Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерделеу кезінде студенттер кәсіпорын, аймақ және ел деңгейінде әсер ету әдістерін, стильдерін, көшбасшылық қасиеттерін қолдану жолымен адамдардың мінез-құлығын және өзара әрекеттесуін тиімді басқару методологиясы мен практикасын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді ежелгі, ортағасырлық және қазіргі заман тарихы бойынша әлемнің әр түрлі халықтарының құқықтық әдет - ғұрыптары мен заңдарының пайда болу, рәсімдеу және кейінгі өзгерістерімен таныстырады..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 4

  Пән студенттерде конституциялық құқықтың маңызды ғылыми - теориялық ережелері, Қазақстан Республикасының конституциялық дамуының тарихы, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілікті құру процесіндегі мемлекет пен қоғамның Негізгі заңы ретіндегі Конституцияның рөлі мен функциялары, адам мен азаматтың конституциялық - құқықтық мәртебесі, сондай-ақ мемлекеттің және жергілікті өз��н-өзі басқару органдарының конституциялық жүйесі туралы іргелі түсініктерді қалыптастыруға бағыттайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық қорғау орғандары
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде құқық қорғау органдары қызметінің негізгі бағыттары, өкілеттіктері мен міндеттері, олардың бір-бірімен және мемлекеттің басқа да органдарымен өзара іс-қимылы туралы тұрақты білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әкімшілік процесс
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде ҚР әкімшілік-іс жүргізу заңнамасының жалпы қағидаларыі туралы кешенді түсінік, басқару, юрисдикциялық және сот процестеріндегі әкімшілік өндіріс қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының шарттық құқық
  Несиелер: 5

  Бұл пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. «ҚР шарттық құқығы» пәнін меңгеру нәтижесінде студенттер теориялық білім кешенін игеріп қана қоймай, сонымен қатар шарттың әр түрлі түрлерін сауатты құрудағы машықтары мен дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің мемлекет, ұйымдар мен азаматтар арасында әкімшілік-құқықтық қатынастар пайда болған кезде атқарушы билік саласында білімін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қылмыстық атқару құқығы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде жазаны орындау саласындағы білімді, жаза түрлерін, жазаны орындау тәртібін, түзеу мекемелерінің түрлерін, сотталғандардың құқықтары мен міндеттерін, шартты – мерзімінен бұрын босату тәртібін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық еңбек қатынастарын реттейтін құқық нормалары туралы ұғымды қалыптастыруға, еңбек құқығы және еңбек заңнамасы теориясын меңгеруге, студенттердің еңбек құқығы нормаларын қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
  Несиелер: 5

  «ҚР экологиялық құқығы» пәнін меңгеру нәтижесінде студенттер адам денсаулығын қорғау, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық жауапкершілік, қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу механизмі, сонымен қатар экологияны қорғау органдары дамуының негізгі перспективалары мен бағыттарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әкімшілік құқық бұзушылық
  Несиелер: 5

  Тәртіп әкімшілік құқықбұзушылықты дұрыс саралау және құқықбұзушылықтың жекелеген түрлері үшін әкімшілік заңнаманың нормаларын қолдану дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының жер құқығы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді жер құқығының өзекті мәселелерімен таныстыруға, оларды көптеген нормативтік-құқықтық актілер арасында бағдарлауға үйретуге, теориялық және практикалық мәселелер бойынша студенттердің қажетті дайындық деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР салық құқығы
  Несиелер: 5

  Салық құқығын оқу кезінде студенттер мемлекетте белгіленген және алынатын салықтар мен міндетті төлемдердің жүйесі мен түрлері, салық құқығы теориясы мен салық салудың оңтайлы шарттары, салық юрисдикциясы шектері, салық заңнамасының негізгі принциптері мен ережелері, салық құқық бұзушылық түрлері және салық заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік шаралары туралы білімді қалыптастыруы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы(жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының жалпы бөлігінен терең теориялық білімдерін алуға және осы негізде сот және құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді тиімді орындауға қажетті дағдылар мен қабілеттерді үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
  Несиелер: 5

