Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Мұнайгаз бизнесі менеджменті в С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

 • Микро және макро экономика
  Несиелер: 3

  Сұраныс және ұсыныс. Тепе-теңдік бағасы. Икемділік. Тұтыну теориясы. Өндіріс және фирманың тәртібі. Нарықтық құрылымның типологиясы. Өндіріс факторлары нарығы. Ұлттық экономика және оның маңызды көрсеткіштері. Макроэкономикалық тұрақтылық: жиынтық сұраныс және ұсыныс. Ақша-несие саясаты. Экономиканы макроэкономикалық реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы экономика
  Несиелер: 3

  Қазіргі экономика және экономикалық ғылым.Нарықтық жағдайдағы қазіргі заманғы экономика, принциптер мен формалар. Өндіріс: ресурстар, факторлар, беталыстар. Нарықтық экономика: модель және шынайылық. Бәсекелестік және монополия. Экономикада бағаны қалыптастыру және инфляция. Мемлекеттің экономикалық саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Математикалық моделдердің формалары мен принциптері. Экономикадағы математикалық моделдер.Функциялардың пайда болуы және даму түсінігі. Экономикадағы функциялар. Теңдеулердің, теңсіздіктің және жүйелердің негізгі түрлері және оларды шешу әдістері. Экономикадағы сызықтық бағдарламалау. Күрделі және қарапайым пайыздар. Банк ісіндегі пайыздық есептеулер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық экономика
  Несиелер: 5

  Нарық жағдайындағы теориялық экономиканың негіздері. Бизнесті дамыту кезіндегі теориялық экономиканың орны мен рөлі. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Компанияның айналымы және айналым капиталы (қорлары) теориясы. Фирманың табыстары және шығындарының теориялық негіздері. Циклдық экономикалық даму. Жұмыссыздық және инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде. Экономикалық өсім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Маркетингтің теориялық негіздері және тұжырымы. Бизнестегі маркетингтік зерттеулер. Нарықты сегменттеуді меңгерудің әдістемелік негіздері. Тауар нарығында сауда жасау кезіндегі тұтынушылардың тәртібі. Жарнама, оның маңызы, ерекшеліктері. Менеджменттің мәні және мазмұны. Менеджменттегі коммуникация. Менеджменттегі басқарушылық шешімдер. Мақсаттарды қою және ұйым қызметін жоспарлау. Менеджмент жүйесіндегі мотивация және бақылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнеске кіріспе
  Несиелер: 5

  «Бизнеске кіріспе» курсының қисыны және құрылымы. Бизнес түсінігі және мәні. Бизнес қызметтің ерекше түрі ретінде. Бизнесті жүргізудің негізгі белгілері. Жаңа жұмыс орындарын құру, кәсіпкерлік фирмаларды құру схемасы. Шағын және орта бизнестің негізгі функциялары. Бизнесті құру үшін капитал. Бизнестегі маркетинг және қаржылық саясат. Бизнесті мемлекеттік қолдау әрекеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық туралы түсінік. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Құқық қорғау және сот. Мемлекеттік басқару. Әкімшілік құқық негіздері. Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. Қаржы құқығы негіздері. Еңбек құқығы және әлеуметтік қорғау туралы заң. Құқық қорғау органдарының құқықтық негіздері, қағидаттары, ұлттық стратегиясы, ұйымдық құрылымы, қылмыстық заңнама және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстық іс жүргізу құралдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнай-газ ісі негіздері
  Несиелер: 5

  Мұнай және газды қолдану тарихы, өнеркәсіпте мұнай және газдың дамуы және қазіргі жағдайы. Мұнай және газдың әлемдегі ірі кен орындары мен әлемдік қорлары. Мұнай-газ кен орындарын іздестіру және барлау, ұңғымаларды бұрғылау, резервуарларды өңдеу және өңдеу. Мұнайды, мұнай өнімдерін және газды тасымалдау, сақтау және тарату, магистральдық құбырларды және қоймаларды жобалау және салу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық туралы жалпы көрініс. Көшбасшылық түсінігі. Көшбасшылық теориясы және мотивация. Қазіргі қоғамдағы көшбасшының функциясы. Көшбасшылықтың қазіргі теориясы. Билік және көшбасшының ықпалы. Көшбасшылық тұжырымдамасы. Көшбасшының кәсібилігі және жеке қасиеттері. Команда құру көшбасшы-жетекшілердің маңызды міндеті ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қаржы, банк және сақтандыру ісі менеджменті
  Несиелер: 5

