Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06106 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Физика
  Несиелер: 5

  «Физика» пәні жалпы теориялық дайындықтың негізін құрайды және инженерлік-техникалық қызметтің іргелі базасын дайындауда маңызды рөл атқарады. Физиканы оқытудың негізгі мақсаты: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен ғылыми дүниетанымы туралы көзқарасты, іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теорияларын, кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білімі мен дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 8

  Математика 1 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Төменгі деңгейде програмалау тілдері
  Несиелер: 8

  Пән автоматтар теориясы, программалау, операциялық жүйелер, жабдық конфигурациясы, жад жағдайы, командалар, басқару берілісі, оқиғалар кезектілігі, болдырмау, күтпеген жағдайлар, құрылғылардың реакциясы және әрекет ету табыстылығы бойынша білімді интеграциялайды және Ассемблерде программалау тілін үйренуге, трансляторлардың қасиеттерін түсінуге негізделген С-программаларды оңтайландыруға, ЭЕМ аппараттық бөлігін ескеріп С мен Ассемблерде жоғары тиімді программаларды құруға және есептеу техникасы құралдарын моделдеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • С++ тілінде программалау
  Несиелер: 8

  Пән деректердің стандартты типтерін , константалар, айнымалылар, операциялар, бір өлшемді және көпөлшемді массивтер, көрсеткіштерді оқып үйренуге арналған. С++ программалау тілінде бағдарламалық қамтама құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Криптографияның математикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән криптографиялық әдістерді және осы әдістерді практикада іске асыру мысалдарының көмегімен ақпаратты қорғаудың негізгі принциптерін қалыптастыруға бағытталған. Пән симметриялы және ассимметриялы кілттермен криптографиялық алгоритмдерді құру принциптерін, программалық және аппараттық жүзеге асырылым арасындағы айырмашылықты оқып білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Java тілінде объектіге бағытталған программалау
  Несиелер: 5

  Пән Java жоғары деңгейлі программалау тілін пайдалана отырып, практикалық есептерді шешу дағдыларын меңгеру, объектілі-бағытталған программалау технологиясын оқу, мәліметтерді өңдеу алгоритмдері мен әртүрлі құрылымдарды пайдалану, программалау әдістерін және графикалық пайдаланушы интерфейсін жүзеге асыру, объектілі-бағытталған программалаудың негізгі тәсілдерін пайдалану; деректер базасына қосылу үшін JDBC технологиясын пайдалану, көп ағынды қосымшалар мен GUI-интерфейстерді құру дағдыларына ие болуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Криптографияның теориялық-сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән алгоритмдердің күрделілігіне баға беру, симметриялық және асимметриялық криптографиялық алгоритмдерді дұрыс қолдану, қойылған тапсырманы формалдау, криптоанализ есептерін қою және оларды шешу жолдарын көрсету, типтік криптографиялық алгоритмдерді синтездеу мен талдауда қолданылатын негізгі математикалық әдістерді қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және программалау тілдері
  Несиелер: 5

  Пән С тілінің негізгі операторларының синтаксисі мен семантикасын және құрылымдық программалаудың негізгі принциптерін білу, әртүрлі алгоритмдердің құрылымдық схемаларын жасау; әртүрлі деректерді өңдеу әдістері мен алгоритмдерін іске асыру үшін программалар құру; тапсырманың талаптарына байланысты қажетті деректер құрылымдарын ұйымдастыру, мәселелерді шешу үшін алгоритмдердің тиімділігін талдаудың өздік әдістері; С тілінде компоненттер мен модульдер құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Пән көптеген қосымшаларда орын алатын дискретті құрылымдар қасиеттерін үйренуге мүмкіндік береді, атап айтқанда, дискретті математика - компьютерлік және ақпараттық технологияларды (теориялық информатика, алгоритмдер теориясы, кодтау теориясы, қолданбалы математикалық және программ алық қамтамасыз ету), экономикалық есептерді шешу үшін (комбинаторлық талдау, графтар теориясы, көпэкстремалды мәселелерді шешу), дискретті имитациялық модельдеу үшін үйренудің негізі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік қауіпсіздіктің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты ұсынудың математикалық модельдерін, ақпаратты талдау әдістерін, криптология, криптография, криптоанализ, шифрлардың беріктігін, жүйелердің тұтастығын оқып білуге, кодтауды, шифрлау жүйелерінің модельдерін, құпия ақпаратты сақтау, іздеу, түрлендіру, қалпына келтіру тәсілдерін және қорғалған ақпараттық жүйенің сипаттамасын анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Python тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Пән қарапайым қолданбалы программаларды жасау үшін қажетті программалаудың негізгі ұғымдары мен дағдылары, сондай-ақ объектілі-бағытталған және функционалдық программалауды қолдану туралы білім алуға мүмкіндік береді. Пән программалық қамтамасыз етуді әзірлеу тәсілдерінің көптүрлілігінде бағыт табуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық сұлбатехника
  Несиелер: 5

