Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01303 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - таңдаған мамандыққа деген қызығушылықты ынталандыру, студенттердің оқу сабақтарына саналы көзқараспен қарауына, сондай-ақ кәсіби білім алудың заманауи тәсілдеріне ықпал ететін дүниетанымды қалыптастыру. Міндеттері: - студенттердің қазіргі жоғары кәсіби білім беру жүйесі және оның даму тенденциялары туралы түсініктерін қалыптастыру; - ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтің ерекшеліктерін игеру; - оқу орнының негізгі ұйымдастырушылық құжаттарымен танысу; - таңдалған мамандық туралы білім алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы қазақ тілінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге тілдің фонетикасынана лексикологиядан сөзжасамнан морфологиядан және синтаксистен жүйелі білім беру мақсатын көздейді. Білім алуыларға тілдің қоғамдық мәні және оның ойлауымен байланысы туралы түсінік беру, үндесу заңдылықтарын, орфоэпиялық орфографиялық ерекшеліктерді меңгеру, сөз мағынасының түрлерін айыра білуін, сөзжасамның негізгі тәсілдерін таныту және морфемаларды меңгеруін, сөз таптарын жеке-жеке таныту, сөйлем мүшелерін таныту, олардың синтаксистік қызметін байқай білуін және сөйлемнің айтылу мақсатына, құрылысына қарай бөлінетін түрлерімен таныстыра отырып, әрқайсысының өзіндік ерекшелігін меңгерту. Сауатты жазуға үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: студенттерге тұлғаның психикалық даму ерекшеліктерін, тұлғаның әрбір даму кезеңдеріндегі психикалық даму заңдылықтары жайлы білім беру. Бала психологиясының әртүрлі жас дамуының кезеңдерінің айрықша ерекшеліктерін, іс-әрекеттің әртүрлілігін, жеке адамды қалыптастыратын психикалық қалыптар мен мінез-құлықты, баламен жұмыс істеу барысында берілген заңдылықтарды есепка алу туралы студенттердің түсініктерін дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Айналамен таныстыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мен міндеттері. «Айналамен таныстыру» пәнін оқудағы негізгі әдістер мен әдістер. Табиғатты бақылау. Балаларды сыртқы әлеммен таныстыруды жоспарлау, және оны талдаңыз, балаларды қоршаған әлеммен таныстыру әдістерін ажыратыңыз және қолданыңыз, балалардың қызығушылығын, белсенділігін арттыру жолдары, табиғатқа балаларды бақылау, әтештердің серуендері мен серуендерін жоспарлау. Бастауыш сыныптарда тәрбие жұмысын ұйымдастыруда органикалық бірлік пен қоршаған ортаны қорғау туралы білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаратылыстану негіздері
  Несиелер: 5

  Білім алушыларға тірі азға ретінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, олардың дене құрылысы мен даму ерекшеліктері, алуан түрлілігі туралы ғылыми ұғым беру. Өсімдік, жануар, адам, қоғам туралы теориялық білім бере отырып, олардың арасындағы байланысты ғылыми тұрғыдан ұғындыру. Өлі және тірі ағалар арасындағы өзара байланысты ұғындыру негізінде дүниенің біртұтастығы туралы дүниетанымдық ғылыми көзқарас қалыптастыру. Тірі ағзалардың тіршілігіне қажетті жағдайлар мен оны анықтаудың жолдарын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Бұл пəн педагогикалық мамандықтарға арналып дайындалған жəне болашақ мұғалімдер мен тəрбиешілерді кəсіби тұрғыдан дайындауға бағытталған. Бағдарлама онтогенездің əр түрлі кезеңдерінде организм тіршілігінің, өсу жəне даму барысында ағзалардың жəне ағзалар жүйелерінің қызмет етуінің ерекшеліктерінің заманауи мəселелерін қамтиды. Пəнінің мақсаты - мектеп жасындағы балалардың анатомиялық жəне физиологиялық ерекшеліктері, əртүрлі жастағы өсу жəне даму заңдылықтары, өскелең организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасы, мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау мен нығайту, олардың оқып-білім алу барысында жұмысқа қабілеттілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету жолдарының, баланың жасына лайық білім беріп, ақыл ойын дамыту, дені сау, сымбатты етіп өсірудің ғылыми негіздері туралы педагогикалық мамандықтар бойынша оқып жатқан студенттерге білім беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дүниетану негіздері
  Несиелер: 4

  «Дүниетану негіздері» – білім алушыларға кіріктірілген пән ретінде адам, табиғат және қоғам, олардың өзара байланысымен тәуелділігі жөнінде түсініктер беру. Студенттерге қоршаған орта туралы ғылыми мағұлмат бере отырып, тарихи және географиялық тұрғыдан ойлауын дамыту және өз халқының және өзге халықтардың мәдениетін, дәстүрін сыйлай білу, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды құрметтей отырып, патриотизм мен адамгершілікке тәрбиелеу. Студенттерді табиғатты танудың негізгі әдістерімен - бақылау, эксперимент, сауалнама тәжірибелер жасай білуге баулу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикадан сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің практикалық дағдылары мен біліктерін және дағдыларын кеңейте түсу, логикалық ойлауды және тапқырлықты дамыту, қабілетті және дарынды балаларды көрсетіп, олардың ой-өрісінің әрі қарай дамуына көмектесу, математикаға қызығушылығын арттыру, табандылыққа, ұйымшылдыққа және ұжымшылдыққа тәрбиелеу. Сыныптан тыс жұмыстарға мыналар жатады: сыныптан тыс сабақтар, математикалық бұрыштар, математика кештері немесе ертеңгіліктер, математика үйірмелері, олимпиадалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік тілдік дағдыларын қалыптастыру
  Несиелер: 4

