Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01901 Арнайы педагогика в Yessenov University

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Оқытудың тұлғалық – бағдарланған принципіне негізделе отырып, коррекциялық – дамыту бағдарламаларын әзірлейді
 • Балалардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін есепке алып, оқыту және тәрбиелеу мақсаттарына сәйкес оқыту, тәрбиелеу бағдарламаларын және бағалау технологияларын іске асырады
 • Ерекше қажеттіліктері бар балалардың ақыл-ой, сөйлеу, сенсорлық және қозғалыс қабілеттерінің даму деңгейі мен ерекшеліктерін, сондай-ақ әр жасқа тән әрекеттерді бағалауды жүзеге асырады
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, экономикалық және құқықтық білімге, ақпараттық сауаттылыққа ие бола отырып, өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын білдіреді
 • Психологиялық-педагогикалық технологиялар бойынша қазіргі заманғы ғылым мен практиканың жетістіктерін, даму зақымдалуы бар балаларды дамыту, тәрбиелеудің инновациялық әдістерін қолданады
 • Кәсіби және өзге де ортада толеранттылық пен жоғары мәдениетті көрсету арқылы қоғамдық сананың көтерілуіне ықпалын тигізеді
 • Ерекше қажеттілігі бар балалармен психологиялық – педагогикалық жұмысты одан әрі жетілдіру үшін, балаларға бейімделген әдістемелерді қолдана отырып, инклюзивті және арнайы білім беру саласындағы актуалды мәселелер бойынша зерттеу жұмыстарын жоспарлайды
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қалыпты және патологиялық даму заңдылықтарын, оқыту мен бағалаудың теориясы мен әдістері туралы білімді пайдалана отырып, арнайы және инклюзивті білім беруде психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастырады
 • Білім беру субъектілерінің потенциалын ескере келе олармен жұмыс жүргізуде адекватты стратегияны, тактиканы және тиімді әдістерді таңдап, жеке сүймелдеуді жүзеге асырады
 • Ерекше қажеттілігі бар балалардың әлеуметтік бейімделу мәселелерін ескеруде отбасы, қоғамдық орта және басқа мамандармен сабақтастықта кеңес беру мен ағарту жұмыстарын ұйымдастыруға қабілетті
 • Ұжымда, ата-аналармен достық қарым-қатынасты қолдай отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды, сондай-ақ көпшілік алдында сөйлеу және аудиториямен өзара байланыс жасау дағдыларын дамытады
 • Өз іс – әрекетіне рефлексия жасау және біліктілікті арттыруды жоспарлау арқылы жеке ісін ұйымдастыру мүмкіндігімен кәсіби қызметтің мақсаттарын дербес анықтайды
Top