  Пән сұлбатехниканың жартылай өткізгішті приборлары мен элементтері туралы білім; Сұлбатехниканың элемент базасы туралы жалпы мәліметтер (резисторлар, конденсаторлар, диодтар, транзисторлар, микросхемалар, оптоэлектроника элементтері); микросхемалардағылогикалық элементтер мен логикалық жобалау; функционалды түйіндер (дешифраторлар, шифраторлар, мультиплексорлар, демультиплексорлар, цифрлы компараторлар, сумматорлар, триггерлер, регистрлер, счетчиктер); БИС/СБИС негізіндегі есте сақтау құрылғысы; цифрлы-аналогтық және аналогты-цифрлы түрлендіргіштер оқытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Web-қосымшаны жобалау
  Несиелер: 5

  Пән веб-қосымшаларды әзірлеу негіздерін меңгеруге бағытталған. Пән белгілеу тілдерін (HTML, XML) және байланысты технологияларды (CSS, XHTML, AJAX), серверде программалаудың негізгі ұғымдарын (PHP, JSF) үйренуге, сценарийлері бар HTML құжаттарын құру; серверлік қосымшаларды жасау мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Киберқауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздік туралы жалпы түсініктерді және дағдыларды алуға және ақпараттық қауіпсіздік технологияларын түсінуді қалыптастыруға, барлық қызмет салаларында киберқауіпсіздік тұжырымдамасын қолдана білуге, электрондық коммуникациялар арқылы өзара әрекеттестікті және мәліметтермен алмасуды жүзеге асыратын мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен мекемелердің ақпаратты қорғаудың құқықтық және программалық-техникалық мәселелерін, ақпараттық қауіпсіздік негіздерін және адаммен ақпараттық процестердің өзара әрекеттесуін реттеудің практикалық әдістерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электроникадағы тізбектер теориясы, сигналдар мен процестер
  Несиелер: 5

  Пән тізбектер теориясының негізгі ұғымдарымен, гармоникалық тербелістер режимінде тұрақты токтың электр тізбектерін есептеу заңдары мен әдістерімен, электр тізбектеріндегі резонанстық құбылыстармен, өзара индукция құбылыстарымен танысуға, электр тізбектеріндегі өтпелі процестер мен сигналдарды оқып үйренуге бағытталған. Пән жартылай өткізгіш аспаптардың, күшейткіш, импульстік, логикалық, цифрлық және түрлендіргіштердің жұмыс істеу принциптері бойынша білімді меңгеруге, сонымен қатар оларды электр техникалық, электромеханикалық және энергетикалық жабдықтарда қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік ақпаратты қорғау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден қорғаудың теориялық негіздерін оқып үйрену, нормативтік құжаттарды оқып-үйрену тәсілдерін меңгеру, студенттерде рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау жүйесінің жеке элементтерін, сондай-ақ жалпы қорғаныс кешенін жобалау бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Пән классикалық модельдерді: дискрециялық және мандатты, сондай-ақ қауіпсіздік саясатын сипаттаудың формальды тілін үйренуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік ақпаратты қорғау әдістері және құралдары
  Несиелер: 5

  Пән қорғалған автоматтандырылған жүйелерді өңдеу және пайдалануда базалық дағдыларға ие болуға мүмкіндік береді. Пән қорғалған автоматтандырылған жүйелерді құрудың негізгі принциптерін, заманауи техникалық және программ алық автоматтандыру құралдарын Жобалауда қолданылатын стандарттар мен әдістерді, қауіпсіздік және қорғау жүйелерін аппараттық және программ алық қамтамасыз етудің құрамын зерделеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Криптографиялық протоколдар
  Несиелер: 6

  Пән криптографиялық хаттамаларды талдау мен синтездеудің қазіргі тәсілдерімен, осы саладағы мемлекеттік және халықаралық стандарттармен бойынша білім алуға мүмкіндік береді. Пән ақпаратты қорғау үшін криптографиялық хаттамаларды қолдану саласында білім мен іскерлікті игеруді қамтамасыз етеді, заманауи қорғалған ақпараттық технологияларды дұрыс қолдану принциптерін меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кванттық және эллиптикалық криптография
  Несиелер: 8