  Қаржыны басқару. Ақша ағымдарын басқару. Компанияның қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ететін факторлар. Сақтандыру қызметін басқару. Сақтандыру сыйақысы мен сақтандыру тарифтері түсінігі және бағыты. Сақтандырудың экономикалық мәні. Сақтандыру функциялары. Банк өнімі және оның экономикалық мазмұны. Банк клиенттерімен өзара қарым-қатынасты басқару. Банктің несие өнімдерін жобалау әдістері. Коммерциялық банк қызметіндегі брэндинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • АТ - инфрақұрылымы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу құрылыс объектілерін жобалау, дизайн, есептеу кезінде болашақ мамандарға қажет. Ақпараттық технологиялар ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс конструкцияларының есептерінде қолданылады. Сондай-ақ, бағдарламалық өнімдер құрылыстың сметалық құнын жасау кезінде қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Салалар бойынша еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  "Салалар бойынша еңбекті және қоршаған ортаны қорғау" пәні студенттерді еңбек процесінде адам денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету, қоршаған орта, оның ластануы және қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар туралы түсініктердің теориялық негіздерін, қоршаған ортадағы ластануды анықтаудың практикалық дағдыларын; еңбек заңнамасының негіздерін, еңбекті қорғау, өндірістік санитария, техника қауіпсіздігі, өрт техникасы және өндірістегі өрт қауіпсіздігі бойынша жалпы мәселелерді оқытады.; қолданыстағы нормалармен, ережелермен, нұсқаулықтармен, МЕМСТ және қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт алдын алу бойынша талаптармен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұнайгаз бизнесін басқару
  Несиелер: 6

  Мұнай және газ бизнесін басқару өз бизнесін құру. Мұнай-газ саласындағы стратегиялық басқару. Мұнай-газ бизнесінің стратегиялық даму мәселелері. Мұнай-газ бизнесін басқарудағы шетелдік тәжірибе. Мұнай-газ бизнесіндегі инновациялық басқару. Мұнай-газ бизнесіндегі қаржыны басқару және несиелеу. Мұнай-газ ісі саласындағы адам ресурстарын басқару. Мұнай-газ саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұнайгаз саласындағы басқару шешімдерін әзірлеу
  Несиелер: 6

  Басқару шешімдерін қабылдаудың негізгі сипаттамалары және принциптері. Шешім теориясының теориялық негіздері. Мұнай-газ бизнесінде басқару шешімдерінің жіктелуі және оларды қабылдау сатылары.Мұнай және газ бизнесін басқару әдіснамасы мен процестерін ұйымдастырудағы шешімдердің функциялары Басқару шешімдерін әзірлеудің ұтымды схемалары. Менеджменттің теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі кезеңі. Мұнай-газ бизнесіндегі басқару шешімдерінің сапасы мен шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнайгаз саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Жобаларды басқару негіздері. Жобаның бастапқы кезеңі. Инновациялық жобаларды басқару және мұнай-газ саласындағы инвестициялық жобаларды қаржыландыру жүйелерінің мәні. Мұнай-газ саласындағы жобалардың тартымдылығын экономикалық тиімділігін бағалау Жобаның құнын бағалау. Жобаның кірістілігі мен пайдалылығы. Мұнай-газ саласындағы тәуекелдерді басқару. Жобалық құжаттаманы әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнайгаз саласындағы стратегиялық басқару
  Несиелер: 8

  Стратегиялық басқару тұжырымдамасы және мәні, стратегиялық басқарудың әдіснамалық негіздері Мұнай-газ саласындағы стратегиялық менеджментті дамытудың негізгі кезеңдері. Стратегиялық басқару шешімдерін әзірлеу. Мұнай-газ саласын ұйымдастырудың стратегиялық қондырғылары мен мақсаттары. Стратегиялық жоспарлау процесі, мұнай-газ компанияларының стратегиялық жоспарлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бизнестегі дағдарысқа қарсы менеджмент
  Несиелер: 8

  Дағдарысты басқару негіздері. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде дағдарысты басқару ерекшеліктері. Дағдарысты басқару: мақсаттары мен мазмұны. Компанияны қаржылық сауықтыруға дағдарысқа қарсы реттеу. Дағдарыс кезінде компанияны басқарудың жүйесі мен механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістік салада операцияларды басқару
  Несиелер: 6

  Өндірістік сектордағы жедел басқарудың мәні мен мазмұны. Өнеркәсіптік кәсіпорын өндіріс жүйесі ретінде. Өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік құрылымын басқару. Өндірісті жедел басқаруды ұйымдастыру Операциялық жоспарлау. Операциялық басқаруда еңбек өнімділігін арттыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Бизнестегі мотивациялық басқару
  Несиелер: 6

