Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D06101 Үлкен деректер аналитикасы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Әртүрлі пәндік салаларға тән ақпараттық ағындарды талдау және синтездеу негізінде ақпарат жинау құралдарын әзірлеу мен оңтайландырудың тұжырымдамалық аппаратын, әдістерін, әдістемелері мен технологияларын пайдалану, сондай-ақ шешім қабылдауды қолдаудың интеграцияланған интеллектуалды жүйелерінің құрамында деректерді интеллектуалды талдау әдістерін енгізу.
  • Жасанды интеллект және қолданбалы интеллектуалды жүйелерді жобалау саласындағы өзіндік теориялық және эксперименттік зерттеулерді жоспарлау және жүзеге асыру, сондай-ақ Big Data технологияларына негізделген аналитикалық құралдарды қолдану және кәсіпорында шешім қабылдауды қолдау.
  • Интернет кеңістігі деректерінің үлкен ақпараттық ағындарын әртүрлі технологияларға сүйене отырып талдау, осы мәліметтерді біртұтас, түсінікті және формальды математикалық модельге құрылымдау үшін деректердің үлкен көлемі бар ақпаратты талдауға негізделген қолданбалы есептерді шешу.
  • Әр түрлі әдеби көздерден алынған ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын пайдалану, оны аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, хабарламалардың, презентациялар мен баяндамалардың әртүрлі нысандарында ұсыну, проблемалық мәселелерге өз көзқарасын негіздеу және сауатты баяндау, ғылыми-зерттеу мәселелерін іздеу және шешу кезінде командада жұмыс істеу.
  • Заманауи ғылыми жетістіктерге сыни талдау және бағалау жүргізу, проблемаларды терең талдау, міндеттерді қою және негіздеу қабілетін көрсету, шешілетін ғылыми проблемалар мен ғылыми және жобалау - өндірістік-технологиялық қызметтің міндеттерінің тұжырымдамалық және теориялық модельдерін әзірлеу, ақпарат көздерін іздеу әдістерін қолдану, сондай-ақ алынған ақпараттың сапасын талдау
  • Дескриптивті, Кеңістіктік, статистикалық талдау әдістерін қолдану, ETL-процестерді, OLAP-талдауды жүзеге асыру, сондай-ақ жасанды нейрондық желілерді пайдалану негізінде қолданбалы есептерді шешу.
  • Ақпараттық технологиялардың көмегімен жаңа білім мен дағдыларды өз бетінше игеру және оларды практикалық қызметте, оның ішінде қызмет саласына тікелей қатысы жоқ білімнің жаңа салаларында пайдалану, өзінің ғылыми дүниетанымын кеңейту және тереңдету қабілетін көрсету

Ұқсас БББ

8D06101 Ақпараттық жүйелер

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

8D06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Астана халықаралық университеті

8D06101 Информатика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

8D06101 Информатика, есептегіш техника және басқару

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

8D06101 Software Engineering

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

8D06101 Интеллектуалдық жүйелер

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

8D06101 Информатика

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

8D06101 Ақпаратық жүйелер (сала бойынша)

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

8D06101 Бағдарламалық инженерия

Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті

8D06101 Компьютерлік ғылымдар

Astana IT University

8D06101 Информатика, есептеу техникасы және басқару

Қазақстан-Британ техникалық университеті

Top