазмұны мен заңдылықтарымен таныстыру, болашақ мамандардың коммуникативтік құзыреттілігінің негіздерін және кәсіби қызметте қажетті психологиялық және адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұлғаның креативтілігін қалыптастыру
  Несиелер: 5

  «Жеке тұлғаның креативтілігін қалыптастыру» курсы шығармашылық қызметті ұйымдастыруға және креативтілікті қалыптастыруға бағытталған; шығармашылық қызметтің психологиялық механизмдерін, креативтілік құрылымын, дарындылық алғышарттары мен көрсеткіштерін ұғынуға мүмкіндік береді. Курс шығармашылық пен креативтілік ұғымдарының айырмашылықтары туралы түсінік береді, креативтілікті қалыптастыру жолдарын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік психология" пәнінің мақсаты адамның әлеуметтік қарым-қатынасы мен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамаларына негізделген мінез-құлқы мен қызметінің заңдылықтарын, ерекшеліктерін зерттеу; әлеуметтік өмірдің қатысушылары әлеуметтік өзара іс-қимыл субъектілері ретінде адамға және қоғамға әлеуметтік әсердің жеке-психологиялық механизмдерін анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  "Қарым-қатынас психологиясы" пәнінің мазмұны қарым-қатынастың мақсаттары, функциялары мен түрлері туралы түсінік береді, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын, білімдерді меңгеруге ықпал етеді және студенттерде қоғамдағы қазіргі азаматтардың күнделікті іс-әрекеті мен мінез-құлқы жағдайында қажетті гуманитарлы ойлауды, тиісті психологиялық және адамгершілік қасиеттерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік педагогика» курсы әлеуметтік ортаның жеке тұлғаны тәрбиелеу мен қалыптастыруға ықпал ететін педагогика саласын қарастырады; әлеуметтік ортаның нақты жағдайларын ескере отырып, жеке тұлғаны тәрбиелеуде оңтайлы іс-шаралар жүйесін құрастырады. Әлеуметтік-педагогикалық болмыстың көрінісін сипаттайды, педагог қызметінің әлеуметтік маңыздылығын, оған дайындық жүйесін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аддиктивті мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс аддиктивтік мінез-құлық психологиясының принциптері мен міндеттері жайында, тәуелділік туралы тұтас түсінік береді; аддикция түрлерін сипаттайды, жіктелуін баяндайды; аддиктивтік мінез-құлықты психодиагностикалау мен терапияның және түзетудің негізгі әдістерін қолдануға үйретеді; аддиктивті мінез-құлықтың алдын алу мақсатында қалыптасу қаупі факторлары ретінде тұлғалық қасиеттердің рөлін анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Девиантты мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 4

  «Девиантты мінез-құлық психологиясы» курсы девиантты мінез-құлық және қалыпты мінез-құлық ұғымын қалыптастыруға бағытталған; Даму дағдарысы туралы түсінік; ерте диагностика және анамнез; әлеуметтік девиацияның алдын алу, іс-шаралар, психокоррекциялық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психокоррекция негіздері
  Несиелер: 5

  «Психокоррекция негіздері» курсы психокоррекцияның теориялық негіздері: психокоррекция технигі, жеке тұлға теориясы мен қолданбалы психокоррекциялық әдістердің маңызымен таныстырады. Курстың мазмұны білім алушылардың психокоррекциялық технологияларды адамның даму дағдарыстары кезеңдерінде тұлғалық бұзылуларды түзету және алдын алу мәселелерін шешуде практикалық қолдану, психологиялық қолдауға мұқтаж тұлғаларға ахуалдық көмек көрсету білімдерінің қалыптасуы мен іскерлігін қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 3

  «Педагогикалық психология» курсы болашақ педагог-психологтардың білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыру тетіктері туралы психологиялық-педагогикалық білімдерін жүйелендіруге және біріктіруге бағытталған, оқушылардың даралығын дамыту үшін жағдай жасауға, мұғалімнің педагогикалық қызметінде жеке және кәсіби өзін-өзі жүзеге асыруына, білім беру үдерісін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық психология
  Несиелер: 4