  "Бастауыш сынып оқушыларының коммуникативті тілдік дағдыларын қалыптастыру" пәні студенттер арасында бастауыш сынып оқушыларының коммуникативті сөйлеу дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыруы керек. Қазіргі заманғы мұғалім өз мүдделерін қорғай алатын, өз ойлары мен сезімдерін еркін және сауатты түрде білдіре алатын еркін адамды тәрбиелеуі керек. Коммуникативтік сөйлеу дағдылары жеке тұлғаның маңызды сипаттамаларының бірі ретінде адамның сөйлеу қарым-қатынасы мен тыңдау қабілетінде көрінеді. Оқушының коммуникативтік дағдылары: оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым дағдылары. Коммуникативтік дағдыларды басшылыққа ала отырып оқыту функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға мүмкіндік береді. Грамматикалық білім төрт тілдік дағдыларды қалыптастыру процесінде жүзеге асырылады. Оқушының әдеби тіл нормаларын дұрыс және орынды қолдану қабілетіне назар аударылады. Лексикалық тақырыптар белгілі бір тақырыптар аясында оқушылардың сөздік қорын көбейту арқылы сөздердің мағынасын түсінуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бірінші сынып оқушыларын оқу жағдайларына бейімдеу
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: студенттерде баланың мектепке бейімделу проблемасын шешуде теориялық және практикалық негіздерді қалыптастырады, студенттерді осы кезеңдегі балалар мінез-құлқының жеке ерекшеліктерімен, мектепке бейімделу кезеңінде бала мен оның отбасына кәсіби педагогикалық көмек ұйымдастырумен таныстырады. Бастауыш сынып оқушыларын мектепке бейімдеудегі мұғалімнің рөлі. Мектепке бейімделу кезеңінде туындайтын қиындықтардың әсері. Бастауыш сынып оқушыларын даярлау аспектілерін анықтау. Баланың мектепке зияткерлік дайындығын арттыру жолдарын қарастыру. Баланың мектепке дайындық критерийлерін талдау, баланың мектепке деген ынтасын, қызығушылығын арттыру тәсілдері; оқушылардың бейімделуіндегі бастауыш сынып мұғалімінің адамгершілік қасиеттерінің маңызы; баланың мектепке бейімделу белгілерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математиканың бастауыш курс негіздері
  Несиелер: 5

  Математиканың бастауыш курсының негіздері пәнінің мақсаты - кіші мектеп оқушыларын нақты оқу жағдайынан туындайтын білім беру міндеттерін кәсіби шешуге қажетті біліммен, дағдылармен және дағдылармен қаруландыру. Тақырыптар: теріс емес бүтін сандар. Теріс емес бүтін сандар жиынтығын аксиоматикалық түрде құру. Санау жүйелері. Позициялық және позициялық емес анықтамалық жүйелер. Шам туралы түсінік және оны өлшеу. Геометриялық фигуралар. Дене көлемі мен өлшемі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерімен таныстырады, педагогикалық құзіреттілік деңгейін арттырады, оқу және кәсіби іс-әрекеттерді игерудің және жүзеге асырудың табыстылығының факторы ретінде адамның жеке ерекшеліктері туралы тұтас көзқарасты қалыптастырады; оқу дағдыларын дамыту, ақыл-ой еңбегінің мәдениеті, өзін-өзі тәрбиелеу; педагогикалық білімге сүйене отырып тиімді шешім қабылдау мүмкіндігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: қазіргі экология ғылымының мақсаты мен міндеттері, қалыптасу кезеңдері, заңдылықтары, организм мен орта, табиғи бірлестіктер, экожүйелер Қазақстанда қалыптасқан экологиялық жағдайлар, антропогендік факторлар және табиғат қорғаудың экологиялық негіздері, болашақ ұрпақтарға экологиялық білім мен тәрбие берудің бүгінгі кезеңдегі мәселелері терең талданады. Пәнді игеру барысында қалыптасатын құзыреттіліктер: студенттердің коммуникативтік, ақпараттық, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік құзіреттілігі дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 4

  Болашақ педагогтарға қазіргі заман педагогикалық технологиялары жөнінде білім беру.Үйренушілік деңгейдегі білімін толықтыра отырып, оқушының ойлау қабілетін жетілдіруге берілетін екінші деңгей тапсырмаларын орындау кезінде күрделі материалдарды реттеу және жүйелеу, эвристикалық деңгей, тақырып бойынша меңгерген білімдерін жетілдіріп, тереңдетумен қатар, ой қорытуға арналған, дағды қалыптастыратын, әртүрлі әдіс-тәсілдермен тапсырмалар орындауы мен сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: көркем сөз өнерінің бір саласы балалар әдебиетінің ерекшеліктерімен танысу арқылы студенттердің әдеби теориялық білімдерін шыңдау. Білім алушыларды халық ауыз әдебиетінің (бесік жыры, төрт түлік мал туралы өлеңдер, өтірік өлеңдер, жаңылтпаш, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер) бала тәрбиесіндегі алатын орнымен, балалар әдебиетінің бай жанрымен, отандық және шетелдік, классикалық балалар әдебиетінің озық үлгілерімен таныстыру. Балалар әдебиеті көрнекті өкілдерінің өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтермен қаруландыру. Әдебиет теориясы негіздерін практикалық қолдану деңгейінде меңгерту және заманауи балалар әдебиеті туралы мағлұмат беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дидактика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты:болашақ мамандарға бастауыш мектепте оқытудың теориялық негіздерін ашып беру және оны мектеп тәжірибесінде жүзеге асырудың жолдарын қарастыру. Негізгі тақырыптар: Дидактика - педагогикалық ғылымдар жүйесінде, оқыту үдерісі - тұтас жүйе, оқытудың заңдары, заңдылықтары және принциптері, мектептің қазіргі даму кезеңіндегі білім беру мазмұны, қазіргі кезеңдегі оқытудың әдістері мен құралдары, қазіргі оқытуды ұйымдастыру формалары, оқыту үдерісінің сапасын педагогикалық бақылау, оқушылардың оқуын мотивациялау, педагогикалық инновациялық технологиялар, бастауыш сынып оқушыларының ұжымдық-танымдық әрекетінің ұйымдастырушылық-педагогикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістегі еңбек қорғау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты өндірістік ортаның жағымсыз факторларын анықтау, адамды зиянды және қауіпті өндірістік факторлардан қорғау, еңбек қызметінің қолайлы және қауіпсіз жағдайларын жасау, кәсіптік аурулар мен өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін еңбекті қорғаудың теориялық және практикалық негіздері мәселелері бойынша білім алушыларды даярлау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл курс ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс істеудегі кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Курс ерекше қажеттілігі бар балалармен түзету-дамытушылық жұмыстың заманауи формаларымен, әдістері мен технологияларымен танысу үшін негіз болып табылады. Психокоррекциялық сабақтардың әдіс-тәсілдерімен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Болашақ мектеп мұғалімнің тұтас педагогикалық үдерісін жəне білім беру мекемесіндегі тəжірибелік іс-əрекетін жүзеге асырауда кəсіптік құзіреттілігін қалыптастыру. Білім берудегі менеджменттің теориялық-əдіснамалық негіздері мен тұтас педагогикалық үдеріс жəне мектептің педагогикалық ұжымын басқарудың ерекшеліктері жөніндегі болашақ мұғалімдердің білімін қамтамасыздандыру. Кəсіптік қызмет түріндегі педагогикалық менеджмент туралы айқын əрі саналы көзқарасты қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық трансформация (coursera)
  Несиелер: 5