  Пән кванттық және эллиптикалық криптографияның алгоритмдері мен схемалары туралы базалық білімді алуға, есептеу нәтижелерін салыстыруға, тәжірибелік және эксперименттік іске асыруды зерттеуге, төзімділігі мен киберқауіпсіздігін тексеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттар және кодтар теориясы
  Несиелер: 6

  Пән ақпарат теориясының негіздері бойынша базалық білімді қалыптастыруға және оларды заманауи компьютерлік жүйелерді оңтайландыруға қолдануға бағытталған. Пән ақпаратты таратудың және өңдеу өлшеудің заманауи тәсілдерін меңгеруге; ақпараттық жүйелерді құрастыруда ақпаратты кодтау әдістерін қолдана білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән ұйымда ақпараттық қауіпсіздікті (АҚ) басқару әдістері мен құралдарын зерделеу, сондай-ақ белгілі бір объектінің ақпараттық қауіпсіздігін (АҚЖ) басқару жүйелерін әзірлеуге, іске асыруға, пайдалануға, талдауға, сүйемелдеуге және жетілдіруге негізгі тәсілдерді зерделеуге мүмкіндік береді. Пән АҚ басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін және олардың даму бағыттарын, АҚ басқаруды регламенттейтін негізгі стандарттарды, АҚ басқару процестерін әзірлеу принциптерін зерделеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер және олардың қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән операциялық жүйелерді құру принциптерін және тұжырымдамалық негіздерін, үрдістерді басқару әдістерін, құралдары мен алгоритмдерін, жады және операциялық жүйелердегі енгізу-шығарудың базалық білімдерін қалыптастыруға арналған. Пән ақпараттық-есептеу жүйелеріндегі ережелерді, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы стандарттар мен ерекшеліктерді зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Криптография және Криптоталдау
  Несиелер: 8

  Пән криптографиялық әдістерді және осы әдістерді практикада жүзеге асыру мысалдарының базалық білімін қалыптастыруға, сонымен қатар криптоталдау әдістерін, криптографиялық мысалдар қауіпсіздігін бағалау әдістерін үйрену; криптоталдау үшін программ алық құралдарды және оларды құру принциптерін, әзірлеу құралдарын, қолдану; криптографиялық шабуылдарды программ алық жүзеге асыру, жеке шешімдерді әзірлеу қабілетіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғау жүйелерінің программалық және аппараттық қамтамасы
  Несиелер: 5

  Пән заманауи ақпараттық технологияларды қолдануға негізделген ақпаратты қорғаудың программалық және программалық-аппараттық құралдарымен жұмыс істеудің базалық дағдыларын иемденуге бағытталған. Берілген пәнді оқу кезінде студент қорғау саласындағы заманауи талаптарға және жаңа технологияларға жауап беретін ақпаратты қорғау құралдарын жобалауды, қамтамасыз етуді және қолдануды білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелердің құрлымы мен компоненттері
  Несиелер: 5

  Пән программаланатын логикалық сипаттамалары бар микросхемалардағы логикалық сұлбаларды жобалау туралы базалық білімді қалыптастыруға, операциялық жүйенің жекелеген компоненттерінің жұмысын имитациялық және математикалық модельдеу жүргізуге, жүйенің негізгі параметрлерін анықтауға және олардың негізінде оның тиімділігі мен қорғалуы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қауіпсіз программалық қамтаманы әзірлеу
  Несиелер: 8

  Пән ақпараттық сипаттамаларды түзету және қалпына келтіру негіздерін, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын, құпия жүйелердің математикалық құрылымын, ақпаратты ұсыну және жинау негіздерін, қауіпсіз программалық қамтаманы әзірлеу кезінде рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау тәсілдерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зиян келтіруші программалардан қорғау тәсілдері мен құралдары
  Несиелер: 7

  Пән зиянды программаларды, оларды анықтау тәсілдері мен зиянды программалардан қорғау әдістері туралы білім жинақтауға мүмкіндік береді. Пән вирустардың түрлерін, олардың компьютерге ену тәсілдері және жұмысқа және қауіпсіздікке әсер етуі бойынша анықтауға мүмкіндік береді; зиянды программалардың түрлерін, вирустармен күресу әдістерін, вирустық жүйелердің эволюциясын білуге, зиянды программалардан қорғау әдістерін анықтай білуге, зиянды программалардан қорғау әдістерін тәжірибеде қолдана білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелік программалау
  Несиелер: 8