  «Практикалық психология» курсы практикалық психологияның пәні, міндеттері туралы, оның кеңестік және шетелдік психологиядағы даму тарихы туралы, практикалық психология саласындағы зерттеулерді құрудың әдіснамалық, теориялық және әдістемелік негіздері туралы білімді меңгеруге бағытталған. Бұл курс студенттердің практикалық психологпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психотерапия негіздері
  Несиелер: 3

  «Психотерапияның негіздері» курсы студенттерді психотерапияның пайда болу тарихымен, жалпы теориялық және әдіснамалық мәселелерімен, психотерапияның бағыттарымен таныстырады. Балалар мен жасөспірімдердің психологиялық дамуының, оқытудың, психикалық денсаулығының мәселелерін шешудің заманауи тәсілдері, дағдылары туралы түсініктерді қалыптастыруға ерекше назар аударылады. Психотерапия саласындағы педагог-психологтың кәсіби рөлі мен функциялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі оқыту психологиясы
  Несиелер: 3

  «Мектепке дейінгі оқыту психологиясы» курсы мектепке дейінгі балалар психологиясының қазіргі жетістіктерін зерделеуді қарастырады: мектепте оқуға психологиялық дайындық, мектепке дейінгі білім беру психологиясы туралы ғылым ретінде жүйелі түсініктерді қалыптастыру; оның өзекті мәселелері мен оларды мектепке дейінгі білім берудің теориясы мен практикасында шешу тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалардың мектепкепсихологиялық дайындығы
  Несиелер: 4

  «Балалардың мектепке психологиялық дайындығы» курсы студенттерді мектепке баланың психологиялық дайындығы туралы негізгі концепциялармен және ұғымдармен; баланың мектепке психологиялық дайындығының компоненттерімен; бала психикасының жас ерекшеліктерін эксперименттік зерттеуді жоспарлау және жүргізу дағдыларын меңгерумен; психодиагностикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларымен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 5

  «Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы» курсын оқу кезінде студенттер тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы саласындағы білімдерін толықтырады, психологиялық-педагогикалық диагностиканың теориялық концепциялары мен негізгі қағидалары, оның психологиялық практикадағы және ғылым жүйесіндегі орны туралы түсініктерді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді білім берудегі инклюзивтік үрдістерді ұйымдастыру мен басқарудың негізгі ережелерімен таныстыруға және мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы білім беру үдерісіне қосылуын моделдеудің сұлбасын жасауға, жалпы және арнайы білім берудің маңызды әлеуметтік-мәдени феномені ретінде кіріктірілген оқыту туралы түсінік беруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандардың орта кәсіптік білім беру ұйымдарында педагогиканы оқыту процесін ұйымдастыру және басқару үшін қажетті практикалық біліктерін қалыптастыруға, білім алушыларды педагогиканы оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздері, принциптері, мазмұны, әдістері, нысандары мен құралдары туралы ғылыми білім беру жүйесімен қаруландыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тренинг қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  «Тренингтік қызмет негіздері» курсы тренингтік жұмыстың теориялық-әдіснамалық негіздерімен таныстырады; психологиялық тренингті өткізу әдістемесін зерделеу бойынша негізгі талаптар мен ұйымдастырушылық-әдістемелік нұсқауларды зерделеуді қамтиды; әлеуметтік-психологиялық тренингті өткізудің стандартты біліктері мен дағдыларын қалыптастырады; студенттерді әртүрлі топтарда психологиялық тренингтерді табысты өткізуге дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық тренинг
  Несиелер: 3

  «Психологиялық тренинг» курсын оқу барысында студенттер әлеуметтік-психологиялық тренингтің теориясы мен практикасы бойынша материалдармен танысады, тренингте "топтың" даму кезеңдерін, тренингтік топтардың жіктелуін және негізгі түрлерін зерттейді. Студенттер қарым-қатынастың нақты жағдайларын зерттеуді (талдау, бағалау, болжау және салдарын сипаттау), әңгімелесушінің рефлексивті және рефлексивті емес тыңдауын жүзеге асыруды; коммуникативтік әсер ету жағдайларын моделдеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәрбие психологиясы
  Несиелер: 3