  Курс 4 модульден тұрады: - Цифрлық ақпаратты өңдеу, беру және сақтаудың үш негізгі заңын талқылайды. -Цифрлық трансформацияның негіздерін және бәсекеге қабілеттіліктің өмірлік циклінің табиғатын қарастырады. - Цифрлық трансформацияның негізгі қозғаушы факторларын, олар ұсынған мүмкіндіктерді және олар тудыратын мәселелерді қарастырады. – Цифрлық трансформация әдістеріне тоқталады. Барлық курстар асинхронды болып табылады, яғни барлық курстық тапсырмалар белгіленген күннің соңына дейін кез келген уақытында аяқтауға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы қазақ тілінің негіздері 2
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Cтуденттерді тіл туралы ғылым мен қазіргі қазақ тілінің негізімен таныстырады. Тіл туралы ғылымның алғашқы кіріспесі, бастамасы болып табылатын тіл біліміне кіріспеде тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы, оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысы туралы мәселелер қарастырылады. Сонымен қатар қазіргі қазақ тілінің морфология, синтаксис салалары бойынша теориялық білімді меңгереді. Пәннің міндеттері: Студенттерді аталмыш курста лингвистикалық терминдермен танысып, оларды ғылыми тұрғыдан пайдалануға үйрету, тіл білімінің негізгі нысаны тіл болғандықтан, оның табиғаты, қоғамдық мәні, тілдің пайда болу теориялары, оның құрылымдық және жүйелік сипаттары, құрылымдық элементтің бір-бірімен байланысы мен ара қатынастарын зерттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттердің құқықтық санасын және құқықтық мәдениетін арттыру, әлеуметке қарсы құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін және азаматтық ұстанымды қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында студенттер құқық және мемлекет теориясының негіздерін меңгереді, құқықтың қоғам өміріндегі орны мен рөлін түсінеді, сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әртүрлі көріністері туралы кешенді білім алады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дағдылар мен дағдыларға ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Студенттерді әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындардың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларымен, белгілі бір бизнес-идеяларды жүзеге асырудың белгілі бір түрін таңдаумен таныстыру. Курс Экономика мен кәсіпкерліктің мәні мен оның формаларын ашады, осы қызметтің теориялық және практикалық аспектілерін жан-жақты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқыту үдерісінде тұлғаға бағдарланған оқыту технологияларын пайдалану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім сапасын жақсарту үшін бастауыш мектептің оқу-тәрбие үрдісінде тұлғаға бағытталған технологияны қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздерін зерттеу. Негізгі тақырыптар: Ынтымақтастық педагогикасы, Ш.А.Амонашвилидің адамдық және жеке технологиясы, ойын технологиялары, білім беруді дамыту технологиясы, деңгейлік дифференциация технологиясы, жеке оқыту технологиясы (оқытудың даралануы, жобалар әдісі), технология «педагогикалық шеберханалар».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Адамның қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесуін және төтенше жағдайлардағы жағымсыз факторлардан қорғау негіздерімен танысу. Курсты оқу салауатты өмір салты нормаларын сақтау қажеттілігі, тіршілік қауіпсіздігі ережелерін саналы түрде орындау туралы кешенді түсінікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш мектепте цифрлық сауаттылық пәнін оқыту әдістемесі (minor)
  Несиелер: 5

  Бастауыш мектепте цифрлық сауаттылық пәнін оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты бастауыш сынып оқушыларын жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы цифрлық технологияларды және интернет ресурстарын қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін қажет білім мен дағдыларды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұлғаның эмоционалдық тұрақтылығын қалыптастыру әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің психикалық өзіндік реттеу әдістері мен құралдарын пайдалану, эмоционалдық күйді реттеу дағдыларын қалыптастыру. Эмоционалдық тұрақтылықты қалыптастыратын дара ерекшеліктер. Қоғамдағы және білім беру ортасында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің психикалық бейімделуін қамтамасыз ету әдістері. Тұлғаның эмоционалдық тұрақтылығын қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық білім беру ортасының педагогикалық дизайны
  Несиелер: 3

