Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Дизайн в «Тұран-Астана» университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • дизайн саласында академиялық адалдық мәдениеті мен академиялық орта құру қағидаттарының тасымалдаушысы ретінде сезіне отырып, демократиялық қоғам құндылықтарына бағдарлана білу
 • ғылыми пәндердің әдістерін кәсіби қызметте пайдалану, ғылыми мүдделер немесе зерттеулер шеңберінде өңдеу, талдау және жүйелеу үшін заманауи аспаптық құралдарды қолдану қабілеті.
 • дизайнерлік қызметті іске асыруда, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде өзіндік білім алу және өзін-өзі дамыту үшін инновациялық тәжірибені зерделеу және қолдану тәсілдерін қолдану.
 • кәсіби қызметте мемлекеттік, орыс, ағылшын (және мүмкіндігінше, тағы бір еуропалық немесе азиялық) тілдерін қолдану.
 • дизайн саласындағы саяси, әлеуметтік, этикалық және экономикалық пайымдауларды ескере отырып, пайымдаулар әзірлеу үшін ақпарат жинау мен түсіндіруді жүзеге асыруға, операциялардың дәйектілігін және жобалау сатыларын білуге міндетті.
 • графикалық интерфейстер дизайнын, Web сайттар дизайнын жасау саласында қазіргі заманғы құралдарды игеру, сондай-ақ арнайы компьютерлік бағдарламаларды пайдалану және графикалық дизайн негіздерін, кәсіби қызмет саласындағы ақпараттық технологияларды білу.
 • дизайн саласындағы қолданбалы бағдарламалар пакетінің құралдарын пайдалана отырып, ақпаратты өңдеу мен ұсынудың мультимедиялық технологияларын қолдану және іскерлік коммуникация тәсілдерін меңгеру, сондай-ақ ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеудің, енгізудің және сүйемелдеудің қазіргі заманғы әдістерін, құралдарын және технологияларын меңгеру.
 • кәсіби қызметтің негізгі тәсілдерін (өлшемдер, пішіндер, үлгілер сызбалары және объектілер макеттері), сондай-ақ жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін меңгеру.
 • экономика және кәсіпкерлік қызмет негіздерін білуге; бизнестегі кәсіпкерлік тәуекелдердің рөлі, экономика мен кәсіпкерліктегі мемлекеттік сектордың маңызы; ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; жоба табысының сыни факторлары, жобаларды басқару жөніндегі құжаттаманың құрамы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық заңдылықтардың негізгі ұғымдарын меңгеру және оларды өзінің кәсіби қызметінде пайдалану.
 • графикалық символдарды, тауар белгілерін, фирмалық стильдерді, жарнамаларды әзірлей білу, көрнекі коммуникациялар жүйесін жобалау, иллюстрациялау және кітаптарды рәсімдеу (оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен).
 • дизайн мен арнайы тәртіп негіздерінің терең білімін, дизайнның даму тарихы мен қазіргі жай-күйін, жазықтық, көлемдік және кеңістіктік композицияларды жасау тәсілдері мен құралдарын көрсету, жобаның жалпы экспозициясының композициялық шешімін, макеттер мен модельдердің түс-графикалық шешімін және жасалуын білу.
 • нормативтік талаптар мен стандарттарға сәйкес дизайн-жобаны (фирмалық стиль, ребрендинг, интерьер дизайны) іздестіруді, жинақтауды, деректермен алмасуды жүзеге асыру және интеграцияланған ұсыну құжатын жасау.

Ұқсас БББ

6B02101 Дизайн

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

6B02101 Дизайн және компьютерлік графика

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B02101 Графикалық дизайн

Қазақ технология және бизнес университеті

6B02101 Дизайн

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B02101 Дизайн

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚМТУ)

6B02101 Сәулет және дизайн

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

6B02101 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B02101 Дизайн

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

6B02101 Дизайн

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B02101 Дизайн

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B02101 Дизайн

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B02101 Дизайн

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

6B02101 Дизайн

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B02101 Дизайн

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B02101 Дизайн

«Мирас» университеті (Мирас)

6B02101 Дизайн

Астана халықаралық университеті

Top