  «Тәрбие психологиясы» курсында оқушының психикалық дамуы және мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеудің психологиялық ерекшеліктері, оқушылардың жастық дамуына тән ерекшеліктер қарастырылады. Пәнді оқу барысында студенттер баланың психикалық дамуы мен тәрбиесіндегі биологиялық және әлеуметтік факторлардың рөлін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дамыта оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  «Дамыта оқыту технологиясы» курсы студенттерді білім беру ұйымдарында қолданылатын дамыта оқыту технологияларымен таныстыруды қарастыратын теориялық және практикалық дайындыққа бағытталған. Дамытушы технологиялардың мәні мен ерекшеліктері, олардың түрлері мен практикада қолдану формалары ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми ізденіс әдіснамасы
  Несиелер: 5

  «Ғылыми ізденіс әдіснамасы» курсы ғылымда жаңа білім қалыптасатын және негізделетін әдістер, құралдар мен тәсілдерді зерттейді. Ғылым мен технологиялардың жетістіктері нақты ғылымның даму бағыттары мен үрдістерін едәуір дәрежеде анықтайды, осыған байланысты ғылыми іздестіру саласында теориялық зерттеудің өзектілігі артады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 5

  «Дифференциалды психология» курсы әртүрлі топтар өкілдерінің психологиялық көріністерінің типологиялық айырмашылықтары, дифференциалдық психологияның негізгі түсініктері мен әдістері, адамның психологиялық ерекшеліктерінің вариативтілік диапазоны мен детерминанттары туралы білімді меңгеруге бағытталған. Студенттер адамдардың мінез-құлқында, психикалық іс-әрекетінде жалпы, типтік және жеке, психологиялық сипаттамалардың топтық таралуын анықтауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  «Ғылыми зерттеу негіздері» курсы ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен реттеудің негізгі тәсілдері, ғылыми мақсатқа жету кезінде алынған нәтижелерді түсіндіру тәсілдері туралы теориялық білімді меңгеруге бағытталған. Курс ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, эксперименталды деректердің нәтижелерін өңдеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамасы және әдістері
  Несиелер: 5

  «Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері» курсы психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық базасын, ғылыми жұмыстың ұғымдық аппаратын, психологиялық-педагогикалық зерттеудің кезеңдерін, зерттеуді ұйымдастыру және реттеу тәсілдерін, ғылыми мақсатқа жету кезінде алынған нәтижелерді интерпретациялау және әдістерді қолдану тәртібін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің коррекциялық технологиялары
  Несиелер: 5

  «Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің коррекциялық технологиялары» курсы студенттерде психологиялық-педагогикалық қызметте заманауи түзету технологияларын және техникаларды қолдану, оқу-тәрбие үрдісінде түзету іс-әрекетінің түрлі тәсілдерін оқу арқылы жұмыс істеу принциптері мен әдістері туралы түсініктерді қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперименталды психология
  Несиелер: 5

  «Эксперименталды психология» курсы студенттердің психологиялық зерттеулердің теориялық-эмпирикалық әдістері, эксперименталды зерттеулерді жүргізу теориясы, практикасы, жоспарлау негіздерін меңгеруге бағытталған. Пән зерттеуді ұйымдастыру деңгейін меңгеруге, эксперименталды бақылаудың негізгі формаларын қолдануға, эксперименталды психологиялық зерттеулерді рецензиялау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс психология пәнінің оқытушысының кәсіби дайындығына бағытталған. Бұл курс психологияның негізгі ұғымдарын қарастырады; психологияны оқыту әдістемесінің оқу пәні ретінде мектептегі психологтың практикалық жұмысының басқа түрлерімен байланысын қарастырады; психологияны оқыту әдістерімен, психология бойынша оқу сабақтарының түрлерімен және оларды өткізу әдістемесімен таныстырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зерттеу жобаларын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  «Зерттеу жобаларын ұйымдастыру және жоспарлау» курсы ғылыми ізденісті ұйымдастыру тәсілдерін, ғылыми-педагогикалық зерттеулердің типологиясын, педагогика әдіснамасының жалпы ғылыми деңгейі ретінде жүйелік және синергетикалық тәсілдерді зерттейді. Курс педагог-психологтың дамытушы білім беру және өзін-өзі реттеу практикасын құрудың негізі ретінде психологиялық-педагогикалық жобалау дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық қызметті ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 5