  "Цифрлық білім беру ортасының педагогикалық дизайны" пәні таңдалған мамандық бойынша студенттердің кәсіби дайындығын қалыптастыратын теориялық курс ретінде әрекет етеді. Басқа педагогикалық және әдістемелік пәндермен бірге бұл курс қашықтықтан оқыту, электронды оқыту, электронды оқытудың теориясы мен ұйымдастырушылық негіздері контекстінде дизайнер-мұғалімнің мәні туралы білімді қалыптастырады, олардың мағынасын, білім беруде қолдану механизмін тереңірек түсінуді қамтамасыз етеді."Цифрлық білім беру ортасының педагогикалық дизайны" пәнінің мақсаты - студенттерді жобалаудың педагогикалық технологияларын қолдана отырып, жоғары өнімді электрондық оқыту үшін оқу материалдарын жасауға үйрету, білім беру ортасында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Тәрбие үдерісінің негіздерін, білім беру қызметіндегі тәрбиенің әдістері мен технологияларын білу. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының бағыттары, тәрбие түрлері, сынып жетекшісінің негізгі қызметі; Тәрбие технологияларын пайдалана отырып, тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыру негіздерімен танысу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқытудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: студенттерді курстың мақсаты мен міндеттерін таныстыру және сурет салудың бейнелеу құралдары мен процессері туралы білімін қалыптастыру. Бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы курсы бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасының бакалавр дайындығына керекті белгілі –бір теориялық білім көлемін, практикалық іскерлік пен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи технологиялары мен тестілік бақылаудың әдіснамалық және теориялық негіздерімен танысу. Курс барысында оқыту сапасын бақылауды ұйымдастыруға шығармашылық көзқарастың, мақсатты қою, білім алушылардың білімін тексеру үшін материалдың мазмұнын іріктеу, оқыту нәтижелерін бағалаудың әдістері, формалары мен құралдарын таңдау, тест тапсырмаларын құрудың мәселелері зерттеледі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте көркем еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: материалдардың, іс-әрекеттің және бұйымдарды дайындаудың техникасы мен әдістемесін меңгерту. Халықтық сәнді қолданбалы өнерін білу. Аппликацияның қарапайым түрін жасай алу. Еңбекке үйретуді бала тұлғасын жан-жақты дамытудың құрамды бөлігі ретінде мәнін ашу; техникалық, тұрмыстық, қоғамға пайдалы еңбектердің қолданылуына байланысты, әр түрлі матераилдарды көркемдік өңдеудің әдістемелерінің негіздерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектептегі шығармашылықпен жұмыс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолданылады. Бастауыш сынып оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденіп, шығармашылық ой-өрісін арттыруда алатын маңызы ерекше.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге тілді оқыту әдістемесі теориясынан жүйелі білім беру, бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдіс-тәсілдерін меңгерту болып табылады.Пәннің міндеттері: қазақ тілін үйрету заңдылықтары мен негізгі әдістемелік ұстанымдарды таныстыру, бастауыш сыныптарда қазақ тілінен оқытылатын білім мазмұнын және оқыту-тәрбиелеу жүйесін білдіру, тілдің дыбыстық жүйесін үйрету жолдарымен таныстыру, грамматиканың әдістемесін меңгерту, тіл дамыту әдіс-тәсілдерін үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сауат ашу әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне «Әліппені» оқыту әдістемесінің теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін меңгерту. Қысқаша мазмұны: Сауат ашу әдістемесінің негізгі мәселелері, Әліппе оқулығының құрылысы, мазмұны, сабақ үлгілері. Сауат ашу әдістемесінің проблемалары, оқу мен жазуға қатар үйрету, сауат ашу кезеңіндегі оқу тәрбие міндеттері. Әліппенің мазмұны мен әдістемесі, бастапқы оқуға, жазуға үйрету жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте сәндік-қолданбалы өнерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – студенттердің өнерге қызығушылығын арттыру, әр бұйымға қойылған эстетикалық талғамын жоғарылату, ол бұйымдарды қазіргі тұрмыста пайдалана білуге тәрбиелеу. Шығармашылық жұмыс жасарда оқушы алдына мақсат қойып, жоспар жасайды. Жұмыс әдісінің ерекшелігін, алуан түрлілігін, оқушылар қызығушылық таныта отырып меңгергенін көпшілікке дәріптеу мақсатында теледидар көріп, шығармашылық жұмыстарын көрмелерге, жәрмеңкелерге дайындау сабақтың тартымдылығын арттырып, оның қызықты да, нәтижелі өтуіне ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі
  Несиелер: 3

  "Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі" курсын оқытудың мақсаты: студенттерге кіші мектеп жасындағы балаларға математиканы оқытуды ұйымдастырудың әдістемесін меңгертіп, кәсіби дағдыландыру қалыптастыру және кіші мектеп жасындағы балалардың санау, есептеу, пішін, заттың көлемі, кеңістіктегі орын және уақытты қатынасымен таныстырудың әдістемелік жүйесін үйрету. Тақырыптары: Кіші мектеп жасындағы балаларға қарапайым математикалық түсінігін қалыптастыру мәселесі. Кіші мектеп жасындағы балалардың қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру туралы бағдарламалар. Кіші мектеп жасындағы балаларға математиканы оқытуды ұйымдастыру. Кіші мектеп жасындағы балаларды санаумен таныстыру әдістемесі. Есептеу және есеп туралы ұғымын қалыптастыру әдістемесі, пішінмен таныстырудың әдістемелік жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты: болашақ маман иелерін дайындауға қойылатын талаптарға сай, мұғалімнің педагогикалық шеберлігі мен кәсіби қызметі жөніндегі негізгі білімдермен студенттерді қаруландыру. Студенттерге ұстаздық шеберлік және педагогикалық іс-әрекет бойынша негізгі білімдер жүйесін меңгерту; студенттердің педагогикалық іскерліктері мен дағдыларын дамыту; болашақ мұғалімнің мамандыққа деген сүйіспеншіліктерін, кәсіби біліктілікті жетілдіруге деген қызығушылықтарын ояту; оқыту мен тәрбие әдістемесін шығармашылықпен іздеуге тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу тілін дамыту саласында білім, білік және дағдыны қалыптастырудың негізгі заңдылықтарын меңгерту. Қысқаша мазмұны: студенттер оқушылардың сөйлеу қызметін жетілдірудің ғылыми негіздерімен, әр түрлі деңгейлердегі сөйлеуді дамыту бойынша жұмыс әдістемесімен танысады: сөйлеу, лексикалық, грамматикалық, ауызша байланыс сөздерін және жазбаша мәтіндерді құру деңгейінде; бастауыш мектептегі оқу пәні ретінде риторика туралы түсінік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикадан элективті курстарды ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – болашақ мұғалімдерге математиканы оқытуға қажетті теориялық, практикалық және әдістемелік даярлық беру. бастауыш сынып оқушыларына математиканы оқыту процесін ұйымдастырудағы кәсіби білім және біліктермен қаруландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Конструктивті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі мектептің білім беру кеңістігінде болып жатқан процестер туралы түсінік беру. Курс аясында студенттер заманауи мектепте оқытуды ұйымдастыру принциптерімен, теориясы мен оқыту әдістемесінің ерекшеліктерімен, қазіргі білім беру технологияларымен танысады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі интернет-технологиялар (minor)
  Несиелер: 3