  Пән Ассемблер тілін меңгеруге және программалық қамтамасыз етуді төмен машиналық деңгейде әзірлеуге, ЖМ, жүйелер мен желілерді басқару құрамы мен принциптері, операциялық жүйелердің құрамдас бөліктерінің тағайындалуы, операциялық жүйелердің әртүрлі элементтерінің жұмыс істеу принциптері және олардың өзара әрекеттесуі, жүйедегі үдерістердің бүлінуі мен өңделуі туралы жүйелендірілген білімдерді алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық сигналдарды өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән дискретті сызықты жүйелердің – сандық сүзгілердің теориясын, сондай-ақ талдау, есептеу және оңтайландыру әдістері мен әдістерін зерттеуге мүмкіндік береді. Пән СИС (КИХ) және ШИС (БИХ) типтерінің сандық сүзгілерінің жұмыс істеу принциптерін және есептеу әдістерін оқып білуге, программалық деңгейде сүзгілерді құра білуге, сигналдың санауын кванттаудың қателіктерін және сүзгі коэффициенттерін және сүзгі шығысындағы дөңгелектеу шуын бағалауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер базаның теориясы
  Несиелер: 5

  Пән деректер базасының теориясы аумағы бойынша білімді меңгеруге және деректер базасын жобалаудың әдіс-тәсілдерін уйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік қылмыстар және зиянды программалық қамтама
  Несиелер: 7

  Пән компьютерлік қылмыстар мен зиянды программалардың әртүрлі түрлерін, тәсілдерін, нысандарын және олардың компьютерлік жүйеде, желілерде практикалық таралуы туралы білім алуға бағытталған. Пән зиянды программаның қауіпті түрін және жалпы компьютер ресурстарына заңсыз қол жетімділікті анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сигналдарды жіберу теориясы
  Несиелер: 6

  Пән уақытша және жиіліктік салаларда сигналдарды ұсыну тәсілдерін, сигналдарды түрлендіру әдістерін, детерминирленген және кездейсоқ сигналдардың сипаттамаларын оқып үйренуге бағытталған. Пән сигналдардың метрологиясын, сигналдардың математикалық модельдерін, сигналдардың ыдырау принциптерін, сигналдарды орауды оқып білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздіктің стандарттары
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық қауіпсіздік стандарттарын зерделеу бойынша негізгі білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пән ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты стандарттарды ; ақпаратты қорғауды ұйымдастыру ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді; ақпаратты қорғау бойынша нормативтік және басшылық құжаттарды талдай білу, оларға салыстырмалы талдау жасай білуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорындағы ақпараттық қауіпсіздік кешенді жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорынның ақпаратты қорғаудың кешенді жүйесінің қызметін жоспарлау, басқару, нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету, технологиялық құрылым, технологиялық құрылым, кадрлық қамтамасыз ету, үдерістерді модельдеу, әдіснамалық негіздерді, міндеттерді, мәнін зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздікті бағалау әдістері
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық қауіпсіздікті бағалаудың негізгі әдістерін оқып білуге бағытталған. Пән ақпараттық қауіпсіздікті бағалау әдістерін, желілерді қорғау және қауіпсіздік жүйелерін модельдеу әдістері мен технологияларын, ақпараттық қауіпсіздік жүйелеріндегі осалдықтарды іздеу әдістері мен құралдарын, желілерді қорғау және қауіпсіздік жүйелеріндегі әкімшілендіру әдістерін, мобильді ақпараттық жүйелерді верификациялау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету ерекшеліктерін, желілерді қорғау және қауіпсіздік жүйелерінің даму тенденцияларын оқып білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасы
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық қауіпсіздік бойынша білім қалыптастыруға және ақпараттық қауіптерді, оларды бейтараптандыруды, ақпараттық ресурстарды қорғау шараларын ұйымдастыру мәселелерін, ақпараттық қызметті реттейтін нормативтік құжаттарды, криптографияны, компьютерлік желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты басқа да мәселелерді зерделеуді оқып білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік аудиты
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық қауіпсіздік аудитін (АҚ) жүргізудің түрлерін, практикалық әдістері мен құралдары туралы білімге ие болуға мүмкіндік береді. Пән ақпараттық қауіпсіздік аудитінің негізгі ұғымдарын, ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырудың үрдістік тәсілін, үрдістер мен жүйелердің сапа менеджментінің циклдік моделінің мазмұнын зерделеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қауіпсіздік жүйесін верификациялау
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін верификациялаудың негізгі әдістері туралы білім алуға бағытталған. Пән қауіпсіздік және жүйелерді қорғау жүйелерінің аппараттық және программ алық қамтамасыз етуінің құрамына кіретін қазіргі заманғы техникалық және программ алық құралдардың негізгі параметрлерін, қауіпсіздік және желілерді қорғау жүйелерін ұйымдастыру және жобалау принциптерін, желілерді қорғау және қауіпсіздік жүйелерінің архитектурасы мен стандартты хаттамаларын оқып білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телекоммуникациялық желілер қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән телекоммуникациялық желілердің қауіпсіздігін туралы негізгі білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пән телекоммуникациялық желілердің ақпараттық қауіпсіздік қауіптерінің кластарын; ақпараттық жүйелерге кездейсоқ әсер ету себептері мен көздерін; ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу арналарын; ақпараттың қол жетімділігінің, тұтастығының және құпиялылығының негізгі қауіптерін зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік желілердің қауіпсіздігі тулалы білім алуға мүмкіндік береді. Пән ақпараттық қауіпсіздік міндеттерін, ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру деңгейін, заңнамалық-құқықтық және әкімшілік деңгейлерінің ерекшеліктерін, ISO/IEC 15408 бағалау стандартының негізгі мазмұнын, таратылған жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі бойынша стандарттардың негізгі мазмұнын, есептеу желілеріндегі қауіпсіздіктің негізгі сервистерін зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер базасын қорғау
  Несиелер: 5