  Қаржылық құқық құқықтың кешенді салаларының қатарына жатады. Осы сала саласында екі негізгі компонент бар: елдің аумағында жұмыс істейтін ақша қорларының жиынтығы ретінде мемлекеттің қаржы жүйесі; мемлекеттің қаржылық қызметін іске асыруға арналған мамандандырылған мемлекеттік органдар жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде азаматтық құқықтың теориялық және практикалық мәселелері бойынша жүйелі және кешенді білімді қалыптастырады және болашақ мамандарға құқықтық жағдайларды өз бетінше талдау және жеке-құқықтық сипаттағы қатынастардан даулар бойынша заңдық сауатты шешімдер қабылдау дағдыларын үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің шет тілін кәсіптік іс-әрекетте, ғылыми және тәжірибелік жұмыста, шетелдік әріптестермен қарымқатынаста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсат-тарда меңгеру қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекет қызмет және басқару
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің мемлекеттік қызметтің мәні, оның ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі, мемлекеттік қызметтің принциптері, оның өзекті мәселелері мен міндеттері туралы жүйелендірілген білім алуына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қылмысты саралаудың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттер арасында қылмысты саралаудың тәртібі мен негізгі ережелері, қылмыстарды дұрыс саралауға арналған тәжірибелік дағдылар туралы білім беру жүйесін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Криминология
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде криминологиялық ойлауды қалыптастыруға, қоғам мен мемлекет қалыпты өмір сүру жағдайлары үшін белгілі бір шектеулермен шектелуі тиіс теріс, әлеуметтік, бұқаралық құбылыс ретінде,қылмыстылыққа қатысты ғылыми көзқарастарды қалыптастыруға бағытталған, сонымен қатар студенттерді заманауи жағдайларда қылмысқа әсер етудің «стратегиясына» қатысты проблемалық мәселелерді терең талдауға қабілеттілігін дамыту, оларды кәсіби тапсырмаларды тәуелсіз, білікті және сауатты шешуге дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы(ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қылмыстық құқықтың принциптері, санаттары мен ережелері туралы теориялық білімді алуға, студенттердің қолданыстағы қылмыстық заңнамада дұрыс бағдарлануын үйрету, қылмыстық құқық нормаларын ұтымды түсіндіру және қолдану дағдыларын дамыту, қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралай білуге, студенттерге қылмыстық заңнаманың азаматтарды қорғау, олардың құқықтары, бостандықтары ��ен заңды мүдделерін, сондай-ақ қоғам мен мемлекет мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғаудың құралы ретінде тәрбиелеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы(ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде пәнді білуді, азаматтық құқықтың ерекше бөлігі институттарының негізгі ережелерін түсіндіруді және азаматтық кодекстің жалпы бөлімінің нормаларымен, сонымен қатар азаматтық айналымда туындайтын қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің нормаларымен арақатынасын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  Пән, прокурорлық қадағалаудың сипаты мен мазмұны, оның ұйымдастырушылық-құқықтық базасы, прокуратура органдарының қағидалары, прокурорлық қадағалау теориясы мен практикасы, прокурорлық қызметтің бағыттары, заң бұзушылықтардың алдын алу және анықтаудың нысандары мен әдістерін және заң бұзушылықтарға қалай жауап беру керектігі туралы қажетті теориялық білімді алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан республикасының Конституциялық құқығының мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде Қазақстан Республикасындағы конституциялық даму мәселелері мен перспективалары туралы тұтас түсінік қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адвокатура
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің адвокаттың қызметі туралы білімдерін дамытуға, азаматтардың әртүрлі адвокаттық қызметтерде құқықтарын қорғау үшін қолданыстағы білімді қолданудағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену студенттерді оқыту мен өзіндік жұмыс барысында келесі негізгі мақсаттарға жетуге бағытталған: қылмыстық процестің теориясын және қылмыстық процестік заңнаманың қолданыстағы нормаларын, олардың мақсатын, процессуалдық нормаларды қолданудың негізі мен тәртібін меңгеру; қылмыстық істі жүргізуде материалдық және процессуалдық құқықтардың нормаларын студенттермен құзыретті талдау және қолдану біліктілігін және қабілеттерін дамыту; қылмыспен күреске бағытталған ғылыми көзқарастарды қалыптастыру; адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қоғамдағы басымдықтары туралы наным-сенімдерді, сондай-ақ олардың қызметтерінде заңдар мен кәсіби этиканың нормаларын қатаң сақтау қажеттілігін дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Пән азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін және азаматтардың, заңды тұлғалар мен мемлекеттің бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру тәртібін реттейтін құқық нормаларын, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына тән құқықтық категорияларды, ғылыми көзқарастар мен тұжырымдамаларды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық бұқаралық құқық
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде халықаралық құқық туралы тұтас түсінік қалыптастырады және оның қалыптасу және одан әрі даму кезеңдерінің ерекшеліктерін зерттеуге, мемлекеттер арасындағы шарттық-құқықтық өзара қарым-қатынас деңгейін жетілдіруге және халықаралық ұйымдар шеңберінде мемлекеттер ынтымақтастығының құқықтық механизмдерінің дамуына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық дербес құқық
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде Қазақстан және басқа мемлекеттердің заңнамасы туралы шетелдік қатысумен жеке-құқықтық қатынастарды реттеуге арналған білімді, сондай-ақ халықаралық шарттар мен халықаралық жеке құқық саласындағы әдеттегі нормаларды қалыптастыруға бағытталған, оларды талдау және түсіндіре білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот сараптамасы
  Несиелер: 5

  пән студенттерде белгілі бір сот-тергеу жағдайында сараптама тағайындау қажеттілігі туралы білімдеріен қалыптастыруға бағытталған; заңгерлер құзыреті шегінде процессуалдық тұрғыдан сараптамалық қорытындыларды бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нотариат
  Несиелер: 5