  Білім беруде SMART технологияларын қолдану арқылы даму, қоғамның әлеуметтік жағдайында электронды оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану, қашықтықтан және желілік технологияларды оқу үдерісіне енгізу тәжірибесі мен мүмкіндіктерін меңгеру, қолдану дағдыларын үйрету. мамандарды дайындау сапасын жақсартуда SMART технологияларының мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қызықты грамматика
  Несиелер: 3

  Оқу, практикалық міндеттерді табысты шешу және білімді жалғастыру үшін қажетті пәндік білімнің, білік пен дағдылардың, сондай-ақ жалпы оқу біліктерінің негіздерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш сыныпта жаратылыстануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты- студенттерге кіші мектеп оқушыларында табиғатты тануға деген қызығушылығын, зерттеу дағдыларын дамытуға, қоршаған ортаны ғылыми тұрғыдан түсініп, көре білуді қалыптастыруға бағытталған. «Жаратылыстану» пәнінен сабақ берудің теорияларын, әдіс-тәсілдерін және оқыту технологияларын үйренеді. «Жаратылыстану» негізгі мақсаты -бастауыш сынып оқушыларын жоғарғы сыныптарда оқылатын биология, химия, физика ғылымдарын меңгеруге алдын ала дайындау, қоршаған ортаны бақылай отырып, өлі, тірі табиғат арасындағы байланысты түсініп,табиғат заңдылықтары мен адам денсаулығы туралы алған білімдерін күнделікті өмірде пайладана білуге және ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Жаратылыстануды оқыту әдістемесінен оқу бағдарламасы мен жоспарларымен таныса отырып, қысқа және ұзақ мерзімді жоспар құруды үйренумен қатар алған білімдерін өмірлік практикада қолдана білуге дағдыландыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәтінді тілдік талдау әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - мәтінді мазмұндау, нақышына келтіріп оқу, мәтін түрлерімен таныстыру, шығарманың тақырыбы мен идеясын аша білуді игерту, тақырыптың тәрбиелік мәнін түсіндіру, мәтіндегі бейнелі сөздерді, көркемдегіш тәсілдерді таба білуге үйрету. Пәннің негізгі міндеттері: қазіргі қазақ тілінен алған білімдерін мәтінге тілдік талдау кезінде орнықтыру, жетілдіру, көркем әдебиет жанрларына әдеби теориялық талдауды тілдік талдаумен сабақтастыра жүргізуді қалыптастыру, мәтінді мазмұндату, мәтінді мәнерлеп оқыту, көркемдеуіш тәсілдерді тани білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәтін есептерді шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Мәтінді есептермен жұмыс жасауға үйрету, білім мен дағдыларын қалыптастыруға арналған мәтінді есептерді талдауды оны шығару жолдарын үйренеді. Бастауыш сынып мұғалімдерінің ой-өрісін дамытып, шығармашылық потенциалын арттырады. Есептің жаңа түрлерін, сондай-ақ есепті шығарудың жаңа тәсілдері, мәтінді есептердің түрлері. Арифметикалық және алгебралық тәсілдер. Кері есеп және оны құрастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дидактикалық материалдар жасау және оны пайдалану әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: курстың оқылатын пәндері бойынша дидактикалық материалдарды дайындау бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Аннотация: дидактикалық нұсқаулықтың функциялары; дидактикалық нұсқаулықтың құрылымына қойылатын негізгі талаптар; дидактикалық нұсқаулық мәтініне қойылатын талаптар; оқулықтағы дидактикалық материалдарға (әдістемелік аппаратқа) қойылатын талаптар; дидактикалық нұсқаулықтағы иллюстрациялық материал.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық қарым-қатынас
  Несиелер: 4

  "Педагогикалық қарым-қатынас" курсында педагогикалық қарым-қатынастың теориялық аспектісі зерттеледі, болашақ бастауыш сынып мұғалімінің оқушылармен қарым-қатынасының құрылымы, функциялары мен стильдері қарастырылады. Педагогикалық қарым-қатынастың ерекшелігі, оның көп мақсатты бағыты. Педагогикалық қарым-қатынас кем дегенде үш бағытпен сипатталады: оқытудағы өзара әрекеттесу, студенттерге (олардың қазіргі жағдайлары, даму бағыттары) және игеру пәні (игеру). Мұғалім педагогикалық қарым-қатынаста жетекші рөл атқарады, өйткені ол баламен қарым-қатынасты ұйымдастырудың көптеген педагогикалық міндеттерін алдын-ала анықтайды, осы мәселелерді шешудің тиімді жолдарын іздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: есептерді шешу әдістері мен тәсілдері туралы білімдерді кеңейту және тереңдету негізінде математикалық есептердің әртүрлі тәсілдерін қолдана білуді қалыптастыру.Есептерді шешуге мүмкіндік беретін іргелі математикалық пәндердің негізгі ұғымдары мен терминдерін, негізгі теоремалар мен олардың дәлелдеуін, тәсілдері мен әдістерін сипаттайды; математикалық есептерді шешу кезінде логикалық пайымдаулар мен қажетті зерттеу әдістерін қолданады; өзінің көзқарасын дұрыс дәлелдейді, есептердің математикалық үлгісін құру үшін математикалық ақпаратты аналитикалық түрде көрсетеді; есептерді шешудің әртүрлі нұсқаларын қарастырады, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш сынып оқушыларын жазуға үйрету әдістемесі
  Несиелер: 4

  Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты БОПӘ студенттерін оқушыларды жазуға үйретудің қазіргі әдіс-тәсілдерімен қаруландыру. Міндеттері: - бiрiншi сынып оқушыларының графикалық-каллиграфиялық жазу дағдыларын қалыптастыру процесінің психологиялық, физиологиялық негiздерiн ашу; - графикалық – каллиграфиялық дағдыны қалыптастырудың орфографиялық дағдыны қалыптастырумен байланысты екенiн көрсету; - жазуға үйретудің әр түрлі әдiс-тәсiлдерiн тиiмдi қолдана бiлуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Латын графикасына негізделген қазақ жазбасы
  Несиелер: 3

  Латын графикасына негізделген қазақ жазбасының теориялық аспектісі; латын әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиі мен орфографиясының ерекшеліктері; жазба теориясының негізгі ұғымдары; латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің жобасы; ұлттық әліпбиді жасаудың негізгі алғышарттары; жаңа емле ережелерінің негізгі ұстанымдары; графикамен, графамен және әліпбимен ара қатынасы;қазақ графикасы мен орфографиясы, сингармонизм заңы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • HR менеджмент (minor)
  Несиелер: 3

  Бұл курс кадрлық менеджменттің негізгі принциптерін, жеке жоспарлау мен басқарудың әдістері мен әдістерін меңгеруге, менеджмент пен адам ресурстарын басқару саласындағы теориялық білімдерді жүйелеуге, басқарудың заманауи әдістерін меңгеруге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыни және креативті ойлау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: білім алушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқыту нәтижелеріне қол жеткізу үшін білім беру ортасының мүмкіндіктерін іске асыруға қабілетті болашақ педагогты даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету, оларды сыни ойлауды дамыту технологиясын пайдалануға үйрету. Сыни ойлаудың даму кезеңдері. Жеке тұлғаның дамуындағы ақыл-ойдың орны және шығармашылық ойлауды дамытудағы жедел ойлау түрлері. Шығармашылық қабілетін дамыту үшін дамуға қажетті психикалық және жеке қасиеттердің жиынтығын дамыту. Сыни тұрғыдан ойлау-бұл ХХІ ғасырдағы креативті ойлау (шығармашылық ойлау), қарым-қатынас және топтық жұмыс сияқты өте маңызды дағды. Шығармашылық пен интеллект арасындағы байланыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш сыныпта математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі 1
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-студенттерді математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесінің ғылыми негіздері туралы жүйелі білімдермен және оларды толық, сапалы да берік игеруге қажетті біліктіліктермен, дағдылармен қаруландыру болып табылады. Пәнді оқытуда негізгі білім беру міндеттері жеткілікті жоғары деңгейде тұжырымды қорытындылау арқылы студенттердің білімін қалыптастыру және оларды белгілі бір біліктер мен дағдыларға үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогтің кәсіби имиджін қалыптастыру технологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: кәсіби имиджді қалыптастырудың принциптері мен технологияларын ашу. Іскерлік қарым-қатынастың мәні мен функцияларын зерттеу. Іскерлік қарым-қатынастағы перцептивті, коммуникативті және интерактивті тараптардың көріну ерекшеліктері. Қарым-қатынастағы адамның көзқарастарын, стратегияларын, дағдыларын бағалаудың психодиагностикалық құралдары.Қазіргі заманғы мұғалімнің кәсіби қызметінің жетістігі көбінесе имиджге байланысты. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен эрудициясы, педагогикалық рефлексия, педагогикалық мақсаттылық, педагогикалық ойлау және импровизация, педагогикалық қарым-қатынас. Имидж сипаты, түрлері, мазмұны және түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу жобаларын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: қазіргі педагогика ғылымының негізгі мәселелері мен бастауыш білім беру педагогикасы саласындағы гуманитарлық білім берудің қазіргі жетістіктерін ескере отырып шешілетін жаңа теориялық және практикалық мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық ойлауға кіріспе (coursera)
  Несиелер: 5

  Курс 9 модульден тұрады. Бұл курс маңызды ойлау тәсілін дамытуға көмектеседі.Математикалық ойлау бұл логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыра отырып, сандар тұрғысынан ойлау және жұмыс істеу қабілеті. Курс асинхронды болып табылады, яғни барлық курстық тапсырмалар белгіленген күннің соңына дейін кез келген уақытында аяқтауға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студенттерді «ғылым» ұғымымен таныстыру, зерттеу әдістерін меңгерту. Мазмұны: «Ғылыми -педагогикалық зерттеу әдістері» пән ретінде. Ғылыми қызмет (ғылыми процесс ретінде). Ғылыми қызмет. Болашақ мұғалімдердің ғылыми - зерттеу жұмыстарына қызығушылығын дамыту. Студенттердің ғылыми - зерттеу жұмыстарының негізгі міндеті. Ғылыми - педагогикалық зерттеулер мен оның әдістемелік негіздері. Зерттеу, мәселе мен тақырыпты анықтау - зерттеудің бірінші кезеңі, Зерттеу мәселесі мен зерттеу тақырыбын анықтау. Ғылыми - педагогикалық зерттеулердің кезеңдері. Ғылыми - педагогикалық зерттеу процесі және қорытынды кезеңі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызекі сөйлеу мәдениеті мен ой дәлдігі
  Несиелер: 6