  Пән Oracle ДББЖ негізінде деректер базасы жүйелерінің қауіпсіздігі туралы білім алуға мүмкіндік береді. Пән деректер базаларын басқарудың қазіргі жүйесінің жұмыс принциптерін оқып білуге, ДББЖ-да қорғаудың модельдері мен механизмдерін оқып білуге мүмкіндік береді; берілген талаптарды ескере отырып, деректер базасын басқару жүйелерін қорғау бойынша тиімді шешімді таңдау және негіздеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері туралы негізгі білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пән қарапайым шифрларды және олардың қасиеттерін; композицияишифрлерді; ашық кілттермен шифрлау жүйелерін; жабылуға жататын ақпарат түрлерін, олардың модельдері мен қасиеттерін; шифрлардың криптографиялық беріктігін; шифрлардың модельдерін; шифрларға қойылатын негізгі талаптарды; жетілдірілген шифрларды; шифрлардың беріктігін крипто бағалауға теориялық-ақпараттық амалдарды зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Мәселелерді шешу кезінде дискретті математика, ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика және сандар теориясының тиісті математикалық аппаратын дұрыс қолдану дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  Міндеттің қойылымын қоса алғанда жоғары деңгейлі программалау тілдерінің және аға тәуелді программалау тілдерінің негіздерін игеру, мәселелерді шешу әдістерін таңдай білу, алгоритмдерді таңдау немесе құру, программалау тілінде алгоритмдерді жүзеге асыру, программаны өңдеу мен тестілеу жүргізуді игеру

 • Код ON8

  Цифрлық сұлбалардың әр түрлі компоненттерін анықтау, сигналдарды цифрлық өңдеу принциптерін және сигналдарды беру теориясын білу және оларды кәсіби есептерді шешуде қолдану

 • Код ON9

  Деректерді жинақтау және өңдеудің программалық және техникалық құралдарын қолдану, деректер базасындағы ақпаратты қалпына келтіру және бақылауды қамтамасыз ету, деректер базасын бақылауды, құжаттауды және қорғауды жүзеге асыру

 • Код ON10

  ОЖ, компьютерлік желілер және телекоммуникациялық желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әкімшілендіру дағдыларын көрсету

 • Код ON11

  Компьютерлік ақпаратты қорғау әдістерін, құралдарын және технологияларын қолдана білу, АҚ ұйымдастыруды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жоспарлау. Осалдылықты мониторингілеу жүйелерін, АҚ мониторингілеу жүйелерін, ақпараттың жайылып кетуін алдын алатын жүйелерін және АҚ қамтамасыз етудің аппараттық және программалық құралдарын қолдану және құрастыру дағдыларын меңгеру

 • Код ON12

  Криптография, криптоталдау саласында формальды аппараты және кодтау теориясының матматикалық негіздерін меңгеру, криптографиялық стандартты алгоритмдер мен протоколдардын және оларды деректерді қорғау мәселесінде қолдану

Top