Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04201 Құқық в Астана халықаралық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Тұжырымдамалық білімі, құқықтық-шығармашылық, құқықтық жүзеге асыру және құқық қорғау қызметі процесінде ғылыми-тәжірибелік зерттеулер арқылы заңдық міндеттерді шешудің тәжірибелік дағдылары бар бәсекеге қабілетті мамандардыдаярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Қазақстан Республикасында және шет елдерде президенттік басқару
  Несиелер: 5

  Демократиялық мемлекет құрудағы президенттік институттың маңыздылығын көрсету және Қазақстан Республикасы саяси жүйесінің негізгі элементі ретінде Президенттік институттың қалыптасуы мен жұмыс істеуі туралы білімді кеңейту

  Селективті тәртіп
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік-құқықтық жүйелердің қалыптасуы мен дамуындағы құқытың философиясы мен социологиясының ілімдердің рөлін анықтау. Мемлекет пен қоғамның дамуындағы құқытың философиясы мен социологиясының өзгеруін талдау негізгі мемлекеттік-құқықтық жүйелердің қағидаттық айырмашылықтарын анықтауға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Тілді және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады, отандық, социомәдени және кәсіби салалардағы қарым-қатынас үшін жеткілікті ақпарат жасайды мәдениет; әртүрлі елдер мен халықтардың рухани құндылықтарына төзімділік пен сыйластықты тәрбиелеу, ортақ мәдениеттің көкжиегін және дамуын кеңейтеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық философиясы мен социологиясы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік-құқықтық жүйелердің қалыптасуы мен дамуындағы құқытың философиясы мен социологиясының ілімдердің рөлін анықтау. Мемлекет пен қоғамның дамуындағы құқытың философиясы мен социологиясының өзгеруін талдау негізгі мемлекеттік-құқықтық жүйелердің қағидаттық айырмашылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми қызметке енгізу және оның методологиясы
  Несиелер: 6

  Ғылыми қызметке енгізу және оның метологиясы Ғылыми қызметке кіріспе пәні магистртанттардың оқу барысында керекті пән болып келеді, себебі ғылыми педагогикалық бағытта білім алып жатқан магистранттар оқу барысынды ғылыми мақалалар, ғылыми зерттеу жұмыстарын жазуға міндетті саналады. Аталған пән барысында ғылыми қызмет түсінігін, ғылымның адам өмірінде алатын рөлін, ғылыми жұмыстарды жазуда пайдаланылатын әдістерді оқуға болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс жалпы психологиялық теориялық негіздерді қарастырады ғылым, психиканың қалыптасу және даму заңдары ерекше активтендірілген жоғары ұйымдастырылған заттардың қасиеттері объективті шындық тақырыбы бойынша ойлану, білім қалыптасады психология пәні туралы идеяларды дамытудың негізгі кезеңдері туралы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер қатынастарын құқықтық реттеудің заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Жер қатынастарын құқықтық реттеудің заманауи мәселелері жер қатынастарын құқықтық реттеудің негіздерін, оның ішінде Қазақстан Республикасының құқық салалары жүйесіндегі жер құқықтарының орнын зерттеуді қамтиды. жүйе мен саланың негізгі институттарын қарастырады. Курсты оқып-үйрену барысында Қазақстан Республикасының жоғары соттарының жер заңнамасының, нормативтік-құқықтық актілерінің және практикасының негізгі қағидаттарын білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қоғам мен табиғат арасындағы өзара қарым-қатынас саласындағы әлеуметтік (экологиялық) қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы Экологиялық заңнаманы жетілдіру мақсатында дамыған елдердің заңдарымен жақындастыру және халықаралық стандарттар енгізу жолдарын қарастырды. Экологиялық сараптама, рұқсат беру т.б мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республиксы және ШЕ Конституциялық заңнаманы жетілдіру мәселелері
  Несиелер: 5

  Сот төрелігін іске асырудың конституциялық-құқықтық негіздері қылмыстық-құқықтық, қылмыстық процестік, азаматтық-құқықтық, азаматтық процестік және әкімшілік құқық бұзушылық саласында жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен күзетуді қамтамасыз ететін конституциялық қағидаттарды іске асыруға негізделген. Сот төрелігін жүзеге асыру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеудің конституциялық негіздерін іске асыру және қамтамасыз ету кезінде Конституциялық Кеңес пен Жоғарғы соттың өзара қарым-қатынасы мәселелері ашылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және демократия: билік тармақтарының бөлінуі және құқықтық мемелекет
  Несиелер: 6