  Баланың дамуы мен тәрбиесі, сөйлеу мен сөйлеу коммуникациясының онтогенезі туралы қазіргі ғылыми білім негізінде оқушылардың сөйлеуін дамыту саласындағы кәсіби іс -әрекетке дайындығын қалыптастырады. Балаларды ауызекі сөйлеуге, олардың сөздері мен сөйлемдерінің біртұтас сөйлеуіне, грамматикалық формада дұрыс сөйлеуге, сонымен қатар тілдің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеуге үйретеді. Яғни, пәннің мақсаты - болашақ мамандарға кіші мектеп жасындағы балалардың сөйлеу тілін ауызша сөйлеу арқылы дамыту әдістері мен әдістерін үйрету, олардың сөйлеуін дамыту әдістемесінің мазмұнын, мақсаттарын қарастыру, студенттердің теориялық білімдерін жүргізу, практикамен байланыста болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәнерлеп оқуға үйрету әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Студенттерде бастауыш сыныптарда мәнерлеп оқу мәдениеті және оны жүзеге асыру әдістері, технологиялары туралы жүйелі түсінік қалыптастыру,. Қысқаша мазмұны : Бастауыш білім беру деңгейі оқушысының бойында оқырмандық және сөйлеу білігін қалыптастыру, олардың адамгершілік және эстетикалық құндылықтар жөнінде түсініктерін кеңейту жолдары. Оқырмандық білікті мәтін бойынша жүргізілетін жұмыстар жүйесі (оқу, мәтінді талдау, мәтінге жоспар құру, кейіпкерлерді сипаттау т.б.) құрайды. Оқырмандық білік негізінде сөйлеу білігі (сөйлеуде жазушы тілін қолдануға әрекеттену, шығармадан алған әсерін жеткізе алу, мәтіндегі оқиғаға өз көзқарасын білдіру, соған сай мақал-мәтел айта алу немесе мақал-мәтелдің мағынасын ашатындай оқиға ойластыру т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шешендік өнерге үйрету әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қалыптастыру, шешендік өнердің тарихымен таныстыру, шешендік өнердің табиғаты туралы студенттерге мағлұмат беру. Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің көркем сөздің мағынасын түсіну, шығармашылық, өзіндік ойлау қабілетін дамыту, шешендікке бейімділігін қалыптастыру. Негізгі тақырыптар: Шешендік өнерді оқу пәні ретінде оқыту әдістемесі, шешендік өнер туралы жалпы түсінік; шешендік ғылымның принциптері; Шешендік өнердің қалыптасу тарихы, түркі шешендігі; қазақ әдебиеті мен өнерінің көрнекті қайраткері А.Байтұрсыновтың шешендік өнерге қосқан үлесі; Рим мен Ресейдегі шешендік өнер. Рим, грек шешендік өнерінің үлгілері, олардың қазақ шешендік өнерімен ұқсастығы мен ерекшеліктері; қазақтың ұлттық шешендік өнерінің тарихы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиеттік оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: әдебиетті адамзаттың ғасырлар бойы жасалған мұрасы сөз өнері әрі ғылым ретіндегі ерекшелігіне сүйене отырып, әдебиетті өмірмен байланыстыра, өзіндік табиғатын аша отырып, адамзат тарихымен тығыз сабақтастығын айқындау; әдебиетті оқыту әдістемесінің теориялық, методологиялық негіздері. Қысқаша мазмұны :Бастауыш білім беру деңгейі оқушысының бойында оқырмандық және сөйлеу білігін қалыптастыру, олардың адамгершілік және эстетикалық құндылықтар жөнінде түсініктерін кеңейту жолдары. Әдебиеттік оқыту әдістеменің ғылыми пән ретіндегі мазмұнының негіздерін анықтау аса қажетті емес. Басқа пәндерді оқыту әдістемелері сияқты қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі де белгілі бір жүйеге негізделіп дамиды. Осы орайда әдістемеліктің бай мазмұны мен оның сан түрлілігін ашатын пікірлердің де әр алуан екендігін айту қажеттігі туындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логикалық есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Логикалық есептер шығару әдістемесі пәнінің мақсаты: Білім алушыларды логикалық есептердің түрлерімен таныстыру және бастауыш сынып математика оқулығында көрсетілген логикалық есептерді үйрету, білімі мен дағдыларын қалыптастыруға арналған логикалық есептерді талдауға машықтандыру. Тақырыптары: Логикалық есептер туралы жалпы түсінік. Шығармашылық есептер. Математика пәнінен сыныптан тыс жұмыстар. Есеп және оның түрлері. Есепті шешудің әдістері мен тәсілдері. Арифметикалық мәтінді есептер. Алгебралық мәтінді есептер. Геометриялық мазмұндағы есептер. Қозғалыс есептерін оқыту. Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытудағы есептердің рөлі. Комбинаторикалық есептер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш сыныпта математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі 2
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – болашақ мұғалімдерге математиканы оқытуға қажетті теориялық, практикалық және әдістемелік даярлық беру. бастауыш сынып оқушыларына математиканы оқыту процесін ұйымдастырудағы кәсіби білім және біліктермен қаруландыру. Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттерін оқыту теориясы мен технологиясы. Есептеу тәсілдерін оқыту теориясы мен технологиясы. Маңызды шамаларды және оларды өлшеуді оқыту теориясы мен технологиясы. Геометрия және алгебра элементтерін оқыту теориясы мен технологиясы. Мәтінді арифметикалық есептерді шығаруға үйрету теориясы мен технологиясы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш сыныпта орыс тілін оқыту теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің қысқаша мазмұны: грамматиканы, орфографияны және кіші мектеп оқушыларының сөйлеуін дамыту әдістері. Жазу мен оқудың алғашқы дағдыларын игерудің ерекше кезеңі ретінде сауаттылыққа үйрету. Сауаттылықты оқытудың алдында тұрған міндеттер. Сауаттылыққа оқыту бойынша оқу-әдістемелік жинақ. Оқу дағдысының сапасы. Оқудың дұрыстығы. Оқу сапасымен жұмыс. Мәнерлеп оқу бойынша жұмыс. Көркем шығарманы талдаудың әдеби негіздері. Оқушылардың көркем шығарманы қабылдауының психологиялық ерекшеліктері. Бастауыш сыныптарда көркем мәтінмен жұмыс істеудің әдістемелік заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниетануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Дүниетану» – білім алушыларға кіріктірілген пән ретінде адам, табиғат және қоғам, олардың өзара байланысы мен тәуелділігі жөнінде түсініктер беру. Студенттерге адамның ең негізгі әлеуметтік функцияларын; «адам – қоғам» өзара байланысы туралы ғылыми мағлұмат бере отырып, тарихи және географиялық тұрғыдан ойлауын дамыту және өз халқының және өзге халықтардың мәдениетін, дәстүрін сыйлай білу, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды құрметтей отырып, патриотизм мен адамгершілікке тәрбиелеу. Студенттерді табиғатты танудың негізгі әдістері - бақылау, эксперимент, сауалнама тәжірибелер жасай білуге баулу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш білім беру әдістемесінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәнді игеру барысында студенттерде бастауыш сынып оқушыларын оқытудың заманауи әдістері мен әдістері туралы білім жүйесін, шығармашылық педагогикалық іс-әрекет дағдыларын, теориялық және практикалық білім мен бастауыш сынып сабақтарында оқушыларды оқытуда инновациялық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастырады. Отандық бастауыш білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау.Бастауыш оқыту педагогикасы саласында ғылыми білім алудың заманауи әдістері. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау тәсілдері оқыту нәтижелерін анықтау, білім мазмұнын құру. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдері әртүрлі ғылыми зерттеулерді орындауға, кәсіби қызметін жетілдіруге қатысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық жобалау
  Несиелер: 6