  Бизнестегі мотивациялық басқарудың мәні мен мазмұны.Мотивация ұғымы және оны басқаруды қажет ету. Басқа басқару функцияларымен коммуникацияның ынталандыруы. Мотивацияның жіктелуі. Бақылаушылардың басқару үдерісін ынталандыру. Мотивациялық басқарудың эволюциясы Мотивацияның негізі ретінде қажет. Қажеттіліктерді жіктеу. Бизнестегі еңбекке ынталандыру және ынталандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Мұнайгаз бизнесінің сыртқы экономикалық қызметін басқару.
  Несиелер: 6

  Сыртқы экономикалық қызмет және оның мұнай-газ бизнесін басқарудағы рөлі. Қазақстандағы сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу. Сыртқы экономикалық қызмет саласындағы контрагенттер. Мұнай-газ саласындағы сыртқы экономикалық операциялар және олардың түрлері. Мұнай-газ бизнесінің сыртқы экономикалық қызметін басқару механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Персоналды басқару және іскерлік байланыс
  Несиелер: 6

  Қызметкерлерді басқару негіздері. Ұйымдастыру персоналын басқарудың әдістемелік негіздері. Мұнай-газ саласын ұйымдастырудың персоналды басқару жүйесі. Ұйымның стратегиялық басқару персоналы. Ұйым қызметкерлерімен жоспарлау. Қызметкерлерді іріктеу және іріктеу. Қызметкерлерді жалдау және бейімдеу. Іскерлік қарым-қатынас негіздері. Іскерлік қарым-қатынас формалары, іскери қарым-қатынас, оның ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  1. мұнай-газ бизнесінде және IT саласындағы үдерістерді басқару, компанияны басқару проблемаларын шешуге экономикалық және маркетингтік тәсілді қолдануға қабілеті болу керек

 • Код ON2

  2. экономикалық есептерге қабілеті болып, цифрлық технологияларды пайдалана отырып, микро және макроэкономикалық көрсеткіштерді анықтау және бағалау, оларды басқару қызметінде қолдана білу керек

 • Код ON3

  3. мұнай және газ, мұнай өнімдері, энергетика, ресурс үнемдеу нарығындағы экономикалық проблемаларды басқару және нарықтық ортадағы бәсекелестік тұрғысынан қарау керек

 • Код ON4

  4. менеджменттің әртүрлі функционалдық аспектілерін біріктіру, көшбасшылық концепциясын және жедел басқару тапсырмаларын шешу үшін оларды қолдана білу керек, командада тиімді жұмыс істеуге қабілетті болу керек

 • Код ON5

  5. халықаралық экономикалық қатынастарды басқару үдерістерін бағалау және сыртқы экономикалық қатынастарды реттеуге қабілетті болу керек, халықаралық ортада менеджердің жеке қасиеттерін көрсете білу керек

 • Код ON6

  6. бухгалтерлік есеп пен қаржыны басқару механизмдері туралы түсінігі болуы керек, мұнай-газ саласы мен бизнесте бухгалтерлік есеп пен статистикалық есепке алу жүйесін, банктік және сақтандыру ісін басқаруға қабілеті болуы керек

 • Код ON7

  7. кәсіпкерлік саласында толық білімі болуы керек, бизнес жоспарларды құра білу керек, бизнестің проблемалық мәселелерін талдауға және шешімдерді шығаруға қабілеті болу керек

 • Код ON8

  8. халықаралық мұнай-газ бизнесінің басқару механизмдерін сипаттай отырып, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып оларды мұнай-газ бизнесінің стратегиялық жоспарлауына қолдана білу керек

 • Код ON9

  9. персоналды басқару, байланыс, жобалар, ынталандыру, стратегиялық, дағдарысты басқаруды, операциялық жоспарларды әзірлеу жүйесінде және компанияны басқару мәселелерін шешуде білімін қолдана білу керек

 • Код ON10

   кәсіби қызметтің басымдықтарын қалыптастыруды және басқарушылық шешімдердің оптималды вариантын таңдауды, мұнай-газ бизнесін дамытудың тиімді нұсқаларын ұсынып, нәтижелерді бағалауды білу керек

 • Код ON11

   нормативтік құжаттарды пайдаланып және талдай білу керек, компанияны басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды орындауға қабілеті болу керек

6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 ІТ-менеджмент
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 6B04102-Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономика
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қаржы академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Тау-кен металлургиялық сала кәсіпорындарындағы экономика және басқару
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04102 Экономикалық қауіпсіздік
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік мекемелердің менеджменті
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Бизнес және басқару білім беру бағдарламасы бойынша 6B04102 - Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Саладағы менеджмент
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Налоговый менеджмент
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 HR Менеджмент
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономика МШЭ
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04102 Электронды бизнес
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102/B046 Әлемдік экономика
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономика
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Менеджмент
Бакалавриат

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономика және басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономика
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Экономика және басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top