  Демократиялық мемлекет-бұл құрылымы мен қызметі халықтың еркіне, адамның және азаматтың жалпыға танылған құқықтары мен бостандықтарына сәйкес келетін мемлекет. Демократиялық мемлекет-адам бостандығына негізделген азаматтық қоғам демократиясының маңызды элементі. Бұл мемлекеттің барлық органдарының билік көзі және легитимациясы халықтың егемендігі болып табылады. Қазіргі мемлекеттердің мәнін түсіну үшін ағылшын, француз және американдық мемлекеттерді қалыптастыру мен дамытудағы революцияның және реформалардың рөлін анықтау. Капи��ализмнің дамуының түрлі кезеңдерінде мемлекеттің құрылымдық және функционалдық өзгерістерін талдау Ұлыбритания, Франция және Құрама Штаттар сияқты мемлекеттердің қалыптасуындағы іргелі айырмашылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Салыстырмалы құқықтық талдауды қолдану қазіргі заманғы роман-германдық құқықтық жүйенің іргелі негіздерін құру кезінде Батыс елдерін кодификациялау үдерісінің ерекшеліктерін және рөлін анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасы және ШЕ конституциялық іс жүргізу
  Несиелер: 6

  Конституциялық құқық Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасының негізгі саласы болып табылады. Заңның барлық басқа салалары секілді, бұл жалпы белгілермен анықталған ішкі бірлікпен сипатталатын және сонымен қатар басқа да заңдар салаларынан ерекшеленетін құқықтық нормалардың жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кылмыcтылық мәселелерін нақты әлеуметтік зерттеу
  Несиелер: 5

  «Қылмыс мәселелері бойынша арнайы социологиялық зерттеулер» курсын оқып үйрену қылмыстың себептері мен жағдайларын, қылмыстың алдын алу шараларын, сондай-ақ қылмыспен күресудің басқа да аспектілерін жақсы түсінуге, осы саладағы қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Терроризммен және экстремизммен күрес
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны халықаралық лаңкестік пен экстремизм проблемаларын зерттеу кіреді, олармен байланысты әлемдік саясат құбылыстарын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бәсекелестікті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Курс нарықтық экономикадағы Қазақстандағы бәсекелестікті және монополияны құқықтық реттеудің теориялық негіздерін анықтайды, бәсекелестікті және монополияны құқықтық реттеудің маңызды тұжырымдамалары мен санаттарын анықтайды, ішкі құқықтық жүйедегі процестерді сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтық саясат және қылмыстық құқықтың жетілдіруі
  Несиелер: 6

  «ҚР қылмыстық заңнамасына реформа жүргізу мәселесі» оқу пәнінің мазмұны ұлттық қылмыстық құқық және халықаралық қылмыстық құқық туралы білімнің жүйесін қамтиды. Мазмұны ҚР қылмыстық заңнамасының жүйесін зерттеу және қылмыстық реформалау мәселесінің зерттеу, сонымен қатар қылмыстық құқық ғылымын терең зерттеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Теориялық негіздері туралы білім беру. Педагогикалық шеберлік теориясы мен жоғары мектепте оқыту процесін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қылмыстық іс жүргізудегі іс жүргізушілік келісімдер (мәмілелер)
  Несиелер: 6

  Пән қылмыстық процестің кез келген сатысында прокурор мен сезікті, айыпталушы немесе сотталушы немесе ҚПК-де көзделген тәртіппен және негіздер бойынша сотталған адам арасында жасалатын іс жүргізу келісімдері саласында білімдерін тереңдетеді.Қылмыстық процесті оңайлатуды және тиімділігін арттыруды іске асыру бағыттарының бірі қылмыстық іс жүргізу заңнамасына іс жүргізу келісімі институтын енгізу болып табылады. Іс жүргізу келісімі-қылмыстық іс жүргізу шеңберінде тараптардың татуласу құралы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әкімшілік юстицияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Әкімшілік әділет құқықтық институт ретінде қоғамда және мемлекетте кез келген өркениетті мемлекетте атқарушы биліктің лауазымды адамдарының (мемлекеттік басқару органдарының, лауазымды адамдардың, мемлекеттік және муниципалдық қызметшілердің) заңдар мен ережелерді орындауын қамтамасыз ету үшін әкімшілік сот ісін жүргізу ережелері бойынша қаралатын сот әкімшілік талап (шағым) көмегімен сот бақылауы функциясын орындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шарттық құқық қатынастар: теория мен практиканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Оқу пәнінің мазмұны "шарттық қатынастар: өзекті мәселелер" азаматтық заңнамадағы Шарттық құқық туралы білімнің біртұтас жүйесін ұсынады. Пәннің мазмұны ҚР азаматтық заңнама жүйесінен шығады және теориялық және практикалық мәселелерді зерттеуге, сонымен қатар азаматтық құқық ғылымын тереңдетіп оқытуға бағыттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қылмыстық істер бойынша ерекше өндіріс
  Несиелер: 6

  «Қылмыстық істер бойынша ерекше өндіріс» пәні - қылмыстық істердің белгілі бір санатындағы қылмыстық сот ісін жүргізудің теориялық және практикалық мәселелері туралы білімді тереңдетуге бағытталған құқықтық пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдірудің мәселелері
  Несиелер: 5

