Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Дизайн в ОҚМПУ

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • дизайнерлік жобалардың өзекті тенденцияларын заман талабына сай қолданады
  • таңдалған дизайн мақсатына сәйкес оқу жетістіктерін критериалды түрде бағалайды
  • сыни ойлау негізінде мәселелерді шығармашылықпен, заттық ортадағы жеке көріністерді, түстік құрылымдарды дайындайды
  • көркем мәдениет контекстінде кәсіби саладағы мәселелерді шешу жолдарын, академиялық адалдық қағидаттарын талдайды
  • көркем-графикалық әдістер мен натураны дайындау тәсілдері негізінде көркемдік бейнені, заттық орта мен натураның өзіндік көрінісін, әртүрлі графикалық бейнелерді игеруді көрсетеді
  • кәсіби-дизайнерлік деңгейін көтеру және жалпы мақсаттарға жету үшін командаларда коммуникативтілікті көрсетеді
  • білімді оқу ақпаратына сүйене отырып жобалау және зерттеу тәжірибесінде қолданады
  • инновациялық технологияларды, академиялық хатты оқытудың мақсат-міндеттеріне және оқушылардың дара ерекшеліктеріне сәйкес қолданады
  • көркем бейнелерде және оны көркем түрлендіруде, сурет салуда саналы түрде КТ-ны және цифрлық білім ресурстарын қолданады
  • білім алушының дизайнерлік білім сапасын қалыптастыруда өмір бойы білім алуда пәнаралық білімді интеграциялайды

Ұқсас БББ

6B02101 Дизайн

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

6B02101 Дизайн және компьютерлік графика

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B02101 Графикалық дизайн

Қазақ технология және бизнес университеті

6B02101 Дизайн

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B02101 Дизайн

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚМТУ)

6B02101 Сәулет және дизайн

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

6B02101 Дизайн

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

6B02101 Дизайн

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B02101 Дизайн

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B02101 Дизайн

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

6B02101 Дизайн

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B02101 Дизайн

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B02101 Дизайн

Астана халықаралық университеті

6B02101 Дизайн

«Тұран-Астана» университеті

6B02101 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B02101 Дизайн

«Мирас» университеті (Мирас)

Top