  «Психологиялық қызметті ұйымдастыру негіздері» курсы студенттерді психологиялық қызметтің ұйымдастырушылық-әдістемелік аспектілерінің негіздері бойынша біліммен қамтамасыз етуге, оның білім беру мекемесінің оқу-мәселелеріндегі тиімді жұмыс істеуіне бағытталған. Студенттер психологиялық қызметті ұйымдастыру мақсат-міндеттерімен, қағидаларымен, психологиялық қызметтің нормативтік-құқықтық базасымен және білім беру саласындағы психолог қызметінің негізгі бағыттарымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  «Мектептегі психологиялық қызмет» курсы мектеп мекемелерінде психологиялық жұмысты ұйымдастырудың жолдары, тәсілдері туралы білімдермен қаруландыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқытудың мақсаты-психолог маманның тұлғалық және кәсіби қасиеттерін дамыту заңдылықтарына студенттерді бағыттау, сонымен қатар «психолог-қамқорлыққа алынушы» өзара әрекеттесу ерекшеліктерін меңгеру. Студенттер психологиялық профилактиканы жүзеге асыру тәсілдері мен жолдарын, психологиялық қолдауды оқушының психикалық және тұлғалық дамуын сүйемелдеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің әдістемесі мен технологиясы
  Несиелер: 5

  «Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің әдістемесі мен технологиясы» курсы жаңашыл болып табылады және психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің инновациялық әдістері мен технологияларының негізгі ұғымдарын қарастырады. Сонымен қатар педагог-психолог іс-әрекеттіңде қолданылатын қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялардың параметрлері, жіктелуі мен мазмұны, этикалық нормалары зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңа педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  «Жаңа педагогикалық технологиялар» курсы педагогикалық технология ұғымын, оның параметрлерін, қазіргі білім беру технологияларының жіктелуі мен мазмұнын қарастырады. Сонымен қатар оқыту технологиясының мақсаты, міндеттері, педагогикалық үдерісті басқару тәсілдері, оқыту технологиясының көлемі мен мазмұны зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқытудың ақпараттық технологиялары
  Несиелер: 5

  «Оқытудың ақпараттық технологиялары» курсы студенттердің болашақ кәсіби қызметінің негізі болатын теориялық және практикалық дайындығына бағытталған және білім беру ұйымдарында қолданылатын оқытудың ақпараттық технологияларының негізгі әдістерімен және түрлерімен студенттерді таныстыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі мекемелердегі психологтың қызметі
  Несиелер: 5

  «Мектепке дейінгі мекемелердегі психологтың қызметі» пәні мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі білім беру үдерісін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу саласындағы студенттердің білімін, іскерлігін және құзыреттілігін бекітуге және оларда кәсіби қызметті жобалау іскерлігін қалыптастыруға бағытталған. Бұл курс студенттерде эмпирикалық психологиялық зерттеулерді жоспарлау және жүргізу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасы психологиясы
  Несиелер: 5

  Отбасы психологиясы отбасылық қарым-қатынастардың мәні мен эволюциясын, олардың пайда болу ерекшеліктерін, қалыптасуын, тұрақтануы мен ыдырауын, сондай-ақ тарихи, әлеуметтік-психологиялық және жеке-психологиялық контекстердегі отбасы мен отбасы өміріне байланысты басқа да бірқатар сәттерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шешендік шеберлік
  Несиелер: 4

  «Шешендік шеберлік» курсы негізгі теориялық ұғымдарды меңгеруге бағытталған: риторика, сөйлеу этикеті, дикция, сөйлеу әрекеттестігінің психологиялық аспектілері. Курс тілдік қарым-қатынастағы қателерді түзету және алдын алуға, студенттердің сөйлеу қабілетін дамытуға, дикцияны жетілдіру жолдарына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіптік білім беру педагогикасы
  Несиелер: 4

  «Кәсіптік білім беру педагогикасы» курсы студенттерді бейіндік білім беру негіздерін біліммен қамтамасыз етуге, бейіндік білім берудің нормативтік-құқықтық базасымен және әдіснамалық негіздерімен танысуға, жалпы және бейіндік білім беру арасындағы сабақтастықты қамтамасыз ету үшін бейіндік білім беру жүйесінде педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға, жоспарлау дағдысы мен біліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстандағы кәсіптік білім беру педагогикасы
  Несиелер: 4

  «Қазақстандағы кәсіптік білім беру педагогикасы» курсы студенттердің теориялық-әдіснамалық дайындығына бағытталған және студенттердің бейіндік білім беру және ҚР мектептерінде Профильді дайындық кезінде педагогикалық үдерісті ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негіздерін меңгеруін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіптік білім беру психологиясы
  Несиелер: 4