  Оқуға ұсынылған курс ғылыми және тәжірибелік қызығушылыққа ие. Бұл курс қылмыстық істерді тергеу және қылмыстық қудалау үшін құқық қорғау органдарының және соттың қылмысты тергеу және қараудың кешенді қызметі енгізілген. Осыған байланысты қылмыстық-іс жүргізу заңнамасының тұжырымдамасын ашып, ғылымның проблемалық аспектілерін талдауды жүргізеді, қылмыстық-процессуалды дәлелдемелерге, соттық және тергеу практикасына сипаттама беруге ерекше назар аударады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Құқық нормаларын түсіндіруді жүргізеді, құқық нормаларының құрылымын анықтайды, заңды ұғымдарды, санаттарды иеленеді,құқық және заңнама жүйесіне бағдарланады; Құқық философиясы және құқық әлеуметтануы ғылымының ғылыми негізделген әдістері мен тәсілдерін қолданады.

 • Код ON2

  Алдын алу іс-шараларын іске асыру үшін қылмыс мәселелерін зерттеудің нақты-әлеуметтік әдістерін қолданады, қылмысқа қарсы іс-қимыл жасаудың ғылыми негізделген әдістерін, тәсілдерін қолдану негізінде терроризм мен экстремизмге қарсы күрес дағдыларын меңгерге

 • Код ON3

  Қылмысқа қарсы іс-қимылда қылмыстық іс жүргізу тетіктерін қолданады, қылмыстық процесте келісімдер жасасу дағдыларын меңгерген, практикалық міндеттерді шешу кезінде ерекше қылмыстық іс жүргізу іс жүргізу рәсімдерін қолданады.

 • Код ON4

  Қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби тақырыптар бойынша кеңес беру дағдылары, ақпарат көздерін пайдалану, талдау, ғылыми бағытты ауызша және жазбаша мәтіндерін сауатты және тиімді жасау қабілетіне ие

 • Код ON5

  Жаңа жағдайға бейімделу мүмкіндігі, тұлғааралық қарым-қатынас, қоғамдық мінез-құлық және әлеуметтік белсенділік мәдениеті, жеке өсуге ұмтылу

 • Код ON6

  Тарих, құқық және экономика туралы философиялық, тарихи және құқықтық ойлаудың негіздері, қоғамдық мінез-құлық және әлеуметтік белсенділік мәдениеті

 • Код ON7

  Жер қатынастарын құқықтық реттеудің қазіргі заманғы мәселелерін ашады, жер дауларын шешу дағдыларын меңгерген, экологиялық заңнаманы жетілдірудің қазіргі заманғы әдістерін, жылжымайтын мүліктің құқықтық режимін айқындайды, меншік құқығын және өзге де заттық құқықтарды қолдану практикасын қамтамасыз етеді, экономикалық дауларды сотта қарау мәселелерін зерделеу негізінде міндетті құқық нормаларын қарау кезінде мәселелер мен оларды жою жолдарын ашады, осы дауларды шешудің тиімді жолдарын қолданады.

 • Код ON8

  Адам құқықтарының теориялық - құқықтық аспектілерін анықтайды, әкімшілік әділет міндеттерін шешу дағдыларын меңгерген, қоғамдық қатынастарды реттеудің әкімшілік механизмдерін қолдана алады.

 • Код ON9

  Бәсекелестікті реттеудің құқықтық тетіктерінің нормаларын қолданады, кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеуді қамтамасыз етеді,тұрғын үй құқықтық қатынастарын, шарттық қатынастарды реттеу дағдыларын меңгерген, азаматтық құқық субъектілігін айқындайды

 • Код ON10

  Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру кезінде басқару тетіктерін жүргізу дағдыларын меңгерген, салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізу негізінде қазіргі заманғы мемлекетті жетілдіру жолдарын қолданады.

 • Код ON11

  Құқықтың жетекші рӛлі, құқық салаларының функционалдық мақсаты, құқық қолдану, құқық қолдану тәжірибесі, құқық жүйесінің ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі, заң шығарушылық, заң шығару қызметі туралы түсініктің болуы.

 • Код ON12

  Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы туралы білім жүйесін, қылмыстық құқық нормаларын практикалық қолдану және түсіндіру дағдыларын қалыптастырады, Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы нормалары мен институттарын қолданудың теориясы мен тәжірибесінің проблемалық мәселелерін анықтай және шеше алады.

7M04201 Құқықтану (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Бизнес және құқық (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Қаржы-экономикалық құқық бұзушылықтарды тергеу
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Халықаралық құқық
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқық
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқық
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Жеке құқық
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04201 Жеке құқық
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04201 Халықаралық құқық
Магистратура

Университет КИМЭП

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану 2 жыл
Магистратура

Кенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану (бейіндік)
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top