  Курс ұйымдастырушылық, гностикалық (оқушылармен өзара әрекеттесу мазмұнын, әдістері мен құралдарын іздеу) немесе коммуникативтік қабілеттерден кем емес маңыздылығы жағынан кез келген мұғалімнің функциясы болып табылатын педагогикалық жобалау саласындағы білім мен түсінуді зерттейді. Педагогикалық жобалаудың мақсаты – студенттерді болашақ іс-әрекеттің болжамдық нұсқаларын жасау және оның нәтижелерін болжау ретіндегі сипатымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып оқушыларын TIMSS, PIRLS халықаралық зерттеулеріне дайындау әдістемесі
  Несиелер: 6

  Мақсаты - болашақ мамандарға бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану, математикалық, оқу сауаттылығын анықтайтын TIMSS, PIRLS халықаралық зерттеу тәжірибесінің маңызы, ерекшеліктері жайлы толық ақпарат беру, қолданылатын әдіс-тәсілдердің жиынтығын қарастыру. Мазмұны: білім алушылардың білім жетістіктерін анықтау үшін жаратылыстану-математика циклы пәндері бойынша тестілер мен тестілік тапсырмалар. TIMSS зерттеуіне оқушыға, мұғалімге, мектеп әкімшілігіне арналған сауалнамалар, олардың ерекшеліктері. Бастауыш сынып оқушыларының мәтінді оқу және түсіну сапасын зерттеуге арналған PIRLS зерттеуінің мақсаты, ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математика курсындағы шығармашылық жаттығуларды орындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Математика курсындағы шығармашылық жаттығуларды орындау технологиясы пәнінің мақсаты –шығармашылық жаттығулар арқылы балалардың ойы мен таным деңгейлерінің дамуын анықтау әдістерінің теориялық негізін тұжырымдау, математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесін қалыптастыру. Шығармашылық жаттығуларды орындау әрі шеберлікпен пайдалану сабақтардың нәтижелігі мен сапасын арттырудың негізгі тәсілдерінің бірі. Шығармашылық жаттығулар оқушылардың ойлау белсенділігін арттырып, оларды есептеуге деген қызығушылық тудырады, оқушылардың есте сақтау қабілеті артады, математикалық тілі жетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON10

  Білім беру тұжырымдамаларын таңдау және жүйелі талдауды, әртүрлі кәсіби міндеттерді шешуде педагогикалық диагностикалау әдістерін қолданады.

 • Код ON1

  Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы мен философияның теориялық негіздері мен әдіснамалық тәсілдерін, өзінің ұлттық және жеке ресурстарын және олардың үнемді жұмсалуын, мәдени ашықтық пен экономикалық білім негіздерін біледі

 • Код ON5

  Математикалық білім берудің деңгейлері арасындағы перспективтік және сабақтастық байланыстарды жүзеге асыру құралдарын кәсіби іс- әрекетте талдайды.

 • Код ON7

  Жазу және жазу мәдениеті әдістемесін пайдаланады.

 • Код ON11

  Жас ерекшелік психологиясының қолданбалы маңыздылығын және оның диагностикалау мен түзетудің, оқыту мен тәрбиелеудің, денсаулық сақтаудың практикалық мәселелерін шешуде мүмкіндіктерін бағалайды.

 • Код ON2

  Қазақстан Республикасы және әлемде білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінің ерекшеліктерін, кіші мектеп оқушыларын педагогикалық зерделеудің амалдарын біледі

 • Код ON8

  Заманауи инновациялық технологиялардың, идеялардың, бағыттардың кең спектрін сипаттайды.

 • Код ON6

  Денелердің, заттардың, табиғат құбылыстарының алуан түрлілігі және олардың қарапайым жіктелуі туралы, тірі және жансыз табиғат әлемінің өзара байланысы, адамның қоршаған табиғатқа әсері туралы, табиғатты зерттеудің жеке әдістерін меңгерді.

 • Код ON12

  Білім алушыларды критериалды бағалау рәсімін ұйымдастыруға қойылатын нақты талаптарды жүйелендіреді.

 • Код ON9

  Инклюзивті білім берудің вариативті модельдері туралы талқылайды.

 • Код ON13

  Жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, кәсіпкерлік, құқықтық, экологиялық білімдерді, тіршілік қауіпсіздігі мәдениеті мен көшбасшылық қасиеттерді түрлі салаларында қолдануға қабілеттілігі мен дайындығын көрсету.

 • Код ON3

  Білім беру үдерісінің мәні мен құрылымын сипаттап,баланы тәрбиелеу мен оқытудың теориясы мен технологиясын ажыратады.

 • Код ON4

  Фонетикалық, семантикалық, грамматикалық, мәтіндік және прагматикалық ерекшеліктерді қоса алғанда, тілдік қолданудың теориялық аспектілерін меңгеруді көрсетеді.

6B01303 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Бакалавриат

Еуразия гуманитарлық институты

БББТ: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01303 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01303 6B01303 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01303 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01303 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01303 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top