Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01505 Биология в Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Омыртқалы жануарлардың анатомиялық, морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктеріне, олардың ұйымдастырылуының жоғарылау дәрежесі, олардың арасындағы филогенетикалық қатынастар жайлы салыстырмалы сипаттама беру.
  • Өсімдіктердің морфологиясын және анатомиясын, гүлді өсімдіктер тіршілігінлегі жас және маусымдық өзгерістерді талдап, оларды тіршілік ету ортасына қарай жіктейді; микроскопиялық және құрылымдық-функционалдық мақсатында уақытша анатомиялық препараттарды дайындау дағдыларын меңгеру.
  • Ғылым тарихы мен философиясы саласындағы білімді қолдана отырып, тұтас жүйелік дүниетаным негізінде кешенді, соның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалау және жүзеге асыру.
  • Микроорганизмдерді культивациялау әдістерін түсіндіру; микробиологиялық талдау, биотехнологиялық өндірістерді микробиологиялық бақылау үшін сынамаларды іріктеу әдістемелерімен, микробиологиялық зерттеулер үшін сынамаларды дайындау әдістемелерімен, молекулалық биологияның қазіргі заманғы проблемаларын, тұқымқуалаушылық өзгергіштік және селекция механизмдерін түсіндіру.
  • Басқару психологиясының даму заңдылықтарын; басқарудың функционалдық механизмдері және басқарудың психологиялық әдістері, басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық аспектілерін интеграциялау.
  • Шөлдер мен далалардың флорасы мен фаунасы, биоалуантүрлілікті қорғау және сақтау әдістері, ағзаның қоршаған ортаның стресс факторларына бейімделу процестерінің механизмдері туралы білімді жалпылау, эндокриндік жүйенің физиологиялық механизмдерін талдау және бағалау.
  • Эндокриндік жүйенің механизмдерін және ағзаның гуморальды реттелуін, экологиялық факторлардың түрлерін, ағзаның стресстік экологиялық факторларға бейімделу процестерін бағалау.
  • Шет тілі білімін шетелдік көздерден кәсіби ақпарат алу және кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін қажет көлемде, шет тілінің іскерлік және кәсіби лексикасын жалпы және кәсіби бағыттағы шет тіліндегі мәтіндерді қарым-қатынас жасау, оқу және аудару үшін қажет көлемде қолдану.
  • ЖОО-да Биологияны оқыту әдістерін меңгеру, оқыту үдерісінде оқытудың инновациялық әдістемелерін және бағалау технологияларын қолдану, қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландыруда оқу-тәрбие үдерісін басқару.
  • Педагогикалық процесті ғылыми талдау, болжау, жоспарлау және басқару әдістерін, тәжірибе жүргізу дағдыларын; ғылыми зерттеулерді жоспарлауды; есептерді ресімдеуді; зерттеу нәтижелерін талдауды пайдалану

Ұқсас БББ

7M01505 Биология (1)

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01505 Биология педагогтарын даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01505 Биология

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01505 Биология

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01505 Биология педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01505 Биология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M01505 Биология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01505 Биология

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M01505 Білім берудегі биология

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M01505 Биология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Top