  «Кәсіптік білім беру психологиясы» курсы бейіндік білім беру психологиясының ерекшеліктерін зерттейді және студенттерге болып жатқан оқиғаларды құндылық ұғынуға, қажетті ақпаратты өз бетінше таңдауға және туындаған мәселелерді шешу тәсіліне, әлеуметтік және кәсіби өзін-өзі анықтауға психологиялық дайындығын дамыту үшін жағдай жасауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Педагогикалық мәдениет
  Несиелер: 4

  «Педагогикалық мәдениет» курсы педагогтың педагогикалық мәдениетінің құрылымы мен мәндік сипаттамалары және оның кәсіби шеберлігінің қалыптасу технологиялары туралы білімді қалыптастыруды қамтамасыз етуге көмектеседі; педагогикалық техника: педагогикалық қарым-қатынас, шешендік өнер, ұйымдастырушылық қызмет, Өзін-өзі реттеу, педагогикалық бағалау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 4

  «Педагогикалық шеберлік» курсы педагогикалық іс-әрекеттің мәні, педагогикалық шеберліктің психологиялық-педагогикалық мазмұны туралы тұтас түсінік қалыптастыруға, білім беру жүйесіндегі педагогикалық техниканы іс жүзінде меңгеруге бағытталған. Пәнді оқу психологиялық-педагогикалық блоктың пәндерін толық және терең ұғынуға және талдауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Тілдік және сөздік білімді кәсіби салада қолданады, көпшілік алдында сөйлеу мәдениетін және әр түрлі стилдегі мәтіндерді жазу дағдыларын меңгерген; ақпаратты өңдеу, талдау және сақтау үшін сандық технологиялардың негізгі қосымшаларын пайдаланады

 • Код ON2

  Негізгі ғылыми-теориялық ұғымдарды тұғыр ретінде қолданады, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар мәселелерін талдайды және оларды практикада қолданады; кәсіпкерлік қызметті жоспарлайды және ұйымдастырады

 • Код ON3

  Білім беру мекемесінде тұтас педагогикалық үрдістің жалпы қағидалары мен заңдылықтарын жүзеге асыруда оқыту, тәрбиелеу мен дамытудың интеграциялық, этномәдени тәсілдерін қамтиды

 • Код ON4

  Тұлғаның психикалық және психофизиологиялық дамуының жалпы, ерекше заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін анықтай отырып, әр түрлі жастағы адамдармен, этникалық өкілдерімен, әлеуметтік топпен психологиялық-педагогикалық жұмыс жүргізеді

 • Код ON5

  Инновацияны бағалайды және қолданады, психологиялық-педагогикалық қызметте басқарушылық шешімдер қабылдайды; білім алушылардың өздігінен білім алу және өзін-өзі жүзеге асыру үрдістерін жетелейді, іс-әрекет рефлексиясын жүзеге асырады

 • Код ON6

  Әлеуметтік практиканы меңгертуде тиімді қарым-қатынас дағдыларын, коммуникация стратегиясын қолданады, іскерлік этика нормаларын сақтай отырып, қақтығыстардың алдын-алу, шешу және ымыраға келу іскерлігін көрсетеді, креативтілік пен шығармашылық тәсілді қолданады

 • Код ON7

  Білім алушылармен, ата-аналармен және педагогтармен психологиялық байланыс орнатады, кеңес береді, олармен психологиялық ағарту және алдын алу жұмыстарын жүргізеді

 • Код ON8

  Бекітілген стандартты әдістер мен технологиялар негізінде диагностикалық және түзете-дамыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін психологтың практикалық жұмысының түрлі нысандарын (диагностика, түзету, қолдау және тренингтер) таңдайды және қолданады

 • Код ON9

  Психологиялық-педагогикалық үрдісті басқару әдістерін анықтайды және шығармашылық түрде өзгертеді, білім беру қызметінің әдістерін, формалары мен технологияларын модельдейді және жетілдіреді; педагогикалық шеберлік тәсілдерін көрсетеді

 • Код ON10

  Ғылыми жобаларды әзірлейді және іске асырады, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін талдайды және ресімдейді; кәсіби қызмет рефлексиясын жүзеге асырады

Top