  Бұл пән юриспруденция мамандығын игеруде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. Заңнамада жекеше нотариус қызметін атқарудың осындай тетігі көзделген, онда нотариус өзінің кәсіби қызметінен алған табыстары нотариустың кәсібилігіне, құзыреттілігіне тікелей байланысты болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің криминалистика білімі саласындағы білікті кадрлар мен мамандардың терең теориялық білімдерін алуына, қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу, тергеу және алдын-алуда криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолданумен байланысты студенттердің білімін, дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот риторикасы
  Несиелер: 5

  Пән теория мен практиканың жалпы түсінігін, соттық риторика тарихы мен ерекшеліктерін, болашақ кәсіптік қызметте алынған білімді қолдануды, сот спикерлерінің сөз сөйлеуінің нақты әдістерін белгілі бір деңгейде игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интеллектуалдық меншік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән интеллектуалдық меншік құқығының теориясы мен тәжірибесін зерттеуге бағытталған зияткерлік меншік объектілерін пайдалану саласындағы қарым - қатынас туралы білімді меңгеруге, өркениет-мамандардың практикалық қызметіне дайындауға, болашақ заңгерлердің шығармашылық тұлғасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заңгердің кәсіптік этикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде лауазымдық өкілеттілікті орындау барысында мінез-құлықтың негізгі этикалық нормалары мен қағидаларын қалыптастыруға, сонымен қатар заңгердің кәсіби этикасының теориялық және практикалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының әділет органдарының жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің адвокатура, нотариат, Халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметінде міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті теориялық білім мен дағдыларды алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының отбасы және мұрагерлік құқығы
  Несиелер: 5

  Отбасылық және мұрагерлік құқықты зерделеу қазақстандық заңнама жүйесіндегі отбасылық-неке және мұрагерлік заңнаманың мәнін ашуға мүмкіндік береді; отбасы-неке және мұрагерлік заңнаманың қазіргі жағдайы мен даму перспективасына талдау жасау; отбасы-неке және мұрагерлік заңнаманың нормаларын түсіндіру және қолдану кезіндегі типтік қателіктерге студенттерді�� назарын аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азаматтық процестің сатылары
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде азаматтық іс жүргізу заңнамасының құрамы мен құрылымы және оны қолдану бойынша сот тәжірибесі туралы білімнің тұрақты жүйесін, құқықтық көзқарасты қалыптастыру және барлық негізгі іс жүргізу институттары мен азаматтық іс жүргізу кезеңдері туралы нақты түсініктерді қалыптастыру, құқық нормаларының олардың практикалық қолдануымен тығыз байланысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тергеу және анықтау органдары
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық-процессуалдық қарым-қатынас саласындағы мамандарды даярлау, тергеу және анықтау органдары тарапынан қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеуді ұйымдастыруға және жүргізуге студенттердің дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР жедел-іздестіру қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың теориялық ережелерді, Қазақстандағы жедел-іздестіру қызметін құқықтық реттеу ерекшеліктерін меңгеруге және меңгеруге, білім алушылардың жедел-іздестіру жұмысының белгілі бір дағдылары мен іскерліктерін дарытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстық процестегі сот өндірісі / Судебное производство в уголовном процессе / Court proceedings in the criminal process
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық-процессуалдық құқық саласындағы мамандарды даярлауға, қылмыстық-процессуалдық құқықтың негізгі теориялық принциптері туралы білім берудің тұрақты жүйесін қалыптастыруға, азаматтар мен ұйымдардың субъективті құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, қылмыстық-процессуалдық құқықтың құрамы мен құрылымына және оны қолдану бойынша сот тәж��рибесіне қатысты білімдерін, студенттердің заңды көзқарасын дамытуға және барлық негізгі процессуалдық институттар мен тұжырымдарды нақты түсінуге, олардың құқық нормалары мен практикалық қолдануының ажырамас байланысын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында көші – қонды әкімшілік құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән көші-қон заңнамасының негізгі категорияларындағы студенттердің түсінуіне және елдің ұлттық басымдықтарын қамтамасыз ету және оның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттің көші-қон саясатын жүзеге асыруының құқықтық нысандары туралы білімдерді меңгеруіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  қолданыстағы заңнама негізінде құқықтың барлық салаларын бағдарлау;

 • Код ON2

  алынған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды дұрыс пайдалану; Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасын түсіндіру, нақты құқықтық нормалардың мазмұнын түсіндіру;

 • Код ON3

  нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу кезінде құқықтық нормаларды талдау және түсіндіру, зерделенген тақырып шеңберінде түрлі міндеттер мен жаттығуларды құру және шешу;

 • Код ON4

  барлық қызмет салаларында құқықтық дауларды шешу;

 • Код ON5

  сотта қоғам мен мемлекеттің мүдделерін білдіру;

 • Код ON6

  заңнаманың дәл және біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету;

 • Код ON7

  өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;

 • Код ON8

  заңға сәйкес шешім қабылдау және заңды әрекеттер жасау;

 • Код ON9

  заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау;

 • Код ON10

  қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу;

 • Код ON11

  Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін білім мен әдіснамалар негіздерін қолдануға, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімін қолдануға қабілетті;

 • Код ON12

  Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіру.

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top